Seremoni Wobrwyo 2018

Cecilia Harman, cyd-enillydd Gwobr Cymraeg yn y Teulu 2018

Dathlu llwyddiant ein dysgwyr.

Cwrs Haf Dwys 2018 y lwyddiant mawr

Aber yn denu pobl o amgylch y byd i ddod i ddysgu Cymraeg

Aber yn denu pobl o amgylch y byd i ddod i ddysgu Cymraeg.


Eleni tyrrodd 107 o bobl o 13 gwlad wahanol i Aberystwyth i ddysgu Cymraeg ar y Cwrs Haf Dwys 2018. Roedd chwe lefel i gyd gan gynnwys Cymraeg Proffesiynol.

Dysgwyr o Geredigion yn Enillwyr Cenedlaethol

Enillwyr Merched y Wawr 2018

Gwobrwywyd 4 o ddysgwyr o Geredigion am safon eu Cymraeg ysgrifenedig yng Ngŵyl Haf Merched y Wawr 2018.

Eisteddfod y Dysgwyr 2018

Sue Hyland a Heledd Cynwal

Susan Hyland, enillyd y Tlws Rhyddiaith

Cariadon yn cwrdd mewn dosbarth dysgu Cymraeg

Cariadon yn cwrdd mewn dosbarth dysgu Cymraeg