Cyflogadwyedd

Mae Eich Gyrfa Gyfreithiol Yn Aros

Tony Orme yw’r Ymgynghorydd Gyrfaoedd ar gyfer y Gyfraith a Throseddeg ac mae’n gweithio’n agos gyda’r Adran er wyn codi ymwybyddiaeth myfyrwyr o’r cyfoeth o gyfleoedd gyfra sydd ar gael ar ôl i chi raddio, y camau y bydd yn eich helpu i osod eich hun, a’r camau nesaf i fynd ar drywydd yr opsiynau yma. Felly, does dim bwys faint rydych wedi meddwl am eich gyrfa hyd hyn , edrychwch am yr ystod o weithgareddau a chymorth sydd ar gael trwy gydol y flwyddyn academaidd, gwelwch y wefan Gyrfaoedd ar fwy o weithgareddau a byddwch yn siŵr o wneud y mwyaf o’r sesiynau ‘Dyfodol Proffesiynol’ amser cinio bob dydd Mercher.

Nid yw byth yn rhy gynnar i feddwl am eich dyfodol a’ch gyrfa, ac mae’n hanfodol i gofio mai’r ffordd orau I I sicrhau pontio llwyddiannus i yrfa yw gwneud y mwyaf o’ch amser yn astudio gyda ni. Mae datblygu sgiliau a rheoli gwaith academaidd wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau eraill yn rhywbeth sy’n arwain at fywyd pleserus yn y brifysgol a llwyfan cadarn er mwyn cyflawni gyrfa dda ar ôl cwblhau eich gradd. Cofiwch fod cyflogwyr yn edrych am weithwyr galluog a gweithwyr sy’n cymryd rhan.

Rydym hefyd yn gweithio gyda sefydliadau lleol megis yr heddlu, gwasanaethau cymdeithasol, Relate a'r Tîm Troseddau Ieuenctid lleol er mwyn darparu profiad i fyfyrwyr i weithio fel gwirfoddolwyr neu mewn swyddi eraill gyda’r sefydliadau yma. Wrth I gyfleoedd godi, byddwn yn hysbysu myfyrwyr ac yn rhoi mwy o wybodaeth. Mae Prifysgol Aberystwyth hefyd yn cynnig cyfleoedd profiad gwaith hir dymor i roi hwb i’ch CV. Mae'r cynllun Blwyddyn mewn Gwaith (YES) yn cynnwys blwyddyn mewn cyflogaeth, gyda thâl, rhwng eich ail a thrydedd flwyddyn o astudio. Mae’n gyfle gwych i ddarganfod mwy am yrfa posibl, tra'n ennill cyflog.

Mae gyda ni modiwl penodol ‘Sgiliau Cyflogadwyedd i Weithwyr Proffesiynol', sydd yn galluogi myfyrwyr blwyddyn tri i gael profiad gwaith gyda chyflogwyr arweiniol lleol yn y sectorau cyhoeddus a phreifat fel modiwl gwerth 20 credyd gall y myfyrwyr cymryd yn ystod y tymor academaidd wrth ochr eu modiwlau eraill. Ceir mwy o fanylion yma.