Systemau BIS

Croeso i Wefan Systemau SGB, yn cynnwys y system AStRA, sef system cofnodi a derbyn myfyrwyr Aberystwyth. Os byddwch yn cael unrhyw broblemau, anfonwch e-bost i bisstaff@aber.ac.uk neu ffoniwch 2419.

Mae data personol am fyfyrwyr ac ymgeiswyr wedi ei gynnwys ar y system gyfrifiadurol hon. Defnyddwyr awdurdodedig yn unig sydd â hawl i gysylltu â'r system. Cyn cael mynediad i'r system dylech ddeall a chytuno i gydymffurfio â'r Côd Ymarfer. Fe fydd angen i chi dderbyn hwn ar ol mewngofnodi. Os nad ydych yn sicr fod gennych yr awdurdod NI DDYLECH geisio cysylltu â'r system.

Mae ffurflenni awdurdodi i'w cael yn y fan hon.

 

07 Tachwedd 2017

Fydd AStRA ddim ar gael o 08:00 07/11/2017 tan 08:30 07/11/2017

16 Hydref 2017

Fydd y Systemau Derbyn ddim ar gael o 16/10/2017 08:00 hyd at 18/10/2017 18:00

12 Medi 2017

Fydd Systemau SGB ddim ar gael o 12/09/2017 07:30 tan 12/09/2017 10:00

07 Medi 2017

Fydd AStRA ddim ar gael o 07/09/2017 07:30 tan 07/09/2017 10:30

01 Awst 2017

Blwyddyn Academaidd wedi newid i 2018.

26 Gorffennaf 2017

Modiwlau, Cyrsiau a Manylion Rhaglenni wedi copio o 2018 i 2019.

Dydd Mawrth 15 Mai - ABW

Fydd ABW ddim ar gael o 16-05-2017 07:00 tan 16-05-2017 10:30.Dydd Iau Ebrill 20

Mae’r broblem gyda Java 8 nawr wedi ei ddatrys, felly nid oes angen y linciau Java 8 mwyach.  Fe wneiff rhain ddiflannu cyn bo hir.