Newyddion

Bydd E-lyfrau Dawson Era ddim ar gael dydd sul 13eg o Ebrill rhwng 7 a 10amBydd E-lyfrau Dawson Era ddim ar gael dydd sul 13eg o Ebrill rhwng 7 a 10am

11/04/2014

Oherwydd cynnal a chadw angenrheidiol, ni fydd E-lyfrau Dawson Era ar gael dydd Sul 13eg o Ebrill rhwng 7am a 10am. Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleuster mae hyn yn ei achosi.

 

 

 

Mynediad i Primo wedi ei adferMynediad i Primo wedi ei adfer

10/04/2014

Mae Primo, catalog y llyfrgell ac adnoddau ar gyfer cyfrifon defnyddwyr Primo ar gael unwaith eto. Diolch

Primo – Mynediad cyfyngedig i gatalog y LlyfrgellPrimo – Mynediad cyfyngedig i gatalog y Llyfrgell

10/04/2014

Mae Primo, ein catalog llyfrgell - http://primo.aber.ac.uk mewn modd darllen yn unig ar hyn o bryd tra byddwyn yn ymchwilio i'r nam. Rydych yn dal yn medru chwilio drwy ein catalog ac adnoddau.  Fodd bynnag, ni fyddwch yn gallu gwneud unrhyw geisiadau cadw, adnewyddu benthyciadau na thalu  dirwyon-lein yn ystod y cyfnod hwn. Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir gan hyn.

Tarfu ar y gwasanaeth argraffu ar ddydd Mawrth, 15 Ebrill

01/04/2014

Byddwn yn uwchraddio'r gwasanaeth argraffu ar ddydd Mawrth 15 Ebrill. Bydd yna amharu ar y gwasanaeth argraffu, llungopïo a sganio rhwng 8am a 10 am gyda rhai cyfnodau pryd na fydd y gwasanaeth ar gael. Dylai unrhyw un sydd angen argraffu brys fynd at y ddesg ymholiadau yn Llyfrgelloedd Hugh Owen neu Thomas Parry lle bydd argraffu, copïo a sganio cyfyngedig ar gael. Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Rhybudd am feddalwedd maleisus!Rhybudd am feddalwedd maleisus!

19/03/2014

Os gwelwch yn dda byddwch yn arbennig o wyliadwrus a pheidiwch ag agor atodiadau annisgwyl, hyd yn oed os ydynt oddi wrth eich cydnabod.

Rydym yn derbyn adroddiadau am feddalwedd wystlo (Ransomeware) newydd sy'n dod fel atodiad ffeil sip. Unwaith caiff y ffeil ei hagor mae’n gosod ei hun ar eich cyfrifiadur, amgryptio eich ffeiliau ac yna yn hawlio $300 o bridwerth i ddad-wneud yr amgryptiad. Er ei bod yn bosibl gael gwared o’r meddalwedd maleisus, nid oes unrhyw ffordd i adfer y ffeiliau sydd wedi eu hamgryptio.

Yn ogystal â bod yn ofalus ynghylch pa atodiadau ‘rydych yn eu hagor, dylech sicrhau bod eich meddalwedd gwrth-firws yn gyfredol. Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn talu am drwydded safle ar gyfer Sophos, meddalwedd gwrth-firws, fel y gall unrhyw aelod o'r Brifysgol ei osod ar eu cyfrifiadur personol neu ar gyfrifiadur swyddfa -  http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/faq/18/

Gellir cael rhagor o wybodaeth am “CryptoLocker ransomewar”e yma: http://nakedsecurity.sophos.com/2013/10/18/cryptolocker-ransomware-see-how-it-works-learn-about-prevention-cleanup-and-recovery/

Uwchraddio’r system ffôn – dydd Sadwrn 29ain MawrthUwchraddio’r system ffôn – dydd Sadwrn 29ain Mawrth

17/03/2014

Ni fydd system ffôn PA ar gael rhwng 9:00 a 13:00 ar Fawrth 29ain gan fod y system ffôn yn cael ei huwchraddio.  Mewn achos brys cysyllter â 07889 596220.

 

Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.

Hyfforddiant E-Ddysgu

13/03/2014

Am wybod mwy am gipio darlithoedd? Cynhelir cwrs ar Fawrth 24ain http://neidio.aber.ac.uk/?zsgq

Storfa Ffeiliau (gyriant M) – ddim ar gael, dydd Mawrth, 11 Mawrth 8-10am

10/03/2014

Ni fydd Storfa Ffeiliau (gyriant M) ar gael rhwng 8-10am, dydd Mawrth 11 Mawrth o ganlyniad i waith cynnal hanfodol. O ganlyniad bydd mewngofnodi i gyfrifiaduron cyhoeddus yn arafach nag arfer. Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.

Storfa ffeiliau (gyriant M) nawr wedi'i adferStorfa ffeiliau (gyriant M) nawr wedi'i adfer

08/03/2014

Yn dilyn problemau gyda'r storfa ffeiliau (gyriant M) mae'r storfa ffeiliau nawr wedi'i adfer. Diolch i chi am eich amynedd.

Storfa ffeiliau (gyriant M) ar gael

07/03/2014

Ni fydd storfa ffeiliau (gyriant M) ar gael i ddefnyddwyr tan fore Sadwrn wrth i ni weithio i ddatrys problem. Bydd hyn hefyd yn gwneud mewngofnodi i mewn i gyfrifiaduron cyhoeddus yn llawer arafach nag arfer. Rydym yn ymddiheuro am yr anghyfleustra.

Mynediad i storfa ffeiliauMynediad i storfa ffeiliau

07/03/2014

Rydym yn ymwybodol bod rhai defnyddwyr yn cael problemau gyda defnyddio eu storfa ffeiliau Prifysgol

Rydym yn archwilio'r broblem

Dathlwch Ddiwrnod y LlyfrDathlwch Ddiwrnod y Llyfr

06/03/2014

Trydarwch  eich hoff gymeriad mewn llyfr ar @aberuni_is #WorldBookDay

Dathlwch Ddiwrnod y LlyfrDathlwch Ddiwrnod y Llyfr

06/03/2014

Mynnwch olwg ar y casgliad ffuglen gyfoes ar Lefel D ynghyd â gweithiau ffuglen eraill o dan farciau dosbarth PR a PS ar Lefel F

Arolwg Defnyddwyr y Gwasanaethau GwybodaethArolwg Defnyddwyr y Gwasanaethau Gwybodaeth

04/03/2014

A ydym yn plesio?

 

 

 

 

Buaswn yn gwerthfawrogi eich barn os gwelwch yn dda cyn 1 Ebrill, ac fe allech enill tocyn Amazon £100

http://www.survey.bris.ac.uk/aber/2014-cy

Mwy o Ardaloedd Astudio GrŵpMwy o Ardaloedd Astudio Grŵp

03/03/2014

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi neilltuo Ardaloedd Astudio Grŵp newydd yn Llyfrgell Hugh Owen a Llyfrgell Thomas Parry.

 

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaethau mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu, ewch i http://www.aber.ac.uk/cy/is/about/portfolio/

Gwasanaethau Gwybodaeth: Mwy o Gyfrifiaduron NewyddGwasanaethau Gwybodaeth: Mwy o Gyfrifiaduron Newydd

03/03/2014

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi rhoi cyfrifiaduron newydd a'u diweddaru yn yr ystafelloedd cyfrifiadurol cyhoeddus, sydd bellach yn defnyddio Microsoft Windows 7, gyda chasgliad o dros 200 o’r cymwysiadau diweddaraf.

Copïau Lluosog o Werslyfrau HanfodolCopïau Lluosog o Werslyfrau Hanfodol

24/02/2014

Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth eleni wedi neilltuo £40,000 i brynu copïau ychwanegol o werslyfrau hanfodol sydd eu angen arnoch. Hyd yn hyn, defnyddiwyd yr arian hwn i brynu dros fil o gopïau ychwanegol o werslyfrau hanfodol gyda mwy ar y ffordd.

 

Argraffu rhatach ar eich cyfer chiArgraffu rhatach ar eich cyfer chi

24/02/2014

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi gostwng costau argraffu ar gyfer myfyrwyr, gan gyflwyno un o'r gwasanaethau argraffu rhataf ar gyfer myfyrwyr yn y DU. Cafodd argraffu lliw ei ostwng o 30c i 6c a du a gwyn o 5c i 3c.
http://www.aber.ac.uk/cy/is/printing/selfservice/

Sgwrs E-Ddysgu Amser Cinio– 26 Mawrth 2014 11:00-12:00Sgwrs E-Ddysgu Amser Cinio– 26 Mawrth 2014 11:00-12:00

24/02/2014

Ystafelloedd Fideo-gynadledda Hugh Owen ac Elystan Morgan. Croeso i Bawb!

 

 

 

 

  • Gareth Norris a David Wilcockson (Y Gyfraith a Throseddeg/IBERS) – Defnyddio technoleg rhithwir aml-gyfrwng i gynyddu realaeth mewn amgylcheddau dysgu
  • Sara Roberts (Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd) – Defnyddio Cyfnodolion Ar-lein

http://nexus.aber.ac.uk/xwiki/bin/view/Blog/E-learning+Brownbag+talk+-+26-3-2014

Hyfforddiant E-Ddysgu, Mawrth ac Ebrill 2014Hyfforddiant E-Ddysgu, Mawrth ac Ebrill 2014

24/02/2014

Cyfoethogwch brofiad dysgu eich myfyrwyr. Mae hyfforddiant  e-ddysgu misoedd Mawrth ac Ebrill yn cynnwys sesiynau ar flogiau, Wikis, recordio darlithoedd a fideo-gynadledda.

 

http://nexus.aber.ac.uk/xwiki/bin/view/Blog/E-learning+Training+Mar-Apr+2014

Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu dros 80,000 o elyfrau ar eich cyferGwasanaethau Gwybodaeth yn darparu dros 80,000 o elyfrau ar eich cyfer

17/02/2014

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn tanysgrifio i “ebrary”, casgliad o dros 84,000 o elyfrau yn cwmpasu ystod eang o bynciau. Gellir dod o hyd i elyfrau trwy Primo, o dan “ebrary” yng Nghronfa Ddata A-Z Primo ac hefyd yn uniongyrchol o “ebrary”.

 

 

http://site.ebrary.com/lib/aber/home.action

Arddangosfa newydd o lyfrau prin yn Llyfrgell Thomas ParryArddangosfa newydd o lyfrau prin yn Llyfrgell Thomas Parry

17/02/2014

Arddangosfa o gyfrolau a phapurau yn gysylltiedig â llyfrgellwyr hanesyddol enwog – gan gynnwys pobl fel Sir Henry Ellis, Thomas James Matthias, Johann Joachim Winckelmann a S.R. Ranganathan. Am fwy o wybodaeth gweler: http://llyfrauprinaber.wordpress.com/2014/02/14/y-chysylltiad-llyfrgellydd/

Cymorth i Gadw’n Ddiogel Ar-leinCymorth i Gadw’n Ddiogel Ar-lein

12/02/2014

Byddwch yn effro i E-bost Pysgota, efallai eu bod yn edrych fel rhai dilys oddi wrth Wasanaethau Gwybodaeth, ond maen nhw am i chi ddatgelu eich enw defnyddiwr, eich cyfrinair a gwybodaeth arall. Cofiwch, ni fydd Prifysgol Aberystwyth BYTH yn gofyn i chi roi’r manylion hyn drwy e-bost. http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/faq/394/ 

Cymorth i Gadw’n Ddiogel Ar-leinCymorth i Gadw’n Ddiogel Ar-lein

11/02/2014

Dewiswch Gyfrinair cryf - Mae cyfrinair delfrydol yn hir ac mae'n cynnwys llythrennau, atalnodi, symbolau, a rhifau. Osgowch ddefnyddio'r un cyfuniad o gyfrinair/cyfeiriad e-bost ar gyfer amryw o wefannau a pheidiwch BYTH â defnyddio cyfrinair eich cyfrif e-bost Prifysgol Aberystwyth ar gyfer gwefannau eraill. http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/cymraeg/faq/25

 

 

Gwaith Cynnal a Chadw i AberDysgu Blackboard - 1 a 2 Mawrth 2014Gwaith Cynnal a Chadw i AberDysgu Blackboard - 1 a 2 Mawrth 2014

03/02/2014

Fel rhan o brosiect cynnal a chadw mwy o fewn y Gwasanaethau Gwybodaeth, ni fydd AberLearn Blackboard ar gael (ni ellir edrych ar nac ychwanegu deunyddiau newydd) ar ddydd Sadwrn 1af a dydd Sul 2 Mawrth, 2014.


Unrhyw ymholiadau, cysylltwch â bb-team@aber.ac.uk

Gweithio’n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr!Gweithio’n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr!

31/01/2014

Mae’r Rhaglen Ymarferion Astudio Israddedig yn cynnig cyflwyniadau ar ysgrifennu, cyfathrebu a sgiliau gwybodaeth.

Gweler y rhaglen lawn a chofrestrwch ar lein: http://jump.aber.ac.uk/?qnvq

Ymholidau? E-bostiwch ni ar: sgiliau-astudio@aber.ac.uk

Gwobr Rhaglen Cwrs Enghreifftiol PAGwobr Rhaglen Cwrs Enghreifftiol PA

31/01/2014

Mae Aberystwyth yn dathlu rhagoriaeth mewn addysgu -  Enillwyr Gwobr am Gwrs Eithriadol yn cael eu cyhoeddi

http://jump.aber.ac.uk/?gvmk

Gweithio’n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr!

29/01/2014

Mae’r Rhaglen Ymarferion Astudio Israddedig yn cynnig cyflwyniadau ar ysgrifennu, cyfathrebu a sgiliau gwybodaeth.

 

Gweler y rhaglen lawn a chofrestrwch ar lein: http://jump.aber.ac.uk/?qnvq

Ymholidau? E-bostiwch ni ar: sgiliau-astudio@aber.ac.uk

Mynediad prawf i’r Institute of Civil EngineersMynediad prawf i’r Institute of Civil Engineers

24/01/2014

Mae gan Brifysgol Aberystwyth fynediad prawf i’r Complete Engineering Journals Collection o’r Institute of Civil Engineers

Gallwch gael mynediad i'r platfform yn uniongyrchol ar http://www.icevirtuallibrary.com/ neu drwy ddewislen 'Treialon Adnoddau Electronig' (http://www.aber.ac.uk/cy/is/elecinfo/trials/). Gellir hefyd cael mynediad oddi ar y campws trwy gysylltu ag Aber VPN.

Mae deunydd hyfforddi (yn Saesneg yn unig) ar gael ar  http://www.icevirtuallibrary.com/upload/VLuserguide.pdf

 

 

Bydd y prawf yn para hyd nes 23 Mawrth, 2014.

Eitemau Syr Isaac Newton i’w gweld yn Llyfrgell Hugh OwenEitemau Syr Isaac Newton i’w gweld yn Llyfrgell Hugh Owen

20/01/2014

Cyfle i weld argraffiadau cynnar o weithiau gan Syr Isaac Newton ynghyd â llyfr allan o lyfrgell Newton ar Lefel F, Llyfrgell Hugh Owen. Am fwy  o wybodaeth gweler: http://llyfrauprinaber.wordpress.com/2014/01/16/syr-isaac-newton/

Gwneud y gorau o Ddysgu mewn Grŵp gyda Thechnoleg SMART SyncGwneud y gorau o Ddysgu mewn Grŵp gyda Thechnoleg SMART Sync

15/01/2014

Galwch heibio am sesiwn arddangos o’r cyfarpar dysgu SMART Sync newydd. Dydd Mercher 29 Ionawr. Canolfan Llanbadarn, Rheidol 0.60: 12.00-13.00.

Os oes gennych gwestiynau pellach, cysylltwch â Thîm Blackboard bb-team@aber.ac.uk

Gwneud y gorau o'r Ystafelloedd Dysgu NewyddGwneud y gorau o'r Ystafelloedd Dysgu Newydd

15/01/2014

Galwch heibio am sesiwn arddangos yn yr ystafelloedd dysgu newydd hyn.

 

Hugh Owen D5 (taflunio deuol) a D59 (taflunydd sengl)

Dydd Mercher 22 Ionawr:            15:00-15:30 a 15:30-16:00

Dydd Mercher 29 Ionawr:            14.00-14.30 a 14.30-15.00

Dydd Mercher 5 Chwefror:          13.00-13.30 a 13.30-14.00

Os oes gennych gwestiynau pellach, cysylltwch â Thîm Blackboard bb-team@aber.ac.uk 

Arddangosfa o Feiblau’r 16eg Ganrif yn Llyfrgell Hugh OwenArddangosfa o Feiblau’r 16eg Ganrif yn Llyfrgell Hugh Owen

13/01/2014

Dewch i weld dau o Feiblau’r 16eg Ganrif a gyflwynwyd i’r Brifysgol yn y 1890au  gan Thomas Roberts, groser o Ddinbych.  Er eu bod yn ddiddorol ynddynt eu hunain maent hefyd yn dangos yr amrywiaeth o dystiolaeth hanesyddol sy’n gysylltiedig â chyfrolau o'r fath, yn amrywio o nodiadau ar destunau penodol, siartiau achau anodiadol, a dalen nodau ar anghydfodau degwm, i wastraff rhwymwyr cyfrolau printiedig cynharach. Mynnwch gipolwg ar yr eitemau diddorol hyn yn Llyfrgell Hugh Owen. Am fwy o wybodaeth gweler http://llyfrauprinaber.wordpress.com/2014/01/09/beiblau-masnachwr-o-ddinbych/

Hyfforddiant E-Ddysgu, Chwefror 2014Hyfforddiant E-Ddysgu, Chwefror 2014

06/01/2014

Rhowch hwb i brofiad dysgu eich myfyrwyr. Mae sesiynau hyfforddi e-ddysgu ym mis Chwefror yn cynnwys AberLearn Blackboard, systemau pleidleisio Qwizdom, dysgu cyfunol  a llên ladrad.
 

 

http://nexus.aber.ac.uk/xwiki/bin/view/Blog/E-learning+Training+Jan-Feb+2014

Ail-lansio blog Casgliadau Arbennig AberAil-lansio blog Casgliadau Arbennig Aber

13/12/2013

Mae gan Brifysgol Aberystwyth amrywiaeth gwych o lyfrau diddorol a gwerthfawr, llawysgrifau, lluniau ac archifau o arwyddocâd hanesyddol. Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn awyddus i gynyddu ymwybyddiaeth a’r defnydd o’r deunyddiau gwych hyn felly rydym wedi ail-lansio ein blog Casgliadau Arbennig Aber http://llyfrauprinaber.wordpress.com/

Mae’r ail-lansiad yn cychwyn gyda phost am ein harddangosfa o berfformiadau drama Nadolig o’r 1890au http://llyfrauprinaber.wordpress.com/2013/12/12/perfformiadau-dramau-nadolig-or-1890au/ a lansiad archif ddigidol y Rhyfel Byd Cyntaf a’r Profiad Cymreig http://llyfrauprinaber.wordpress.com/2013/12/11/lansio-ww1/

Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau'r blog!

ebrary Academic Complete, casgliad gwych o dros 80,000 o e-lyfrauebrary Academic Complete, casgliad gwych o dros 80,000 o e-lyfrau

25/11/2013

Er mwyn neud yn siwr fod myfyrwyr a staff yn gallu defnyddio amrywiaeth eang o ffynhonellau wych,  mae Prifysgol Aberystwyth yn tanysgrifio i ebrary Academic Complete, casgliad o dros 84,000 o e-lyfrau sy’n cwmpasu ystod eang o bynciau.

 

 

 

 

 


Mae pob llyfr wedi cael ei ychwanegu at gatalog y llyfrgell, fel y gellir chwilio amdano a’i gyrchu’n hwylus yn Primo. Gallwch hefyd gael mynediad i'r platfform yn uniongyrchol ar http://site.ebrary.com/lib/aber/home.action, neu drwy'r ddewislen 'Cronfeydd Data A-Z' yn Primo.


Unwaith ar lwyfan ebrary gallwch fewngofnodi (gan ddefnyddio Shibboleth) i gael mynediad at eich silff lyfrau bersonol. Gallwch ddefnyddio hon i wneud nodiadau a chadw golwg ar y llyfrau ‘rydych yn eu defnyddio. Gweler canllaw i ddefnyddwyr yma: http://www.ebrary.com/corp/collateral/en/Quick_Guides/Quick_Guide.pdf.

Gellir cael mynediad i ebrary Academaidd Complete oddi ar y campws trwy Shibboleth neu drwy gysylltu ag Aber VPN. Mae mwy o wybodaeth ar gael drwy’r blog Gwasanaethau Academaidd: http://cpelaber.blogspot.co.uk/2013/10/e-lyfrau-drwy-ebrary.html#more