Newyddion

Mae Gwasanaethau TG yn awr wedi eu  hadfer ar ôl gwaith a gynlluniwyd penwythnosMae Gwasanaethau TG yn awr wedi eu hadfer ar ôl gwaith a gynlluniwyd penwythnos

30/03/2015

Yn dilyn ymyriadau a gynlluniwyd i wasanaethau Dydd Gwener 27 Mawrth - Dydd Llun 30 Mawrth, mae gwasanaethau TG yn awr wedi eu hadfer. Diolch i chi am eich amynedd.

Gwasanaethau Gwybodaeth: ymyriadau a gynlluniwyd i wasanaethau dydd Gwener 27 Mawrth - dydd Llun 30 MawrthGwasanaethau Gwybodaeth: ymyriadau a gynlluniwyd i wasanaethau dydd Gwener 27 Mawrth - dydd Llun 30 Mawrth

27/03/2015

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol gan Ystadau ar y system drydanol yn ystafell Gyfrifiadur Llandinam ar ddydd Sadwrn 28 Mawrth, dylid ystyried bod pob un o wasanaethau TG mewn perygl drwy’r dydd ar ddydd Sadwrn 28 Mawrth. Yn ogystal, bydd y cyfrifiadur canolog central.aber.ac.uk all-lein o 9yb dydd Gwener 27ain Mawrth – 10yb dydd Llun 30ain mis Mawrth ac ni fydd y System Rheoli Cynnwys (CMS) y AberCast (Panopto) ar gael ar ddydd Sadwrn 28 Mawrth. Bydd cyfleusterau recordio awyr cyfyngedig ar gael. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Croeso i Fyfyrwyr Dysgu o Bell o’r Adran Astudiaethau GwybodaethCroeso i Fyfyrwyr Dysgu o Bell o’r Adran Astudiaethau Gwybodaeth

18/03/2015

Cynhelir Ysgol Dysgu o Bell yr Adran rhwng dydd Llun 23ain a dydd Gwener 27 ain o Fawrth. Croeso i’r holl fyfyrwyr dysgu-o-bell newydd, a helo i bawb a fu’n astudio gyda ni ers tro. Rydym yn eich croesawu yn Llyfrgell Thomas Parry ar gampws Llanbadarn – oriau agor Llun-Gwener 8:30am-5:30pm. Gall myfyrwyr newydd nôl eu Cardiau Aber o Lyfrgell Thomas Parry. Gweler oriau agor ein llyfrgelloedd ar: http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours/ Mae gwybodaeth i fyfyrwyr dysgu-o-bell i’w gael ar: http://www.aber.ac.uk/cy/is/help/distancelearners/

Arddangosfa newydd yn Llyfrgell Hugh Owen: Fanny Burney a’i theuluArddangosfa newydd yn Llyfrgell Hugh Owen: Fanny Burney a’i theulu

08/03/2015

Dathlwch Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod drwy ymweld â Llyfrgell Hugh Owen. Mae gan y llyfrgell nifer o argraffiadau cyntaf o lyfrau’r nofelydd a’r ddyddiadurwraig Fanny Burney/Madame D’Arblay (1776-1828). Yn ddiweddar daeth i glawr rai cyfrolau sy’n gysylltiedig â nifer o’i theulu agos, sef ei mab, y Parch. Alexander D’Arblay (1794-1837) a oedd yn gysylltiedig â Charles Babbage, a’i brawd Charles Burney (1757-1817), ysgolhaig clasurol a lleidr llyfrau diarhebol yng Nghaergrawnt. Mae gennym hefyd gyfrol gan Samuel Crisp (1707-1783) a oedd yn ffrind teuluol agos ac efallai yn ddylanwad ar ei hysgrifennu.

Diwrnod y Llyfr Hapus: cymynrodd o gasgliad o lyfrau cain i'r Brifysgol gan gyn-aelod academaiddDiwrnod y Llyfr Hapus: cymynrodd o gasgliad o lyfrau cain i'r Brifysgol gan gyn-aelod academaidd

05/03/2015

Rydym yn falch o gyhoeddi ychwanegiad i gasgliadau’r llyfrgell o ran gyntaf o gasgliad helaeth ac eclectig o lyfrau a gymynroddwyd i’r Brifysgol gan y diweddar Dr Richard Kemp. Cafodd Dr Kemp, a oedd yn gyn-aelod o staff Adran IBERS, yrfa hir a nodedig yn Aberystwyth ac rydym yn hapus iawn ei fod wedi dewis y Brifysgol fel cartref teilwng i’w gasgliad. Ymhlith y llyfrau ceir rhai argraffiadau cain y Folio Society, yn ogystal â llyfrau academaidd ar destunau amrywiol iawn, gan gynnwys hanes, trafnidiaeth a natur. Gellir gweld a benthyca’r llyfrau hyn o Lyfrgell Hugh Owen a Llyfrgell Thomas Parry: chwiliwch am gyfeiriad at gymynrodd Richard B. Kemp ar y cofnod yn Primo, catalog y llyfrgell, ac am y plât llyfr y tu mewn i’r gyfrol.

Gwasanaethau Gwybodaeth: ymyriadau a gynlluniwyd i wasanaethau dydd Gwener 27 Mawrth - dydd Llun 30 MawrthGwasanaethau Gwybodaeth: ymyriadau a gynlluniwyd i wasanaethau dydd Gwener 27 Mawrth - dydd Llun 30 Mawrth

25/02/2015

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol gan Ystadau ar y system drydanol yn ystafell Gyfrifiadur Llandinam ar ddydd Sadwrn 28 Mawrth, dylid ystyried bod pob un o wasanaethau TG mewn perygl drwy’r dydd ar ddydd Sadwrn 28 Mawrth. Yn ogystal, bydd y cyfrifiadur canolog central.aber.ac.uk all-lein o 9yh dydd Gwener 27ain Mawrth – 10yb dydd Llun 30ain mis Mawrth ac ni fydd y System Rheoli Cynnwys (CMS) ar gael ar ddydd Sadwrn 28 Mawrth. Bydd cyfleusterau recordio awyr cyfyngedig ar gael. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24-awr y dydd: beth yw eich barn?Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24-awr y dydd: beth yw eich barn?

26/01/2015

Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24 awr y dydd. Beth yw eich barn? http://www.aber.ac.uk/cy/is/feedback/ Diolch am eich adborth.

Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24-awr y dydd o Ionawr 2015 am gyfnod arbrofolLlyfrgell Hugh Owen ar agor 24-awr y dydd o Ionawr 2015 am gyfnod arbrofol

18/12/2014

Mae Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24 awr y dydd yn ystod y tymor am gyfnod arbrofol rhwng Ionawr - Mai 2015.

  • Cyfnod arholiadau mis Ionawr: 08:30 Dydd Llun - 01:00 Dydd Sul, 08:30 Dydd Sul - 01:00 Dydd Llun.
  • Tu allan i gyfnod yr arholiadau (yn ystod y tymor): 08:30 Dydd Llun – 18:00 Dydd Sadwrn, 10:00-18:00 Dydd Sul.

Ceir rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth prawf hwn ar: http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours/24hour/

Anrheg Nadolig y Llyfrgell i chi - dros 100,000 o e-lyfrau trwy gyfrwng ebraryAnrheg Nadolig y Llyfrgell i chi - dros 100,000 o e-lyfrau trwy gyfrwng ebrary

09/12/2014

Gwnewch pethau’n haws y Nadolig hwn - rhowch gynnig ar app ebrary http://www.ebrary.com/corp/mobile.jsp i gael mynediad i dros 100,000 o e-lyfrau academaidd rhagorol o Lyfrgell eich Prifysgol yn uniongyrchol i’ch dyfais ble bynnag y boch. Am fwy o wybodaeth gweler:  http://aberssel.blogspot.co.uk/2013/10/e-books-via-ebrary.html#more

Ychwanegwch eich rhestrau darllen Semester 2 i AspireYchwanegwch eich rhestrau darllen Semester 2 i Aspire

05/12/2014

Mae Aspire yn gyflym ac yn hawdd i’w ddefnyddio! Ychwanegwch eich Rhestrau Darllen Semester 2 erbyn diwedd y tymor er mwyn sicrhau bod llyfrau yn cael eu harchebu mewn da bryd ar gyfer cychwyn dysgu. Cynhelir hyfforddiant mewn adrannau.

 https://tinyurl.com/lym2bkd