Newyddion

EL6, ystafell gyfrifiadur Llyfrgell Hugh Owen ar gaelEL6, ystafell gyfrifiadur Llyfrgell Hugh Owen ar gael

26/05/2016

Mae EL6, ystafell gyfrifiadur Llyfrgell Hugh Owen ar gael eto ar bod ar gau ar gyfer arholiad ar lein y bore 'ma.

AberDysgu Blackboard Nawr Ar GaelAberDysgu Blackboard Nawr Ar Gael

25/05/2016

Mae AberDysgu Blackboard ar gael. Diolch i chi am eich amynedd

Cau ystafell gyfrifiaduron EL6 yn Llyfrgell Hugh Owen ddydd Iau 26 MaiCau ystafell gyfrifiaduron EL6 yn Llyfrgell Hugh Owen ddydd Iau 26 Mai

16/05/2016

O ganlyniad i ddau arholiad ar-lein mawr, bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn cau ystafell gyfrifiaduron EL6 yn Llyfrgell Hugh Owen dros dro ddydd Iau 26 Mai.Bydd yr ystafell wedi cau rhwng 09:00 y bore a 16:00 y prynhawn.

Ar y diwrnod hwn bydd cyfrifiaduron ar gael i fyfyrwyr yn y lleoliadau canlynol:

 • Llawr D Llyfrgell Hugh Owen
 • Llawr E Llyfrgell Hugh Owen, (prif lawr a Ystafell Iris De Freitas)
 • Llawr F Llyfrgell Hugh Owen (prif lawr ac ystafell astudio dawel Tom Lloyd)
 • Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol
 • Undeb y Myfyrwyr
 • Campws Llanbadarn
 • Pantycelyn, Rosser a Threfloyne
 • Yr Hen Goleg a Joseph Parry

I weld nifer y cyfrifiaduron sydd ar gael ym mhob lleoliad, edrychwch ar www.aber.ac.uk/cy/is/computers/rooms/availability/

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Treialu gwasanaeth dychwelyd llyfrau yn Y Sguborfach, Fferm Penglais, yn ystod wythnos olaf y tymorTreialu gwasanaeth dychwelyd llyfrau yn Y Sguborfach, Fferm Penglais, yn ystod wythnos olaf y tymor

12/05/2016

Rhwng 8 o’r gloch bore dydd Llun 23 Mai a dydd Llun 30 Mai, bydd y llyfrgell yn treialu gwasanaeth dychwelyd llyfrau yn Y Sguborfach, Fferm Penglais. Cyn i chi adael Aberystwyth am yr haf, a wnewch chi ddychwelyd unrhyw lyfrau llyfrgell Prifysgol Aberystwyth sydd gennych i’r blwch dychwelyd llyfrau sydd ger y ganolfan argraffu yn Y Sguborfach. Bydd staff Gwasanaethau Gwybodaeth yn gwacáu’r blwch hwn yn rheolaidd drwy gydol y dydd ac yn dychwelyd llyfrau i’r llyfrgell a’u tynnu oddi ar eich cyfrif llyfrgell. Noder bod yn rhaid i chi ddychwelyd llyfrau sydd ar fenthyciad byr (benthyciad 24-awr, tâp melyn) ac unrhyw gyfarpar sydd gennych ar fenthyg, megis gliniadur a fenthycwyd o’r llyfrgell, yn uniongyrchol i Lyfrgell Hugh Owen ac nid i’r blwch dychwelyd llyfrau hwn.

Socedi Pŵer USB newydd yn Llyfrgell Hugh OwenSocedi Pŵer USB newydd yn Llyfrgell Hugh Owen

05/05/2016

Fel rhan o brosiect cyfredol Gwasanaethau Gwybodaeth i gynyddu nifer y socedi pŵer yn ein llyfrgelloedd, rydym wedi gosod socedi newydd (gyda phyrth USB) ledled llyfrgell Hugh Owen.

A yw'r llyfrau rydych am ei gael ar fenthyg?A yw'r llyfrau rydych am ei gael ar fenthyg?

03/05/2016

Archebu nhw ar-lein drwy Primo a byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fyddant ar gael i chi https://faqs.aber.ac.uk/814

Cadwch eich pethau gwerthfawr yn ddiogel wrth weithio yn y llyfrgellCadwch eich pethau gwerthfawr yn ddiogel wrth weithio yn y llyfrgell

03/05/2016

Gallwch logi locer llyfrgell am ddim www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/lockers/

Neges oddi wrth Gwasanaethau Gwybodaeth: Rhybudd - ebost sbamNeges oddi wrth Gwasanaethau Gwybodaeth: Rhybudd - ebost sbam

28/04/2016

Os cewch ebost gydag atodyn o’r enw:

Notice of Legal Proceeding

Summons to Witness

PEIDIWCH â chlicio ar yr atodyn - mae'n cynnwys FEIRWS. Gall y negeseuon ebost hyn ddod o gyfeiriad y Brifysgol, felly byddwch yn wyliadwrus.

Dylech ddileu'r ebost o'ch mewnflwch.

Os cliciwch ar yr atodyn drwy gamgymeriad, cysylltwch ag is@aber.ac.uk neu ffoniwch yr estyniad 2400 yn syth.

Ceir cyngor pellach ar sut mae diogelu eich cyfrifiadur yma: https://www.aber.ac.uk/cy/is/it-services/security/

Llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry ar agor ar Ŵyl y Banc ddydd Llun Mai 30Llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry ar agor ar Ŵyl y Banc ddydd Llun Mai 30

27/04/2016

Ar Ŵyl y Banc ddydd Llun, 2 a 30 Mai, bydd y llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry ar agor gyda nifer cyfyngedig o staff ar ddyletswydd (yn debyg i'r gwasanaeth ar benwythnosau a chyda'r hwyr).

 • Llyfrgell Hugh Owen: Dydd Llun, Mai 2: 24 awr 7 diwrnod yr wythnos; Dydd Llun, Mai 30: 8:30-17:30
 • Llyfrgell Thomas Parry: Dydd Llun, Mai 2: 7:00-22:00; Dydd Llun, Mai 30: 8:30-17:30
 • Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol: Dydd Llun, Mai 2 8:30-17:30, a Mai 30: Ar Gau

Ceir rhagor o wybodaeth fan hyn http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours/

Ailddilysu eich Cerdyn AberAilddilysu eich Cerdyn Aber

21/04/2016

Oherwydd bod gweithredydd agosrwydd ar eich Cerdyn Aber (swyddogaeth allwedd er mwyn agor clo drws SALTO er enghraifft) mae’n rhaid ichi ailddilysu eich Cerdyn Aber trwy ei gyffwrdd â phwynt uwchraddio bob 90 diwrnod o leiaf. Mae gan y rhan fwyaf o ddrysau allanol adeiladau Prifysgol Aberystwyth bwyntiau uwchraddio i gael mynediad neu gallwch fynd i Lyfrgell Hugh Owen i ailddilysu eich cerdyn. Bob tro y byddwch yn cyffwrdd eich cerdyn â phwynt uwchraddio, bydd yn cael ei uwchraddio am 90 diwrnod arall. Os na fyddwch yn ailddilysu o fewn 90 diwrnod, bydd gweithredydd agosrwydd eich Cerdyn Aber yn dod i ben ond fe wnaiff weithio o’r newydd o’i gyffwrdd â phwynt uwchraddio.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein gwefan: https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/card/

Gofynion Meddalwedd Adrannol ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2016/17Gofynion Meddalwedd Adrannol ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2016/17

12/04/2016

Annwyl Gydweithiwr,

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth wrthi’n diweddaru’r feddalwedd ar y cyfrifiaduron gwasanaeth cyhoeddus sydd ar gael yn yr ystafelloedd cyfrifiadura agored a’r ystafelloedd a amserlennir yn ganolog ar draws y campws eto'r haf hwn. Eleni byddwn yn diweddaru’r sustem weithredu ar y gweithfannau cyhoeddus i Windows 10 64did, a byddwn hefyd yn uwchraddio i Microsoft Office 2016.

Os ydych angen inni osod meddalwedd penodol ar y gweithfannau cyhoeddus ar gyfer eich myfyrwyr rhowch wybod inni drwy e-bostio’ch gofynion at psv-software@aber.ac.uk. Er mwyn i’ch gofynion meddalwedd gael eu cynnwys, bydd angen i chi:

1.      Anfon manylion y feddalwedd sydd ei hangen at psv-software@aber.ac.uk erbyn 6 Mai 2016.

2.      Darparu tystiolaeth bod trwydded ar waith sy’n caniatáu inni osod y feddalwedd ar 900+ cyfrifiadur

3.      Sicrhau bod y feddalwedd yn gydnaws â Windows 10 64did

Mae angen i’r Gwasanaethau Gwybodaeth gael ymatebion yr holl adrannau academaidd ynghylch eu hanghenion o ran meddalwedd erbyn 6 Mai 2016. Mae’n annhebygol y bydd modd i ni gynnwys ceisiadau sy’n dod i law ar ôl y dyddiad hwn ar gyfer dechrau’r tymor ym mis Medi.

Yn gywir,

Andrew Chick

Nodyn i’ch atgoffa: ni ddylid bwyta bwyd poeth yn unrhyw un o’n llyfrgelloeddNodyn i’ch atgoffa: ni ddylid bwyta bwyd poeth yn unrhyw un o’n llyfrgelloedd

08/03/2016

Mewn ymateb i adborth a gafwyd gan ddefnyddwyr y llyfrgelloedd ac er mwyn cynnal amgylchedd astudio pleserus i bawb, ni cheir dod â bwyd poeth i mewn na’i fwyta yn unrhyw un o’n llyfrgelloedd. Ceir dod â diodydd poeth neu oer (gyda chaeadau) i’r llyfrgelloedd nawr ledled y llyfrgelloedd. Mae’r polisi llawn ar gael ar: http://www.aber.ac.uk/cy/is/regulations/fooddrink/

Pwysig: Rhowch wybod beth ydych am i ni ddigideiddioPwysig: Rhowch wybod beth ydych am i ni ddigideiddio

29/02/2016

Os yw eich rhestr ddarllen modiwl Aspire yn cynnwys pennodau neu erthyglau yr ydych eisiau eu digideiddio i roi ar Blackboard, mae rhaid i chi ychwanegu’r geiriau “Digideiddio os gwelwch yn dda” yn y blwch “note for library”. I wybod mwy:

http://aberssel.blogspot.co.uk/2016/02/all-change-let-us-know-what-you-need.html