Gwasanaeth Rhyng-Safle

Mae'r Gwasanaeth Rhyng-Safle yn hwyluso trosglwyddo eitemau o gampws Penglais (Llyfrgell Hugh Owen) i gampws Llanbadarn (Llyfrgell Thomas Parry) a’r ffordd arall. Nid yw'r gwasanaeth Rhyng-Safleoedd ar gael rhwng Llyfrgell Hugh Owen a Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol. Medrir hefyd trosglwyddo eitemau i Gampws Gogerddan ac i'r Ysgol Gelf. Sylwch, os gwelwch yn dda, trosglwyddir eitemau i'r Ysgol Gelf ar gyfer myfyrwyr a staff yr Ysgol Gelf yn unig.

  • Cyn cyflwyno cais, os gwelwch yn dda ystyriwch ymweld â’r Llyfrgell yn bersonol i gael yr eitem sydd ei hangen arnoch.  Fe all fod yn gynt na defnyddio'r gwasanaeth Rhyng-Safle.
  • Gellir cyflwyno ceisiadau  trwy fewngofnodi i Primo, catalog y lyfrgell, canfod yr eitem sydd ei hangen (dylai’r eitem gael ei rhestru fel 'Ar Gael'), clicio ar y tab 'Canfod/Gwneud Cais’  a dewis yr opsiwn RHYNG-SAFLE. Gofynnir ichi ddewis man casglu  ynghyd â dyddiad pryd na fydd angen yr eitem arnoch mwyach.
  • Os oes angen eitem arnoch chi ond mae eisoes allan ar fenthyg, cewch ei rhoi ar gadw, ac wedyn ar ôl iddo gael ei dychwelyd, y bydd yn cael ei gadw wrth y Ddesg Fenthyca i chi am dridiau i'w ddod i'w nôl. Cewch neges ebost i roi gwybod i chi fod yr eitem yn aros amdanoch. Rhoi Eitemau ar Gadw
  • Os ydych wedi cyflwyno cais am lyfr cyn 9yb fe ddylai gyrraedd y lleoliad a ddewiswyd gennych erbyn 3yp yr un diwrnod yn ystod y tymor. Bydd unrhyw geisiadau a dderbynnir ar ôl 9yb yn cael eu cyflenwi’r diwrnod canlynol. Noder, os gwelwch yn dda, gall yr amseroedd hyn amrywio gan eu bod yn ddibynnol ar nifer o ffactorau. Yn ystod y gwyliau bydd y gwasanaeth yn rhedeg ddwywaith yr wythnos yn unol â’r gwasanaeth cyrchu o’r storfa allanol.
  • Bydd yr eitem yn cael ei adael yn y lleoliad a ddewisir gennych. Fe’ch hysbysir pan fydd yn barod i'w gasglu. Byddwn yn cadw’r eitem am 4 diwrnod  ac ar ôl hynny, bydd yn cael ei dychwelyd i'w llyfrgell wreiddiol. Rydych yn rhydd i ddychwelyd eich eitem i unrhyw un o'n llyfrgelloedd.
  • Mae'r gwasanaeth hwn ar gyfer llyfrau sydd ar fenthyciad safonol a thri diwrnod.  Nid ydym yn medru cyflenwi cyfnodolion, cyfeirlyfrau, deunydd “I'w defnyddio yn y llyfrgell yn unig” na llyfrau benthyciad byr drwy'r gwasanaeth hwn. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch ag aelod o staff.