Datblygiadau Newydd

Gwnaed y newidiadau isod ar ôl derbyn y ffurflenni Gwerthuso Modiwl:

  • Rydym wedi datblygu modiwl llwybr symud ymlaen ar gyfer Colour Exploration. Teitl y modiwl hwn yw Colour Choices.
  • Dywedoch fod Llanerchaeron yn lleoliad rhy dywyll yn y gaeaf, felly trefnwyd mai dim ond yn yr Hydref a’r Gwanwyn y cynhelir cyrsiau yno.
  • O’r diwedd, daethpwyd o hyd i rywun yn lle Andrew McCutcheon. Croeso i Mark Hinchcliffe i’r tîm. Bydd yn dysgu Naked and the Nude yn Arberth a Life Drawing Charcoal yn Stiwdio Picton Castle.
  • Gofynnoch am fodiwlau paentio yn Aberteifi. Gellir cofrestru ar gyrsiau Natural History Illustration a Chelfyddyd Gain yn Theatr Mwldan, Theatr Small World a Chanolfan Bywyd Gwyllt Cilgerran.
  • Gofynnoch am y Modiwl tiwtorial yn y de. Bydd yn cael ei ddysgu yn Aberhonddu. Mae ‘na nifer fach o leoedd ar ôl.
  • Gofynnoch am ragor o ddosbarthiadau gyda’r nos yn Aberystwyth. Mae gennym 3 y tymor hwn. Dewch i fwynhau’r lleoliad newydd braf.

Ar ôl eu datblygu am sawl blwyddyn, bydd pob un o’n cyrsiau hanes celf Craidd dysgu o bell bellach yn cael eu dysgu drwy gyfrwng Dysgu o Bell. Bydd angen ichi gofrestru a bydd ein deunyddiau a’n gweithgareddau dysgu yn cael eu trosglwyddo drwy’r Rhith-amgylchedd Dysgu, sef Blackboard. Bydd angen mewngofnod Prifysgol arnoch. is ready to trial. Beth am Glicio ar y ddolen hon i gael blas ar y gweithgareddau ? Dim ond cyfrifiadur a chyswllt â’r we fydd ei angen er mwyn astudio. Bydd y sesiwn cyntaf, Astudio Celf a Hanes Celf, yn rhoi’r cyfle i chi gyfarfod unwaith yn y Brif Swyddfa ar Hydref 3ydd 2015 ar gyfer hanner diwrnod o weithgareddau a hyfforddiant.