Cariadon yn cwrdd mewn dosbarth dysgu Cymraeg

14 Chwefror 2018Mae’r Cwrs Haf Dwys a gynhelir yn Aberystwyth bob mis Awst yn agos iawn at galonnau cwpl sy'n wreiddiol o Gaerdydd, Sarah Paul a Mark Cotter.  Yn 2016, mynychodd y ddau y cwrs yma, sy'n trochi myfyrwyr yn yr iaith Gymraeg o fore hyd nos, gan annog y defnydd o'r iaith yn y dosbarth ac yn gymdeithasol.  Mynychodd Mark y cwrs am 4 wythnos.  Ymunodd Sarah â'i ddosbarth yn ystod y pedwerydd wythnos.  Cafodd y ddau eu geni a'u magu yng Nghaerdydd, ond nid oeddent wedi cwrdd o’r blaen.

Nid oedd rhamant wedi datblygu yn ystod yr wythnos yn Aberystwyth, ond wedi cyfnewid manylion cyswllt, wnaethant cwrdd yn ôl yng Nghaerdydd i ymarfer eu Cymraeg dros baned.  Wedi sawl mis, datblygodd eu cyfeillgarwch yn gariad.  Ar dydd calan 2018 gofynnodd Mark i Sarah ei briodi, y tu allan i Boathouse enwog Dylan Thomas yn Nhalacharn. Maent yn bwriadu priodi ym mis Rhagfyr eleni yn Aberhonddu.

Roedd Sarah a Mark wedi dysgu rhywfaint o Gymraeg yn yr ysgol, ond roeddent wedi colli hyder dros y blynyddoedd.  Roedd y ddau wedi mynychu dosbarthiadau wythnosol Dysgu Cymraeg (yn Aberystwyth ac yn Llundain) ac roedd Cwrs Haf Dwys Prifysgol Aberystwyth wedi rhoi hwb i'w rhuglder gan roi’r cyfle iddynt ymarfer siarad Cymraeg y tu mewn a tu allan y dosbarth.

Dywedodd Sarah "Mae Mark a minnau wrth ein boddau yn siarad Cymraeg gyda'i gilydd, ein cariad at yr iaith daeth â ni at ei gilydd!  Dyn ni yn edrych ymlaen at ddyfodol hapus  - yn siarad Cymraeg gyda’n gilydd wrth gwrs!"

Meddai Siôn Meredith, Cyfarwyddwr Dysgu Cymraeg Ceredigion, Powys a Sir Gâr "Mae yna lawer o resymau pam mae pobl yn dysgu Cymraeg - ni allwn warantu y byddwch yn dod o hyd i gariad yn ein dosbarthiadau Dysgu Cymraeg, ond fe gewch wersi o’r safon uchaf gan diwtoriaid profiadol a phob cymorth bosib ar eich taith i fod yn rhugl."

Mae ein Cwrs Haf 2018 yn rhedeg o 30 Gorffennaf i 24 Awst 2018 am 4 wythnos. Mae'n addas ar gyfer dysgwyr ar bob lefel a gallwch astudio am 1, 2, 3 neu 4 wythnos  - mae llety ar gael. I wybod mwy ewch i dysgucymraeg.cymru neu cysylltwch â ni ar 0800 876 6975 neu dysgucymraeg @aber.ac.uk