Recordio Oddi ar yr Awyr

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn cynnig gwasanaeth recordio oddi ar unrhyw wasanaethydd canolog (Helix) i'w ffrydio ar y campws.

O dan ein cytundeb ERA caniateir i ni recordio rhai rhaglenni teledu a radio o'r sianeli canlynol i'w defnyddio mewn dysgu:

  • BBC - teledu a radio
  • ITV - y gwasanaeth rhwydwaith (gan gynnwys ITV2 a ITV3)
  • Channel 4 a sianel E4
  • Five television
  • S4C

Gall staff recordio rhaglenni addas naill ai yn eu hadrannau neu gartref. Mae angen labelu pob recordiad o'r math yma mewn ffordd arbennig ac mae rhai amodau'n gysylltiedig â'u defnyddio. Mae braslun o'r manylion hyn i'w gael ar ein gweddalen Trwydded ERA ac mae'r wybodaeth lawn i'w gweld ar wefan ERA.

Gwneud Cais am Recordiad

Delir â recordiadau yn ôl yr egwyddor y cyntaf i'r felin.

Gwnewch bob cais am recordiad ar y ffurflen ar lein os yn bosib, os oes broblem wrth gwneud
drwy'r ffurflen anfonwch e-bost at: is-vidconf@aber.ac.uk gan roi'r manylion canlynol:

  • Teitl y rhaglen
  • Y sianel sy'n ei darlledu
  • Dyddiad ac Amser

Pwy all ddefnyddio'r gwasanaeth?:

Oherwydd cyfyngiadau trwyddedau mae'r gwasanaethau hwn ar gyfer staff yn unig ac mae'n rhaid i'r recordiadau fod ar gyfer "rhesymau addysgol anfasnachol PA".

Cost:

Gwneir y recordiadau yn rhad ac am ddim. Codir costau cyfredol am y cyfrwng recordio (tâp neu ddisg DVD) ond mae croeso i gwsmeriaid ddod a'u cyfrwng eu hunain.

Casglu:

Fel arfer anfonir tapiau a disgiau drwy'r post mewnol.

Pwyntiau i'w Nodi:

  • Gallwn wneud hyd at un recordiad DVD a thri recordiad fideo ar unrhyw adeg.
  • Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i recordio eich rhaglen, weithiau byddwn yn methu (e.e. oherwydd newid amser darlledu). Mewn achosion felly efallai y gallwn gael copi drwy wasanaeth wrth gefn BUFC, ond gall hyn gymryd peth amser.

Ffurflen Gais Recordio Oddi ar yr Awyr