Newyddion

Croeso i Fyfyrwyr Dysgu o Bell o’r Adran Astudiaethau GwybodaethCroeso i Fyfyrwyr Dysgu o Bell o’r Adran Astudiaethau Gwybodaeth

19/06/2015

Cynhelir Ysgol Dysgu o Bell yr Adran rhwng dydd Llun 22ain a dydd Gwener 26ain o Mehefin. Croeso i’r holl fyfyrwyr dysgu-o-bell newydd, a helo i bawb a fu’n astudio gyda ni ers tro. Rydym yn eich croesawu yn Llyfrgell Thomas Parry ar gampws Llanbadarn – oriau agor Llun-Gwener 8:30am-5:30pm. Gall myfyrwyr newydd nôl eu Cardiau Aber o Lyfrgell Thomas Parry. Gweler oriau agor ein llyfrgelloedd ar: http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours/ Mae gwybodaeth i fyfyrwyr dysgu-o-bell i’w gael ar: http://www.aber.ac.uk/cy/is/help/distancelearners/

Dydd Mawrth, Mehefin 30ain: dyddiad cau Rhestrau Darllen Aspire Semester 1Dydd Mawrth, Mehefin 30ain: dyddiad cau Rhestrau Darllen Aspire Semester 1

08/06/2015

Ychwanegwch eich Rhestrau Darllen i Aspire ar gyfer modiwlau sy’n cael eu dysgu yn Semester 1 (neu sy’n cael eu dysgu dros y ddau semester) erbyn Mehefin 30ain er mwyn sicrhau bod yna amser digonol i brynu llyfrau a digideiddio deunydd ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd. http://cpelaber.blogspot.co.uk/2015/06/dydd-mawrth-mehefin-30ain-dyddiad-cau.html

23.06.15: Copïo Rhestrau Darllen Aspire23.06.15: Copïo Rhestrau Darllen Aspire

01/06/2015

Bydd Rhestrau 2014-2015 sydd wedi eu cyhoeddi yn Aspire yn cael eu copïo drosodd i’r flwyddyn academaidd nesaf. Os gwelwch yn dda gwnewch yn siwr eich bod yn cyhoeddi unrhyw newidiadau sydd heb eu cyhoeddi yn Aspire neu fe fyddant yn cael eu colli.

acastaff@aber.ac.uk

Defnyddio’r Cerdyn Aber i ddod mewn neu i adael y llyfrgellDefnyddio’r Cerdyn Aber i ddod mewn neu i adael y llyfrgell

15/05/2015

Cofiwch bod angen eich Cerdyn Aber i ddod i mewn AC allan o Llyfrgell Hugh Owen ar ôl 9yh neu ar ôl 6yh yn ystod penwythnosau ar adegau arholiad. http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/card/

Taliadau am golli llyfrTaliadau am golli llyfr

11/05/2015

Yn dilyn adolygiad o’n polisïau, rydym wedi cael gwared â’r ffi weinyddol (£5) a ychwanegir yn awtomatig i anfoneb am lyfrau coll neu lyfrau sydd heb eu dychwelyd. Yn lle hynny, rydym wedi ailgyflwyno dirwyon fesul eitem sydd yn hwyr neu wedi eu colli (dirwyon a fyddai’n cael eu crynhoi pe bai’r llyfr wedi cael ei ddychwelyd). Gellir delio â’r rhain fel sy’n addas wrth Ddesgiau Ymholiadau’r Llyfrgell yn hytrach na gorfod eu cyfeirio lawr i’r Swyddfa Arian Parod. http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/borrowing/

Diwrnod/ Noson y Llyfr 2015: Cystadleuaeth HaicŵDiwrnod/ Noson y Llyfr 2015: Cystadleuaeth Haicŵ

07/05/2015

Dathlodd Gwasanaethau Gwybodaeth Noson y Llyfr ar 23 Ebrill yn Llyfrgelloedd Hugh Owen, Thomas Parry a'r Gwyddorau Ffisegol gyda chystadleuaeth haicŵ hynod llwyddiannus. Roedd cacennau a bisgedi ar gael am ddim ar ein stondinau i bawb a oedd yn cymryd rhan, a beirniadwyd yr haicŵs gan aelodau staff GG,,Simon French ac Ywain Tomos.

Am fwy o wybodaeth ar Noson y Llyfr, ewch i: http://www.worldbooknight.org/

Diolch yn fawr iawn i bawb a gymrodd ran yn ein dathliadau Noson y Llyfr eleni. Cawsom dros naw deg o geisiadau, ac roeddem wrth ein bodd gyda’r safon, dyfeisgarwch, a’r hiwmor. http://www.aber.ac.uk/cy/is/news/wbd/

Cynhaeaf Syniadau’r Gwasanaethau Gwybodaeth Tachwedd 2014: Ymateb GGCynhaeaf Syniadau’r Gwasanaethau Gwybodaeth Tachwedd 2014: Ymateb GG

01/05/2015

Diolch i bawb a wnaeth gyflwyno adborth defnyddiol i ni  trwy gyfrwng Cynhaeaf Syniadau’r Gwasanaethau Gwybodaeth blynyddol ym mis Tachwedd. Ceir adroddiad llawn o’r syniadau a dderbyniwyd ar wefan GG: http://www.aber.ac.uk/cy/is/feedback/response/shnov2014/

Newydd**Newid Dyddiadau Gwaith Cynnal a Chadw Aberlearn Blackboard**NewyddNewydd**Newid Dyddiadau Gwaith Cynnal a Chadw Aberlearn Blackboard**Newydd

28/04/2015

Mae dyddiadau gwaith cynnal a chadw AberLearn Blackboard yn ystod yr haf wedi newid.

Ni fydd AberLearn Blackboard ar gael rhwng dydd Llun 6ed a dydd Mercher 8fed o Orffenaf, o ganlyniad i waith cynnal a chadw.

Yn ystod y cyfnod hwn ni fydd AberCast (Panopto), Turnitin, Helix a blog Campus Pack nag offer wiki ar gael.

Byddwch Wyrdd: ailgylchwch eich hen CDs, batris, cetris argraffyddion a ffonau symudolByddwch Wyrdd: ailgylchwch eich hen CDs, batris, cetris argraffyddion a ffonau symudol

08/04/2015

Ceir pwynt ailgylchu ym mynedfa Llyfrgell Hugh Owen lle gallwch ailgylchu eich hen CDs, batris, cetris argraffyddion a ffonau symudol. Mae rhai o'r rhain yn cael eu hailgylchu drwy Green Source Solutions sy'n cyfrannu’r arian sy’n cael ei godi trwy eu gwasanaethau ailgylchu i elusennau. http://www.greensourcesolutions.co.uk/

Gwelliannau i arwyddion y llyfrgelloeddGwelliannau i arwyddion y llyfrgelloedd

16/03/2015

Er mwyn ei gwneud hi'n haws i ddefnyddwyr ddod o hyd i adnoddau a gwasanaethau yn y llyfrgelloedd, cafodd yr arwyddion yn Llyfrgell Thomas Parry eu safoni a'r arwyddion yn Llyfrgell Hugh Owen eu gwella yn 2014 a dechrau 2015. Mae'r gwaith yn cynnwys arwyddion cyfeirio newydd ar furiau pob llawr Llyfrgell Hugh Owen sy'n gliriach ac yn rhoi mwy o wybodaeth na'r rhai cynt. http://www.aber.ac.uk/cy/is/news/signage2015/

Fe ofynnoch  am: fwy o ffynhonnau dŵr yn Llyfrgell Hugh OwenFe ofynnoch am: fwy o ffynhonnau dŵr yn Llyfrgell Hugh Owen

12/03/2015

Mae ffynnon dŵr yfed newydd wedi ei gosod yn Ardal Astudio Grŵp ar Lefel E, Llyfrgell Hugh Owen. Mae hyn yn ychwanegol at y ffynhonnau dŵr yfed sy'n bodoli eisoes ar Lefel F a'r ffynnon ddŵr yn yr Ystafell Astudio Grŵp ar lawr gwaelod Llyfrgell Thomas Parry.

A wyddoch chi fod modd ymuno â’r Llyfrgell Genedlaethol ar-lein?A wyddoch chi fod modd ymuno â’r Llyfrgell Genedlaethol ar-lein?

01/03/2015

Gweler http://psr.llgc.org.uk/psr/psr/register/cy/personal

Yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ceir y casgliad mwyaf o lyfrau yng Nghymru, adnoddau gwybodaeth rhad ac am ddim, 5 miliwn o ddelweddau digidol, adnoddau electronig a llawer mwy. Darganfyddwch mwy  http://www.llgc.org.uk/cy/

Oeddech chi'n gwybod y gallwch sganio am ddim?Oeddech chi'n gwybod y gallwch sganio am ddim?

27/02/2015

Defnyddiwch unrhyw un o'r argraffydd-llungopiwyr yn ein llyfrgelloedd ac ystafelloedd cyfrifiaduron i sganio at eich e-bost neu ar yriant USB pin: http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/faq/1299/

Sut i ddod o hyd i astudiaeth grŵp neu ardal astudiaeth dawel yn y llyfrgellSut i ddod o hyd i astudiaeth grŵp neu ardal astudiaeth dawel yn y llyfrgell

27/02/2015

Fodd bynnag, yr ydych yn gweithio orau, mae gennym parth ar eich cyfer http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/study-zones/

A yw'r llyfrau rydych am ei gael ar fenthyg?A yw'r llyfrau rydych am ei gael ar fenthyg?

26/02/2015

Archebu nhw ar-lein drwy Primo a byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fyddant ar gael i chi http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/faq/813/

Angen dod o hyd i gyfrifiadur sy’n rhydd ar frys?Angen dod o hyd i gyfrifiadur sy’n rhydd ar frys?

25/02/2015

Mae ein gwasanaeth Argaeledd Cyfrifiadur yn dangos data byw ar faint o gyfrifiaduron sydd ar gael ym mhob llyfrgell / ystafell gyfrifiaduron ar draws y Brifysgol: http://www.aber.ac.uk/cy/is/computers/rooms/availability/

Sustem Rheoli Llyfrgell newydd i Brifysgol AberystwythSustem Rheoli Llyfrgell newydd i Brifysgol Aberystwyth

25/02/2015

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi prynu sustem rheoli llyfrgell y genhedlaeth nesaf, sy’n defnyddio technoleg cwmwl, fel rhan o gonsortiwm o lyfrgelloedd ledled Cymru. Mae Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF) - consortiwm sy’n cynnwys holl Lyfrgelloedd Prifysgolion Cymru, yn ogystal â Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Llyfrgelloedd GIG Cymru - wedi dewis Alma® a Primo® i ddarparu sustem ddwyieithog newydd ar gyfer llyfrgelloedd yng Nghymru. Er y byddwn yn parhau i gynnig Primo fel ein gwasanaeth darganfod yn Aberystwyth i alluogi defnyddwyr i ganfod a defnyddio’r adnoddau maent eu hangen yn ddidrafferth, bydd ein sustem rheoli llyfrgell bresennol, Voyager, yn cael ei disodli gan Alma er mwyn awtomeiddio a symleiddio gwasanaethau’r llyfrgell ymhellach. Am ragor o wybodaeth, gweler: https://whelf.wordpress.com/2014/12/18/whelf-shared-lms-announces-chosen-supplier/

Rhestrau Darllen Aspire yn mynd yn fyw yn AberLearn Blackboard!Rhestrau Darllen Aspire yn mynd yn fyw yn AberLearn Blackboard!

03/02/2015

Mae rhestrau darllen yn Aspire yn weladwy yn Aberlearn Blackboard i staff yn unig. Gallwch ddangos eich rhestr ddarllen Aspire i'ch myfyrwyr drwy ddatgelu’r ddolen yn y ddewislen. Mae cyngor ac hyfforddiant ar Rhestrau Darllen Aspire ar gael i staff - cysylltwch â'ch llyfrgellwyr pwnc: acastaff@aber.ac.uk 01970621896. http://tinyurl.com/lym2bkd

Dod o hyd i’ch adborth!Dod o hyd i’ch adborth!

29/01/2015

A oeddech chi’n gwybod bod modd i chi gael mynediad at adborth am eich aseiniadau ar-lein? Sut bynnag y cyflwynoch eich traethawd, boed trwy Turnitin neu Blackboard, bydd modd i chi weld eich MarcAdborth y Marciwr ac unrhyw ffeiliau adborth atodedig trwy fewngofnodi i Blackboard.

http://nexus.aber.ac.uk/xwiki/bin/view/Main/Find+your+feedback+-+Welsh

Cynllun Strategol newydd Gwasanaethau Gwybodaeth 2014-19Cynllun Strategol newydd Gwasanaethau Gwybodaeth 2014-19

20/01/2015

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi cyhoeddi ei Gynllun Strategol ar gyfer 2014-19 sy'n amlinellu sut rydym yn anelu at gyflenwi gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid o ansawdd uchel i'n myfyrwyr a staff trwy arbenigedd ein staff, ein hadnoddau gwybodaeth, a thrwy ddefnyddio technoleg. http://www.aber.ac.uk/cy/is/about/strategicplan/