Gwybodaeth i Ddysgwyr

Cyfleoedd in Ymarfer Siarad Cymraeg
Mae ymarfer siarad yn hanfodol ar gyfer llwyddiant.  Yma rhestrir digwyddiadau dysgu anffurfiol rheoliadd ble mae modd i chi ymarfer mewn sefyllfa llai ffurfiol. 

Ysgoloriaeth Dan Lynn James 2018
Ysgoloriaeth i fynychu'r Cwrs Haf Dwys am 4 wythnos (a llety) yn ystod mis Awst 2018.
Dyddiad cau: 12 Mai 2018

Eisteddfod Genedlaethol 2018 Caerdydd
Cystadlaethau i Ddysgwyr 2018

Cymorth Ariannol
Cronfa Ariannol Wrth Gefn i Ddysgwyr

Manylion Arholiadau CBAC
Dyddiadau Arholiadau Cymraeg i Oedolion CBAC 2018

Llyfrau ac adnoddau dysgu Cymraeg
Ap Geiriaduron Ap sy'n cynnwys Cysgair 
-
 Ap Dysgu Cymraeg - Say Something in Welsh
- learn-welsh.net Anodd ar-lein i ddechreuwyr (am ddim)
parallel.cymru Cylchgrawn dwyieithog ar-lein