Pen-blwydd Hapus i'r LMS

11 September 2015

Dathlodd yr adran ben-blwydd Cymdeithas Fathemategol Llundain (y London Mathematical Society, LMS) yn 150 mlwydd oed yr wythnos hon.

Gwobr Euromech

03 August 2015

Dyfarnwyd Gwobr Ymchwilydd Ifanc i’r myfyriwr PhD Monika Perkowska am y cyflwyniad gorau gan fyfyriwr yn y 9fed Gynhadledd Ewropeaidd ar Fecaneg Solidau yn ddiweddar.

Graddio 2015

20 July 2015

Llongyfarchiadau i'n graddedigion Mathemateg newydd!

Mecaneg Cyswllt o Haenau Cartilag Cymalog

06 July 2015

Mae’r Athro Gennady Mishuris a’r Athro Ivan Argatov wedi cyhoeddi ei llyfr â’r teitl "Contact Mechanics of Articular Cartilage Layers".

95.1% o raddedigion mathemateg Aber mewn gwaith

06 July 2015

Mae ystadegau a ryddhawyd gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch yn dangos fod mwy na 95% o raddedigion mathemateg Aberystwyth mewn gwaith neu astudiaeth bellach.

Priodweddau fisgo-elastig celloedd ymfudol

15 June 2015

Mae’r Athro Gennady Mishuris wedi derbyn cyllid Horizon2020 i weithio ar wella clwyfau, ymlediad celloedd canser, a datblygiad meinweoedd.

Cylchlythyr Mathemateg Gwanwyn 2015

15 June 2015

Mae’r cyhoeddiad diweddaraf o’r Cylchlythyr Mathemateg bellach ar gael arlein.

Mathemateg gyda Blwyddyn Sylfaen

28 May 2015

Bydd yr Adran yn cynnig blwyddyn sylfaen mewn Mathemateg o 2015.

Darlithwyr mathemateg yn derbyn cymeradwyaeth uchel

28 April 2015

Derbyniodd Dr Tudur Davies a Dr Adam Vellender gymeradwyaeth uchel am eu haddysgu yng Ngwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr.

Diwrnod Pai

12 March 2015

Roedd dydd Sadwrn diwethaf, 3/14/15 (yn y system ddyddio Americanaidd), yn ddiwrnod pai arbennig iawn!

Medal Academi Gwyddoniaeth Rwsia

13 March 2015

Dyfarnwyd gwobr i Nikolai Gorbushin, myfyriwr PhD a Chymrawd Marie Curie, gan Academi Wyddoniaeth Rwsia

Cyflwyno gwaith ymchwil i Senedd y D.U.

15 March 2015

Mae Monika Perkowska wedi cael ei dewis i gyflwyno’i gwaith ymchwil yn Senedd y Deyrnas Unedig.

Nodweddu rheolaeth o ddyfeisiadau cwantwm swnllyd

12 January 2015

Dyfarnwyd grant ESPRC i Dr Daniel Burgarth er mwyn astudio rheolaeth cwantwm.

Achrediad Graddau

12 January 2015

Mae achrediad y Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau (IMA) ar gyfer ein graddau mathemateg wedi cael ei adnewyddu.

Llwyddiant Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil i’r Adran Fathemateg

05 January 2015

Mae canlyniadau’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FfRhY2014) yn dangos fod yr Adran Fathemateg yn cynhyrchu ymchwil sy’n gystadleuol yn rhyngwladol.

Dyfarniad Cwrs Eithriadol i Dr Vellender

19 December 2014

Llongyfarchiadau i Dr Adam Vellender ar dderbyn  dyfarniad "Cymeradwyaeth Uchel" yng Ngwobrau Cyrsiau Eithriadol y Brifysgol ar gyfer 2014.

Parti Nadolig Mathsoc

09 December 2014

Cynhaliwyd Parti Nadolig Cymdeithas Fathemateg (Mathsoc) Aberystwyth yr wythnos diwethaf.

Anrhydeddu darlithydd mathemateg am waith iaith

15 March 2018

Mae darlithydd o Brifysgol Aberystwyth wedi ei anrhydeddu am ei waith yn hyrwyddo mathemateg drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ymweliad yr Eidalwyr i gydweithio ar holltau

08 September 2014

Roedd ymwelwyr academaidd o Brifysgol Modena a Reggio Emilia yn yr Adran Fathemateg yn ddiweddar.

Dau Gymrawd Sêr Cymru

15 December 2017

Mae’r Adran yn lletya dau Gymrawd Ymchwil Rhaglen Sêr Cymru II: Dr Paolo Musolino a Dr Daniel McNulty.

Gwobrau Israddedig Mathemateg

03 October 2017

Rydym wedi cyhoeddi enillwyr ein gwobrau am gyrhaeddiad academaidd eithriadol mewn mathemateg.

Fformiwla boddhad myfyrwyr Mathemateg Aber

09 August 2017

Mae 94% o fyfyrwyr Adran Mathemateg Prifysgol Aberystwyth wedi dweud bod yr addysgu ar eu cwrs yn destun boddhad cyffredinol, yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) 2017.


Dengys canlyniadau’r ACF a gyhoeddwyd 9 Awst 2017, bod lefelau boddhad cyffredinol myfyrwyr yn 94% o ran adnoddau dysgu, ac yn 93% o ran cefnogaeth academaidd. 

Ymweliad gan gyn-fyfyriwr, sy’n ysgolor nodedig o’r Iorddonen

03 August 2017

Dychwelodd yr Athro Shaher Momani i Aberystwyth yn ddiweddar er mwyn trafod gwaith ar y cyd gyda Phrifysgol yr Iorddonen. Fe wnaeth gwblhau doethuriaeth yma mewn rheoleg nôl yn 1991.

Her Mathemateg

20 June 2017

Cyhoeddwyd canlyniadau’r Her Fathemateg ar gyfer ysgolion yr wythnos hon, a chyflwynwyd gwobrau i wyth deg o enillwyr mewn seremoni wobrwyo ar Gampws Penglais.

Ap “match-a-mathics” ar gael nawr!

12 June 2017

Mae’r ap “match-a-mathics”, gêm sy’n profi’r cof wrth ymarfer mathemateg, wedi cael ei rhyddhau ar gyfer Android ac iPhone.

Gwobr flynyddol Walters yn cael ei dyfarnu am y tro cyntaf

26 May 2017

Mae gwobr academaidd newydd wedi cael ei chyflwyno gan y cyhoeddwr blaenllaw Elsevier i anrhydeddu academydd blaenllaw o Brifysgol Aberystwyth.

Emily Price

22 May 2017

Gyda thristwch mawr y nodwn farwolaeth annhymig Emily Price, myfyrwraig oedd yn ei blwyddyn olaf yn astudio Mathemateg a Ffiseg.

Ystadegwyr yn cael eu gwobrwyo am addysgu

08 May 2017

Cafodd yr ystadegwyr Kim Kenobi a Jukka Kiukas eu gwobrwyo yng Ngwobrau Dysgu UMAber2017, a gafodd eu cynnal ddydd Gwener diwethaf.

Gwobr y Gymdeithas Frenhinol i Athro Mathemateg Aberystwyth

16 December 2016

Mae’r Athro Gennady Mishuris, sy’n Athro mewn Modelu Mathemategol yn yr Adran, wedi derbyn Gwobr Teilyngdod Ymchwil Wolfson gan y Gymdeithas Frenhinol. Mae’r wobr yn rhoi pum mlynedd o gyllid ar gyfer gwaith Gennady ar ddadansoddi holltiad dynamig meta deunyddiau.

MathsSoc yn Warwick

09 November 2016

Teithiodd aelodau o Gymdeithas Fathemateg Aber (MathsSoc) i Brifysgol Warwick ar gyfer cynhadledd y Sefydliad Mathemateg a’i Gymwysiadau (IMA) i Fathemategwyr ar Ddechrau Gyrfa.

Deg Uchaf am Ansawdd Addysgu

17 October 2016

Mae safon addysgu’r adran wedi cyrraedd  10 uchaf tablau’r Times a’r Sunday Times ar gyfer mathemateg.

Cafwyd sgôr ardderchog o 92% ar gyfer boddhad cyffredinol yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (AMC)

10 August 2016

Mae Adran Fathemateg Prifysgol Aberystwyth wedi cael sgôr gwych o 92% am foddhad cyffredinol yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2016.


Rhoddodd y myfyrwyr sgôr uchel i’r rhaglen am ansawdd yr addysgu, asesiadau ac adborth, ac adnoddau dysgu, gyda phob un yn cael sgôr o dros 90%.

Croeso i Dr Jukka Kiukas

04 July 2016

Mae’r Adran Fathemateg yn croesawu Dr Jukka Kiukas fel darlithydd newydd mewn Ystadegaeth.

Swydd yn Princeton i Christian Arenz

13 May 2016

Mae Christian Arenz, a gwblhaodd ei radd PhD yn ddiweddar yn Adran Fathemateg Prifysgol Aberystwyth, wedi cael cynnig swydd uchel ei bri fel Cymrawd Ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol Princeton yn yr Unol Daleithiau.

Gwobrau Addysgu dan Arweiniad Myfyrwyr

25 April 2016

Cymeradwywyd pedwar aelod o staff yr adran yn y Gwobrau Addysgu dan Arweiniad Myfyrwyr.

Mathemategwyr Yfory Heddiw

02 February 2016

Mae Tom O'Neill, myfyriwr yn ei bedwaredd flwyddyn, wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr GCHQ yn y gynhadledd “Tomorrow’s Mathematicians Today 2016”.

Dyrchafu Dr Daniel Burgarth i Ddarllenydd

02 December 2015

Mae’r Adran yn llongyfarch Dr Daniel Burgarth ar ei ddyrchafiad i Ddarllenydd yn ystod proses Ddyrchafiadau Academaidd 2015.

Gwobrau Israddedigion

24 September 2014

Yr wythnos hon, gwobrwywyd rhai o'n myfyrwyr israddedig am eu cyrhaeddiad eithriadol mewn Mathemateg y llynedd.