Cerddwyr Cylch Teifi Ionawr 2018

20 Ionawr 2018Terwyn Tomos oedd ein harweinydd ym mis Ionawr, ar lwybrau diddorol Llandudoch. Dysgon ni am wahanol ardaloedd Llandudoch - nid un pentref mohono, ond sawl un, mae'n debyg! O lan yr afon yng nghanol y pentref, cerddon ni heibio i’r Netpwl i gyffiniau Glanteifon ac wedyn ar lwybr cyhoeddus heibio i Gastell Albro nes cyrraedd y ffordd fawr gerllaw Fferm Penrallt-y-dre. I lawr wedyn ar Lwybr Llygoden i’r pentref eto, a phawb wedi gwirioni ar drywydd annisgwyl y llwybrau. Wrth gerdded, cawsom hanes enwau diddorol gwahanol ardaloedd y pentref, a hanes y diwydiant pysgota sân ac adeiladu llongau; gwelwyd rhai adeiladau a mannau hanesyddol a hefyd cawsom olygfeydd trawiadol yn aml. Ar ôl cerdded, aeth rhai ymlaen i gael cinio yn y Fferi neu'r Cartws.