Astudiwch gyda Ni

Mae’r Athrofa’n cynnig dewis eang o gynlluniau gradd gan gynnwys Gwleidyddiaeth RyngwladolDaearyddiaeth a Gwyddorau DaearHanes a Hanes Cymru a Seicoleg. Rydyn ni hefyd yn cynnig nifer o gynlluniau anrhydedd cyfun sy’n annog myfyrwyr i ddatblygu eu meddwl a’u harfer creadigol ar draws y disgyblaethau, er enghraifft ein cynllun gradd newydd, BSc Gwyddorau Cymdeithasol. Mae ein staff yn gweithio ar ymchwil gyffrous ac arloesol, a hyn sy’n tywys ein haddysgu. Isod fe welwch chi ddolenni at amrywiol adrannau’r Athrofa. Dilynwch y dolenni hyn i ddarllen rhagor am yr addysgu a’r ymchwil sy’n digwydd yn y pedair adran.

Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

 

Adran Hanes a Hanes Cymru

 

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

Adran Seicoleg