Newyddion

Problemau gwresogi cael eu datrys yn Llyfrgell Thomas ParryProblemau gwresogi cael eu datrys yn Llyfrgell Thomas Parry

13/03/2015

Diolch i chi am roi adborth i ni am y tymheredd oer yn Llyfrgell Thomas Parry. Bum yn cysylltu â Thîm Gwasanaethau Eiddo y Brifysgol sydd wedi bod yn gweithio dros yr ychydig fisoedd diwethaf i wella ystod o broblemau gyda'r system wresogi. Mae llawer o’r materion hyn, gan gynnwys dwythellau gwresogi wedi’u blocio a damperi, bellach wedi’u trwsio a thymheredd y llyfrgell yn gwella erbyn hyn. Rydym yn ymwybodol bod gwaith yn mynd yn ei flaen i asesu gwella gwresogi ystafelloedd astudio grwpiau ar y prif lawr yn y tymor hir, gan gynnwys y posibilrwydd o rheiddiaduron sefydlog neu ymestyn y system wresogi bresennol. Rydym yn ymddiheuro am yr anghyfleustra y mae'r tymheredd oer wedi achosi ac yn diolch i chi am gymryd amser i roi adborth i ni ac ym fod yn amyneddgar tra bod y problemau yn cael eu datrys. Heaters are still available in Group Study Rooms and on request from the main desk. Mae gwresogyddion ar gael o hyd yn Ystafelloedd Astudio Grŵp a gellir gwneud cais ar y Ddesg Ymholiadau.

Papurau newydd ar-lein i ddiwallu’ch anghenion astudioPapurau newydd ar-lein i ddiwallu’ch anghenion astudio

10/03/2015

Mae’r Llyfrgell yn darparu ystod eang o bapurau newydd cenedlaethol a rhyngwladol ar-lein trwy Nexis yn ogystal ag Archif Ddigidol y Times 1785-1985: http://www.aber.ac.uk/cy/is/collections/newspapers. Sylwch na fydd modd defnyddio Infotrac (cyflenwad atodol o bapurau newydd cenedlaethol ar-lein) o fis Mawrth 2015 ymlaen. Darparwyd Infotrac i holl lyfrgelloedd Cymru trwy CyMAL: Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Cymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Diwrnod y Llyfr Hapus: cymynrodd o gasgliad o lyfrau cain i'r Brifysgol gan gyn-aelod academaiddDiwrnod y Llyfr Hapus: cymynrodd o gasgliad o lyfrau cain i'r Brifysgol gan gyn-aelod academaidd

05/03/2015

Rydym yn falch o gyhoeddi ychwanegiad i gasgliadau’r llyfrgell o ran gyntaf o gasgliad helaeth ac eclectig o lyfrau a gymynroddwyd i’r Brifysgol gan y diweddar Dr Richard Kemp. Cafodd Dr Kemp, a oedd yn gyn-aelod o staff Adran IBERS, yrfa hir a nodedig yn Aberystwyth ac rydym yn hapus iawn ei fod wedi dewis y Brifysgol fel cartref teilwng i’w gasgliad. Ymhlith y llyfrau ceir rhai argraffiadau cain y Folio Society, yn ogystal â llyfrau academaidd ar destunau amrywiol iawn, gan gynnwys hanes, trafnidiaeth a natur. Gellir gweld a benthyca’r llyfrau hyn o Lyfrgell Hugh Owen a Llyfrgell Thomas Parry: chwiliwch am gyfeiriad at gymynrodd Richard B. Kemp ar y cofnod yn Primo, catalog y llyfrgell, ac am y plât llyfr y tu mewn i’r gyfrol.

A wyddoch chi fod modd ymuno â’r Llyfrgell Genedlaethol ar-lein?A wyddoch chi fod modd ymuno â’r Llyfrgell Genedlaethol ar-lein?

01/03/2015

Gweler http://psr.llgc.org.uk/psr/psr/register/cy/personal

Yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ceir y casgliad mwyaf o lyfrau yng Nghymru, adnoddau gwybodaeth rhad ac am ddim, 5 miliwn o ddelweddau digidol, adnoddau electronig a llawer mwy. Darganfyddwch mwy  http://www.llgc.org.uk/cy/

Oeddech chi'n gwybod y gallwch sganio am ddim?Oeddech chi'n gwybod y gallwch sganio am ddim?

27/02/2015

Defnyddiwch unrhyw un o'r argraffydd-llungopiwyr yn ein llyfrgelloedd ac ystafelloedd cyfrifiaduron i sganio at eich e-bost neu ar yriant USB pin: http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/faq/1299/

Sut i ddod o hyd i astudiaeth grŵp neu ardal astudiaeth dawel yn y llyfrgellSut i ddod o hyd i astudiaeth grŵp neu ardal astudiaeth dawel yn y llyfrgell

27/02/2015

Fodd bynnag, yr ydych yn gweithio orau, mae gennym parth ar eich cyfer http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/study-zones/

A yw'r llyfrau rydych am ei gael ar fenthyg?A yw'r llyfrau rydych am ei gael ar fenthyg?

26/02/2015

Archebu nhw ar-lein drwy Primo a byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fyddant ar gael i chi http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/faq/813/

Angen dod o hyd i gyfrifiadur sy’n rhydd ar frys?Angen dod o hyd i gyfrifiadur sy’n rhydd ar frys?

25/02/2015

Mae ein gwasanaeth Argaeledd Cyfrifiadur yn dangos data byw ar faint o gyfrifiaduron sydd ar gael ym mhob llyfrgell / ystafell gyfrifiaduron ar draws y Brifysgol: http://www.aber.ac.uk/cy/is/computers/rooms/availability/

Sustem Rheoli Llyfrgell newydd i Brifysgol AberystwythSustem Rheoli Llyfrgell newydd i Brifysgol Aberystwyth

25/02/2015

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi prynu sustem rheoli llyfrgell y genhedlaeth nesaf, sy’n defnyddio technoleg cwmwl, fel rhan o gonsortiwm o lyfrgelloedd ledled Cymru. Mae Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF) - consortiwm sy’n cynnwys holl Lyfrgelloedd Prifysgolion Cymru, yn ogystal â Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Llyfrgelloedd GIG Cymru - wedi dewis Alma® a Primo® i ddarparu sustem ddwyieithog newydd ar gyfer llyfrgelloedd yng Nghymru. Er y byddwn yn parhau i gynnig Primo fel ein gwasanaeth darganfod yn Aberystwyth i alluogi defnyddwyr i ganfod a defnyddio’r adnoddau maent eu hangen yn ddidrafferth, bydd ein sustem rheoli llyfrgell bresennol, Voyager, yn cael ei disodli gan Alma er mwyn awtomeiddio a symleiddio gwasanaethau’r llyfrgell ymhellach. Am ragor o wybodaeth, gweler: https://whelf.wordpress.com/2014/12/18/whelf-shared-lms-announces-chosen-supplier/

Gofod newydd gall myfyrwyr ei neilltuo yn Llyfrgell Thomas ParryGofod newydd gall myfyrwyr ei neilltuo yn Llyfrgell Thomas Parry

13/02/2015

Yn dilyn ceisiadau gan fyfyrwyr, rydym wedi cynyddu’r gofod astudio i fyfyrwyr yn Llyfrgell Thomas Parry drwy newid yr hyn oedd unwaith yn swyddfa staff i fod yn garrel fawr gall myfyrwyr ei neilltuo ar gyfer astudio unigol neu ar gyfer gwaith grŵp. Mae Carrel #3 wedi ei lleoli ar lawr isaf y llyfrgell drws nesaf i’r ystafell gyfrifiaduron. http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/carrels/

Gwresogyddion yn Llyfrgell Thomas Parry

04/02/2015

Os hoffai myfyriwr gael gwresogydd mewn man penodol o’r llyfrgell sy’n oer, dylid gofyn wrth y Ddesg Ymholiadau yn Llyfrgell Thomas Parry am un i’w roi yn y man hwnnw.

 

Dod o hyd i’ch adborth!Dod o hyd i’ch adborth!

29/01/2015

A oeddech chi’n gwybod bod modd i chi gael mynediad at adborth am eich aseiniadau ar-lein? Sut bynnag y cyflwynoch eich traethawd, boed trwy Turnitin neu Blackboard, bydd modd i chi weld eich MarcAdborth y Marciwr ac unrhyw ffeiliau adborth atodedig trwy fewngofnodi i Blackboard.

http://nexus.aber.ac.uk/xwiki/bin/view/Main/Find+your+feedback+-+Welsh

Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24-awr y dydd: beth yw eich barn?Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24-awr y dydd: beth yw eich barn?

26/01/2015

Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24 awr y dydd. Beth yw eich barn? http://www.aber.ac.uk/cy/is/feedback/ Diolch am eich adborth.

Cynllun Strategol newydd Gwasanaethau Gwybodaeth 2014-19Cynllun Strategol newydd Gwasanaethau Gwybodaeth 2014-19

20/01/2015

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi cyhoeddi ei Gynllun Strategol ar gyfer 2014-19 sy'n amlinellu sut rydym yn anelu at gyflenwi gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid o ansawdd uchel i'n myfyrwyr a staff trwy arbenigedd ein staff, ein hadnoddau gwybodaeth, a thrwy ddefnyddio technoleg. http://www.aber.ac.uk/cy/is/about/strategicplan/

Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24-awr y dydd o Ionawr 2015 am gyfnod arbrofolLlyfrgell Hugh Owen ar agor 24-awr y dydd o Ionawr 2015 am gyfnod arbrofol

18/12/2014

Mae Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24 awr y dydd yn ystod y tymor am gyfnod arbrofol rhwng Ionawr - Mai 2015.

  • Cyfnod arholiadau mis Ionawr: 08:30 Dydd Llun - 01:00 Dydd Sul, 08:30 Dydd Sul - 01:00 Dydd Llun.
  • Tu allan i gyfnod yr arholiadau (yn ystod y tymor): 08:30 Dydd Llun – 18:00 Dydd Sadwrn, 10:00-18:00 Dydd Sul.

Ceir rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth prawf hwn ar: http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours/24hour/