Arsylwi Cymheiriaid

Mae Arsylwi Cymheiriaid Adfyfyriol yn yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes wedi’i gynllunio fel cyfle ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus yn ymwneud ag addysgu, dysgu ac asesu.
Nid yw wedi’i gynllunio i werthuso staff academaidd na beirniadu eu haddysgu. Mae’n annibynnol oddi wrth unrhyw broses yn ymwneud ag arfarnu neu berfformiad

Llawlyfr Arsylwi Cymheiriaid Adolygol