Newyddion

Pwysig: Rhowch wybod beth ydych am i ni ddigideiddioPwysig: Rhowch wybod beth ydych am i ni ddigideiddio

01/09/2016

Os yw eich rhestr ddarllen modiwl Aspire yn cynnwys pennodau neu erthyglau yr ydych eisiau eu digideiddio i roi ar Blackboard, mae rhaid i chi ychwanegu’r geiriau “Digideiddio os gwelwch yn dda” yn y blwch “note for library”. I wybod mwy:

http://aberssel.blogspot.co.uk/2016/02/all-change-let-us-know-what-you-need.html

Gwaith cynnal a chadw Panopto - 16.30yh 28 Medi - 10yb 29 MediGwaith cynnal a chadw Panopto - 16.30yh 28 Medi - 10yb 29 Medi

26/09/2016

Os gwelwch yn dda, a all staff osgoi llwytho recordiadau i Abercast Panopto ar ôl 16:30yp dydd Mercher 28 Medi tan 10yb dydd Iau 29 Medi. Gellir gwneud recordiadau lleol ar gyfer lanllwytho yn ddiweddarch. Cysylltwch â bb-team@aber.ac.uk am fwy o gyngor. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Cynnydd yng nghostau argraffu / copïo o 1af Awst 2016Cynnydd yng nghostau argraffu / copïo o 1af Awst 2016

04/07/2016

Bydd cynnydd yn y gost o argraffu a chopïo yn dod i rym o 1 Awst 2016. Cynnydd bach fydd hwn i dalu am gostau darparu'r gwasanaeth ar sail adennill costau yn unig. Mae Prifysgol Aberystwyth yn darparu un o'r gwasanaethau argraffu rhataf i fyfyrwyr mewn Addysg Uwch ac mae sganio yn dal i fod yn rhad ac am ddim. I gael rhagor o wybodaeth am gostau argraffu / copïo ewch i: https://www.aber.ac.uk/cy/is/it-services/printing/