Newyddion

 Rheoliadau Gwasanaethau Gwybodaeth Bellach Wedi'u Diweddaru Rheoliadau Gwasanaethau Gwybodaeth Bellach Wedi'u Diweddaru

22/09/2017

Yn dilyn adolygiad rheolaidd o'n holl bolisïau a rheoliadau, byddwch yn ymwybodol fod Rheoliadau Gwasanaethau Gwybodaeth wedi cael eu diweddaru a'u diwygio ac ar gael i'w gweld ar: https://www.aber.ac.uk/cy/is/about/regulations/

Eich cyfrifoldeb chi yw gwneud eich hun yn ymwybodol o'r holl bolisïau hyn sy'n effeithio ar eich defnydd o Wasanaethau Gwybodaeth a chyfleusterau.

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi llwyddo i gael ei hachredu gan Cyber EssentialsMae Prifysgol Aberystwyth wedi llwyddo i gael ei hachredu gan Cyber Essentials

07/09/2017

Dros yr haf hwn, yn rhan o'u gwaith i leihau unrhyw risg gan fygythiadau cyffredin ar y rhyngrwyd, cynhaliodd y Gwasanaethau Gwybodaeth asesiad o'u hisadeiledd TG, eu negeseuon diogelwch gwybodaeth a'u pholisïau a gweithdrefnau rheoli. Drwy'r gwaith hwnnw, llwyddwyd i gael achrediad gan Cyber Essentials, sef cynllun cydymffurfiaeth TG a gefnogir gan y diwydiant a'r llywodraeth sy'n helpu cyrff i'w diogelu eu hunain rhag ymosodiadau seiber cyffredin. Erbyn hyn mae achrediad Cyber Essentials yn hanfodol i'r rhan fwyaf o gyllid sy'n dod drwy law Llywodraeth Cymru. Am ragor o wybodaeth am Wasanaethau Gwybodaeth Prifysgol Aberystwyth, gweler https://www.aber.ac.uk/cy/is/ ac i gael gwybod mwy am Cyber Essentials gweler https://www.cyberstreetwise.com/cyberessentials/

Newidiadau i'r gwasanaeth argraffu a llungopïoNewidiadau i'r gwasanaeth argraffu a llungopïo

22/08/2017

Mae’r argraffyddion-llungopïwyr yn y Llyfrgelloedd a’r Ystafelloedd Cyfrifiaduron yn cael eu newid heddiw (22 Awst) fel cam cyntaf yn y broses o adnewyddu’r gwasanaeth argraffu canolog. Ceir rhagor o wybodaeth am y prosiect ar: https://faqs.aber.ac.uk/2408. Ni fydd yr argraffyddion ar gael am gyfnodau byr wrth i’r peiriannau gael eu newid ac rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Cau Lefel D Llyfrgell Hugh Owen ar gyfer ei ailwampio o'r 6ed o FehefinCau Lefel D Llyfrgell Hugh Owen ar gyfer ei ailwampio o'r 6ed o Fehefin

22/05/2017

Bydd gwaith adeiladu ar Lefel D Llyfrgell Hugh Owen yn cychwyn ar y 6ed o Fehefin. Yr ydym yn gobiethio ail-agor Lefel D ar ei newydd wedd yn Ionawr 2018. Nodwch os gwelwch yn dda y bydd y fynedfa bresennol i'r llyfrgell yn cau ar y 5ed o Fehefin, ac o'r 6ed bydd rhaid i bob defnyddiwr ddefnyddio'r allanfa frys ar Lefel E y llyfrgell sy'n wynebu'r cyntedd uwch ar ochr ddeheuol adeilad Hugh Owen (uwchben y fynedfa i Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd). Bydd yr holl wasanaethau sydd yn bresennol ar Lefel D yn cael eu hadleoli i Lefel E.

Am ddiweddariadau, gwelwch wefan y prosiect ar https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/librefurb/

Gwasanaethau Gwybodaeth: benthyciadau gwyliau'r HafGwasanaethau Gwybodaeth: benthyciadau gwyliau'r Haf

16/03/2017

  • Benthyciadau Safonol: o ddydd Llun, Mai 22ain 2017 tan ddydd Gwener, Medi 29ain 2017
  • Benthyciadau Tridiau: o ddydd Mercher, May 31ain 2017 tan ddydd Gwener, Medi 29ain 2017
  • Benthyciadau Cyfnod Byr: bydd y cyfnod benthyca arferol mewn grym

Oriau Agor estynedig Llyfrgell y Brifysgol Medi 2017Oriau Agor estynedig Llyfrgell y Brifysgol Medi 2017

29/08/2016

Bydd llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry ar agor rhwng 10yb a 6yp bob penwythnos trwy gydol mis Medi a bydd llyfrgell Hugh Owen ar agor tan 10yh yn ystod yr wythnos o’r 4ydd o Fedi hyd ailddechrau oriau agor y llyfrgell adeg y tymor yn ystod Penwythnos Mawr y Croeso.

Dydd Gwener 22 Medi
  • Llyfrgell Hugh Owen ar agor 8:30yb - hanner nos
  • Llyfrgell Thomas Parry ar agor 8:30yb-5:30yp
Dydd Sadwrn 23 Medi
  • Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24/7 tan ddiwedd y tymor
  • Llyfrgell Thomas Parry ar agor 7yb-10yh tan ddiwedd y tymor