Croeso i Gwasanaethau Gwybodaeth (G.G.) - Myfyrwyr Uwchraddedig

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu gwasanaethau TG a Llyfrgell i staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn amodol ar Reoliadau a Chanllawiau’r Gwasanaethau Gwybodaeth.

Bydd arnoch angen cyfrif TG Prifysgol Aberystwyth a Cherdyn Aber i fedru defnyddio ein hadnoddau.

 

Caiff eich Cerdyn Aber ei ddefnyddio at y dibenion canlynol:

Ar ôl ichi roi eich cyfrif e-bost ar waith dylech wneud cais am eich cerdyn Aber fel y bydd yn barod ar eich cyfer pan gyrhaeddwch y campws.

Gwasanaethau i Uwchraddedigion

Gwasanaethau i Uwchraddedigion

Mae’r dudalen hon yn amlygu rhai o adnoddau a gwasanaethau’r Gwasanaethau Gwybodaeth a allai fod yn arbennig o ddefnyddiol i uwchraddedigion.

 

Caffael adnoddau llyfrgell

 

Gwasanaethau E-ddysgu

 

Primo: chwilio catalog y llyfrgell

 • * Gallwch ddefnyddio Primo i ddod o hyd i lyfrau, cyfnodolion, DVDs, papurau newydd, traethodau a llyfrau prin ym mhob un o leoliadau Prifysgol Aberystwyth. Gallwch ddod o hyd i e-lyfrau ac e-gyfnodolion hefyd.
 • * Mewngofnodwch
        o ddefnyddio Fy Nghyfrif i reoli eich benthyciadau, eich ceisiadau ac i adnewyddu benthyciadau 
        o defnyddio eich E-silff i gadw cofnodion o’r eitemau rydych wedi eu darganfod, ac i storio chwiliadau.
 • * I bori neu chwilio drwy ein casgliad o e-gyfnodolion yn unig, cliciwch ar E-gyfnodolion A-Z ar hafan Primo

 

Primo Canolog: erthyglau, testunau llawn ar-lein ac argymhellion

 • * Cliciwch ar y tab Erthyglau a mwy yn Primo i chwilio am erthyglau cyfnodolion testun llawn o filoedd o gyfnodolion.
 • * Bydd gwasanaeth BX Recommender yn ychwanegu’r tab Argymhellion/Recommendations at eich canlyniadau chwilio os oes awgrymiadau ar gael ar gyfer eich canlyniadau.

 

Primo: dod o hyd i adnoddau electronig

 • * Cliciwch ar ABiéC yr Adnoddau yn Primo i bori trwy ein holl gronfeydd data tanysgrifedig yn ogystal â rhai adnoddau o ansawdd sydd ar gael ar-lein yn rhad ac am ddim.
 • * Cadwch lygad barcud am y botymau @aber mewn canlyniadau chwilio ar gronfeydd data tanysgrifedig. Bydd clicio ar y botwm yn gwirio ein casgliadau e-gyfnodolion i weld a yw’r erthyglau testun cyfan ar gael.

 

Mynediad i e-adnoddau Prifysgol Aberystwyth ar-lein oddi ar y campws

 • * Dilynwch y cyngor hwn pan fyddwch yn gweithio oddi ar y campws i sicrhau y gallwch ddefnyddio’r e-lyfrau, yr e-gyfnodolion a’r cronfeydd data ar-lein y mae Prifysgol Aberystwyth wedi tanysgrifio iddynt.

 

Mynediad Agored

 • Arweiniad a ffurflenni ar gyfer adneuo eich traethawd ymchwil electronig
 • Mae’r Brifysgol yn cefnogi darparu mynediad agored i holl gynnyrch ymchwil ei staff yn ogystal â thraethodau ymchwil PhD llwyddiannus drwy’r Porth Ymchwil Aberystwyth.

 

Gwasanaethau hysbysu

 • * Gallwch nodi meini prawf ar Primo i gael negeseuon i’ch hysbysu pan ddaw stoc i’r llyfrgell sy’n cyfateb i’ch chwiliadau rheolaidd
 • * Mae llawer o gronfeydd data a chasgliadau cyfnodolion ar-lein yn cynnig gwasanaethau hysbysu. Yn arbennig, mae ZETOC yn eich galluogi i ddarparu chwiliad testun rhydd i gael hysbysiadau am dablau cynnwys o gyfnodolion y mae’r Llyfrgell Brydeinig wedi tanysgrifio iddynt

 

Meddalwedd rheoli cyfeiriadau

Mae hyfforddiant a chymorth lleol ar gael ar gyfer EndNote pen desk (Windows a Mac) ac EndNote ar-lein, yn ogystal â’r adnodd Dyfyniadau a Llyfryddiaeth (MS Word). Cysylltwch â’ch llyfrgellwyr pwnc.

 

Hyfforddiant Sgiliau

Yn ogystal â’r   a gydlynir gan Ysgol y Graddedigion, mae dosbarthiadau dewisol ar gael trwy’r Rhaglen Arferion Astudio Uwchraddedig a gynhelir ar brynhawniau dydd Mercher yn ystod y tymor gan Cymorth i Fyfyrwyr a’r Gwasanaethau Gwybodaeth.

 

Ymholiadau am wybodaeth pwnc a hyfforddiant

Os oes gennych ymholiadau yngl?n â’ch pwnc neu sgiliau gwybodaeth, neu i gael cymorth un-i-un neu hyfforddiant ar gais, cysylltwch â’ch llyfrgellydd pwnc yn uniongyrchol naill ai drwy’r ffôn, e-bost neu sgwrs, neu e-bostiwch acastaff@aber.ac.uk.