Newyddion

Amserlen yr Arholiadau AtodolAmserlen yr Arholiadau Atodol

10/08/2016

Mae Amserlen yr Arholiadau Atodol ar gael ar y wefan amserlennu: http://www.aber.ac.uk/cy/timetable/exam-timetable/ A fyddech cystal â rhoi gwybod i’r Swyddfa Amserlenni ar attstaff@aber.ac.uk os oes unrhyw wrthdaro. I gael rhagor o gymorth ynglyn ag arholiadau, cysylltwch â’ch swyddog arholiadau adrannol:  http://www.aber.ac.uk/cy/timetable/exam-officers/

Adfywiwch/ crëwch eich Rhestr Darllen AspireAdfywiwch/ crëwch eich Rhestr Darllen Aspire

20/06/2016

Mae hyn i’ch atgoffa i adfywio eich rhestri Aspire a chreu unrhyw restri newydd sydd eu hangen arnoch ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.  Er mwyn darganfod pryd mae’r dyddiadau cau a mwy: http://tinyurl.com/jy2fk9r

Ni fydd Nvivo yn gweithio ar ôl dydd Gwener 8 GorffennafNi fydd Nvivo yn gweithio ar ôl dydd Gwener 8 Gorffennaf

20/06/2016

Mae’r drwydded safle ar gyfer Nvivo ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi dod i ben ac ni fydd NVivo yn gweithio bellach ar gyfrifiaduron ar y campws na chyfrifiaduron personol ar ôl dydd Gwener 8 Gorffennaf 2016. Am ragor o wybodaeth, gweler:

https://faqs.aber.ac.uk/1096

Nodyn i atgoffa myfyrwyr dysgu o bell yn yr adran Astudiaethau Gwybodaeth ynglŷn â benthyciadau drwy’r postNodyn i atgoffa myfyrwyr dysgu o bell yn yr adran Astudiaethau Gwybodaeth ynglŷn â benthyciadau drwy’r post

20/06/2016

Dylai Llyfrau Llyfrgell sydd i’w dychwelyd drwy’r post i Lyfrgell Thomas Parry gael eu hanfon i’r cyfeiriad canlynol yn unig: Llyfrgell Thomas Parry, Gwasanaethau Gwybodaeth, Prifysgol Aberystwyth, Canolfan Llanbadarn, Aberystwyth, SY23 3AS. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r Gwasanaethau Gwybodaeth: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/

Cynghrair y Cenhedloedd – Ymweliad ag AberystwythCynghrair y Cenhedloedd – Ymweliad ag Aberystwyth

16/06/2016

Rhwng 20 Mehefin a 29 Gorffennaf 2016 bydd arddangosfa fechan yn cael ei chynnal yn Llyfrgell Hugh Owen, Prifysgol Aberystwyth, i goffáu ymweliad Ffederasiwn Rhyngwladol Cymdeithasau Cynghrair y Cenhedloedd ag Aberystwyth 90 mlynedd yn ôl. Am fwy o wybodaeth ar y digwyddiad unigryw hwn, gweler ein blog Llyfrau Prin

Rhybudd: galwadau ffôn, ebyst a chynigion Facebook ffugRhybudd: galwadau ffôn, ebyst a chynigion Facebook ffug

25/05/2016

Yn ystod y wythnosau diwethaf mae myfyrwyr wedi cael eu targedu gan wahanol bobl yn ceisio eu twyllo. Yr ydym yn gwybod am y canlynol:

Y Swyddfa Gartref: galwadau/negeseuon testun i ffonau symudol. Mae’r galwyr yn esgus eu bod yn ffonio o’r Swyddfa Gartref ac yn dweud wrth y myfyriwr bod problem gyda’i visa, ac bod rhaid iddynt dalu taliad ychwanegol i ddatrys y broblem neu wynebu “dirwy mewnfudo”. Mae’r galwr yn rhoi linc i’r myfyriwr sy’n gwirio rhif y Swyddfa Gartref ac yna’n cymryd manylion cerdyn credyd y myfyriwr.

Cyfleodd/cynigion am swyddi: ebyst yn cynnig swyddi atyniadol i fyfyrwyr o dramor. Gofynnir i fyfyrwyr gofrestru cyn rhoi mynediad i’r manylion swyddi. Cymerir manylion cerdyn credyd y myfyriwr.

Talebau archfarchnad: Cynigion ar Facebook yn cynnig talebau bwyd archfarchnadoedd. Gofynnir am rifau ffôn symudol. Unwaith mae’r rhif wedi’i roi, danfonir côd i’r person ac unwaith maent yn derbyn hwn codir £4.50 amy gwasanaeth

Peidiwch â ymateb i unrhyw un o’r cynigion hyn neu rhai tebyg.

Ceir mwy o wybodaeth ar ebyst sbam yma: https://www.aber.ac.uk/cy/is/regulations/spam/ a cheir mwy o wybodaeth am ddiogelwch cyfrifiaduron yma: https://www.aber.ac.uk/cy/is/regulations/security/

Sesiynau AberCast PanoptoSesiynau AberCast Panopto

25/05/2016

Os hoffech wybod rhagor am recordio darlithoedd a defnyddio AberCast Panopto cyn i Bolisi Recordio Darlithoedd PA ddod yn weithredol yn y flwyddyn academaidd 2016/2017, dewch i un o’r sesiynau AberCast Panopto a gynhelir dros yr haf. I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu’ch lle gweler tudalen we CDSAP