Fformiwla boddhad myfyrwyr Mathemateg Aber

Mae 94% o fyfyrwyr Adran Mathemateg Prifysgol Aberystwyth wedi dweud bod yr addysgu ar eu cwrs yn destun boddhad cyffredinol, yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) 2017.


Dengys canlyniadau’r ACF a gyhoeddwyd 9 Awst 2017, bod lefelau boddhad cyffredinol myfyrwyr yn 94% o ran adnoddau dysgu, ac yn 93% o ran cefnogaeth academaidd. 

Ymweliad gan gyn-fyfyriwr, sy’n ysgolor nodedig o’r Iorddonen

Dychwelodd yr Athro Shaher Momani i Aberystwyth yn ddiweddar er mwyn trafod gwaith ar y cyd gyda Phrifysgol yr Iorddonen. Fe wnaeth gwblhau doethuriaeth yma mewn rheoleg nôl yn 1991.

Her Mathemateg

Cyhoeddwyd canlyniadau’r Her Fathemateg ar gyfer ysgolion yr wythnos hon, a chyflwynwyd gwobrau i wyth deg o enillwyr mewn seremoni wobrwyo ar Gampws Penglais.

Ap “match-a-mathics” ar gael nawr!

Mae’r ap “match-a-mathics”, gêm sy’n profi’r cof wrth ymarfer mathemateg, wedi cael ei rhyddhau ar gyfer Android ac iPhone.