Newyddion

Arolwg Defnyddwyr Gwasanaethau Gwybodaeth 2017-18: crynodeb o'r canlyniadauArolwg Defnyddwyr Gwasanaethau Gwybodaeth 2017-18: crynodeb o'r canlyniadau

06/04/2018

Cynhaliodd Gwasanaethau Gwybodaeth Prifysgol Aberystwyth eu harolwg defnyddwyr blynyddol ym mis Tachwedd 2017. Cawsom 905 o ymatebion gan 6 athrofa wahanol, ac rydym yn ddiolchgar iawn i bawb a gymerodd ran.

Ceir adroddiad llawn o’r aborth ynghyd â’r data a dderbyniwyd ar wefan GG: http://www.aber.ac.uk/cy/is/feedback/response/usersurvey/

Cefnogaeth Traethawd Hir: chwilio am lyfrau / erthyglau cyfnodolion nad oes ar gael yn y llyfrgell?Cefnogaeth Traethawd Hir: chwilio am lyfrau / erthyglau cyfnodolion nad oes ar gael yn y llyfrgell?

03/04/2018

Os ydych yn chwilio am erthygl llyfr neu gyfnodolyn nad yw ar gael yn un o lyfrgelloedd y Brifysgol, mae gennym yr opsiynau canlynol ar eich cyfer:

Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau: mynediad anghyfyngedig am ddim i fyfyrwyr ymchwil Ôl-raddedig a cheisiadau am ddim cyfyngedig i Israddedigion a myfyrwyr Ôl-raddedig a addysgir.

Gwasanaeth Mwy o Lyfrau: yn rhad ac am ddim ac ar gael i bob myfyriwr.

Gochelwch rhag negeseuon e-bost sgam a gwe-rwydoGochelwch rhag negeseuon e-bost sgam a gwe-rwydo

16/04/2018

Byddwch ar eich gwyliadwriaeth am e-byst sgam a gwe-rwydo y gallech eu derbyn drwy eich cyfrif e-bost Prifysgol Aberystwyth. Mae e-byst gwe-rwydo yn e-byst sy’n ceisio eich twyllo i ddarparu manylion personol megis rhifau eich cyfrif banc, cyfrineiriau a rhifau cerdyn credyd.

Am gyngor ar sut i wahaniaethu rhwng e-byst dilys ac e-byst gwe-rwydo, gweler: https://faqs.aber.ac.uk/394

Gallwch hefyd gael mwy o wybodaeth am ddiogelwch ar-lein ar wefan Jisc, a hyd yn oed rhoi cynnig ar gwis i weld pa mor ddiogel ydych chi wrth ddefnyddio'r we:  https://jisc.researchfeedback.net/wh/s.asp?k=151844997721

Cael trafferth cadw llygad ar eich cyfeiriadau llyfryddol? Defnyddiwch EndNote!Cael trafferth cadw llygad ar eich cyfeiriadau llyfryddol? Defnyddiwch EndNote!

13/04/2018

Mae EndNote yn feddalwedd rheoli cyfeiriadau a all eich helpu i drefnu eich cyfeiriadau wrth ysgrifennu traethodau. Gydag EndNote, mae'n bosibl creu, storio a defnyddio'ch cyfeiriadau mewn dogfennau, eu rhannu â chydweithwyr, a hyd yn oed edrych ar, a rheoli eich rhestrau cyfeirio ar wahanol ddyfeisiau.

Os yw EndNote yn newydd i chi, neu os hoffech gael hyfforddiant ar ddefnyddio'r feddalwedd, gellir trefnu sesiwn hyfforddi 1 i 1 neu mewn grwp gyda Llyfrgellydd Pwnc trwy e-bostio acastaff@aber.ac.uk neu ffonio 1896.

Epigeum - cwrs rhyngweithiol, ar-lein ynglyn â llên-ladrad i holl fyfyrwyr Aber! Epigeum - cwrs rhyngweithiol, ar-lein ynglyn â llên-ladrad i holl fyfyrwyr Aber!

12/03/2018

Mae llên-ladrad, sy'n aml yn cael ei wneud yn anfwriadol, yn arfer academaidd annerbyniol sy'n arwain at ganlyniadau difrifol. Gallwch ddysgu sut i gyfeirio, dyfynnu ac aralleirio'n llwyddiannus drwy'r cwrs ar-lein hwn sydd ar gael i fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth.

I gael rhagor o wybodaeth: https://cpelaber.blogspot.co.uk/2015/12/

Cyfnewid Llyfrau ar Lawr D Llyfrgell Hugh Owen - dewch â llyfr, ewch â llyfr!Cyfnewid Llyfrau ar Lawr D Llyfrgell Hugh Owen - dewch â llyfr, ewch â llyfr!

21/03/2018

Yn sgil eich adborth, penderfynwyd symud y silff Cyfnewid Llyfrau o Lawr F i Lawr D (ger ardal y peiriannau bwyd). Gall defnyddwyr y llyfrgell dod â llyfrau y maent eisoes wedi’u darllen a’u cyfnewid am rai a adawyd gan ddefnyddwyr eraill y llyfrgell. Mae staff Gwasanaethau Gwybodaeth wedi rhoi nifer o lyfrau gwerth chweil ar y silff Cyfnewid Llyfrau yn ddiweddar. Pob hwyl yn cyfnewid!

Microsoft Office am ddim i holl fyfyrwyr Aber!Microsoft Office am ddim i holl fyfyrwyr Aber!

23/03/2018

Tra eich bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae modd i chi lawrlwytho Microsoft Office am ddim drwy eich cyfrif office 365.

Sut? Dyma’r cyfarwyddiadau: https://faqs.aber.ac.uk/1391

Cystadleuaeth i ennill gwerth £20 o docynnau rhodd AmazonCystadleuaeth i ennill gwerth £20 o docynnau rhodd Amazon

27/02/2018

Y cwbl sydd angen i chi wneud yw ysgrifennu blog 500 gair o hyd am eich profiad yn y brifysgol erbyn y 20fed o Ebrill. Am fwy o fanylion cysylltwch â Savannah (sar59@aber.ac.uk).

Beth yw eich barn am y gwaith ailwampio i Lawr D Llyfrgell Hugh Owen?Beth yw eich barn am y gwaith ailwampio i Lawr D Llyfrgell Hugh Owen?

05/03/2018

Cafodd Llawr D, Llyfrgell Hugh Owen ei ailwampio yn ystod ail hanner 2017 a’i ailagor ar ddechrau’r tymor – ar 3 Ionawr 2018. Gwnaethom ofyn am eich adborth am y llawr ar ei newydd wedd drwy gyfrwng hysbysfwrdd i sicrhau ein bod yn parhau i ddatblygu ardaloedd a chyfleusterau sy’n bodloni eich gofynion.

Rydym yn falch iawn bod cynllun newydd Llawr D wedi ennyn ymateb mor frwdfrydig gan y mwyafrif o’r myfyrwyr. Ar wahân i’r sylwadau cadarnhaol, rydych hefyd wedi gofyn rhai cwestiynau defnyddiol ac wedi awgrymu datblygiadau.

Darllenwch grynodeb o'ch adborth a'n hymatebion i'ch sylwadau.

Gallwch weld gwaith ailwampio Llawr D ar Pinterest

Gweminar Llwyfan yr Academi - ymunwch â niGweminar Llwyfan yr Academi - ymunwch â ni

10/04/2018

Fe'ch gwahoddir i ymuno â ni, o’ch bwrdd gwaith, ar gyfer Gweminar Llwyfan yr Academi, 18 Ebrill 12:10-13:00.  Cliciwch yma ar 18 Ebrill am 12:05 a dewiswch ‘mynediad fel gwestai’. Dyma gyfle gwych i glywed dau gyflwyniad diddorol ac arloesol.

Gwasanaethau Gwybodaeth: benthyciadau llyfrgell dros wyliau'r PasgGwasanaethau Gwybodaeth: benthyciadau llyfrgell dros wyliau'r Pasg

26/02/2018

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn dymuno Pasg braf i bawb. Mae manylion am fenthyca o'r llyfrgell dros wyliau'r Pasg ar gael isod:
  • Benthyciad Safonol: Dydd Llun, 12fed Mawrth 2018 hyd at Ddydd Mercher, 18fed Ebrill 2018
  • Benthyciad Tridiau: Dydd Mercher 21ain Mawrth hyd at Ddydd Mercher, 18fed Ebrill 2018
  • Benthyciad Byr: Gweithredir cyfnodau benthyca arferol
Am amseroedd agor y llyfrgelloedd dros y Pasg, gwiriwch dudalennau gwe'r llyfrgelloedd: http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours

Gweithio'n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr! Gweithio'n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr!

31/01/2018

Gweler rhaglen cwrs Sgiliau Ysgrifennu, Cyfathrebu a Gwybodaeth i Israddedigion a chofrestrwch ar lein: https://jump.aber.ac.uk/?dkhpt