Gwasanaethau Llyfrgell

Aberystwyth yn elwa o amrywiaeth ardderchog o gyfleusterau llyfrgell gyda'r ddwy lyfrgell ar Benglais ac mae myfyrwyr a staff hefyd yn gallu defnyddio casgliadau ymchwil enfawr y Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Mae Llyfrgell Hugh Owen ar Penglais ar agor 24 awr 7 diwrnod yr wythnos yn ystod tymor-amser.

Mae'r llyfrgelloedd y Brifysgol yn darparu mannau astudio ar gyfer tua 1100 o fyfyrwyr. Mannau astudio yn cynnwys astudio traddodiadol tawel, ardaloedd cynllun agored, ardaloedd cyfrifiadur, carrels astudio a barthau astudio grŵp tawel ar gyfer gwaith prosiect myfyrwyr.

NEWYDDION: Yn ystod gwyliau haf 2018, bydd y Gwasanaethau Gwybodaeth yn cau Llyfrgell Thomas Parry i gyd-fynd â phenderfyniad y Brifysgol i symud yr holl addysgu israddedig i gampws Penglais. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am sut yr ydym yn bwriadu symud ein deunyddiau i Lyfrgell Hugh Owen, ac i gael gwybodaeth am unrhyw newidiadau a allai effeithio arnoch, ewch i https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/tplsummer18/


Ein Gwasanaethau Llyfrgell