Photograph of Dr David Russell Hulme.Dr David Russell Hulme

Cyfarwyddwr Cerdd
BA (Anrhydedd), MA, PhD, TAR

Cyswllt

Ebost: drh@aber.ac.uk
Rhif Ffon: 01970 622744

Bywgraffiad

Mae gyrfa brysur David Russell Hulme fel arweinydd wedi mynd ag ef i rai o’r prif neuaddau cyngerdd ledled Prydain, Iwerddon, Awstralia, Seland Newydd, UDA a Chanada, ac mae wedi ymddangos mewn llefydd mor amrywiol ag Opera Frenhinol Canada, Gŵyl Christchurch (Seland Newydd) a Gŵyl Ryngwladol Gilbert & Sullivan Buxton, lle arwiniodd adfywiad proffesiynol anfynych o Princess Ida a chynhyrchiad llwyddianus o waith anfynych arall, The Arcadians. Mae wedi gweithio’n rheolaidd gyda’r cwmni opera enwog, y Carl Rosa Opera Company, prif gwmni operatâu Saesneg y byd, ac yn 2001 teithiodd o amgylch Awstralia a Seland Newydd, yn arwain Cerddorfa Talaith Victoria, yr Auckland Philharmonia a Cherddorfa Tŷ Opera Sydney, cyn mynd ar deithiau o gwmpas UDA a Chanada yn 2004 a 2006. 

Brodor o Fachynlleth yw David ac astudiodd gerddoriaeth yng Ngholeg Prifysgol Cymru Aberystwyth o dan Ian Parrott, a dysgodd y grefft o arwain o dan neb llai na Syr Adrian Boult. Enillodd raddau MA a PhD am ei ymchwil i Gerddoriaeth Prydeinig, ac mae wedi cyhoeddi’n eang, gan gynnwys erthyglau ar gyfer y New Grove Dictionary of Music and Musicians a Phroms y BBC. Cafodd ei ddisgrifio yn Opera fel ‘ein prif awdurdod ar lawysgrifau Sullivan’, a bu’n ymwneud yn agos â chynyrchiadau gan gwmnïau opera blaenllaw yn cynnwys Opera Cenedlaethol Cymru, Opera Cenedlaethol Lloegr (ENO), New Sadler’s Wells a D’Oyly Carte. Bu'n olygydd o gerddoriaeth Sullivan a gweithiodd mewn rôl ymgynghorol ar gyfer ffilm Mike Leigh, Topsy-Turvy, a enillodd Oscar. Golygodd y Pedwarawd Llinynol gan Arthur Sullivan oedd wedi cael ei ail ddarganfod, ac fe gafodd ei argraffiad arloesol a llwyddiannus o Ruddigore, a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Rhydychen, ei berfformio’n ddiweddar gan Opera North. Gweithiodd fel golygydd ymgynghorol ar gyfer argraffiad newydd Gwasg Prifysgol Rhydychen o The Yeoman of the Guard. Mae’r gweithiau eraill y mae wedi’u golygu ar gyfer yr un wasg yn amrywio o Paukenmesse Haydn i Ail Symffoni Walton.

Mae llawer o'i offeryniaeth a'i adluniadau yn cael eu perfformio a'u cofnodi gan gwmniau opera blaenllaw. Yn ddiweddar darlledwyd ei waith ar Friday Night is Music Night a chafodd y perfformiad cyntaf o'i offeryniaeth o sgôr ffilm Neil Brand ei berfformio gan Gerddorfa Symffoni y BBC yn y Barbican yn 2015. Mae David wedi arwain perfformiadau o gerddoriaeth Neil Brand yn ogystal. Yn fwy diweddar, bu David yn gwneud trefniannau cerddorol ar gyfer cerddorfa a chor i'r cyfansoddwr (cyn-fyfyriwr a chymrawd o Brifysgol Aberystwyth), gan gynnwys The People's Guide to the Orchestra a gafodd ei berfformio am y tro cyntaf yn Neuadd Albert ym mis Mai 2017.

Yn 2012 dyfarnwyd iddo Wobr Glyndwr gan Ymddiriedolaeth y Tabernacl am ei 'gyfraniad eithriadol i'r celfyddydau yng Nghymru'. Yn Ddarllenydd ym Mhrifysgol Aberystwyth, dychwelodd David i'r Brifysgol yn 1992 fel y Cyfarwyddwr Cerdd cyntaf. Mae'n adnabyddus yn lleol fel arweinydd Cymdeithas Gorawl Aberystwyth a Chantorion y Brifysgol yn ogystal â cherddorfeydd: Philomusica a'r Sinfonia Cambrensis proffesiynol. Mae'n gymrawd o Gymdeithas Frenhinol y Celfyddydau ac yn Is-lywydd Cymdeithas Syr Arthur Sullivan.