Systemau BIS

Croeso i Wefan Systemau SGB, yn cynnwys y system AStRA, sef system cofnodi a derbyn myfyrwyr Aberystwyth. Os byddwch yn cael unrhyw broblemau, anfonwch e-bost i bisstaff@aber.ac.uk neu ffoniwch 2419.

Mae data personol am fyfyrwyr ac ymgeiswyr wedi ei gynnwys ar y system gyfrifiadurol hon. Defnyddwyr awdurdodedig yn unig sydd â hawl i gysylltu â'r system. Cyn cael mynediad i'r system dylech ddeall a chytuno i gydymffurfio â'r Côd Ymarfer. Fe fydd angen i chi dderbyn hwn ar ol mewngofnodi. Os nad ydych yn sicr fod gennych yr awdurdod NI DDYLECH geisio cysylltu â'r system.

Mae ffurflenni awdurdodi i'w cael yn y fan hon.

 

01 Awst 2018

Blwyddyn Academaidd wedi newid i 2019.

31 Gorffennal 2018

Fydd AStRA ddim ar gael o 08:00 31/07/2018 tan 09:00 31/07/2018

26 Gorffennaf 2018

Gwybodaeth Modiwlau a Cyrsiau wedi copio o 2019 i 2020.
Manylion Rhaglenni wedi copio o 2018 i 2019.

Dydd Mawrth Mai 01

Fydd AStRA ddim ar gael o 08:30 01/05/2018 tan 10:00 01/05/2018.

Dydd Iau Ebrill 19

Mae fersiwn ddiweddaraf Java (Java 8 uwchraddiad 171) ar hyn o bryd yn anghymarus ag AStRA. Peidiwch â gosod y fersiwn ddiweddaraf tan i hyn gael ei ddatrys.

Dydd Llun Ebrill 9

Mae'r basdata cynlluniau nawr wedi ei gloi ar gyfer 2018/2019.

22 Mawrth 2018

Fydd AStRA ddim ar gael o 08:00 22/03/2018 tan 09:30 22/03/2018

07 Tachwedd 2017

Fydd AStRA ddim ar gael o 08:00 07/11/2017 tan 08:30 07/11/2017