Amserlen Ymarfer

GrŵpDisgrifiadDiwrnodAmserDyddiad CychwynLleoliad
Philomusica Mae cerddorfa symffoni'r Brifysgol yn canolbwyntio ar gerddoriaeth y bedwaredd ganrif ar bymtheg a'r ugeinfed ganrif. Mae enw nodedig i'r gerddorfa fawr hon, sydd wedi gweithio gydag unawdwyr o fri rhyngwladol. Dydd Mercher 7:30 - 10:00yp 05.10.16 Neuadd yr Hen Goleg, Stryd y Brenin
Cantorion y Brifysgol Côr mawr cymysg yw Cantorion y Brifysgol, sy'n paratoi gweithiau mawr i'w perfformio gydag unawdwyr a cherddorfa yn ystod tymor y Grawys. Dim prawf-wrandawiadau, ac mae croeso i bawb. Dydd Iau 7:30 - 9:30yp  06.10.16 Neuadd yr Hen Goleg, Stryd y Brenin
Band Cyngerdd Mae'r Band Cyngerdd yn cynnig cyfle i offerynwyr chwyth a tharo gael profiad o holl amrediad repetoire y band cyngerdd. Mae'n agor drysau cerddorol i gerddorion profiadol a newydd heb gyfaddawdu ar y pleser na'r safonau. Dydd Llun 7:30 - 9:30yp 10.10.16 Neuadd yr Hen Goleg, Stryd y Brenin
Cantorion Madrigalau Elisabethaidd Côr siambr ag aelodaeth drwy brawf sy'n perfformio repetoire helaethach o lawer nag y mae'r enw yn ei awgrymu. Mae gan y 'Mads', fel y'u gelwir, aelodaeth frwd a ffyddlon, a chawsant glod am eu safonnau uchel. Dydd Llun & Dydd Iau 7:00 - 9:00yp    
Saxophony Mae'r grŵp hwn yn chwarae amrywiaeth eang o gerddoriaeth, gyda pwyslais mawr ar ddarnau mwy modern, bywiog. Dydd Iau 8:00yp 06.10.16 Y Stiwdio, yr Hen Goleg, Stryd y Brenin
Simply Strings Grŵp Llinynnol Anffurfiol Dydd Mawrth 7:30yp 04.10.16 Y Stiwdio, yr Hen Goleg, Stryd y Brenin
Seindorf Arian Mae gan Seindorf Arian Aberystwyth raglen brysur o gyngherddau ac mae'n cynnig croeso cynnes i fyfyrwyr ymuno. Dydd Mawrth 7:30 - 9:30yp   Ystafell Seindorf, Coedlan y Parc
Cymdeithas Gorawl Côr Amatur y Dre sy’n perfformio dau gyngerdd y flwyddyn Dydd Mawrth 7:30 - 9:30yp 13.09.16 Neuadd yr Hen Goleg, Stryd y Brenin
Showtime Singers Cymdeithas Theatr Amatur, yn perfformio ‘The Gondoliers’ eleni Dydd Mercher 7:30yp 05.10.16 Y Stiwdio, yr Hen Goleg, Stryd y Brenin
AberOpera   Dydd Gwener 7:30 - 9:30yp 07.10.16 Neuadd yr Hen Goleg, Stryd y Brenin