Newyddion

Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24-awr y dydd: beth yw eich barn?Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24-awr y dydd: beth yw eich barn?

26/01/2015

Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24 awr y dydd. Beth yw eich barn? http://www.aber.ac.uk/cy/is/feedback/ Diolch am eich adborth.

Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24-awr y dydd o Ionawr 2015 am gyfnod arbrofolLlyfrgell Hugh Owen ar agor 24-awr y dydd o Ionawr 2015 am gyfnod arbrofol

18/12/2014

Mae Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24 awr y dydd yn ystod y tymor am gyfnod arbrofol rhwng Ionawr - Mai 2015.

  • Cyfnod arholiadau mis Ionawr: 08:30 Dydd Llun - 01:00 Dydd Sul, 08:30 Dydd Sul - 01:00 Dydd Llun.
  • Tu allan i gyfnod yr arholiadau (yn ystod y tymor): 08:30 Dydd Llun – 18:00 Dydd Sadwrn, 10:00-18:00 Dydd Sul.

Ceir rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth prawf hwn ar: http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours/24hour/

Anrheg Nadolig y Llyfrgell i chi - dros 100,000 o e-lyfrau trwy gyfrwng ebraryAnrheg Nadolig y Llyfrgell i chi - dros 100,000 o e-lyfrau trwy gyfrwng ebrary

09/12/2014

Gwnewch pethau’n haws y Nadolig hwn - rhowch gynnig ar app ebrary http://www.ebrary.com/corp/mobile.jsp i gael mynediad i dros 100,000 o e-lyfrau academaidd rhagorol o Lyfrgell eich Prifysgol yn uniongyrchol i’ch dyfais ble bynnag y boch. Am fwy o wybodaeth gweler:  http://aberssel.blogspot.co.uk/2013/10/e-books-via-ebrary.html#more

Ychwanegwch eich rhestrau darllen Semester 2 i AspireYchwanegwch eich rhestrau darllen Semester 2 i Aspire

05/12/2014

Mae Aspire yn gyflym ac yn hawdd i’w ddefnyddio! Ychwanegwch eich Rhestrau Darllen Semester 2 erbyn diwedd y tymor er mwyn sicrhau bod llyfrau yn cael eu harchebu mewn da bryd ar gyfer cychwyn dysgu. Cynhelir hyfforddiant mewn adrannau.

 https://tinyurl.com/lym2bkd

Gwasanaethau Gwybodaeth: diolch am eich adborth ar ardaloedd y llyfrgellGwasanaethau Gwybodaeth: diolch am eich adborth ar ardaloedd y llyfrgell

01/12/2014

Yn gynnar yn 2014, gofynnom i chi roi gwybod i ni beth rydym wedi’i wneud yn iawn a sut y gellid gwella’r ardaloedd yn ein llyfrgelloedd. Fe wnaethom osod waliau adborth yn Llyfrgell Thomas Parry ac yn yr Ardal Astudio newydd i grwpiau ar Lawr E Llyfrgell Hugh Owen, a gofyn i chi rannu eich meddyliau. Rydym bellach wedi casglu eich holl adborth a’ch ymatebion ynghyd. Gallwch eu gweld yn: http://www.aber.ac.uk/cy/is/feedback/response/sh2014/ Rydym yn gwerthfawrogi eich sylwadau a’ch adborth gan eu bod yn ein helpu i ddatblygu gwell gwasanaethau ac ardaloedd ar eich cyfer.

Gwasanaeth cynnal a chadw, atgyweirio ac uwchraddio ar gyfer eich cyfrifiadur, gliniadur neu ddyfaisGwasanaeth cynnal a chadw, atgyweirio ac uwchraddio ar gyfer eich cyfrifiadur, gliniadur neu ddyfais

26/11/2014

Mae gan y Gwasanaethau Gwybodaeth dîm cymwys a phrofiadol iawn o dechnegwyr sy’n darparu gwasanaeth atgyweirio ar gyfer cyfrifiaduron, gliniaduron, a pherifferolion. Eleni, rydym wedi gostwng y pris ar gyfer atgyweirio offer myfyrwyr i £35 yn cynnwys TAW (rhannau heb eu cynnwys). Rydym hefyd yn cynnig ‘gwiriad iechyd’ ar gyfer cyfrifiaduron am ffi benodedig o £20. Am ragor o wybodaeth, gweler:  http://www.aber.ac.uk/cy/is/computers/workshop/

Angen help i ddod o hyd i lyfr yn y llyfrgell?Angen help i ddod o hyd i lyfr yn y llyfrgell?

26/11/2014

Mae fideo eglurhaol a chymorth pellach ar gael yn: http://www.aber.ac.uk/cy/is/infoskills/finding/books/

Ei gwneud hi’n haws i ddod o hyd i lyfrau ar Lawr F Llyfrgell Hugh Owen.Ei gwneud hi’n haws i ddod o hyd i lyfrau ar Lawr F Llyfrgell Hugh Owen.

26/11/2014

Mewn ymateb i adborth, dros yr haf fe wnaethom ryng-ffeilio’r llyfrau cwarto mwy eu maint a’r casgliad (addysgu) TAU i gael un dilyniant o lyfrau o dan bob lleoliad pwnc. Mae cynllun llawr diwygiedig sy’n dangos y drefn newydd ar gael yn: http://www.aber.ac.uk/en/media/departmental/informationservices/pdf/floor-plans/ho-level-f-en.pdf Holwch wrth Ddesg Ymholiadau Llawr F os ydych angen  unrhyw gymorth i ddefnyddio’r llyfrgell.

Cyflwyno eich gwaith yn electronig?Cyflwyno eich gwaith yn electronig?

17/11/2014

Cymrwch olwg ar ein canllaw i wneud yn sicr eich bod yn gwybod sut i’w gyflwyno’n gywir. http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/cymraeg/faq/524

Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau i ymchwilwyr - cael mwy o wybodaethGwasanaeth Cyflenwi Dogfennau i ymchwilwyr - cael mwy o wybodaeth

30/10/2014

Os ydych yn gwneud ymchwil ac yn methu cael gafael ar lyfrau neu erthyglau cyfnodolion sydd eu hangen arnoch yn Aberystwyth gallwch eu harchebu trwy gyfrwng y Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau, ar http://primo.aber.ac.uk/. Ceir rhestr o’r costau a rhagor o wybodaeth ar http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/documentsupply/

Ehangu’r rhwydwaith diwifr ar y campws ac yn y neuaddauEhangu’r rhwydwaith diwifr ar y campws ac yn y neuaddau

24/10/2014

Gallwch nawr gysylltu â'r rhwydwaith diwifr ym mhob adeilad addysgu a gweinyddol y brifysgol, gan gynnwys Canolfan y Celfyddydau a TaMed Da. Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi ehangu’r rhwydwaith diwifr i gynnwys Neuaddau preswyl PA yn y dref. Ar gampws Penglais mae’r rhwydwaith diwifr bellach wedi ei ehangu i gynnwys ardaloedd awyr agored gan gynnwys y piazza ger Canolfan y Celfyddydau a Llyfrgell Hugh Owen; y lawnt rhwng adeilad Hugh Owen a Llandinam a'r lawnt tu allan i Ganolfan y Celfyddydau / cefn Undeb y Myfyrwyr. I gysylltu eich dyfais i rwydwaith y Brifysgol ewch i: http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/cymraeg/faq/21/

Sut i fewnfudo eich amserlen darlithoedd mewn i'ch galendr Office 365 (myfyrwyr)Sut i fewnfudo eich amserlen darlithoedd mewn i'ch galendr Office 365 (myfyrwyr)

24/10/2014

Roeddech chi'n gwybod y medrwch chi fewnforio eich amserlen darlithio i'ch calendr e-bost. Dyma sut i fynd ati- http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/cymraeg/faq/262

Angen cymorth wrth ddefnyddio gwasanaethau'r Llyfrgell, TG neu gyfryngau? Peidiwch â bod ofn holi.Angen cymorth wrth ddefnyddio gwasanaethau'r Llyfrgell, TG neu gyfryngau? Peidiwch â bod ofn holi.

22/10/2014

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen unrhyw gymorth, rhowch wybod inni drwy'r ebost, ffôn, sgwrs sydyn, Facebook neu drydar - neu drwy alw draw i unrhyw un o'n Desgiau Ymholiadau http://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/

Angen archebu llyfr o lyfrgell arall? Defnyddiwch y gwasanaeth Rhyng-Safle sydd yn rhad ac am ddimAngen archebu llyfr o lyfrgell arall? Defnyddiwch y gwasanaeth Rhyng-Safle sydd yn rhad ac am ddim

17/10/2014

Os oes arnoch angen archebu llyfr sydd mewn llyfrgell arall – arwyddwch gyda Primo, gofalwch fod y llyfr ar gael, yna cliciwch ar opsiwn 'Rhyng-Safle'. Bydd llyfrau a archebir cyn 9am ar gael ar yr un diwrnod (heblaw yn Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol). Ceir mwy o wybodaeth ar: http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/intersite/

 

 

Cyrsiau Hyfforddi E-ddysgu 2014-15Cyrsiau Hyfforddi E-ddysgu 2014-15

13/10/2014

Am y flwyddyn academaidd 2014-15, bydd y Grŵp E-ddysgu yn cynnig rhaglen lawn o sesiynau hyfforddi newydd a diwygiedig. Gellir cael y manylion llawn ar Nexus yma: http://nexus.aber.ac.uk/xwiki/bin/view/Main/training

Archebwch le drwy GDSYA https://stafftraining.bis.aber.ac.uk/sd/list_courses.php

Ffyrdd o brynu credyd argraffu/llungopïoFfyrdd o brynu credyd argraffu/llungopïo

10/10/2014

Gallwch ychwanegu credyd i’ch cyfrif argraffu/llungopïo gydag arian yn ein llyfrgelloedd ynghyd â  lleoliadau eraill  ar y campws neu ar-lein gyda cherdyn debyd neu gredyd http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/faq/27/

Sylwer os gwelwch yn dda, na ellir defnyddio'r symiau a lwythir ar eich cerdyn ar gyfer bwyd I dalu am brintiau/llungopïau neu ddirwyon yn y Llyfrgell a vice versa.

Gwybodaeth pellach i’w gael: http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/card/

Gweithio’n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr!Gweithio’n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr!

26/09/2014

Mae’r Rhaglen Ymarferion Astudio Israddedig yn cynnig cyflwyniadau ar ysgrifennu, cyfathrebu a sgiliau gwybodaeth.

  • Gweler y rhaglen lawn
  • Cofrestrwch ar lein