Dirwyon Llyfrgell

Codir dirwyon os nad ydych yn dychwelyd eich benthyciadau (llyfrau neu offer cyfryngau) erbyn y dyddiad dychwelyd. Gallwch weld manylion dyddiadau dychwelyd eitemau, unrhyw ddirwyon sy’n ddyledus, a thalu unrhyw ddirwyon drwy fewngofnodi i Fy Nghyfrif yng nghatalog y llyfrgell, Primo

Pam ydym yn gosod dirwyon?

Mae’r galw am ddeunydd o'r llyfrgell (llyfrau ac offer cyfryngau) yn cynyddu drwy'r amser. Diben ein system ddirwyo yw annog defnyddwyr i ddychwelyd yr eitemau sydd ar fenthyg ganddynt erbyn y dyddiadau dychwelyd, er mwyn sicrhau bod yr eitemau ar gael i'r defnyddwyr nesaf. Mae hyn yn sicrhau tegwch i'r defnyddwyr i gyd o ran cael defnyddio'r adnoddau.

Codir y dirwyon canlynol am eitemau a ddychwelir yn hwyr:

Math o fenthyciadDirwy
Benthyciad Safonol (14 diwrnod) 20c y dydd
50c y dydd os y’i gelwir yn ôl
Benthyciad Tri Diwrnod 50c y dydd
Fideos (1 diwrnod) 20c y dydd
Llyfrau Benthyciad Byr (24 awr) 20c yr awr
DVDau 3 Diwrnod 50c y dydd
Offer i’w Benthyca 50c yr awr

Bydd dirwyon sy'n cyfansymu mwy na £5 yn eich atal rhag benthyca neu adnewyddu eitemau ar eich cyfrif llyfrgell. Pan fyddwch wedi lleihau eich dirwyon o dan £5 bydd eich cyfrif llyfrgell yn weithredol eto.

Sut i osgoi dirwyon?

  • Gellir gwirio'r dyddiadau dychwelyd ac adnewyddu benthyciadau ar lein 24/7 (Sut ydw i'n gwneud hynny?)
  • Edrychwch ar eich cyfrif e-bost Prifysgol yn rheolaidd am negeseuon ebost o’r Llyfrgell ynglŷn â llyfrau sydd wedi cael eu adalw a llyfrau hwyr. Gall eitemau sydd ar Fenthyciad Safonol gael eu galw’n ôl cyn y dyddiad dychwelyd os bydd defnyddiwr arall wedi gwneud cais amdanynt.
  • Ychwanegwch eich benthyciadau o'r llyfrgell i'ch dyddiadur ar-lein (Sut ydw i'n gwneud hynny?)
  • Argraffwch a chadwch dderbynneb i’ch atgoffa o ddyddiad dychwelyd y llyfr.
  • Peidiwch â rhoi benthyg eich Cerdyn Aber i neb arall – chi sy’n gyfrifol am yr holl eitemau hwyr ar eich cyfrif.
  • Gellir defnyddio’r Blwch Llyfrau y tu allan i brif fynedfa Llyfrgell Hugh Owen a Llyfrgell Thomas Parry pan fo’r llyfrgell ar gau. Sylwer rhaid i chi BEIDIO â dychwelyd offer cyfryngau i'r blychau hyn.
  • Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â’ch benthyciadau cysylltwch â ni cyn gynted ag sy’n bosib.

Talu dirwyon llyfrgell

Gallwch dalu'ch dirwyon:

  • Ar-lein gan ddefnyddio cerdyn credyd/debyd (Sut ydw i'n gwneud hynny?)
  • Ag arian parod gan ddefnyddio'r peiriannau hunan-fenthyca ar Lawr D yn Llyfrgell Hugh Owen, neu brif lawr Llyfrgell Thomas Parry (Sut ydw i'n gwneud hynny?)
  • Ag arian parod wrth y ddesg ymholiadau yn Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol

Os ydych yn cael anawsterau yn dychwelyd eich eitemau neu talu eich dirwyon, cysylltwch â'r llyfrgell os gwelwch yn dda drwy ebostio gg@aber.ac.uk neu drwy ffonio 01970 622400.