Ddim yn siŵr beth i wneud o fis Medi?

Rhannu Aberystwyth University - facebook Aberystwyth University - twitter Aberystwyth University - google+ Aberystwyth University - email

31 Mai 2017

Oes gennych radd israddedig da mewn unrhyw ddisgyblaeth neu brofiad gwaith cyfatebol perthnasol? Yn yr achos hwnnw, efallai y byddwch am ystyried ein rhaglenni uwchraddedig a addysgir mewn hawliau dynol a chyfraith ddyngarol, mewn cyfraith amgylcheddol neu mewn cyfraith fasnachol.

Byddwn yn rhoi’r sgiliau cyfreithiol sylfaenol i chi i’ch caniatáu i fentro i mewn i’r byd cyfreithiol rhyngwladol fodern sy’n gwneud (neu efallai’n torri) ein planed, ac yn eich darparu gyda’r sgiliau a’r wybodaeth a allai wneud gwahaniaeth hanfodol gyda’ch cyflogwr nesaf. Dewch i siarad â ni yn un o’n Diwrnodau Agored.Nôl i'r brig