Cerddorfa Symffoni

Philomusica

Cerddorfa Symffoni

Philomusica yw cerddorfa symffoni Aberystwyth. Er ei bod yn cael ei rhedeg fel elusen gofrestredig annibynnol, mae ganddi gysylltiadau agos â Phrifysgol Aberystwyth ac mae’n cael ei harwain gan y Cyfarwyddwr Cerdd, Dr David Russell Hulme. Mae gan y gerddorfa tua 80 o aelodau - myfyrwyr yn bennaf yn gweithio ochr yn ochr â cherddorion amatur lleol a cherddorion proffesiynol. Mae rhai o’r cerddorion hyn yn teithio pellteroedd sylweddol i chwarae gydag un o’r grwpiau mwyaf a’r mwyaf llwyddiannus o’i fath yng Nghymru. Cyflwynir dwy gyngerdd bob blwyddyn yn y Neuadd Fawr yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Fel y byddech yn ei ddisgwyl, darnau Rhamantaidd a darnau o’r ugeinfed ganrif a berfformir yn bennaf, ond yn ogystal â pherfformio gweithiau prif ffrwd mae’r gerddorfa’n chwarae cerddoriaeth llai adnabyddus, yn enwedig gan gyfansoddwyr Prydeinig. 

Yn ddiweddar, perfformiodd Philomusica y Planedau gan Holst, ac mae rhai o unawdwyr gorau’r byd wedi gweithio gyda’r gerddorfa – gan gynnwys ei noddwr, John Lill. Dau o'r gweithiau a berfformiwyd y llynnedd oedd Porgy & Bess: A Symphonic Picture, a symffoni rhif 1 Mahler.  Yn gymharol ddiweddar, perfformiodd y gerddorfa'n fyw ger y sgrîn fawr o drac sain Neil Brand ar gyfer Blackmail Alfred Hitchcock. Gweler yr oriel bosteri am ragor o wybodaeth am y rhaglenni.

Yn gyffredinol, bydd darpar chwaraewyr newydd yn cael prawf ac yn cael cynnig lle parhaol os oes lle addas ar gael. Dylai unrhyw un sydd am ymuno gysylltu â’r Cyfarwyddwr Cerdd neu ddod i’r sesiwn ymarfer cyntaf. 

Arweinydd: Dr David Russell Hulme

Blaenwr: Jayne Robinson

Dirprwy-Flaenwr: Isobelle McGuinness

 

Sesiynau Ymarfer

Cynhelir y sesiynau ymarfer ar nos Fercher rhwng 7.30 a 10.00 yn Hen Goleg, Stryd y Brenin, Aberystwyth.
Mae croeso i aelodau newydd bob amser.

DyddiadAmserLleoliad 
04.10.17  7:30 - 10:00yp  Hen Goleg NOS FERCHER 
11.10.17  7:30 - 10:00yp  Hen Goleg NOS FERCHER
18.10.17  7:30 - 10:00yp  Hen Goleg NOS FERCHER 
25.10.17  7:30 - 10:00yp  Hen Goleg NOS FERCHER
01.11.17  7:30 - 10:00yp  Hen Goleg NOS FERCHER
08.11.17  7:30 - 10:00yp  Hen Goleg NOS FERCHER 
15.11.17  7:30 - 10:00yp  Hen Goleg NOS FERCHER 
22.11.17  7:30 - 10:00yp  Hen Goleg NOS FERCHER
26.11.17  6:00 - 9:00yp  Hen Goleg NOS SUL 
29.11.17  7:30 - 10:00yp  Hen Goleg NOS FERCHER 
01.12.17  7:30 - 10:00yp Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth NOS WENER 
02.12.17  2:00 - 5:00yp Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth DYDD SADWRN 
02.12.17 8:00 cyngerdd Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth NOS SADWRN