Newyddion

Dydd Mawrth 12fed Mehefin: Copïo Rhestrau Darllen AspireDydd Mawrth 12fed Mehefin: Copïo Rhestrau Darllen Aspire

01/06/2018

Bydd Rhestrau 2017-2018 sydd wedi eu cyhoeddi yn Aspire yn cael eu copïo drosodd i'r flwyddyn academaidd nesaf. Os gwelwch yn dda gwnewch yn siwr eich bod yn cyhoeddi unrhyw restrau darllen gyda newidiadau sydd heb eu cyhoeddi yn Aspire neu fe fyddant yn cael eu colli - cyfarwyddiadau yma https://faqs.aber.ac.uk/321

Amser segur Box of Broadcasts (BoB): 11-13 MehefinAmser segur Box of Broadcasts (BoB): 11-13 Mehefin

16/05/2018

Bydd Box of Broadcasts (BoB) yn cael ei ddiffodd ar fore 11eg Mehefin 2018 ac ni fydd ar gael o gwbl yn ystod y cyfnod hwn. Bydd amserlennu o flaen llaw ar yr Electronic Programme Guide (EPG) ar gael hyd at 11eg Mehefin ac yna bydd yn ailgychwyn ar ôl cwblhau’r symud. Bydd y rhaglenni sy’n cael eu darlledu yn ystod y cyfnod segur ar gael wedyn. Noder y gellir archebu rhaglenni oddi ar yr awyr o flaen llaw yn ystod y cyfnod segur drwy Television and Radio Index for Learning and Teaching (TRILT) a gellir blaenoriaethu hyn yn ystod y cyfnod hwn o 3 diwrnod.

Safonau a Pherfformiad Gwasanaethau GwybodaethSafonau a Pherfformiad Gwasanaethau Gwybodaeth

21/05/2018

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau ac adnoddau o safon uchel i’n myfyrwyr a’n staff. I’n cynorthwyo yn hyn o beth, mae gennym ddangosyddion perfformiad allweddol (DPA/KPI) wedi’u seilio ar adborth gan ein myfyrwyr trwy gyfrwng ein Harolwg Blynyddol o Ddefnyddwyr Gwasanaethau Gwybodaeth a’r cwestiynau perthnasol o’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr. Rydym hefyd yn adrodd yn flynyddol am ein Safonau Gwasanaeth i sicrhau ein bod yn cyflawni gofynion defnyddwyr a’n bod yn eglur ynglyn â’n darpariaeth.

Gweler DPA a Safonau Gwasanaeth y llyfrgell a TG yn: https://www.aber.ac.uk/cy/is/about/

Arolwg Defnyddwyr Gwasanaethau Gwybodaeth 2017-18: crynodeb o'r canlyniadauArolwg Defnyddwyr Gwasanaethau Gwybodaeth 2017-18: crynodeb o'r canlyniadau

06/04/2018

Cynhaliodd Gwasanaethau Gwybodaeth Prifysgol Aberystwyth eu harolwg defnyddwyr blynyddol ym mis Tachwedd 2017. Cawsom 905 o ymatebion gan 6 athrofa wahanol, ac rydym yn ddiolchgar iawn i bawb a gymerodd ran.

Ceir adroddiad llawn o’r aborth ynghyd â’r data a dderbyniwyd ar wefan GG: http://www.aber.ac.uk/cy/is/feedback/response/usersurvey/

Cyfnodau benthyca llyfrau TARCyfnodau benthyca llyfrau TAR

11/06/2018

Croeso nôl i Aberystwyth!  Rwy’n gobeithio bod eich ymarferion dysgu wedi mynd yn dda. Dim ond gair byr am gyfnodau benthyca llyfrau yn ystod mis Mehefin. Mae gennych tan ddydd Iau, 14eg o Fehefin i ddychwelyd benthyciadau eich cyfnod ymarfer dysgu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, croeso i chi gysylltu â ni. Diolch.