Newyddion a Digwyddiadau

Beth sy'n digwydd yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol?

Newyddion

Teyrnged i Mike Foley (1948-2016)
Gyda thristwch mawr yr ydym yn nodi marwolaeth yr Athro Mike Foley.

Llwyddiant Ysgubol Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn yr arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr
Mae myfyrwyr yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth wedi rhoi cyfradd boddhad gyffredinol arbennig iawn o 95% i’r adran yn yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2016 (NSS)! Mae hyn yn gosod yr adran yn y 10 uchaf yn y DG ar gyfer gwleidyddiaeth ac yn ei osod chwe phwynt yn uwch na’r cyfartaledd y DG o 86%.

Gêm Argyfwng 2016 (4-5 Gorffennaf 2016)
Mae’r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn cynnal Gêm Argyfwng ar gyfer disgyblion chweched dosbarth ar y 4ydd a’r 5ed o Orffennaf 2016. Dyma gyfle gwych i chwarae rôl wleidyddol, a ffordd gyffrous o gael cip ar sut mae gwleidyddiaeth yn gweithio go iawn! Dyddiad cau ar gyfer cofrestru - 8 Mehefin.

Digwyddiadau