System Proffil Ar-lein y Staff

Cyflwyniad

Lansiwyd System Proffil Ar-lein y Staff ym mis Awst 2016 â’r nod o sicrhau bod gwybodaeth am ein holl staff a’u harbenigedd yn fwy hygyrch a chanfyddadwy ar y we. Mae’r system yn cynhyrchu proffiliau staff sy’n hygyrch i’r cyhoedd drwy Gyfeiriadur canolog y Brifysgol a rhestrau staff ar dudalennau gwe adrannau.

Ail-lansio yn 2017

Ar 28 Tachwedd caiff fersiwn newydd o System Proffil Ar-lein y Staff ei lansio. Caiff y system bresennol ei thynnu’n ôl ar 23 Tachwedd (DS Ni fydd modd golygu proffiliau rhwng 23 a 28 Tachwedd). Ni fydd y system newydd yn cyflwyno newid dramatig i dudalennau gwe proffiliau staff fel y’i gwelir gan y cyhoedd, ond mae’n cyflwyno rhyngwyneb gweinyddol gwell a chynnydd o ran ymarferoldeb, gan gynnwys y canlynol:

  • Rôl gweinyddydd yr Adran
  • Rheoli grŵp
  • Gwell fformatio testun
  • Integreiddio Myfyrwyr Ymchwil Uwchraddedig
  • Cynhyrchu Grwpiau Staff Er Anrhydedd ac Emeritws yn awtomatig
  • Opsiynau o ran ffurfweddu penodol i Adrannau
  • Hoffterau Cysylltu Cyfryngau Amlieithog

Caiff cwestiynau cyffredin ar gyfer y system newydd eu cyhoeddi ar 22 Tachwedd, a chaiff y dudalen hon ei diweddaru i rannu unrhyw newyddion pellach am y lansio.

Cymorth gyda’r System Gyfredol

Hyd at 23 Tachwedd gall staff ddiweddaru’r mwyafrif o’u gwybodaeth proffil eu hunain drwy Pobl Aber, a chaiff gwybodaeth am gyhoeddiadau staff sy’n weithredol o ran ymchwil ei diweddaru drwy Pure.