Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear: 95% boddhad myfyrwyr:

  • 100% boddhad myfyrwyr ar gyfer ein cwrs gradd Gwyddor Daear Amgylcheddol
  • 100% boddhad myfyrwyr ar gyfer ein cynllun gradd Daearyddiaeth Ffisegol

Adran Hanes a Hanes Cymru 95% boddhad myfyrwyr:

  • 97% boddhad myfyrwyr ar ein cynllun gradd Hanes
  • Yn y 10 uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr ym maes pwnc Hanes

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol: 95% boddhad myfyrwyr:

  • Yn y 10 uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr ym maes pwnc Gwleidyddiaeth Ryngwladol
  • 100% boddhad myfyrwyr ar ein cynllun gradd Gwleidyddiaeth Ryngwladol a’r Byd Anorllewinol

Adran Seicoleg 93% boddhad myfyrwyr:

  • 95% boddhad myfyrwyr ar gyfer ein cynllun gradd Seicoleg
  • Yn y 20 uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr ym maes pwnc Seicoleg

 

 

 

Un o’r 10 prifysgol uchaf yn y DU a’r gorau yng Nghymru am fodlonrwydd myfyrwyr

(Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr 2016)