Newyddion

Hysbysiadau llyfrgell ar lyfrau neu ddirwyon hwyr: y wybodaeth ddiweddarafHysbysiadau llyfrgell ar lyfrau neu ddirwyon hwyr: y wybodaeth ddiweddaraf

02/10/2015

Rydym bellach wedi datrys y broblem gyda'r hysbysiad awtomataidd ar ddirwyon a llyfrau hwyr yn cael eu hanfon allan i rai defnyddwyr mewn camgymeriad y bore yma. Rydym yn contatcting y staff yr effeithir arnynt a myfyrwyr.

Hysbysiadau llyfrgell ar lyfrau neu ddirwyon hwyrHysbysiadau llyfrgell ar lyfrau neu ddirwyon hwyr

02/10/2015

Mae yna broblem ar hyn o bryd gyda rhai hysbysiadau am lyfrau a dirwyon hwyr yn cael eu hanfon o'r llyfrgell mewn camgymeriad. Rydym yn archwilio hyn ac fe wnawn anfon adroddiad pellach pan fydd gennym fwy o wybodaeth. Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.

Gwasanaethau Gwybodaeth yn croesawu myfyrwyr hen a newyddGwasanaethau Gwybodaeth yn croesawu myfyrwyr hen a newydd

17/09/2015

Yn Llyfrgell Hugh Owen, bydd Cardiau Aber yn cael eu dosbarthu i ddefnyddwyr newydd. Bydd cymorth i ysgogi eich cyfrif e-bost a chysylltu eich dyfeisiau â rhwydwaith y Brifysgol a chymorth i lwytho lan lluniau ar gyfer Cardiau Aber ar gael ar Lefel D. Bydd Teithiau Llyfrgell ar gael i holl israddedigion ac uwchraddedigion newydd o Ddydd Sul 20 Medi ymlaen. Gweler gwybodaeth bellach am ein gwasanaethau ar http://www.aber.ac.uk/cy/is/help/ug/welcome/

Gwasanaethau Gwybodaeth: diweddaru data ar-lein ar gyfer mynediad am ddim i dros 170 miliwn o gofnodion cwmnïauGwasanaethau Gwybodaeth: diweddaru data ar-lein ar gyfer mynediad am ddim i dros 170 miliwn o gofnodion cwmnïau

10/07/2015

Mae’r data wedi bod o’r gael o’r blaen i’r cyhoedd, ond am bris. Yr wythnos hon mae’r fersiwn Beta wedi cael ei rhyddhau sy’n eich galluogi i chwilio a gweld y 170 miliwn o gofnodion sydd ar gael yn rhad ac am ddim. Mae’r data’n cynnwys cyfrifon ariannol, ffeiliau cwmnïau, manylion am hen gyfarwyddwyr a chyfarwyddwyr presennol. http://beta.companieshouse.gov.uk/

Adolygiad o’r Feddalwedd GanologAdolygiad o’r Feddalwedd Ganolog

02/07/2015

I ddarparu’r gwasanaethau sy’n rhoi’r gwerth gorau am arian i fyfyrwyr a staff, mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth wedi cynnal adolygiad o’r holl gytundebau trwydded meddalwedd a sicrheir yn ganolog. Adnabuwyd nifer o gynnyrch a allai, o bosibl, gael eu canslo. Yn rhan o’r adolygiad hwn gwnaethom ymgynghori’n eang ledled yr Athrofa a chafodd y cynigon eu trafod hefyd yn y Grŵp Addysgu trwy Gyfrwng Technoleg (TELG) a Phwyllgor Ymgynghorol y Myfyrwyr Ymchwil.

I ddechrau, hoffem ddiolch i’r rhai sydd wedi adrodd yn ôl yn rhan o’r ymgynghoriad. Rydym wedi darllen trwy’r holl adborth yn fanwl. Mae’n amlwg bod cefnogaeth eang i EndNote yn ogystal â chefnogaeth gymysg i NVivo a Minitab. Cafwyd ymgynghoriad ar wahân gyda’r gwasanaethau Gyrfaoedd ynghylch Campus LX, oherwydd eu bod yn ei ddefnyddio ar gyfer eCDP. Yn sgil yr ymgynghoriad hwn, mae’r GG yn cynllunio i

  • Gadw EndNote fel adnodd a gyllidir yn ganolog. 
  • Canslo’r tanysgrifiad i Minitab ym mis Rhagfyr 2015.
  • Adnewyddu NVivo tan fis Gorffennaf 2016 ac yna canslo’r tanysgrifiad.
  • Adnewyddu Campus LX tan fis Mehefin 2016 ac yna canslo’r tanysgrifiad. Rydym yn bwriadu symud i Mahara (cynnyrch ffynhonnell agored heb ffi’r drwydded https://mahara.org/) yn barod ar gyfer Mehefin 2016 i ddarparu eCDP.

Bydd y GG yn terfynu unrhyw gefnogaeth a hyfforddiant ar ddiwedd y flwyddyn academaidd hon ar gyfer Minitab. Bydd hyfforddiant ar NVivo hefyd yn dod i ben y flwyddyn academaidd hon, ond bydd cefnogaeth ar gael trwy gydol blwyddyn academaidd 15/16.

Bydd rhagor o wybodaeth, Cwestiynau Cyffredin a chyngor ar gael.

Uwchraddio’r System Rheoli Llyfrgell yr haf hwnUwchraddio’r System Rheoli Llyfrgell yr haf hwn

26/05/2015

Mae’n bleser gan y Gwasanaethau Gwybodaeth gyhoeddi y byddwn ni’n uwchraddio i System Rheoli Llyfrgell ar ffurf cwmwl (a fydd yn tanategu Primo, catalog y llyfrgell) yr haf hwn. Er ein bod wedi gwneud ein gorau glas i sicrhau cyn lleied o aflonyddwch â phosibl i’n defnyddwyr, gofynnwn i chi fod yn amyneddgar wrth i ni roi’r system newydd hon ar waith ac wrth i ni ymgyfarwyddo â’i defnyddio yn ein gwaith o ddydd i ddydd. Bydd y System Rheoli Llyfrgell newydd yn galluogi’r Gwasanaethau Gwybodaeth i ddarparu gwell gwasanaeth llyfrgell a mwy o ymarferoldeb i’n defnyddwyr. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â ni ar gg@aber.ac.uk / 01970 622400.

Ebyst SpamEbyst Spam

19/12/2012

Weithiau mae defnyddwyr cyfrifiaduron Aberystwyth yn cael ebyst sy’n honni eu bod yn dod o ffynhonnell ddilys ac weithiau maen nhw’n ddilys, ond weithiau dydyn nhw ddim. Os gwelwch yn dda darllenwch ein cyngor ynglŷn â rhai o’r dulliau cyffredin o dwyllo a ddefnyddir ar y rhyngrwyd ac ebost

http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/cymraeg/faq/394
http://www.aber.ac.uk/cy/is/regulations/spam/