Dysgwyr o Geredigion yn Enillwyr Cenedlaethol

Enillwyr Merched y Wawr 2018

Gwobrwywyd 4 o ddysgwyr o Geredigion am safon eu Cymraeg ysgrifenedig yng Ngŵyl Haf Merched y Wawr 2018.

Eisteddfod y Dysgwyr 2018

Sue Hyland a Heledd Cynwal

Susan Hyland, enillyd y Tlws Rhyddiaith

Cariadon yn cwrdd mewn dosbarth dysgu Cymraeg

Cariadon yn cwrdd mewn dosbarth dysgu Cymraeg

Cerddwyr Cylch Teifi Ionawr 2018

Ar ein taith fis Ionawr buom yn ardal Llandudoch. 

Gŵyl Haf Merched y Wawr

Ers sawl blwyddyn bellach, cynhelir cystadlaethau ysgrifennu Cymraeg gan Ferched y Wawr i ddysgwyr yng Nghymru, i ddynion a menywod fel ei gilydd.