Yr Athrofa Mathemateg, Ffiseg a Chyfrifiadureg

1 2