Gwobrau Israddedig Mathemateg

Rydym wedi cyhoeddi enillwyr ein gwobrau am gyrhaeddiad academaidd eithriadol mewn mathemateg.

Enwi Aberystwyth yn Brifysgol y Flwyddyn ar gyfer Ansawdd y Dysgu


Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ei henwi yn Brifysgol y Flwyddyn ar gyfer Ansawdd y Dysgu yn The Times and Sunday Times Good University Guide 2018.

Fformiwla boddhad myfyrwyr Mathemateg Aber

Mae 94% o fyfyrwyr Adran Mathemateg Prifysgol Aberystwyth wedi dweud bod yr addysgu ar eu cwrs yn destun boddhad cyffredinol, yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) 2017.


Dengys canlyniadau’r ACF a gyhoeddwyd 9 Awst 2017, bod lefelau boddhad cyffredinol myfyrwyr yn 94% o ran adnoddau dysgu, ac yn 93% o ran cefnogaeth academaidd. 

Ymweliad gan gyn-fyfyriwr, sy’n ysgolor nodedig o’r Iorddonen

Dychwelodd yr Athro Shaher Momani i Aberystwyth yn ddiweddar er mwyn trafod gwaith ar y cyd gyda Phrifysgol yr Iorddonen. Fe wnaeth gwblhau doethuriaeth yma mewn rheoleg nôl yn 1991.