Dau Gymrawd Sêr Cymru

Mae’r Adran yn lletya dau Gymrawd Ymchwil Rhaglen Sêr Cymru II: Dr Paolo Musolino a Dr Daniel McNulty.

Gwobrau Israddedig Mathemateg

Rydym wedi cyhoeddi enillwyr ein gwobrau am gyrhaeddiad academaidd eithriadol mewn mathemateg.

Fformiwla boddhad myfyrwyr Mathemateg Aber

Mae 94% o fyfyrwyr Adran Mathemateg Prifysgol Aberystwyth wedi dweud bod yr addysgu ar eu cwrs yn destun boddhad cyffredinol, yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) 2017.


Dengys canlyniadau’r ACF a gyhoeddwyd 9 Awst 2017, bod lefelau boddhad cyffredinol myfyrwyr yn 94% o ran adnoddau dysgu, ac yn 93% o ran cefnogaeth academaidd. 

Ymweliad gan gyn-fyfyriwr, sy’n ysgolor nodedig o’r Iorddonen

Dychwelodd yr Athro Shaher Momani i Aberystwyth yn ddiweddar er mwyn trafod gwaith ar y cyd gyda Phrifysgol yr Iorddonen. Fe wnaeth gwblhau doethuriaeth yma mewn rheoleg nôl yn 1991.