Newyddion

Problem gyda TurnitinProblem gyda Turnitin

18/05/2015

Nid yw Turnintin yn gweithio ar hyn o bryd. Rydym yn gweithio i ddatrys y broblem cyn gynted â phosibl. Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.

Diwrnod/ Noson y Llyfr 2015: Cystadleuaeth HaicŵDiwrnod/ Noson y Llyfr 2015: Cystadleuaeth Haicŵ

07/05/2015

Dathlodd Gwasanaethau Gwybodaeth Noson y Llyfr ar 23 Ebrill yn Llyfrgelloedd Hugh Owen, Thomas Parry a'r Gwyddorau Ffisegol gyda chystadleuaeth haicŵ hynod llwyddiannus. Roedd cacennau a bisgedi ar gael am ddim ar ein stondinau i bawb a oedd yn cymryd rhan, a beirniadwyd yr haicŵs gan aelodau staff GG,,Simon French ac Ywain Tomos.

Am fwy o wybodaeth ar Noson y Llyfr, ewch i: http://www.worldbooknight.org/

Diolch yn fawr iawn i bawb a gymrodd ran yn ein dathliadau Noson y Llyfr eleni. Cawsom dros naw deg o geisiadau, ac roeddem wrth ein bodd gyda’r safon, dyfeisgarwch, a’r hiwmor. http://www.aber.ac.uk/cy/is/news/wbd/

Byddwch Wyrdd: ailgylchwch eich hen CDs, batris, cetris argraffyddion a ffonau symudolByddwch Wyrdd: ailgylchwch eich hen CDs, batris, cetris argraffyddion a ffonau symudol

08/04/2015

Ceir pwynt ailgylchu ym mynedfa Llyfrgell Hugh Owen lle gallwch ailgylchu eich hen CDs, batris, cetris argraffyddion a ffonau symudol. Mae rhai o'r rhain yn cael eu hailgylchu drwy Green Source Solutions sy'n cyfrannu’r arian sy’n cael ei godi trwy eu gwasanaethau ailgylchu i elusennau. http://www.greensourcesolutions.co.uk/

Gwelliannau i arwyddion y llyfrgelloeddGwelliannau i arwyddion y llyfrgelloedd

16/03/2015

Er mwyn ei gwneud hi'n haws i ddefnyddwyr ddod o hyd i adnoddau a gwasanaethau yn y llyfrgelloedd, cafodd yr arwyddion yn Llyfrgell Thomas Parry eu safoni a'r arwyddion yn Llyfrgell Hugh Owen eu gwella yn 2014 a dechrau 2015. Mae'r gwaith yn cynnwys arwyddion cyfeirio newydd ar furiau pob llawr Llyfrgell Hugh Owen sy'n gliriach ac yn rhoi mwy o wybodaeth na'r rhai cynt. http://www.aber.ac.uk/cy/is/news/signage2015/

Fe ofynnoch  am: fwy o ffynhonnau dŵr yn Llyfrgell Hugh OwenFe ofynnoch am: fwy o ffynhonnau dŵr yn Llyfrgell Hugh Owen

12/03/2015

Mae ffynnon dŵr yfed newydd wedi ei gosod yn Ardal Astudio Grŵp ar Lefel E, Llyfrgell Hugh Owen. Mae hyn yn ychwanegol at y ffynhonnau dŵr yfed sy'n bodoli eisoes ar Lefel F a'r ffynnon ddŵr yn yr Ystafell Astudio Grŵp ar lawr gwaelod Llyfrgell Thomas Parry.

Papurau newydd ar-lein i ddiwallu’ch anghenion astudioPapurau newydd ar-lein i ddiwallu’ch anghenion astudio

10/03/2015

Mae’r Llyfrgell yn darparu ystod eang o bapurau newydd cenedlaethol a rhyngwladol ar-lein trwy Nexis yn ogystal ag Archif Ddigidol y Times 1785-1985: http://www.aber.ac.uk/cy/is/collections/newspapers. Sylwch na fydd modd defnyddio Infotrac (cyflenwad atodol o bapurau newydd cenedlaethol ar-lein) o fis Mawrth 2015 ymlaen. Darparwyd Infotrac i holl lyfrgelloedd Cymru trwy CyMAL: Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Cymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Gofal Cwsmeriaid yn y Gwasanaethau Gwybodaeth

02/03/2015

Mae Gofal Cwsmeriaid yn rhan allweddol o'r gwasanaethau llyfrgell, TG, amserlennu a chyfryngau mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu ar gyfer Prifysgol Aberystwyth.

Mae ein polisi Gofal Cwsmeriaid yn nodi yn fwy manwl yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gan y Gwasanaethau Gwybodaeth, ac yn ei dro yn rhoi manylion yr hyn yr ydym yn ei ddisgwyl gennych chi pan fyddwch yn defnyddio ein gwasanaethau a chyfleusterau.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth sy'n gyfeillgar, yn gymwynasgar ac yn ymateb i'ch anghenion ac yn gwneud popeth sy'n rhesymol bosibl i sicrhau dibynadwyedd ein gwasanaethau.

http://www.aber.ac.uk/cy/is/regulations/customercare/

A wyddoch chi fod modd ymuno â’r Llyfrgell Genedlaethol ar-lein?A wyddoch chi fod modd ymuno â’r Llyfrgell Genedlaethol ar-lein?

01/03/2015

Gweler http://psr.llgc.org.uk/psr/psr/register/cy/personal

Yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ceir y casgliad mwyaf o lyfrau yng Nghymru, adnoddau gwybodaeth rhad ac am ddim, 5 miliwn o ddelweddau digidol, adnoddau electronig a llawer mwy. Darganfyddwch mwy  http://www.llgc.org.uk/cy/

Oeddech chi'n gwybod y gallwch sganio am ddim?Oeddech chi'n gwybod y gallwch sganio am ddim?

27/02/2015

Defnyddiwch unrhyw un o'r argraffydd-llungopiwyr yn ein llyfrgelloedd ac ystafelloedd cyfrifiaduron i sganio at eich e-bost neu ar yriant USB pin: http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/faq/1299/

Sut i ddod o hyd i astudiaeth grŵp neu ardal astudiaeth dawel yn y llyfrgellSut i ddod o hyd i astudiaeth grŵp neu ardal astudiaeth dawel yn y llyfrgell

27/02/2015

Fodd bynnag, yr ydych yn gweithio orau, mae gennym parth ar eich cyfer http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/study-zones/

A yw'r llyfrau rydych am ei gael ar fenthyg?A yw'r llyfrau rydych am ei gael ar fenthyg?

26/02/2015

Archebu nhw ar-lein drwy Primo a byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fyddant ar gael i chi http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/faq/813/

Angen dod o hyd i gyfrifiadur sy’n rhydd ar frys?Angen dod o hyd i gyfrifiadur sy’n rhydd ar frys?

25/02/2015

Mae ein gwasanaeth Argaeledd Cyfrifiadur yn dangos data byw ar faint o gyfrifiaduron sydd ar gael ym mhob llyfrgell / ystafell gyfrifiaduron ar draws y Brifysgol: http://www.aber.ac.uk/cy/is/computers/rooms/availability/

Sustem Rheoli Llyfrgell newydd i Brifysgol AberystwythSustem Rheoli Llyfrgell newydd i Brifysgol Aberystwyth

25/02/2015

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi prynu sustem rheoli llyfrgell y genhedlaeth nesaf, sy’n defnyddio technoleg cwmwl, fel rhan o gonsortiwm o lyfrgelloedd ledled Cymru. Mae Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF) - consortiwm sy’n cynnwys holl Lyfrgelloedd Prifysgolion Cymru, yn ogystal â Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Llyfrgelloedd GIG Cymru - wedi dewis Alma® a Primo® i ddarparu sustem ddwyieithog newydd ar gyfer llyfrgelloedd yng Nghymru. Er y byddwn yn parhau i gynnig Primo fel ein gwasanaeth darganfod yn Aberystwyth i alluogi defnyddwyr i ganfod a defnyddio’r adnoddau maent eu hangen yn ddidrafferth, bydd ein sustem rheoli llyfrgell bresennol, Voyager, yn cael ei disodli gan Alma er mwyn awtomeiddio a symleiddio gwasanaethau’r llyfrgell ymhellach. Am ragor o wybodaeth, gweler: https://whelf.wordpress.com/2014/12/18/whelf-shared-lms-announces-chosen-supplier/

Rhestrau Darllen Aspire yn mynd yn fyw yn AberLearn Blackboard!Rhestrau Darllen Aspire yn mynd yn fyw yn AberLearn Blackboard!

03/02/2015

Mae rhestrau darllen yn Aspire yn weladwy yn Aberlearn Blackboard i staff yn unig. Gallwch ddangos eich rhestr ddarllen Aspire i'ch myfyrwyr drwy ddatgelu’r ddolen yn y ddewislen. Mae cyngor ac hyfforddiant ar Rhestrau Darllen Aspire ar gael i staff - cysylltwch â'ch llyfrgellwyr pwnc: acastaff@aber.ac.uk 01970621896. http://tinyurl.com/lym2bkd

Dod o hyd i’ch adborth!Dod o hyd i’ch adborth!

29/01/2015

A oeddech chi’n gwybod bod modd i chi gael mynediad at adborth am eich aseiniadau ar-lein? Sut bynnag y cyflwynoch eich traethawd, boed trwy Turnitin neu Blackboard, bydd modd i chi weld eich MarcAdborth y Marciwr ac unrhyw ffeiliau adborth atodedig trwy fewngofnodi i Blackboard.

http://nexus.aber.ac.uk/xwiki/bin/view/Main/Find+your+feedback+-+Welsh

Cynllun Strategol newydd Gwasanaethau Gwybodaeth 2014-19Cynllun Strategol newydd Gwasanaethau Gwybodaeth 2014-19

20/01/2015

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi cyhoeddi ei Gynllun Strategol ar gyfer 2014-19 sy'n amlinellu sut rydym yn anelu at gyflenwi gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid o ansawdd uchel i'n myfyrwyr a staff trwy arbenigedd ein staff, ein hadnoddau gwybodaeth, a thrwy ddefnyddio technoleg. http://www.aber.ac.uk/cy/is/about/strategicplan/