Digwyddiadau Cyhoeddus yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Fideo & Podlediad

 

 

 

 

 

1 Mai 2017

6:00 y.p

Asesu 100 diwrnod Cyntaf Trump yn y Tŷ Gwyn

Prif Neuadd, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

2 Mai 2017

6.00-7.30 y.p

Darlith Flynyddol, Grŵp ôl-Ryngwladol Aberystwyth 

"Human Rights, Human Remains"

Dr Claire Moon (LSE)

Prif Neuadd, Gwleidyddiaeth Ryngwaldol

 

4 Mai 2017

4.00pm

 Dr. Jeff Bridoux

‘Despondent or
resilient? The Future of the Liberal World Order'’

Prif Neuadd, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

5 Mai 2017

12.00 y.p

Lansio Cwrs Meistr Newydd Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru

Think Tank, Llandinam

 

5 Mai 2017

5.00-6.30 y.p

Stitched Voices

Cyfarfod Bord Cron “Stitched Voices: Women’s Activism and Crafting Resistance”

Prif Neuadd, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

8 Mai 2017

6.00 y.p

Grŵp Ymchwil Diogelwch

Yr Athro Vian Bakir a Dr Andrew McStay, Prifysgol Bangor 

Post Snowden Transparency Arrangements: ‘The Veillance Panoptic Assemblage and Emotiveillance’

Prif Neuadd, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

9 Mai 2017

6.00 y.p

Grŵp Ymchwil Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Bydd Dr Sabaratnam yn trafod ei llyfr newydd , Decolonising InterventionInternational Statebuilding in Mozambique

Prif Neuadd, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

10 Mai 2017

4:00 y.p

Diwrnod Agored Meistr Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Prif Neuadd, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

 12 Mai 2017

 2.00 - 4.00 y.p

Stitched Voices


Gweithdy ymchwil “Unacknowledged Voices: Arts and Crafts as Political Knowledge Archives”

Gwybodaeth & Cofrestru :beb14@aber.ac.uk

Prif Neuadd, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

16 Mai 2017

3.00 y.p

Canolfan Ymchwil Cudd-Wybodaeth ac Astudiaethau Diogelwch Rhyngwladol

Bydd Marti Paterson yn trafod ei chyfrol ddiweddara, ‘The Widow Spy’ 

Prif Neuadd, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

23 Mai 2017

5.30 y.p

Grŵp Ymchwil Gwleidyddiaeth Amgylcheddol a Canolfan Gwybodaeth Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Dr Mat Hope

Prif Neuadd, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

5 Mehefin 2017

7:30 y.p

 

Noson Hystings Etholiad Cyffredinol gydag Ymgeiswyr Ceredigion

 

Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru

Canolfan Morlan, Aberystwyth

 

5 Mehefin 2017

5.00 y.p

Grŵp Ôl-Ryngwladol Aberystwyth (APIG)

Trafodaeth gyda Eric Ngalle Charles

Prif Neuadd, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

6 Mehefin 2017

10.00-12.00 y.p

Grŵp Ôl-Ryngwladol Aberystwyth (APIG)

Gweithdy gyda Eric Ngalle Charles

Ystafell Steve Critcher, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

6 Mehefin 2017

18:00-19:30 y.p

**Wedi ei ganslo**

Darlith Degfed Pen-blwydd, Canolfan Ymchwil Ryngwladol Perfformio a Gwleidyddiaeth  

Yr Athro Diana Taylor (Prifysgol Efrog Newydd)

Prif Neuadd, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

7 Mehefin 2017

9.30 y.b

Seminar Canolfan Ymchwil Ryngwladol Perfformio a Gwleidyddiaeth  

Yr Athro Diana Taylor (Prifysgol Efrog Newydd)

Ystafell Seminar Parry-Williams

 

22-23 Mehefin 2017

9.30 y.b

Gweithdy Blynyddol Grŵp  BISA, Astudiaethau Rhyngwladol o Fôr y Canoldir, y Dwyrain Canol ac Asia

'Populism and Global Geopolitics: Critical Reflections on Sovereignty, Borders and (un)Belonging' 

Ystafell Steve Critcher, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

28 Mehefin 2017

10.00am-3.00pm

Grŵp Ymchwil Diogelwch a Grŵp Ymchwil Gwleidyddiaeth Amgylcheddo

“Security and the Environment: An Evolving Debate”

Ystafell Gorllewin, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

Cyn-digwyddiadau Cyhoeddus yr Adran

Gwleidyddiaeth Ryngwladol 

 

Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Fideo & Podlediad

 

 

 

 

 

31 Ionawr 2017

6.00 y.p

Darlith Gyhoeddus a sesiwn cwestiynau gyda'r Athro Michael Keating: 'Between Two Unions: Brexit and the Nations?’

Tudalen Newyddion: https://www.aber.ac.uk/cy/news/archive/2017/01/title-196689-cy.html

Prif Neuadd, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

2 Chwefror 2017

4.00 y.p

Darlith Gyhoeddus a sesiwn cwestiynau gyda Syr Emyr Jones Parry, ‘The Challenge of Implementing Brexit and the Implications for British Foreign Policy’

 

Tudalen Newyddion: https://www.aber.ac.uk/cy/news/archive/2017/01/title-196689-cy.html

Prif Neuadd, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 Ar Gael

7 Chwefror 2017

6.00 y.p

Darlith Flynyddol DDMI. Yr Athro Lawrence Freedman

Prif Neuadd, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

  Ar Gael

14 Chwefror 2017

3.10 y.p

Grŵp Ymchwil Diogelwch 

Ystafell Steve Critcher, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

14 Chwefror 2017                      

6.00 y.p

Wedi ei ohirio - Darlith Yr Athro Richard Beardsworth: ‘The Political Moment: Political Responsibility and Leadership in a Globalized, Fractured Age’

Prif Neuadd, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

15 Chwefror 2017

10 y.b - 4 y.p

Diwrnod Ymweld i Ymgeiswyr

Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol a Champws

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

17 Chwefror 2017

1.30 y.p

Grŵp Damcaniaeth Ryngwladol  (GRIT)

Ystafell Cyfarfod, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

18 Chwefror 2017

10 y.b - 4 y.p

Diwrnod Ymweld i Ymgeiswyr 

Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol a Champws

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

20 Chwefror 2017

3.00 y.p

Dr Owen Bennett-Jones,
Newyddiadurwr a Gohebydd Tramor BBC

'Nation shall speak unto Nation: Reporting in War and Peace from Beirut, Bucharest, Hanoi, Kabul and Islamabad, 1981-2017'


Theatr Ddarlithio A12, 

Adeilad Hugh Owen 

 

20 Chwefror 2017

5.15 y.p

Dr Owen Bennett-Jones
Newyddiadurwr a Gohebydd Tramor BBC

'Al-Qaeda and Islamic State: Brothers in Arms or Rivals?'

Prif Neuadd, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 Ar Gael

21 Chwefror 2017

3.10 y.p

Dr Iain Johnston-White

'The Politics of a Golden Alliance: Financing the Commonwealth War Effort in the Second World War'

Ystafell Steve Critcher, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

22 Chwefror 2017

5.00 y.p

Yr Athro, Richard Rawlings (UCL)

“’Strange Days?’ Reworking the Welsh Devolution ‘Settlement’”

Prif Neuadd, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

27 Chwefror 2017

12.30 y.p

Grŵp Ymchwil Gwleidyddol Beirniadol a Diwylliannol


Delweddu Profiadau Gwaith Maes

 

Ystafell Gogledd, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

28 Chwefror 2017

6.00 y.p


Lansiad ei llyfr diweddaraf gan yr arbenigwraig ar ddadansoddi gwrthdaro ac adeiladu heddwch, Judith Large, - 'Push Back: Sri Lanka’s Dance with Global Governance'

Siop Llyfrau'r Canolfan Celfyddydau 

 

2 Chwefror 2017

6.30 y.p

Barwnes Eluned Morgan AC

“Can Anything Positive Come Out of BREXIT?”

Prif Neuadd, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

4 Mawrth 2017

10 y.b - 4 y.p

Diwrnod Ymweld i Ymgeiswyr

Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol a Champws

 

8 Mawrth 2017

2.00 y.p

Cyfarfod Gwybodaeth MA

Ystafell Steve Critcher, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

8 Mawrth 2017

4.00 y.p

‘The Clothesline Project’ i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod.


Bydd panel o fyfyrwyr a staff Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn trafod y cwestiwn:

'What does it mean to be a woman in contemporary international politics'

Prif Neuadd, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

13 Mawrth 2017

6.10 y.p

Sefydliad Coffa David Davies a'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 Yr Athro Richard Beardsworth, Dr Ali Bilgic, Dr Kamila Stullerova a Dr Lucy Taylor

'The Rise of National Populism'

Prif Neuadd, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

14 Mawrth 2017

4.10 y.p

Grŵp Ymchwil Diogelwch 

Dr Warren Dockter


Trafodaeth ar Wilfred Scawen Blunt ac Imperialaeth Brydeinig yn y Dwyrain Canol: Ail-werthusiad Gwleidyddol-Hanesyddol

Ystafell Gorllewin, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

14 Mawrth 2017

6.30 y.p

Canolfan Ymchwil - Perfformiad a Gwleidyddiaeth Rhyngwladol

Yr Athro Chris Balme

'The theatrical public sphere in the age of post-truth politics'

Prif Neuadd, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

15 Mawrth 2017

2.30 y.p

Canolfan Ymchwil Ryngwladol Perfformiao a Gwleidyddiaeth

Yr Athro Chris Balme

Seminar

Ystafell Seminar 2, Adeilad Parry Williams 

 

24 Mawrth 2017

10.00 y.b

Alex Aiken, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyfathrebu Llywodraeth y DU

Prif Neuadd, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

24 Mawrth 2017

5.45 y.p

Stitched Voices


Ffilm “The Colours of the Mountain”

 Dechrau Gŵyl Ffilm Cymru Un Byd

Sinema, Y Canolfan Celfyddydau

 

25 Mawrth 2017

6.00-8.00 y.p

Stitched Voice - Lansio'r Arddangosfa

 Arts Centre, Gallery 1

 

27 Mawrth 2017

6.00 y.p

Grŵp Ymchwil Gwleidyddiaeth Amgylcheddol 

Dr Robin Dunford “Peasant Resistance and Food Sovereignty”

Prif Neuadd, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

28 Mawrth 2017

1.00 y.p

Tom Jones OBE (WCVA)

“The Role of Civil Society Organizations in Policy-Making”, Cyfres Seminar Cymdeithas Sifil, WISERD

Ystafell Gyfarfod y Weithrediaeth, Ganolfan Ddelweddu

 

28 Mawrth 2017

6.15 y.p

Darlith Canolfan Ymchwil Ryngwladol Perfformio a Gwleidyddiaeth

Prosiect Quipu

Dr Karen Tucker (Bryste) & Dr Matthew Brown (Bryste)

Prif Neuadd, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

29 Mawrth 2017

9.30 y.b

Seminar Canolfan Ymchwil Ryngwladol Perfformio a Gwleidyddiaeth

Prosiect Quipu

Dr Karen Tucker (Bryste) & Dr Matthew Brown (Bryste)

Ystafell De, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

29 Mawrth 2017

5.00 y.p

Grŵp Ymchwil Gwleidyddiaeth Feirniadol a Diwylliannol

Dr. Suthaharan Nadarajah, Policing the Diaspora: Neoliberalism, Security and the Tamils

 

B22, Llandinam

 

29 Mawrth 2017

10.00 y.b - 4.30 y.p

Seminar Canolfan Wybodaeth ESRC 

'Conflcit Experts:  Methodology, authority, Impact'

MedRus 3, Penglais 

 

30 Mawrth 2017

10.10 y.b

Siaradwr Gwadd

Dr Babu Rahman, 

Dirprwy Bennaeth Ymchwil Ddadansoddol, Y Swyddfa Dramor a’r 
Gymanwlad, Llywodraeth y DU

Prif Neuadd, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

30 Mawrth 2017

4.00 y.p

Cyflwyniad Staff: Dr. Brieg Powel. 

‘The ages of war: problematizing IR’s benchmark dates with military historical sociology'.

Prif Neuadd, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

31 Mawrth 2017

1.30 y.p

GRIT

Ystafell Cyfarfod, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

31 Mawrth 2017

6.30 y.p

Grŵp Ymchwil Astudiaethau Rhywedd Rhyngddisgyblaethol

Transgender resistance:  a panel discussion for transgender day of visibility

Prif Neuadd, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

3 Ebrill 2017

6.00 y.p

Grŵp Ymchwil Diogelwch

Dr Bleddyn Bowen,  King’s College Llundain

'The Wrath of Mahan: Space Warfare in the Cosmic Coastline'

Prif Neuadd, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

4 Ebrill 2017

6.30 y.p

Darlith Sefydlu Yr Athro Richard Beardsworth: ‘The Political Moment: Political Responsibility and Leadership in a Globalized, Fractured Age’

Prif Neuadd, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 Ar Gael

6 Ebrill 2017

4.00 y.p

Rachel White (Prifysgol Yale/ Prifysgol Aberystwyth).

'Resistance Theology: Christians and the French State, from Occupation
to Decolonization'

Prif Neuadd, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

10 Ebrill 2017

7.15 y.p

Stitched Voices

Frankie Armstrong gyda Bright Field

Acapella concert “The Voice of All Things”

 

Oriel 1, Canolfan Y Celfyddydau

 

20 Ebrill 2017

8.00 y.p

Stitched Voices

"Whatever You Say, Say Something: Creative responses to the Ulster 'Troubles'” Damian Gorman ac Eileen Harrisson

Oriel 1, Canolfan Y Celfyddydau