Newyddion

Rhwydwaith Fferm Penglais mewn perygl rhwng 07:30 a 09:00 bore yforyRhwydwaith Fferm Penglais mewn perygl rhwng 07:30 a 09:00 bore yfory

20/11/2017

Oherwydd o uwchraddiad cadarnwedd gritigol i isadeiledd y rhwydwaith, dylid ystyried bod rhwydwaith Fferm Penglais mewn perygl rhwng 07:30 a 09:00 ddydd Mawrth, 21 Tachwedd. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Myfyrwyr - Ymunwch â grwpiau trafod Fforwm yr Academi ar ddysgu ac addysgu gyda chymorth thechnoleg.Myfyrwyr - Ymunwch â grwpiau trafod Fforwm yr Academi ar ddysgu ac addysgu gyda chymorth thechnoleg.

06/10/2017

Mae’r Grwp E-ddysgu’n estyn gwahoddiad i’r holl fyfyrwyr a staff sydd â diddordeb mewn defnyddio technolegau digidol er mwyn dysgu ac addysgu i ymuno â grwp trafod o’r enw Fforwm yr Academi. Bydd pob un o sesiynau’r fforwm yn rhoi sylw i un o gardiau sgwrsio “Cyfoethogi Profiad Digidol y Myfyrwyr” a gynhyrchwyd gan JISC yn 2017. Ewch i’r dudalen Hyfforddiant E-ddysgu ar Nexus i gael rhagor o fanylion: http://jump.aber.ac.uk/?mmkbt.

Ap am ddim - ApAber - i'ch cynorthwyo i drefnu'ch diwrnod ym Mhrifysgol Aberystwyth.Ap am ddim - ApAber - i'ch cynorthwyo i drefnu'ch diwrnod ym Mhrifysgol Aberystwyth.

27/09/2017

Mae’r ap ar gael i’w lawrlwytho am ddim o’ch storfa apiau neu trwy https://fy.aber.ac.uk/  Gallwch gysylltu â’ch ebost, eich amserlen, calendar, mapiau o leoliadau’r stafelloedd a thasgau yn ogystal â gweld gwybodaeth am eich cyrsiau, faint o arian sydd gyda chi ar eich Cerdyn Aber, Blackboard, gweld ble mae cyfrifiaduron yn rhydd i’w defnyddio, a’ch cyfrif Llyfrgell. Adnodd cwmwl mewngofnodi sengl yw’r porth hwn sy’n eich cysylltu mewn amser real â’r holl wybodaeth angenrheidiol diweddaraf o’r Brifysgol trwy Twitter, Facebook a ffrydiau datganiadau.

Darllenwch y diweddaraf o blog ailwampio'r Llyfrgell!Darllenwch y diweddaraf o blog ailwampio'r Llyfrgell!

12/06/2017

Fel y gwyddoch mai'n siwr, mae Lefel D Llyfrgell Hugh Owen ar hyn o bryd yn mynd drwy adnewyddu. Cadwch i fyny yma gydag ein blog sy'n rhoi diweddariadau rheolaidd ar y newidiadau a chynnydd i'r prosiect.

Diwrnod Athroniaeth y Byd 16 Tachwedd!Diwrnod Athroniaeth y Byd 16 Tachwedd!

16/11/2017

Aristostle, Plato, Kirgeguard, Kant, Confucius, Sartre - i ddathlu Diwrnod Athroniaeth ('cariad doethineb' o Groeg) y Byd, ewch i'n harddangosfa llyfrau Athroniaeth sydd rhaid eu ddarllen yn Llyfrgell Hugh Owen.


Rhowch eich hen ddarnau punt i elusen yn llyfrgelloedd y BrifysgolRhowch eich hen ddarnau punt i elusen yn llyfrgelloedd y Brifysgol

13/11/2017

O 15 Hydref 2017, ni allwch wario'ch hen ddarnau punt. Beth am chwilio o amgylch eich ty, eich car, cefn y soffa a'u rhoi i Blant Mewn Angen. Mae gennym flychau casglu ar gyfer hen bunnoedd yn llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry o ddydd Llun 13 Tachwedd tan ddydd Gwener 17 Tachwedd. Wedyn, byddwn yn eu cymryd i Swyddfa'r Post i’w rhoi i Blant Mewn Angen. Diolch.

Dathlu Dynion a Bechgyn - Diwrnod Rhyngwladol y Dynion!Dathlu Dynion a Bechgyn - Diwrnod Rhyngwladol y Dynion!

20/11/2017

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Dynion ar 19 Tachwedd yn gyfle i ddathlu dynion a bechgyn yn eu holl amrywiaeth ac ystyried rhai o’r materion difrifol sy’n effeithio arnynt. Dewch i weld ein harddangosfa Diwrnod y Dynion ar 20 Tachwedd yn Llyfrgell Hugh Owen ac edrychwch ar ‘Presgripsiwn Llyfrau Cymru’ ar Primo: https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/collections/lifeskills/

13-17 Tachwedd - Talwch eich dirwyon llyfrgell i Blant Mewn Angen13-17 Tachwedd - Talwch eich dirwyon llyfrgell i Blant Mewn Angen

11/11/2017

O ddydd Sadwrn 11eg o Dachwedd tan ddiwrnod Plant Mewn Angen ar ddydd Gwener yr 17eg o Dachwedd, byddwn yn rhoi'r cyfle i chi gyfrannu eich dirwyon llyfrgell i Blant Mewn Angen yn hytrach na’u talu i ni! Rhaid i’r cyfraniadau fod mewn arian parod yn unig (yn anffodus ni allwn dderbyn cyfraniadau elusennol trwy gyfrwng cardiau credyd nag arlein) a rhaid galw heibio un o Ddesgiau Ymholiadau’r Llyfrgell.  Pam na fanteisiwch ar y cyfle i glirio eich dirwyon a chodi arian at achos da ar yr un pryd? http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/fines/

Gwobr Cwrs Nodedig 2017: Dyddiad Cau 17 Tachwedd!Gwobr Cwrs Nodedig 2017: Dyddiad Cau 17 Tachwedd!

13/11/2017

Nod Gwobr Cwrs Nodedig Prifysgol Aberystwyth yw helpu staff i wella eu modiwlau ar Blackboard a rhannu arfer da ledled y brifysgol. Mae Grwp E-ddysgu Gwasanaethau Gwybodaeth yn cynnig sesiynau hyfforddi a chlinigau modiwlau i helpu darlithwyr i fireinio eu modiwlau a pharatoi i’w cyflwyno. Dyddiad cau’r wobr yw 12:00 canol dydd ar 17 Tachwedd 2017. Mae rhagor o wybodaeth ynglyn â’r wobr ar gael ar Nexus: http://jump.aber.ac.uk/?hsxpt

Ymunwch â Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar gyfer mynediad i filiynau mwy o adnoddauYmunwch â Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar gyfer mynediad i filiynau mwy o adnoddau

09/11/2017

Adnoddau gwybodaeth am ddim, copi o bob llyfr a gyhoeddwyd yn y DU, 5 miliwn o adnoddau electronic a delweddau digidol. Gallwch ymuno â'r llyfrgell arlein: http://psr.llgc.org.uk/psr/psr/register/cy/personal

Am fwy o wybodaeth am y Llyfrgell Genedlaethol gweler http://www.llgc.org.uk

Staff dysgu - Cyflwynwch eich modiwl ar gyfer Gwobr Cwrs Nodedig 2017!Staff dysgu - Cyflwynwch eich modiwl ar gyfer Gwobr Cwrs Nodedig 2017!

31/10/2017

Nod Gwobr Cwrs Nodedig Prifysgol Aberystwyth yw helpu’r staff i wella eu modiwlau ar Blackboard a rhannu arfer da ledled y brifysgol. Mae Grwp E-ddysgu’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn cynnig sesiynau hyfforddi a chlinigau modiwlau i helpu darlithwyr i fireinio eu modiwlau a pharatoi i’w cyflwyno. Dyddiad cau’r wobr yw 12:00 canol dydd ar 17 Tachwedd 2017. Mae rhagor o wybodaeth ynglyn â’r wobr ar gael ar Nexus: http://jump.aber.ac.uk/?hsxpt.

Cyfarfodydd wythnosol llyfrgellydd pwnc ar gyfer myfyrwyr Gwleidyddiaeth RyngwladolCyfarfodydd wythnosol llyfrgellydd pwnc ar gyfer myfyrwyr Gwleidyddiaeth Ryngwladol

17/10/2017

Myfyrwyr Gwleidyddiaeth Ryngwladol, dewch draw i gwrdd â'ch llyfrgellydd pwnc Simon i drafod am ddod o hyd i adnoddau ar gyfer eich traethodau! Roedd cyfarfodydd wythnosol yn dechrau ddydd Mawrth 3ydd Hydref am 11.30 tan 12.30 ym mhrif lobi Gwleidyddiaeth Ryngwladol. https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/subject/interpol/