Diploma mewn Addysg Uwch (DAU)

Mae Diploma mewn Addysg Uwch (DAU) yn rhaglen rhan amser o gyrsiau byrion, yn dod i gyfanswm o 240 o gredydau, sy’n arwain at gymhwyster israddedig Prifysgol. Mae Diploma yn olynu cwblhau Tystysgrif Addysg Uwch, ac yn cynnwys 120 credyd ychwanegol i gyrraedd y cyfanswm o 240 credyd. Cewch rhwng 2 flynedd a 5 mlynedd i gwblhau eich TAU, felly mae digonedd o amser i chi weithio eich ffordd drwy’r cyrsiau priodol ar gyfer eich maes astudio chi.

Ar hyn o bryd dim ond Diploma mewn Addysg Uwch mewn Cadwraeth ac  Ecoleg Maes yr ydym yn ei gynnig.

Cofrestru ar gyfer Diploma mewn Addysg Uwch

Sylwer: Dim ond os ydych wedi cwblhau TAU mewn Cadwraeth neu Ecoleg Maes y gallwch gofrestru am Ddiploma Addysg Uwch (DAU).

Cam 1- Cysylltu â Chydlynydd y Pwnc

 • Cysylltwch â’r cydlynydd priodol, mi fyddant yn gallu rhoi mwy o wybodaeth i chi am y Diploma:

Cam 2- Llenwch y Ffurflen

 • Lawr lwythwch y ffurflen: Ffurflen Gofrestru Cynllun Astudio

 • Os nad yw’n bosib i chi lawr lwytho’r ffurflen gallwch wneud cais am ffurflen drwy e-bostio dysgu@aber.ac.uk, neu ein ffonio ni ar 01970 621580. Gallwch hefyd alw i mewn i’n swyddfa yn y Brifysgol neu ar y diwrnod cofrestru (Dydd Sadwrn 20fed o Fedi 10yb-1yp, Yr Hen Goleg).

 • Llenwch eich manylion ar y ffurflen, a ticiwch y cwrs priodol rydych eisiau ei astudio ar gyfer eich TAU. Argraffwch a llofnodwch y ffurflen.

Cam 3- Gyrru’r ffurflen atom ni

 • Postiwch y ffurflen a’r siec atom i’r cyfeiriad canlynol:
  Cofrestru Dysgu Gydol Oes
  Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes
  P5, Campws Penglais
  Prifysgol Aberystwyth
  Aberystwyth, Ceredigion
  SY23 3UX
 • Dewch â’ch ffurflen i’r Swyddfa Dysgu Gydol Oes yn adeilad P5, Campws Penglais.

Cam 4 - Dewis eich Cyrsiau