Newyddion

Gwasanaethau Gwybodaeth yn croesawu myfyrwyr hen a newyddGwasanaethau Gwybodaeth yn croesawu myfyrwyr hen a newydd

18/09/2014

Yn Llyfrgell Hugh Owen, bydd Cardiau Aber yn cael eu dosbarthu i ddefnyddwyr newydd. Bydd cymorth i ysgogi eich cyfrif e-bost a chysylltu eich dyfeisiau â rhwydwaith y Brifysgol a chymorth i lwytho lan lluniau ar gyfer Cardiau Aber ar gael ar Lefel D. Bydd Cyflwyniadau i’r Llyfrgell a’r gwasanaethau TG ar gael i holl israddedigion ac uwchraddedigion newydd o Ddydd Sul 21 Medi ymlaen.

 

Gweler gwybodaeth bellach am ein gwasanaethau ar http://www.aber.ac.uk/cy/is/help/newstudents/welcome/

Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol – mynediad trwy Gerdyn AberLlyfrgell y Gwyddorau Ffisegol – mynediad trwy Gerdyn Aber

17/09/2014

Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol – mynediad trwy Gerdyn Aber

O ddechrau’r tymor (Medi 2014) bydd angen eich Cerdyn Aber i gael mynediad i Lyfrgell y Gwyddorau Ffisegol. Oriau agor y llyfrgell yw:

 • Yn ystod y tymor dydd Llun i ddydd Gwener: 08:30-19:30
 • Yn ystod y gwyliau dydd Llun i ddydd Gwener: 08:30-17:30

Bydd y staff yn bresennol yn y llyfrgell yn ystod y tymor rhwng 14:00-17:00, a bydd Sahm Nikoi, Llyfrgellydd Pwnc, yn parhau i ymweld yn rheolaidd â’r Llyfrgell. Ni fydd staff yn y llyfrgell y tu allan i’r oriau hyn ond bydd mynediad i’r llyfrau, cyfnodolion, mannau astudio, cyfrifiaduron a’r argraffydd yn parhau. Atgoffir holl ddefnyddwyr y llyfrgell bod rhaid cael eich Cerdyn Aber i gael mynediad i’r llyfrgell, ac i gofio cadw eich Cerdyn Aber gyda chi pan fyddwch yn gadael y llyfrgell.

Newidiadau i daliadau am Gerdyn Aber newydd o fis Medi 2014Newidiadau i daliadau am Gerdyn Aber newydd o fis Medi 2014

04/09/2014

Mae’n bleser gennym allu gostwng pris cardiau Aber newydd i fyfyrwyr a staff, ac mewn rhai achosion gallwn roi cerdyn newydd am ddim:

 • Colli cerdyn :  £8.00 (cyn hyn £15)
 • Difrodi neu dorri cerdyn:  Am ddim (cyn hyn £2)
 • Cerdyn wedi’i ddwyn (os gellir rhoi rhif cofnod trosedd yr Heddlu): Am ddim (cyn hyn, £2)

Bydd staff a myfyrwyr newydd yn dal i gael eu Cerdyn Aber am ddim

Trosolwg o’r Amserlen Ganolog ar gyfer Adnewyddu Ystafelloedd Haf 2014Trosolwg o’r Amserlen Ganolog ar gyfer Adnewyddu Ystafelloedd Haf 2014

02/09/2014

Fel y bydd llawer ohonoch yn gwybod mae’r prosiect i adnewyddu ystafelloedd CTT Llandinam a Darlithfa A12 Hugh Owen ar waith.. Yr ystafelloedd sy'n cael eu adnewyddu yn Llandinam yw B23, B20, B22, G3, G3a, A6, C63, C64, C65 a Chyntedd Llandinam. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.aber.ac.uk/cy/is/news/rooms/

Gwybodaeth bwysig: Ymddeol ap Ebrary ar gyfer ffonau symudolGwybodaeth bwysig: Ymddeol ap Ebrary ar gyfer ffonau symudol

04/08/2014

Mae Ebrary wedi dechrau defnyddio’r ap poblogaidd Bluefire ar gyfer darllen all-lein. Mae Bluefire wedi cael camoliaeth uchel ac mae modd ei ddefnyddio ar iOS (iPad ac iPhone) a dyfeisiau Android. O ganlyniad, maent yn ymddeol ap ebrary ar gyfer ffonau symudol o 4 Awst ymlaen. Gellir lawr lwytho’r ap Bluefire drwy’r App Store neu Google Play.

Mynediad prawf i 'Early European Books 1-4'Mynediad prawf i 'Early European Books 1-4'

01/08/2014

Mae gan Brifysgol Aberystwyth fynediad prawf i 'Early European Books 1-4'.  Mae Casgliadau Llyfrau Ewropeaidd Cynnar 1-4 yn gasgliad digidol o lyfrau a incwnabwla prin, sydd ar hyn o bryd yn cynnwys dros 25,000 oweithiau.

Gallwch gael mynediad i blatfform 'Early European Books' ar http://eeb.chadwyck.com/home.do yn uniongyrchol ar neu drwy ddewislen 'Treialon Adnoddau Electronig' (http://www.aber.ac.uk/cy/is/elecinfo/trials/). Gellir hefyd cael mynediad oddi ar y campws drwy gysylltu ag Aber VPN.

Bydd y prawf yn dod i ben ar 31 Hydref 2014

Cynnydd yng nghostau Cyflenwi Dogfennau o 1af Awst 2014Cynnydd yng nghostau Cyflenwi Dogfennau o 1af Awst 2014

31/07/2014

O Awst 1af 2014 bydd costau Cyflenwi Dogfennau (o ganlyniad i gynnydd yng nghostau’r Llyfrgell Brydeinig) yn codi fel a ganlyn:

 • Llyfrau: ar hyn o bryd £12.05 – cost newydd £12.65
 • Llungopiau (erthygl mewn cyfnodolyn) i’w cadw: ar hyn o bryd £8.05 – cost newydd £9.40
 • Copiau electronig (SED - Dosbarthu Electronig Diogel) (erthygl mewn cyfnodolyn): ar hyn o bryd £7.80 – y gost newydd naill ai £6 neu £9.42 yn dibynnu ar ffynhonnell y deunydd gwneir cais amdano.
 • Ceisiadau Rhyngwladol – Llyfrau: ar hyn o bryd £12.05 – cost newydd £12.65
 • Ceisiadau Rhyngwladol – Llungopiau (erthygl mewn cyfnodolyn): ar hyn o bryd £8.05 – cost newydd £9.40
 • Ffi adnewyddu eitem: ar hyn o bryd £4.45 – cost newydd £5.46

Cewch wneud cais yn uniongyrchol ar gatalog y Llyfrgell, Primo http://primo.aber.ac.uk - drwy glicio ar y botwm 'Cais Pwrcasu', gan fewngofnodi pan ofynnir i chi. Gweler: http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/documentsupply/

Felix MendelssohnFelix Mendelssohn

30/07/2014

Mae’r Brifysgol yn berchen ar nifer o lythyrau a sgorau cerddorol Mendelssohn a gymynroddwyd i ni dros ganrif yn ôl drwy haelioni Syr Hugh Owen a George Powell. Ysgrifennwyd yr 17 llythyr at amryw o bobl yn yr 1830au a’r 1840au, ac yn ddiweddar, drwy grant hael iawn gan Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cadwraeth Cerddoriaeth a Llywodraeth Cymru, gwnaethpwyd gwaith cadwraethol arnynt gan ei gwneud hi’n bosibl i ymchwilwyr y dyfodol eu hastudio yn Llyfrygell Hugh Owen.

 

 

Mae’r Times Digital Archive bellach wedi ychwanegu 22 mlynedd ychwanegol at eu harchif ar-leinMae’r Times Digital Archive bellach wedi ychwanegu 22 mlynedd ychwanegol at eu harchif ar-lein

29/07/2014

Times Digital Archive: mae cynnwys  ar gael bellach o 1785 tan 2008.  Ewch i ymchwilio trwy ddilyn y ddolen ganlynol: http://find.galegroup.com/ttda/start.do?prodId=TTDA&userGroupName=uniaber