Newyddion

Gwaith Cynnal a Chadw Hanfodol – Storfa Ffeiliau Ganolog (gyriant M)  21 a 22 GorffennafGwaith Cynnal a Chadw Hanfodol – Storfa Ffeiliau Ganolog (gyriant M) 21 a 22 Gorffennaf

16/07/2014

Bydd y Storfa Ffeiliau Ganolog (gyriant M) ar gael i’w darllen yn unig o 08:00 Dydd Llun 21 Gorffennaf tan 08:00 Dydd Mawrth 22 Gorffennaf a ni fydd ar gael o 08:00-10:00 ar ddydd Mawrth 22 Gorffennaf wrth i waith uwchraddio caledwedd fynd ymlaen. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Mynediad i Journal Citation Reports a Essential Science Indicators drwy InCitesMynediad i Journal Citation Reports a Essential Science Indicators drwy InCites

25/06/2014

Mae gan Brifysgol Aberystwyth fynediad i Journal Citation Reports ac Essential Science Indicators drwy InCites. Bydd y ddau adnodd yma yn cyfuno yn hwyrach yn y flwyddyn i greu Journal and Highly Cited Data.


Gallwch gael mynediad i'r ddau adnodd yn uniongyrchol ar http://jcr.incites.thomsonreuters.com a http://esi.incites.thomsonreuters.com neu  drwy ddewislen 'Treialon Adnoddau Electronig' (http://www.aber.ac.uk/cy/is/elecinfo/trials/). Er mwyn manteisio ar yr ystod lawn o swyddogaethau, bydd angen i chi greu eich enw defnyddiwr a chyfrinair eich hun, os nad oes un gennych un eisoes ar gyfer Web of Science; ond gwnewch yn siŵr nad ydych yn defnyddio eich enw defnyddiwr (e-bost) a chyfrinair Prifysgol Aberystwyth.

Bydd mynediad yn dod i ben ar 30 o Fedi, 2014.

Mynediad i Scopus a SciValMynediad i Scopus a SciVal

12/06/2014

Mae gan Brifysgol Aberystwyth fynediad i Scopus a SciVal. Mae Scopus yn gronfa ddata fawr o grynoadau a mynegeion cyfeiriadol o lenyddiaeth a adolygwyd gan gymheiriaid sy’n cynnwys 53 miliwn o gofnodion o 21,915 o deitlau gan 5,000 o gyhoeddwyr.  Defnyddir SciVal i werthuso gwyddoniaeth ac ymchwil, ac i edrych ar ddadansoddiadau cymharol o ddyfyniadau.

 

Gallwch gael mynediad i'r platfform yn uniongyrchol ar http://www.scopus.com a http://www.scival.com neu drwy ddewislen ABiéC yr Adnoddau Gwybodaeth Electronig (http://www.aber.ac.uk/cy/is/elecinfo/eiaz/).  Gellir hefyd cael mynediad i Scopus a SciVal oddi ar y campws trwy gyfrwng Shibboleth.  Er mwyn manteisio ar yr ystod lawn o swyddogaethau, bydd angen i chi i greu eich enw defnyddiwr a chyfrinair Elsevier eich hun, os nad oes un gennych eisoes; ond gwnewch yn siwr nad ydych yn defnyddio eich enw mewngofnod (ebost) a chyfrinair Prifysgol Aberystwyth.

TALIS AspireTALIS Aspire

12/06/2014

Sustem rhestrau darllen arlein newydd ar gyfer Prifysgol Aberystwyth: Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn falch i gyhoeddi eu bod wedi prynu TALIS Aspire i gynnal rhestr ddarllen ragorol ar gyfer myfyrwyr a staff. Am fwy o wybodaeth am TALIS Aspire a’r amserlen weithredu gweler: http://tinyurl.com/okjl48z/

Ebyst SpamEbyst Spam

06/06/2014

Byddwch yn ymwybodol o negeseuon e-bost sbam. Weithiau mae defnyddwyr cyfrifiaduron Aberystwyth yn cael ebyst sy’n honni eu bod yn dod o ffynhonnell ddilys ac weithiau maen nhw’n ddilys, ond weithiau dydyn nhw ddim. Enghraifft ddiweddar o e-bost sbam yw’r un â'r llinell pwnc "Your O2 bill is ready #26574835". Os gwelwch yn dda darllenwch ein cyngor ynglŷn â rhai o’r dulliau cyffredin o dwyllo a ddefnyddir ar y rhyngrwyd ac ebost:

http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/faq/394/
http://www.aber.ac.uk/cy/is/regulations/spam/

‘JISC Historic Books’ yn cael ei uwchraddio‘JISC Historic Books’ yn cael ei uwchraddio

05/06/2014

Mae’r llwyfan newydd, o’r enw ‘JISC Historical Texts’, bellach wedi’i ryddhau fel fersiwn BETA. Bydd yn disodli’r llwyfan presennol ar 23 Mehefin 2014 – felly gofynwn i chi ddiweddaru eich dolenni os gwelwch yn dda. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar Flog y Gwasanaethau Academaidd

Ar agor i bawb Academi Aber, dydd Gwener, Gorffennaf 14-15, 10am-4pmAr agor i bawb Academi Aber, dydd Gwener, Gorffennaf 14-15, 10am-4pm

02/06/2014

Dewch i’r gofod newydd ar gyfer creu adnoddau cyfryngol-addysgol a rhannu syniadau ac arfer da mewn dysgu/addysgu. Ar agor i bawb,14-15 Gorffennaf, 10am-4pm. Academi Aber, Lefel E, Hugh Owen, trwy hen Lyfrgell y Gyfraith. Croeso i bawb. http://nexus.aber.ac.uk/xwiki/bin/view/Main/Aber+Academy.

Ailwampio’r Ystafelloedd ar yr Amserlen Ganolog Haf 2014Ailwampio’r Ystafelloedd ar yr Amserlen Ganolog Haf 2014

23/05/2014

Yr haf hwn, bydd cyntedd Llandinam, naw o ystafelloedd dysgu Adeilad Llandinam, ac A12 Hugh Owen yn cael eu hail-wampio. Mae'r gwaith yn rhan o raglen dreigl o fuddsoddiad a gwella ystafelloedd sydd ar Amserlen Ganolog PA ac mae'n cynnwys gwaith adnewyddu, gwelliannau technolegol a dodrefn a chynlluniau newydd i ystafelloedd. Ceir gwybodaeth am y gwaith adnewyddu a’r cynlluniau arfaethedig ar: http://www.aber.ac.uk/en/is/computers/teachingrooms/

Rhowch label ar eich  cofben USB. Peidiwch â gwastraffu eich arian na cholli eich gwaith - labelwch eich cofbennau USB.Rhowch label ar eich cofben USB. Peidiwch â gwastraffu eich arian na cholli eich gwaith - labelwch eich cofbennau USB.

21/05/2014

Rhowch label ar eich  cofben USB

O'r 283 cof-bennau USB a roddwyd i mewn i Lyfrgell Hugh Owen rhwng Ionawr a Mehefin eleni (sef cyfartaledd o 40 bob mis) dim ond nifer fechan oedd modd eu hadnabod.  Dim ond 150 o'r cofbennau coll oeddem yn medru dychwelyd i’w perchnogion

Peidiwch â gwastraffu eich arian na cholli eich gwaith - labelwch eich cofbennau USB. Yna, bydd modd i ni  gysylltu â chi os yw eich cofben  yn cael ei rhoi i mewn i unrhyw un o'n llyfrgelloedd.

Gwobr Cynllun Byw yn Wyrdd Gwasanaeth GwybodaethGwobr Cynllun Byw yn Wyrdd Gwasanaeth Gwybodaeth

19/05/2014

Dyfarnwyd Gwobr Arian Cynllun Byw yn Wyrdd i Wasanaethau Gwybodaeth am eu gwaith tuag at wneud GG yn fwy amgylcheddol gynaliadwy. Yn ogystal â chydnabod ymdrechion Tîm Byw yn Wyrdd i’n hatgoffa i ddiffodd goleuadau, ailgylchu ac arbed ynni lle bynnag y bo modd, fe wnaeth y Tîm hefyd dderbyn gwobr arbennig am Gynllun Blwch Llysiau Organig yr Adran.  Rhoddwyd gwobr arbennig i Christiane Kloos am ei hymdrechion i hyrwyddo'r newidiadau o fewn yr adran a threfnu' r Cynllun Byw yn Wyrdd yn y GG. Mae'r tîm wedi cael cryn effaith yn tynnu sylw at y maes pwysig hwn ac mae GG yn gobeithio y gall barhau i arwain ar faterion amgylcheddol a chynaliadwyedd ar draws y Brifysgol.

Mwy o LyfrauMwy o Lyfrau

14/05/2014

Mae holl fyfyrwyr PA nawr yn medru gwneud cais am lyfrau drwy'r ymgyrch Mwy o Lyfrau.  Yn ogystal â myfyrwyr israddedig a myfyrwyr uwchraddedig a addysgir, o hyn ymlaen bydd myfyrwyr uwchraddedig ymchwil hefyd yn medru gwneud cais.  Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/morebooks/.

 

 

Diweddariad ar Gasgliadau’r Llyfrgell – Ar y gweillDiweddariad ar Gasgliadau’r Llyfrgell – Ar y gweill

14/05/2014

Bydd rhai llyfrau Dosbarth Z (llyfryddiaethau a chrynoadau) yn Llyfrgell Hugh Owen yn cael eu rhoi yn eu llefydd priodol yn yprif gasgliadau.

 

 

 

Bydd yr holl gyfnodolion print SAGE sydd hefyd ar gael ar ffurf e-gyfnodolion yn cael eu symud i’r stôr. Gweler y rhestr amgaeedig am y teitlau unigol.

Bydd y llyfrau yn y Casgliad Cyfeiriadol Cyflym yn ar Lawr F yn cael eu rhoi yn eu llefydd priodol yn y prif gasgliadau. Byddwn hefyd yn prynu argraffiadau newydd o’r llyfrau hynaf.

Fel yr hysbyswyd eisoes, bydd y llyfrau Qto (llyfrau mawr) yn cael eu rhoi yn eu llefydd priodol yn y prif gasgliadau.

Gyfreithiau gynnar o Wlad yr Iâ, yn Llyfrgell Thomas ParryGyfreithiau gynnar o Wlad yr Iâ, yn Llyfrgell Thomas Parry

09/05/2014

Dewch draw i'r Llyfrgell Thomas Parry i weld gyfrol o gyfreithiau gynnar, sy’n dyddio o gyfnod Cymanwlad Gwlad yr Iâ (rhwng 980 a 1262). Ysgrifenwyd y Grágás - Cyfreithiau’r Ŵydd Lwyd - gan un o seneddau genedlaethol henaf y byd, sef 'Althing' Gwlad yr Iâ. http://llyfrauprinaber.wordpress.com/2014/05/07/cyfreithiau-gragas-gwlad-yr-ia/ 

Llenyddiaeth Nordig yn Llyfrgell Hugh OwenLlenyddiaeth Nordig yn Llyfrgell Hugh Owen

09/05/2014

Dewch draw i weld casgliad o lenyddiaeth Nordig gynnar yn Llyfrgell Hugh Owen. Mae'r deunyddiau rhyfeddol am hanes Gwlad yr Iâ, Ynysoedd y Faroe a’r Ynys Las yn perthyn i gasgliad George Powell Nanteos. http://llyfrauprinaber.wordpress.com/2014/05/07/llenyddiaeth-gynnar-o-wlad-yr-ia/  

Mwy o LyfrauMwy o Lyfrau

07/05/2014

Is-raddedigion – a ydych yn ysgrifennu traethawd estynedig y flwyddyn nesaf? Archebwch lyfrau arlein ar gyfer llyfrgelloedd y campws yn awr gydag ymgyrch Mwy o Lyfrau: http://tinyurl.com/pl5msdg

Arddangosfeydd Shakespeare yn Llyfrgell Hugh OwenArddangosfeydd Shakespeare yn Llyfrgell Hugh Owen

25/04/2014

Mae dwy arddangosfa yn Llyfrgell Hugh Owen yn dathlu 450 mlynedd ers geni Shakespeare. Argraffiad 1747 Esgob Warburton o waith Shakespeare a ddefnyddiwyd gan Dr Samuel Johnson i baratoi ei eiriadur, casgliad gan Pope yn dyddio o 1725 a rhai ffugiadau y ceisiodd William Ireland honni mai ‘gweithiau coll’ gan Shakespeare oeddynt.http://llyfrauprinaber.wordpress.com/2014/04/24/shakespeare-a-samuel-johnson/

Mae Literature Online yn newidMae Literature Online yn newid

06/03/2014

Efallai bydd pethau yn edrych ychydig yn wahanol y tro nesaf byddwch yn ymweld â’r safle Literature Online gan fod ProQuest wedi datblygu rhyngwyneb cwbl newydd.  Fydd yr hen fersiwn yn cael ei chau ym mis Mai 2014. Am rhagor o wybodaeth gwelwch flog Gwasanaethau Academaidd: http://cpelaber.blogspot.co.uk/2014/03/mae-literature-online-yn-newid.html 

Adleoli’r Llyfrau Quarto a Symud y Casgliad CeltaiddAdleoli’r Llyfrau Quarto a Symud y Casgliad Celtaidd

10/02/2014

Er mwyn ei gwneud hi'n haws i ddod o hyd i lyfrau, yr ydym yn ail-drefnu'r casgliadau yn Llyfrgell Hugh Owen i ddilyn un trefn yn hytrach na chael dilyniant ychwanegol ar gyfer Qto. Y cam cyntaf yn hyn fydd symud y casgliad Celtaidd. Am fwy o wybodaeth, gweler https://www.aber.ac.uk/cy/is/collections/collectionchange/