Lamineiddio

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael i Staff a Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth i gefnogi amcanion academaidd y Brifysgol.

  • Mae lamineiddio yn gwarchod dogfennau, arwyddion, rhybuddion ac ati ac yn rhoi gorffeniad parhaol.
  • Gallwn lamineiddio eich dogfennau mewn gorffeniad sglein neu ddi-sglein ym meintiau A5, A4, A3 ac A2*.
  • Oni bai eich bod yn nodi’n wahanol, bydd eich gwaith yn cael ei lamineiddio â gorffeniad sglein.

Mae gwasanaethau lamineiddio ar gael yn Llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry.
*lamineiddio A2 ar gael yn Llyfrgell Hugh Owen yn unig

Costau lamineiddio

  Sglein Di-sglein
Cerdyn credyd  5c Ddim yn berthnasol
A5  5c 15c
A4 10c 20c
A3 15c 30c
A2 50c Ddim yn berthnasol