Croeso i'r Adran Fathemateg

Mae "Mathemateg ger y Lli" * wedi bod yn Aberystwyth ers pan yr agorwyd y Brifysgol. Yn wir, Aberystwyth oedd y Brifysgol gyntaf i addysgu Mathemateg yng Nghymru. Mae dulliau dysgu yn sicr o fod wedi newid ers i'r Athro cyntaf mewn Mathemateg, Horatio Nelson Grimley, groesawu myfyrwyr ym 1872, ond parhau mae ein nod o ddarparu'r addysg o'r safon uchaf mewn awyrgylch cyfeillgar a chefnogol.

Caiff ein cyrsiau mathemateg eu achredu gan y Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau (IMA), ac mae'r cwricwlwm yn galluogi myfyrwyr i gymryd cyrsiau ar y cyd ag adrannau eraill yn y brifysgol ac i arbenigo mewn meysydd fel ffiseg fathemategol.  Mae gan yr Adran rôl arweiniol mewn ddarparu mathemateg mewn addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae Adran Mathemateg Prifysgol Aberystwyth wedi derbyn sgôr ragorol yn y NSS 2017: 

  • 94% boddhad myfyrwyr am dysgu ar y cwrs 
  • 93% boddhad myfyrwyr am cymorth academaidd 
  • 94% boddhad myfyrwyr am adnoddau dysgu


Mae arbenigedd ymchwil ein staff yn cwmpasu ystod eang o fathemateg, yn cynnwys algebrâu gweithredydd, mecaneg solid a hylif, a mecaneg cwantwm. Mae llawer iawn o'r gweithgaredd ymchwil yn rhyngddisgyblaethol, gyda chydweithwyr mewn ffiseg, gwyddor gyfrifiadurol a pheirianneg a phartneriaid mewn diwydiant. Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, dyfarnwyd 2* (safon a gydnabyddir yn rhyngwladol) neu fwy ar gyfer ein holl waith ymchwil, gydag un o bob wyth o'n hallbynnau yn rhai sy'n arwain y byd.

Lleolir yr Adran Fathemateg yn un o'r adeiladau mwyaf trawiadol a nodedig ar y campws, yn edrych dros y dref a glan y môr.  Mae'r darlithfeydd, adnoddau cyfrifiadurol, mannau astudio a'r llyfrgell yn agos at ei gilydd. Gyda buddsoddiad cyson mewn addysgu ac ymchwil rydym yn sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu amgylchedd dysgu ysgogol ar gyfer nifer cynyddol o fyfyrwyr o bedwar ban y byd.

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi derbyn yr achrediad 'Tic Dwbl - Positif am Bobl Anabl' ers 2003, a derbyniodd achrediad Gwobr Efydd Athena Swan yn 2014. Mae'r Adran Fathemateg yn gefnogwr o Gynllun Ymarfer Da Cymdeithas Fathemategol Llundain i ymgorffori cyfleoedd cyfartal i fenywod yn ein hymarferion gwaith.

 * Cyflwynir hanes naw deg mlynedd cyntaf yr adran yn llyfr C.R. Fletcher, Mathematics by the Sea, Prifysgol Cymru, Aberystwyth (2002)