Amdanom Ni

Mae’r Athrofa yn dwyn ynghyd ymchwil ac addysgu rhagorol a blaengar mewn tair arbenigaeth gyflenwol: Mathemaeg, Ffiseg a Chyfrifiadureg.

 

Mae’r Athrofa yn dwyn ynghyd ymchwil ac addysgu rhagorol a blaengar mewn tair arbenigaeth gyflenwol: Mathemaeg, Ffiseg a Chyfrifiadureg. Oherwydd synergedd y tair disgyblaeth gall yr Athrofa hyrwyddo agwedd ryngddisgyblaethol tuag at arloesi a dysgu gwyddonol. Mae ein colegoldeb yn rhoi cyfleoedd newydd a heriol i atgyfnerthu profiad addysgol a datblygiad academaidd y myfyrwyr, i wella llwybrau gyrfa ein graddedigion a’n staff, ac i wthio ffiniau gwybodaeth wyddonol.

Adrannau’r Athrofa