Astudiaethau Israddedig

‌‌Mae'r Adran Fathemateg yn cynnig amrediad o gynlluniau gradd mewn Mathemateg Bur a Chymhwysol, ac Ystadegaeth, yn ogystal â nifer o raddau cyfun a chyfuniadau prif bwnc/is-bwnc gyda phynciau megis Ffiseg, Cyfrifiadureg, Addysg, Cymraeg ac Astudiaethau Busnes.

Astudio Mathemateg

Mathemateg yw un o gampau mwyaf aruchel y meddwl dynol. Mae'n bwnc sydd wedi mynd â bryd meddylwyr ar hyd yr oesoedd - o'r gwareiddiadau hynafol bum mil o flynyddoedd yn ôl hyd heddiw. Mae'n ddisgyblaeth fyw sy'n esblygu gan fod ffiniau mathemateg wedi ehangu ymhell y tu hwnt i geometreg a damcaniaeth rhif y Groegiaid ac i algebra'r Indiaid cynnar ac Islam.

Mathemateg yw "Brenhines y Gwyddorau" yn ôl un o'i hymarferwyr enwocaf, KF Gauss. Mae hynny'n fwy gwir heddiw nag erioed o'r blaen; mae mathemateg wedi ymledu i diriogaeth pob pwnc gwyddonol. Nid yw'n bosibl cael gwyddoniaeth heb fathemateg.

Cewch fwy o wybodaeth am y cynlluniau Graddau Israddedig mae Prifysgol Aberystwyth yn ei gynnig mewn Mathemateg isod. Am fwy o wybodaeth cyffredinol, darllenwch ein taflen Pam Astudio Mathemateg yn Aberystwyth

Gallwch hefyd ddarganfod manylion am ein Ysgoloriaethau.

Astudiaethau Israddedig

 

Sut Mae Gwneud Cais

Os hoffech drafod eich dewisiadau gradd ymhellach, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I gael rhagor o wybodaeth ac i drafod eich cais i astudio Mathemateg yn Aberystwyth cysylltwch â:

Dr Gwion Evans, Tiwtor Derbyn,

Cyfeiriad ebost: maths-admissions@aber.ac.uk

Rhif Ffôn: 01970 628624:

Am wybodaeth gyffredinol am wneud cais i Brifysgol Aberystwyth ac am broses UCAS, ewch i'r Dudalen Ceisiadau Prifysgolion.

Mae mwy o wybodaeth am ein adnoddau addygu ac ymchwil ar gael ar ein gwefan.