Mathemateg Cyfrwng Cymraeg

Mae’r Adran Fathemateg yn gosod pwyslais ar feithrin sgiliau dwyieithog o fewn ei chyrsiau. Ein nod yw bod ein myfyrwyr yn graddio gyda’r gallu i ymdrin â’r pwnc yn hyderus yn y ddwy iaith, fydd o fantais iddynt wrth fynd mewn i’r byd gwaith.

Bellach, mae gennym nifer o fodiwlau lle mae cyfran o'r oriau cyswllt a'r adnoddau dysgu ar gael trwy'r Gymraeg. Yn y modiwlau hynny, mae'r darlithoedd yn cael eu cyflwyno yn y Saesneg yn unig ar hyn o bryd, mae’r modiwlau â’r cod MT yn hytrach nag MA ar ein rhestr modiwlau yn cynnwys tiwtorialau neu ddosbarthiadau enghreifftiol cyfrwng Cymraeg. Yn ogystal â’r modiwlau hyn, rydym yn cydweithio yn agos â’r Adran Ffiseg er mwyn cryfhau’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. Felly, mae rhai o’r modiwlau â chod FG yn rhestr modiwlau Ffiseg hefyd yn addas i Fathemategwyr. Mae'r holl nodiadau darlith ar gael yn y ddwy iaith yn y mwyafrif o’r modiwlau hyn tra bod yr aseiniadau a'r papurau arholiad i gyd ar gael yn y ddwy iaith.

Mae ein darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn datblygu o flwyddyn i flwyddyn, yn bennaf o ddiolch i gefnogaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bellach, mae’n bosib i fyfyrwyr astudio o leiaf traean o’u modiwlau o fewn ein cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Golyga hyn fod myfyrwyr sy’n dewis y cyrsiau hyn yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaethau Cymhelliant y Coleg.

Mae tri o ddarlithwyr yr Adran yn medru'r Gymraeg: Dr Tudur Davies, Dr Gwion Evans a Mr Alan Jones. Cysylltwch â maths@aber.ac.uk am fwy o wybodaeth am y ddarpariaeth.