Deddfau Seneddol sy’n rheoli’r Defnydd o Gyfrifiaduron a Rhwydweithiau

Mae nifer cynyddol o Ddeddfau Seneddol yn rheoli'r defnydd o gyfrifiaduron a rhwydweithiau cyfrifiaduron, gan gynnwys y Rhyngrwyd, yn y modd 'rydym yn darparu gwasanaethau ynghyd â'r modd 'rydym yn eu defnyddio. Mae'r deddfau diweddaraf ar gael ar wefan MHSO. Isod ceir dolenni cyswllt i'r rhai sydd fwyaf tebygol o effeithio ar y ddarpariaeth a'r defnydd o gyfrifiaduron a gwasanaethau rhwydwaith.

Obscene Publications Acts 1964
Not available on-line

Telecommunications Act 1984
Not available on-line

Interception of Communications Act 1985

Malicious Communications Act 1988

Copyright, Designs and Patents Act 1988

Computer Misuse Act 1990

Disability Discrimination Act 1995

Defamation Act 1996

Data Protection Act 1998

Human Rights Act 1998

Electronic Communications Act 2000

Freedom of Information Act 2000

Regulation of Investigatory Power Act 2000

Criminal Justice and Police Act 2001

Special Educational Needs and Disability Act 2001

Copyright, etc. and Trade Marks (Offences and Enforcement) Act 2002

Copyright (Visually Impaired Persons) Act 2002

Office of Communications Act 2002

Communications Act 2003

Sexual Offences Act 2003

Terrorism Act 2006

Relevant Regulations:

Copyright (Computer Programs) Regulations 1992

Copyright and Rights in Databases Regulations 1997

Telecommunications (Data Protection and Privacy) Regulations 1999

Telecommunications (Data Protection and Privacy)(Amendment) Regulations 2000

Telecommunications (Lawful Business Practices)(Interception of Communications) Regulations 2000

Electronic Commerce (EC DIrective) Regulations 2002

Electronic Signatures Regulations 2002

Copyright and Related Rights Regulations 2003

Privacty and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003

Environmental Information Regulations 2004