Ysgoloriaethau Cerdd

Hyd at £650 y flwyddyn

Mae’r Ysgoloriaethau Cerddoriaeth ar gyfer chwaraewyr o offerynnau cerddorfa/band neu gantorion (ar y cyd ag offeryn) profiadol sy’n gallu cyfrannu’n weithredol at gerddorfeydd, bandiau, corau ac ensemblau eraill y Brifysgol. 

Cânt eu dyfarnu ar sail clyweliad cystadleuol i fyfyrwyr newydd mewn unrhyw ddisgyblaeth (israddedig neu uwchraddedig), a dyfernir y bwrsariaethau hyn am hyd y cwrs. Mae’r bwrsariaethau ar gael i’r rhai sydd wedi gwneud cais i Aberystwyth erbyn y dyddiad cau, sef 15 Mehefin yn y flwyddyn mynediad, ac yn rhoi Aberystwyth yn ddewis cadarn.

Dyma rai o fanteision yr Ysgoloriaethau Cerddoriaeth:

  • Hyd at £650 y flwyddyn (pedwar bwrsariaeth neu fwy ar gael bob blwyddyn).
  • Aelodaeth rhad ac am ddim i holl ensemblau'r Ganolfan Gerdd neu ensemblau cysylltiedig (gan gynnwys cerddorfeydd, bandiau ac ati).
  • Cyfle i ddefnyddio adnoddau ymarfer a llyfrgell ac adnoddau priodol eraill y Ganolfan Gerdd yn rhad ac am ddim.
  • Sicrwydd o lety mewn Neuadd Breswyl/eiddo a reolir gan y Brifysgol am hyd y cwrs.*

* Er mwyn cadarnhau eich sicrwydd o le yn llety’r brifysgol, mae’n rhaid i chi wneud cais am lety ar gyfer y flwyddyn academaidd ganlynol o fewn y dyddiadau a hysbysebir gan y Swyddfa Llety ar gyfer myfyrwyr sy’n dychwelyd. 

Gallwch gael ffurflenni cais, y rheoliadau a manylion pellach am yr ysgoloriaethau drwy gysylltu â’r Cyfarwyddwr Cerdd.

Ffurflen gais a rheoliadau'r Ysgoloriaeth Gerdd

 

 

Gellir dal Ysgoloriaethau Cerdd ynghyd ag unrhyw grantiau eraill.

Emyr John, BSc Daearyddiaeth Ffisegol

Philomusica a’r band Chwyth, Deiliad Ysgoloriaeth Gerdd

Rwyf wedi mwynhau fy amser ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac mae’r bywyd cerddorol yma wedi bod yn rhan fawr o hyn. Mae digonedd o gyfleoedd i chwarae repertoire eang ac amrywiol yn y Band Chwyth ac yn Philomusica, bum yn ddigon ffodus i fod yn rhan o berfformiadau uchel eu hansawdd gyda’r ddau grŵp. Yr uchafbwyntiau i mi oedd chwarae prif drwmped yn Scheherazade Rimsky-Korsakov ac An American in Paris gan Gershwin gyda Philomusica, yn ogystal â pherfformio fel unawdydd yn The Lost Chord gyda’r Band Chwyth. Yn ogystal â’r elfen gerddorol, roedd yr ochr gymdeithasol a brofais drwy chwarae cerddoriaeth yn Aberystwyth yn hynod bleserus – mae’r ymweliad ag Iwerddon yn enghraifft dda o hyn. Yn sgil y daith honno, yn ogystal â’n cyfarfodydd cymdeithasol rheolaidd, rwyf wedi gwneud ffrindiau ardderchog – a bydd hynny’n siŵr o’i gwneud hyd yn oed yn anos pan ddaw’r amser i adael!

Emily Hopkins, BA (Celfyddyd Gain)

Philomusica a’r Band Chwyth, Deiliad Ysgoloriaeth Cerddoriaeth

Cerddoriaeth yw fy mhrif ddiddordeb y tu hwnt i gelfyddyd gain, ac mae’n aml yn ysbrydoli fy ngwaith. Ers dod i Aberystwyth rwyf wedi gallu parhau i gynnal fy niddordeb byw mewn cerddoriaeth. Rydym yn cymryd rhan mewn perfformiadau rheolaidd sy’n cwmpasu repertoire eang sy’n ein cadw ar flaenau’n traed. O American in Paris Gershwin a’r Concerto i’r Trwmped gan Grace William, i’r Concerto i’r Soddgrwth gan Dvorak a Symphonic Dances Rachmaninoff, mae yna amrywiaeth heriol a phleserus o ddarnau bob amser. Rwyf hefyd wedi cael cyfle i ddechrau chwarae’r picolo, ac rwy’n ei chwarae’n rheolaidd yn y ddau ensemble. Mae wedi bod yn braf cael cwrdd â llawer o bobl talentog o’r un anian â mi. Rwyf wedi gwneud cymaint o ffrindiau drwy gerddoriaeth. Yn ogystal â’m helpu i ymgartrefu yma, mae’n sicr wedi ychwanegu at fy mhrofiad o fywyd prifysgol. Buaswn yn argymell i unrhyw un gymryd rhan.