Ynglŷn â Ni

Cafodd yr Athrofa Daearyddiaeth, Hanes, Gwleidyddiaeth a Seicoleg [ADHGS] ei chreu yn 2013. Mae’r Athrofa yn cynnwys yr Adrannau Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Hanes a Hanes Cymru, Gwleidyddiaeth Ryngwladol a Seicoleg. Mae ganddi dros 100 o staff amser llawn, 20 o staff atodol a chymuned ffyniannus o Uwchraddedigion, sy’n ei gwneud yn un o’r Athrofeydd mwyaf o’i math yn y byd. 

Gallwch gadw i fyny â’r datblygiadau diweddaraf trwy ein dilyn ar Twitter: @AU_IGHPP

Mae gan yr Athrofa ddau Gynrychiolydd Myfyrwyr. Croeso ichi gysylltu â hwy os hoffech drafod unrhywbeth yn gysylltiedg â’ch astudiaethau yn yr Athrofa. 

Cynrychiolydd Israddedigion yr Athrofa

Will Hingley (wih9@aber.ac.uk

Cynrychiolydd Uwchraddedigion yr Athrofa 

Nathan Hazlehurst (nrh3@aber.ac.uk)