Newyddion

Llyfrgell Hugh Owen a Thomas Parry ar agor rhwng 10.00-18:00 ar bob penwythnos ym mis Medi

03/09/2014

Bydd Llyfrgell Hugh Owen a Thomas Parry ar agor rhwng 10.00-18:00 ar bob penwythnos ym mis Medi, oni bai am benwythnos 20-21 Medi pan fyddwn ar agor tan 1700

Cyfnodolion Elsevier ScienceDirectCyfnodolion Elsevier ScienceDirect

19/08/2014

Mae mynediad i e-gyfnodolion Elsevier ScienceDirect wedi'i adfer i raddau. Mae'n rhaid i ddefnyddwyr fewngofnodi gan ddefnyddio fewngofnod y sefydliad trwy wefan ScienceDirect.

Archebwch eich lle nawr - Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Prifysgol Aberystwyth, 16 – 18 Medi 2014Archebwch eich lle nawr - Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Prifysgol Aberystwyth, 16 – 18 Medi 2014

05/08/2014

Rydym yn falch o gael cyhoeddi ein bod yn cymryd archebion nawr am Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2014.

Archebwch eich lle cyn gynted ag y gallwch, gan nodi'ch diddordeb mewn unrhyw sesiynau yr hoffech ddod iddynt. http://www.survey.bris.ac.uk/aber/ffurflen_archebu

Am fwy o wybodaeth gweler Nexus: http://nexus.aber.ac.uk/xwiki/bin/view/Main/TEL+Conference+2014?language=cy

Gwybodaeth bwysig: Ymddeol ap Ebrary ar gyfer ffonau symudolGwybodaeth bwysig: Ymddeol ap Ebrary ar gyfer ffonau symudol

04/08/2014

Mae Ebrary wedi dechrau defnyddio’r ap poblogaidd Bluefire ar gyfer darllen all-lein. Mae Bluefire wedi cael camoliaeth uchel ac mae modd ei ddefnyddio ar iOS (iPad ac iPhone) a dyfeisiau Android. O ganlyniad, maent yn ymddeol ap ebrary ar gyfer ffonau symudol o 4 Awst ymlaen. Gellir lawr lwytho’r ap Bluefire drwy’r App Store neu Google Play.

Cynnydd yng nghostau Cyflenwi Dogfennau o 1af Awst 2014Cynnydd yng nghostau Cyflenwi Dogfennau o 1af Awst 2014

31/07/2014

O Awst 1af 2014 bydd costau Cyflenwi Dogfennau (o ganlyniad i gynnydd yng nghostau’r Llyfrgell Brydeinig) yn codi fel a ganlyn:

  • Llyfrau: ar hyn o bryd £12.05 – cost newydd £12.65
  • Llungopiau (erthygl mewn cyfnodolyn) i’w cadw: ar hyn o bryd £8.05 – cost newydd £9.40
  • Copiau electronig (SED - Dosbarthu Electronig Diogel) (erthygl mewn cyfnodolyn): ar hyn o bryd £7.80 – y gost newydd naill ai £6 neu £9.42 yn dibynnu ar ffynhonnell y deunydd gwneir cais amdano.
  • Ceisiadau Rhyngwladol – Llyfrau: ar hyn o bryd £12.05 – cost newydd £12.65
  • Ceisiadau Rhyngwladol – Llungopiau (erthygl mewn cyfnodolyn): ar hyn o bryd £8.05 – cost newydd £9.40
  • Ffi adnewyddu eitem: ar hyn o bryd £4.45 – cost newydd £5.46

Cewch wneud cais yn uniongyrchol ar gatalog y Llyfrgell, Primo http://primo.aber.ac.uk - drwy glicio ar y botwm 'Cais Pwrcasu', gan fewngofnodi pan ofynnir i chi. Gweler: http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/documentsupply/

Mynediad i Journal Citation Reports a Essential Science Indicators drwy InCitesMynediad i Journal Citation Reports a Essential Science Indicators drwy InCites

25/06/2014

Mae gan Brifysgol Aberystwyth fynediad i Journal Citation Reports ac Essential Science Indicators drwy InCites. Bydd y ddau adnodd yma yn cyfuno yn hwyrach yn y flwyddyn i greu Journal and Highly Cited Data.


Gallwch gael mynediad i'r ddau adnodd yn uniongyrchol ar http://jcr.incites.thomsonreuters.com a http://esi.incites.thomsonreuters.com neu  drwy ddewislen 'Treialon Adnoddau Electronig' (http://www.aber.ac.uk/cy/is/elecinfo/trials/). Er mwyn manteisio ar yr ystod lawn o swyddogaethau, bydd angen i chi greu eich enw defnyddiwr a chyfrinair eich hun, os nad oes un gennych un eisoes ar gyfer Web of Science; ond gwnewch yn siŵr nad ydych yn defnyddio eich enw defnyddiwr (e-bost) a chyfrinair Prifysgol Aberystwyth.

Bydd mynediad yn dod i ben ar 30 o Fedi, 2014.

Mynediad i Scopus a SciValMynediad i Scopus a SciVal

12/06/2014

Mae gan Brifysgol Aberystwyth fynediad i Scopus a SciVal. Mae Scopus yn gronfa ddata fawr o grynoadau a mynegeion cyfeiriadol o lenyddiaeth a adolygwyd gan gymheiriaid sy’n cynnwys 53 miliwn o gofnodion o 21,915 o deitlau gan 5,000 o gyhoeddwyr.  Defnyddir SciVal i werthuso gwyddoniaeth ac ymchwil, ac i edrych ar ddadansoddiadau cymharol o ddyfyniadau.

 

Gallwch gael mynediad i'r platfform yn uniongyrchol ar http://www.scopus.com a http://www.scival.com neu drwy ddewislen ABiéC yr Adnoddau Gwybodaeth Electronig (http://www.aber.ac.uk/cy/is/elecinfo/eiaz/).  Gellir hefyd cael mynediad i Scopus a SciVal oddi ar y campws trwy gyfrwng Shibboleth.  Er mwyn manteisio ar yr ystod lawn o swyddogaethau, bydd angen i chi i greu eich enw defnyddiwr a chyfrinair Elsevier eich hun, os nad oes un gennych eisoes; ond gwnewch yn siwr nad ydych yn defnyddio eich enw mewngofnod (ebost) a chyfrinair Prifysgol Aberystwyth.

TALIS AspireTALIS Aspire

12/06/2014

Sustem rhestrau darllen arlein newydd ar gyfer Prifysgol Aberystwyth: Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn falch i gyhoeddi eu bod wedi prynu TALIS Aspire i gynnal rhestr ddarllen ragorol ar gyfer myfyrwyr a staff. Am fwy o wybodaeth am TALIS Aspire a’r amserlen weithredu gweler: http://tinyurl.com/okjl48z/

Ebyst SpamEbyst Spam

06/06/2014

Byddwch yn ymwybodol o negeseuon e-bost sbam. Weithiau mae defnyddwyr cyfrifiaduron Aberystwyth yn cael ebyst sy’n honni eu bod yn dod o ffynhonnell ddilys ac weithiau maen nhw’n ddilys, ond weithiau dydyn nhw ddim. Enghraifft ddiweddar o e-bost sbam yw’r un â'r llinell pwnc "Your O2 bill is ready #26574835". Os gwelwch yn dda darllenwch ein cyngor ynglŷn â rhai o’r dulliau cyffredin o dwyllo a ddefnyddir ar y rhyngrwyd ac ebost:

http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/faq/394/
http://www.aber.ac.uk/cy/is/regulations/spam/

‘JISC Historic Books’ yn cael ei uwchraddio‘JISC Historic Books’ yn cael ei uwchraddio

05/06/2014

Mae’r llwyfan newydd, o’r enw ‘JISC Historical Texts’, bellach wedi’i ryddhau fel fersiwn BETA. Bydd yn disodli’r llwyfan presennol ar 23 Mehefin 2014 – felly gofynwn i chi ddiweddaru eich dolenni os gwelwch yn dda. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar Flog y Gwasanaethau Academaidd

Mae Literature Online yn newidMae Literature Online yn newid

06/03/2014

Efallai bydd pethau yn edrych ychydig yn wahanol y tro nesaf byddwch yn ymweld â’r safle Literature Online gan fod ProQuest wedi datblygu rhyngwyneb cwbl newydd.  Fydd yr hen fersiwn yn cael ei chau ym mis Mai 2014. Am rhagor o wybodaeth gwelwch flog Gwasanaethau Academaidd: http://cpelaber.blogspot.co.uk/2014/03/mae-literature-online-yn-newid.html