Newyddion

Ganolfan Astudio Hen Goleg ar gau 10yb-2:30yp dydd Gwener 17 Chwefror Ganolfan Astudio Hen Goleg ar gau 10yb-2:30yp dydd Gwener 17 Chwefror

01/02/2017

Bydd Canolfan Astudio yr Hen Goleg ar gau rhwng 10yb a 2:30yp ddydd Gwener 17 Chwefror. Mae ystafelloedd cyfrifiaduron eraill ar gael gan gynnwys Joseph Parry. Gweler: www.aber.ac.uk/cy/is/it-services/rooms/availability/

Newyddion am ddatblygiadau yn sgil y problemau â'r rhwydwaith allanol yn wythnos olaf mis Hydref 2016Newyddion am ddatblygiadau yn sgil y problemau â'r rhwydwaith allanol yn wythnos olaf mis Hydref 2016

24/01/2017

Cawsom broblemau â'r rhwydwaith allanol yn ystod wythnos olaf mis Hydref 2016 pan dorrwyd ar wasanaethau'r Rhyngrwyd am sawl cyfnod byr ym Mhrifysgol Aberystwyth. Adferwyd yn llawn ac yn gyflym yr holl wasanaethau a'r rhaglenni roedd y toriadau hyn wedi effeithio arnynt. Erbyn hyn mae ein cyflenwr allanol wedi darparu dolen luosog, a archebwyd gennym ar ddechrau'r flwyddyn ddiwethaf. Mae'r ddolen honno yn darparu dau gyswllt ar wahân â'r rhyngrwyd sy'n golygu y byddem mewn sefyllfa gryfach pe bai nam ar un o'r cysylltiadau hynny. Ar ben hynny rydym wedi dal ati i wella ein rhwydwaith di-wifr ac fe fyddwn yn cyflymu ein Rhyngrwyd ymhellach cyn hir. Deallwn mor bwysig yw'r rhwydwaith i'n holl staff a myfyrwyr yn Aberystwyth ac mae'r Gwasanaethau Gwybodaeth yn dal i ati i ganolbwyntio ar gynnal a gwella'r gwasanaeth hanfodol hwn, gan gydweithio'n agos â'r darparwyr allanol. Cewch wybodaeth am y datblygiadau diweddaraf ar Facebook/ Trydar / Gwasanaeth newyddion y Gwasanaethau Gwybodaeth

 Gweithio'n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr! Gweithio'n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr!

23/01/2017

Mae’r Sgiliau Ysgrifennu, Cyfathrebu a Gwybodaeth yn cynnig cyflwyniadau ar ysgrifennu, cyfathrebu a sgiliau gwybodaeth.
• Gweler y rhaglen lawn
• Cofrestrwch ar lein

Beth rydych angen gwbod am Gwasanaeth Cyflenwi DogfennauBeth rydych angen gwbod am Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau

03/01/2017

Os ydych yn chwilio am lyfr neu erthyglau gyfnodolion nad ydynt ar gael yn un o lyfrgelloedd y Brifysgol, gellir ystyried defnyddio'r Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau. Gall y Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau cael ei ddefnyddio i fenthyg llyfrau neu erthyglau o gyfnodolion sydd ddim ar gael yn Llyfrgell Prifysgol Aberystwyth. Mae myfyrwyr ôl-raddedig ymchwil a Staff yn cael ceisiadau am ddim. Mae myfyrwyr ôl-raddedig  a Addysgir yn cael 10 o geisiadau am ddim bob blwyddyn. Mae myfyrwyr israddedig yn cael 5 o geisiadau am ddim bob blwyddyn. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen we: https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/documentsupply/

Rhaglen Sgiliau Astudio ar gyfer ôl-raddedigionRhaglen Sgiliau Astudio ar gyfer ôl-raddedigion

24/10/2016

Gweler rhaglen cwrs Sgiliau Ysgrifennu a Gwybodaeth Uwch i Uwchraddedigion a chofrestrwch ar lein: http://jump.aber.ac.uk/?ncfpt


 

Mae mwyfwy o gyrff cyllido bellach yn mynnu bod gan sefydliadau ardystiad Hanfodion SeiberMae mwyfwy o gyrff cyllido bellach yn mynnu bod gan sefydliadau ardystiad Hanfodion Seiber

01/02/2017

Mae’r Brifysgol yn paratoi ei rhwydweithiau a’i systemau cyfrifiadurol er mwyn cael ardystiad Hanfodion Seiber. Bydd hyn yn caniatáu i adrannau wneud cynigion am grantiau lle mae Hanfodion Seiber yn amod sylfaenol. Mae hyn yn golygu y bydd angen i ni dynnu’r holl systemau nad ydynt yn ddiogel o’n prif rwydweithiau. Byddwn yn archwilio’r cyfrifon gweinyddu segur a sicrhau eu bod yn ddiogel. Mae’n bosib y bydd gweinyddion adrannol rhai ohonoch wedi cael eu diffodd neu’u huwchraddio’n ddiweddar fel rhan o’r broses hon. Wrth symud ymlaen, byddwn yn cysylltu â pherchnogion peiriannau WindowsXP, gan nad yw’r rhain yn cael eu cefnogi bellach a rhaid eu hystyried yn risg diogelwch. Yn ogystal â hyn maent hefyd yn ein hatal rhag cael ardystiad Hanfodion Seiber. Bydd angen i’r peiriannau hyn gael eu huwchraddio, eu diffodd, neu bydd angen cael peiriannau newydd yn eu lle. Os oes angen peiriannau o’r fath er mwyn defnyddio offer neu feddalwedd penodol, bydd angen eu tynnu o’r brif rwydwaith a’u symud i’r rhwydwaith offer, os nad ydynt ar y rhwydwaith hwnnw eisoes. Ar ben hyn bydd angen i ni ddileu unrhyw gyfrifon gweinyddu nad ydynt yn hanfodol ar gyfrifiaduron ar y rhwydwaith.
https://www.gov.uk/government/publications/cyber-essentials-scheme-overview

 Canmlwyddiant yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear: arddangosfa o lyfrau cynnar ar Lawr D yn Llyfrgell Hugh Owen Canmlwyddiant yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear: arddangosfa o lyfrau cynnar ar Lawr D yn Llyfrgell Hugh Owen

02/02/2017

I ddathlu canmlwyddiant yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn 2017 ac i ddangos rhai o'r llyfrau arbennig sydd gennym yn Llyfrgell Hugh Owen, mae gennym arddangosfa o lyfrau cynnar ar Lawr D yn y llyfrgell honno. Gan ddechrau o'r dyddiau cynharaf, mae'r eitemau isod a gyhoeddwyd cyn 1700 yn dod o'n casgliad o lyfrau prin hyn:
•         Camden Britannia 1610. Wedi'i agor i ddangos y map o Sir Aberteifi gan Saxton 
•         Varen. Geographia Generalis. Argraffiad 1672 yw ein copi, sef y gwaith cyntaf o bwys a olygwyd gan Syr Isaac Newton.
•         Cluver. Introductio in Universam Geographiam. Argraffiad 1697 yw ein copi ni; cyhoeddwyd y gwaith yn y 1620au yn wreiddiol, ac fe'i disgrifir fel y gwaith cynhwysfawr modern cyntaf o ddaearyddiaeth.
•         Woodward. Essay Towards a Natural History of the Earth. 1695.
•         Burnet. Theory of the Earth. 1697.
•         Keill. Examination of Burnet 1698.
•         Llwyd. Lithophylacii Britannici Ichnographia. 1699. Ar un adeg bu ein copi ni yn eiddo i David Garrick.
•         Braun. Theatre des Principales Villes. 1583. Wedi'i agor i ddangos map o Gaer.

Jeremy Taylor 1613-1667. Y Gelli Aur: arddangosfa o lyfrau ar Lawr F yn Llyfrgell Hugh Owen Jeremy Taylor 1613-1667. Y Gelli Aur: arddangosfa o lyfrau ar Lawr F yn Llyfrgell Hugh Owen

03/02/2017

Eleni mae hi'n 350 o flynyddoedd ers marw'r Esgob Jeremy Taylor, un o awduron crefyddol pennaf y 17g. Gwnaeth lawer o'i waith ysgrifennu pwysicaf pan oedd o dan nawdd teulu'r Vaughaniaid yn y Gelli Aur yn Sir Gâr yn y cyfnod ar ôl y Rhyfel Cartref. Mae'r gweithiau sydd i'w gweld ar Lawr F yn Llyfrgell Hugh Owen yn cynnwys argraffiadau o'r pryd o Holy Living a Holy Dying, dau o'i lyfrau mwyaf poblogaidd, a oedd mewn print am ddwy ganrif neu fwy, ynghyd â Ductor Dubitantium o 1660, Unum Necessarium o 1655 ac argraffiad o Golden Grove o 1680. Cynhyrchodd y cyhoeddwr Pickering sawl argraffiad o'i waith yn y 1840au ac mae gennym gopi diddorol o Holy Dying o 1847 wedi'i rwymo â llun gwreiddiol gan J.J. Laing a oedd yn ddisgybl i John Ruskin. Mae darluniau diddorol hefyd yng ngwaith cynnar Taylor gan ysgythrwr o bwys yn y 17g, sef Pierre Lombart (1613-1681). Mae Holy Dying yn cynnwys “memento mori” a allai fod yn darlunio Iarll ac Iarlles Carbery a roes loches i Taylor yn y Gelli Aur. Mae dau bortread cain o'r Iarll a'r Iarlles i'w gweld yn Amgueddfa Sir Gâr yn Abergwili; dywedir mai gwaith Dobson yw'r portread o'r Iarll ac mai gwaith Lely yw'r portread o'r Iarlles. 

 

Cystadleuaeth Diwrnod Santes Dwynwen 2017Cystadleuaeth Diwrnod Santes Dwynwen 2017

30/01/2017

Dathlodd Gwasanaethau Gwybodaeth Diwrnod Santes Dwynwen ar y 25ain o Ionawr yn Llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry gyda chystadleuaeth llwyddiannus 'Dywedwch wrthym eich hoff lyfr a pham yr ydych yn ei charu/garu'. Rhoddwyd melysion am ddim ar ein stondinau a barnwyd ein gystadleuaeth gan aelodau staff GG Elen Howells a Victora Liptrot. Dyma'r cynnig buddugol gan Eleri Phillips:

Teitl o'r Lyfr: Stoner, gan John Williams (1965)

Pam: It is rare to come across a character so raw, so relatable and so haunting as seemingly nondescript academic William Stoner. Dealing with death, mistakes in love, two World Wars, friendship and bitter enmity, finishing Stone had me ugly crying on a Megabus and making the other passengers uncomfortable. Read it, break your heart, feel better. 

Diolch yn fawr iawn i bawb a gymerodd ran yn ein dathliadau Diwrnod Santes Dwynwen eleni. Wnaethom derbyn lawer o geisiadau ac roeddem wrth ein bodd gyda'r ymateb.