Newyddion a Digwyddiadau

Beth sy'n digwydd yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol?

Bydd yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn Cynnal cyfres o gyfarfodydd Bord Gron Cyffrous yn 2017

 

Newyddion

Teyrnged i Mike Foley (1948-2016)
Gyda thristwch mawr yr ydym yn nodi marwolaeth yr Athro Mike Foley.

Llwyddiant Ysgubol Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn yr arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr
Mae myfyrwyr yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth wedi rhoi cyfradd boddhad gyffredinol arbennig iawn o 95% i’r adran yn yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2016 (NSS)! Mae hyn yn gosod yr adran yn y 10 uchaf yn y DG ar gyfer gwleidyddiaeth ac yn ei osod chwe phwynt yn uwch na’r cyfartaledd y DG o 86%.

Digwyddiadau