Adnoddau Celf a Hanes Celf

Helo, Lloyd Roderick ydw i, y llyfrgellydd pwnc ar gyfer celf and hanes celf. Diben y dudalen hon yw eich helpu i gael y gorau o’n hadnoddau ym maes celf a hanes celf. Mae croeso i chi gysylltu â mi os oes gennych unrhyw gwestiynau.  Rydw i yma i’ch helpu!

Gallwch fy e-bostio ar glr9@aber.ac.uk neu ffonio ar 01970 621847.‌

Adnoddau

Cliciwch drwy'r tabiau i ddarganfod adnoddau


Deunyddiau printiedig

Deunyddiau printiedig

Lleolir y prif gasgliad o ddeunyddiau printiedig e.e. llyfrau, cyfnodolion, cyfeirlyfrau a chyfeirlyfrau cyflym ar gyfer Celf a Hanes Celf yn Llyfrgell Hugh Owen ar Lefel F (llawr uchaf):

E Diwylliant

N Celfyddydau Gweledol cyffredinol

NA Pensaerniaeth

NB Cerfluniaeth

NC Tynnu Lluniau, Dylunio a Darlunio

ND Peintio

NE Cyfryngau Print

NK Celfyddydau Addurnol

NX Celf yn gyffredinol yn ol mudiad/cyfnod

Z Llyfryddiaeth printiedig Cyfnodolion wedi’u hargraffu

Noder, mae llyfrau ffotograffiaeth yn adran TR ar lawr E (llawr canol).

Mwy o Lyfrau

Mwy o Lyfrau

Myfyrwyr!

Angen mwy o lyfrau? Rhowch wybod inni!

Mae popeth sy'n cael ei roi ar Restr Ddarllen  gan eich tiwtoriaid yn cael ei ychwanegu at stoc y llyfrgell. Os oes rhywbeth arall yr hoffech ei ychwanegu, gallwch ei archebu i'r llyfrgell drwy ddefnyddio'r ymgyrch Mwy o Lyfrau.

Gall myfyrwyr a'r staff ddefnyddio'r Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau i ddod o hyd i lyfrau, erthyglau cyfnodolion a deunydd eraill megis traethodau hir a thraethodau Doethuriaethau o'r tu allan i Brydain. I gael gwybod am yr ystod gyflawn o ddeunydd sydd ar gael, gweler tudalennau'r Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau .

Efallai y byddwch am brynu'ch copi eich hun o lyfr. Mae siop lyfrau'r Brifysgol, sydd yng Nghanolfan y Celfyddydau, yn gallu archebu llyfrau ar bob pwnc, ac mae'n cynnig prisiau gostyngedig i fyfyrwyr.

Staff

Erbyn hyn Rhestrau Darllen Aspire yw'r unig ffordd i'r staff dysgu archebu llyfrau a deunydd arall am fodiwlau a ddysgir drwy gwrs. Os hoffech gael cymorth i lunio rhestr ddarllen, gweler y deunydd i'ch hyfforddi'ch hunan neu Gwestiynau Cyffredin Aspire. Os oes angen cymorth unigol, cysylltwch â'ch llyfrgellydd pwnc.  Rydym yn hapus i ddod draw i'ch adran i'ch rhoi chi ar ben y ffordd.

Os ydych am ofyn i'r llyfrgell brynu deunydd heblaw am destunau'r rhestrau ddarllen, defnyddiwch y ffurflen gais am brynu llyfrau yn Primo. Mae gan bob adran gronfa fechan ar gyfer prynu llyfrau o'r fath felly efallai y bydd angen i chi gysylltu â'ch cynrychiolydd y Gwasanaethau Gwybodaeth cyn i chi brynu.

Sgiliau gwybodaeth

Sgiliau gwybodaeth

Gweler ein tudalennau Sgiliau Gwybodaeth ar:

  • dod o hyd i ddeunyddiau printiedig yn y llyfrgell
  • dod o hyd a gwerthuso gwybodaeth electronig
  • aros yn gyfredol yn eich pwnc astudio
  • astudio effeithiol a chyfeirnodi llyfryddiaethol
  • cyflwyniad i'r llyfrgell a hyfforddiant sgiliau

Ceir hefyd diwtorialau defnyddiol ar-lein ar gyfer eich pwnc sy'n cynnwys prif sgiliau gwybodaeth ar-lein - rhowch dro ar y tiwtorialau ar gyfer Celf a Dylunio, a Ffotograffiaeth.

Casgliadau

Casgliadau

Mae casgliadau'r Brifysgol yn cynnwys ystod eang o ddeunyddiau, gan gynnwys traethodau a phapurau blaenorol. Cewch fanylion am ein holl gasgliadau yma.

Gall yr hyn sy'n dilyn fod o wybodaeth benodol i fyfyrwyr Celf a Hanes Celf:

Gwasanaethau i staff academaidd

Gwasanaethau i staff academaidd

Gall eich llyfrgellydd pwnc ddarparu hyfforddiant sgiliau i staff a myfyrwyr, gwerthusiad adnoddau a llawer mwy. Am fanylion llawn ewch i'r dudalen hon.

Adnoddau Electronig

Adnoddau Electronig

Gellir dod o hyd i bob adnodd electronig ar gyfer Celf a Hanes Celf drwy Primo lle gallwch ddarganfod adnoddau unigol neu groes-chwilio nifer ohonynt ar yr un pryd. Mae Primo yn cynnwys prif adnoddau megis cronfeydd data o ddyfyniadau, e-gylchgronau ac e-lyfrau, gwefannau dewisol, mynedfeydd pwnc, adnoddau data a chyfryngau, newyddion, deunyddiau cyfeirnod a chatalogau llyfrgell.

Prif cronfeydd data ar gyfer Celf a Hanes Celf:

Adnoddau Ymchwil

ArticleFirst (OCLC)

COPAC

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

JSTOR

JURN

OAIster (OCLC)

ProQuest Ebook Central

SUNCAT

WorldCat (OCLC)

Zetoc

Adnoddau Celf a Ddiwylliant Gweledol Arlein

Art UK

Axisweb

British Cartoon Archive

BFI Screenonline (BFI)

BHA – Bibliography of the History of Art (Getty)

Bibliography of British and Irish History (Brepolis)

Box of Broadcasts

Getty Research Portal

JISC Content

JISC Historical Texts

JISC Manuscripts Online : written culture 1000 to 1500

JISC MediaHub

John Johnson Collection (Open access)

Media and the Memory in Wales

Oxford Dictionary of National Biography

Oxford English Dictionary

PYMCA : Photographic Youth Music & Culture Archive

Visual Arts Data Service

Wikimedia Commons

Welsh Biography Online

Casgliadau ac adnoddau Cenedlaethol
Amgueddfa Cymru Casgliadau Celf Arlein
Casgliad y Werin Cymru
Cyngor Celfyddydau Cymru
Gweithiau Celf mewn Ffrâm: Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Llyfrgell Prydeinig

National Gallery London: Collection Online

Royal Academy Collection

Tate Collection

Tate online research publications

Casgliadau, adnoddau, orielfeydd ac amgueddfeydd rhygwladol

CODART: Dutch and Flemish art in museums worldwide

Europeana

The European Library

Guggenheim publications 1937-2011

Joconde : catalogue des collections des Musées de France

Louvre Atlas: the database of the exhibited works of art

Louvre La Fayette: Database of American Art

Metropolitan Museum of Art: Heilbrunn Timeline of Art History

Rijksmuseum Collections

Whitney Museum of American Art: Collections online

Papurau newydd a chyfnodolion hanesyddol

Burney Collection: 17th-18th Century Newspapers

19th Century British Library Newspapers

19th Century UK Periodicals

Cylchgronnau Cymru

Nexis

Papurau Newydd Cymru Ar-lein

Times Digital Archive

 

Ceir crynodeb ar sut i bori a chwilio Primo yma: http://www.aber.ac.uk/en/is/infoskills/primo/