Her Mathemateg

Cyhoeddwyd canlyniadau’r Her Fathemateg ar gyfer ysgolion yr wythnos hon, a chyflwynwyd gwobrau i wyth deg o enillwyr mewn seremoni wobrwyo ar Gampws Penglais.

Ap “match-a-mathics” ar gael nawr!

Mae’r ap “match-a-mathics”, gêm sy’n profi’r cof wrth ymarfer mathemateg, wedi cael ei rhyddhau ar gyfer Android ac iPhone.

Gwobr flynyddol Walters yn cael ei dyfarnu am y tro cyntaf

Dau o enillwyr Gwobr Ken Walters yn derbyn eu gwobrau, a gyflwynwyd gan yr Athro Ken Walters a Golygyddion Gweithredol presennol y Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics. O’r chwith i’r dde: yr Athro Ian Frigaard (Golygydd Gweithredol JNNFM), yr Athro Stephanie Dungan a’r Athro Ronald Phillips (enillwyr cyntaf Gwobr Ken Walters), yr Athro Ken Walters (Golygydd Sefydlol JNNFM) a’r Athro Fernando Pinho (Golygydd Gweithredol JNNFM). Llun: Mats Stading

Mae gwobr academaidd newydd wedi cael ei chyflwyno gan y cyhoeddwr blaenllaw Elsevier i anrhydeddu academydd blaenllaw o Brifysgol Aberystwyth.

Emily Price

Gyda thristwch mawr y nodwn farwolaeth annhymig Emily Price, myfyrwraig oedd yn ei blwyddyn olaf yn astudio Mathemateg a Ffiseg.