Ymchwil Y Ysgol

Gweithgareddau Myfyrwyr Ymchwil

Cynhadledd Ôl-raddedig Ysgol y Gyfraith Aberystwyth

Ymdrech dan arweiniad myfyrwyr yw Cynhadledd Ôl-raddedig Ysgol y Gyfraith Aberystwyth, gyda’r nod o wella ymchwil, dysgu a thrafodaethau yn ogystal â darparu cyfleoedd i rwydweithio mewn awyrgylch cyfeillgar a chefnogol. Ein nod yw cael awyrgylch anffurfiol lle gall myfyrwyr ymlacio tra ddechrau ar eu siwrnai o fynychu cynadleddau a datblygu eu hymchwil.

Hefyd, rydym yn annog israddedigion i fynychu’r gynhadledd er mwyn iddynt brofi awyrgylch uwchraddedig a hybu unrhyw ddiddordebau ymchwil.

Cynhelir y gynhadledd yn flynyddol ac i wybod mwy ac aros yn gyfoes ar y gynhadledd nesaf, ymwelwch â’n wefan, cyfryngau cymdeithasol neu e-bostiwch ni.

Wefan Gwyneplyfr

Trydar: @AberLawConf

E-bost: lc-pgconf@aber.ac.uk

Cyn teitlau’r gynhadledd:

2017: ‘The Interwoven Relationship of Law and Media’

2016: ‘Changing Law… Changing Society?’