Newyddion

Turnitin yn awr ar gaelTurnitin yn awr ar gael

17/07/2017

Mae gwasanaeth Turnitin wedi'i adfer ac ar gael unwaith eto.

Nodi tudalen o Primo nawr yn gweithioNodi tudalen o Primo nawr yn gweithio

18/07/2017

Nodi tudalen yn Aspire o Primo nôl yn gweithio. 

Gallwch nawr adnewyddu eich benthyciad Cyflenwi Dogfennau ar-leinGallwch nawr adnewyddu eich benthyciad Cyflenwi Dogfennau ar-lein

26/06/2017

Os ydych angen adnewyddu eich cais Cyflenwi Dogfennau (yn amodol ar argaeledd) gofynnwch am adnewyddiad yma.

Cymerwch olwg ar ein Adnodd y Mis; European Sources OnlineCymerwch olwg ar ein Adnodd y Mis; European Sources Online

30/05/2017

Cael gwybod mwy yma.

Gwasanaethau Gwybodaeth: benthyciadau gwyliau'r HafGwasanaethau Gwybodaeth: benthyciadau gwyliau'r Haf

16/03/2017

  • Benthyciadau Safonol: o ddydd Llun, Mai 22ain 2017 tan ddydd Gwener, Medi 29ain 2017
  • Benthyciadau Tridiau: o ddydd Mercher, May 31ain 2017 tan ddydd Gwener, Medi 29ain 2017
  • Benthyciadau Cyfnod Byr: bydd y cyfnod benthyca arferol mewn grym

Yn graddio'r haf hwn? Cofiwch os gwelwch yn dda fod yn rhaid ichi dychwelyd yr holl eitemau a fenthyciwyd i'r llyfrgellYn graddio'r haf hwn? Cofiwch os gwelwch yn dda fod yn rhaid ichi dychwelyd yr holl eitemau a fenthyciwyd i'r llyfrgell

07/06/2017

Llongyfarchiadau ar gwblhau eich astudiaethau! Dymuniadau gorau ar gyfer y dyfodol.
Cofiwch os gwelwch yn dda fod yn rhaid ichi dychwelyd yr holl eitemau a fenthyciwyd i’r llyfrgell berthnasol. Gellir gweld beth sydd gennych ar fenthyg, neu unrhyw ddirwyon sydd angen eu talu trwy fewngofnodi i Fy Nghyfrif ar Primo, catalog y llyfrgell (http://primo.aber.ac.uk) neu trwy gysylltu â staff y Llyfrgell (http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/) . Gellir talu dirwyon arlein https://voyager.aber.ac.uk/fines/ Bydd eich cyfrif cyfrifiadurol yn cloi ddiwedd mis Awst ac ni fyddwch mwyach yn medru cael mynediad i’ch ebost, Blackboard, VPN na rhwydwaith y Brifysgol. Gweler y cwestiwn cyffredin isod am wybodaeth beth ddylech ei wneud cyn i’ch cyfrif gloi. http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/cymraeg/faq/126/