Newyddion

Peidiwch â gwastraffu eich arian na cholli eich gwaith - labelwch eich cofbinnau USBPeidiwch â gwastraffu eich arian na cholli eich gwaith - labelwch eich cofbinnau USB

17/01/2018

O'r 192 cofbinnau USB a roddwyd i mewn i Lyfrgell Hugh Owen rhwng Ionawr a Mehefin eleni dim ond nifer fechan oedd modd eu hadnabod. Dim ond 104 o'r cofbennau coll oeddem yn medru dychwelyd i’w perchnogion.

Peidiwch â gwastraffu eich arian na cholli eich gwaith - labelwch eich cofbinnau USB. Yna, bydd modd i ni gysylltu â chi os yw eich cofbin yn cael ei rhoi i mewn i unrhyw un o'n llyfrgelloedd.

Cefnogaeth Traethawd Hir: chwilio am lyfrau / erthyglau cyfnodolion nad oes ar gael yn y llyfrgell?Cefnogaeth Traethawd Hir: chwilio am lyfrau / erthyglau cyfnodolion nad oes ar gael yn y llyfrgell?

10/01/2018

Os ydych yn chwilio am erthygl llyfr neu gyfnodolyn nad yw ar gael yn un o lyfrgelloedd y Brifysgol, mae gennym yr opsiynau canlynol ar eich cyfer:

Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau: mynediad anghyfyngedig am ddim i fyfyrwyr ymchwil Ôl-raddedig a cheisiadau am ddim cyfyngedig i Israddedigion a myfyrwyr Ôl-raddedig a addysgir.

Gwasanaeth Mwy o Lyfrau: yn rhad ac am ddim ac ar gael i bob myfyriwr.

Diwrnod Rhyngrwyd Fwy Diogel 2018 - gochelwch rhag ebyst twyllo a gwe-rwydo Diwrnod Rhyngrwyd Fwy Diogel 2018 - gochelwch rhag ebyst twyllo a gwe-rwydo

06/02/2018

Dathlir Diwrnod Rhyngrwyd Fwy Diogel 2018 ledled y byd ddydd Mawrth 6 Chwefror â'r slogan 'Creu, Cysylltu a Rhannu Parch: chi yw man cychwyn gwell rhyngrwyd.’

Yn rhan o'n hymdrechion ni i wneud y Rhyngrwyd yn lle mwy diogel, hoffem eich rhybuddio rhag y negeseuon ebost twyllodrus a gwe-rwydo a allai gyrraedd eich cyfrif ebost ym Mhrifysgol Aberystwyth. Gwe-rwydo yw'r ymdrechion i'ch twyllo i ddatgelu gwybodaeth bersonol, megis rhifau cyfrifon banc, cyfrineiriau a rhifau cardiau credyd.

Mae gennym awgrymiadau i'ch helpu i wahaniaethu rhwng negeseuon dilys a rhai twyllodrus yma: https://faqs.aber.ac.uk/394

Am ragor o wybodaeth ac awgrymiadau am sut i fod yn ddiogel ar y Rhyngrwyd, gweler: https://www.saferinternet.org.uk/safer-internet-day/2018