Mathemateg yn cipio Adran y Flwyddyn

Yr Adran Fathemateg yw Adran y Flwyddyn Gwobrau Staff a Myfyrwyr Undeb Myfyrwyr Aberystwyth 2018.

Cystadleuaeth “STEM for Britain” 2018

Cafodd Dr Paolo Musolino, o’r Adran Fathemateg, ei gynnwys ar restr fer allan o gannoedd o ymgeiswyr i ymddangos yn y Senedd yn San Steffan i gyflwyno ei ymchwil mathemategol i ystod o wleidyddion fel rhan o’r gydtadleuaeth “STEM for BRITAIN” fis diwethaf.

Anrhydeddu darlithydd mathemateg am waith iaith

Mae darlithydd o Brifysgol Aberystwyth wedi ei anrhydeddu am ei waith yn hyrwyddo mathemateg drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dau Gymrawd Sêr Cymru

Mae’r Adran yn lletya dau Gymrawd Ymchwil Rhaglen Sêr Cymru II: Dr Paolo Musolino a Dr Daniel McNulty.