Jamie McCoy yn ymddangos ar DalAti

Dysgwraig o Aberteifi yn ymddangos ar Dal Ati 

Gŵyl Haf Merched y Wawr

Ers sawl blwyddyn bellach, cynhelir cystadlaethau ysgrifennu Cymraeg gan Ferched y Wawr i ddysgwyr yng Nghymru, i ddynion a menywod fel ei gilydd.

Prifysgol Aberystwyth yn dathlu llwyddiant dysgwyr Cymraeg

Sue Jones-Davies - Cymraeg yn y Teulu


Parc Bannau Brycheiniog - Cymraeg yn y Gweithle


Clwb Clonc Caersws - grwp y flwyddyn 

Gŵyl newydd i ddysgwyr y Gymraeg

Ar 22 Ebrill 2017 cynhaliwyd 'Ar Lafar' - gŵyl newydd i ddysgwyr yn y Llyfrgell Genedlaethol, gan roi'r cyfle i ddysgwyr a'u teuluoedd glywed a sgwrsio yn Gymraeg, y tu allan i'r ystafell ddosbarth. 

Cerddwyr Cylch Teifi

Ar ein taith fis Ionawr buom yn ardal Carreg Wen a Llechryd dan arweiniad Dyfed a Siân Elis-Gruffydd.