Cysylltwch â Ni

Cyfrifiadureg

Cyfeiriad:

Adran Cyfrifiadureg
Adeilad Llandinam
Prifysgol Aberystwyth
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3DB

FFôn: +44 (0)1970 622424

E-bost: cs-office@aber.ac.uk

Twitter: @AberCompSci

I gysylltu ag aelod penodol o staff dylech chwilio drwy Restr Staff.

Ymweld â Ni

Map: Adran Cyfrifiadureg

Dyddiau Agored ac Ymweld

Alumni

Cyn-fyfyrwyr

Mathemateg

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach yn ymwneud ag addysgu neu ymchwil mewn Mathemateg. Gallwch gysylltu â swyddfa gyffredinol yr adran a chaiff eich ymholiad ei basio ymlaen i’r person priodol. Gallwch gysylltu â ni fel a ganlyn:

Adran Fathemateg
Adeilad y Gwyddorau Ffisegol
Campws Penglais
Prifysgol Aberystwyth
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BZ

Ffôn: 01970 622 802

Ffacs: 01970 622 826

E-bost: maths@aber.ac.uk

Am wybodaeth bellach ynghylch ein lleoliad, a chymorth er mwyn cynllunio eich taith, ewch i’r dudalen Mapiau a Theithio.

Ffiseg

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach yn ymwneud ag addysgu neu ymchwil mewn Ffiseg. Gallwch gysylltu â swyddfa gyffredinol yr adran a chaiff eich ymholiad ei basio ymlaen i’r person priodol. Gallwch gysylltu â ni fel a ganlyn:

Adran Ffiseg
Adeilad y Gwyddorau Ffisegol
Campws Penglais
Prifysgol Aberystwyth
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BZ

Ffôn: 01970 622 802

Ffacs: 01970 622 826

E-bost: phys@aber.ac.uk

Am wybodaeth bellach ynghylch ein lleoliad, a chymorth er mwyn cynllunio eich taith, ewch i’r dudalen Mapiau a Theithio.