Myfyrwyr Newydd

Yr Ysgol Gelf

AmserDigwyddiadLleoliad
Dydd Llun
09.00 Croeso gan Gyfarwyddwr yr Athrofa i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf. (GORFODOL) Theatr Canolfan y Celfyddydau, Penglais
10.30 Cyfarfod i groesawu myfyrwyr y flwyddyn gyntaf ac i egluro strwythurau’r cynlluniau gradd, gan gynnwys y gwahaniaethau rhwng modiwlau craidd, modiwlau dewisol a modiwlau dewis agored. Dosbarthu deunyddiau cyflwyno. (GORFODOL) Ystafell 312 Yr Ysgol Gelf
11.00 Cyfarfod i’r holl fyfyrwyr sydd eisiau cofrestru ar gyfer modiwlau a ddysgir trwy’r Gymraeg ac i fyfyrwyr ledled yr Athrofa sydd eisiau cwrdd â siaradwyr Cymraeg eraill. Darperir brecwast. Ystafell Gyfarfod yr Athrofa, Llawr D, Adeilad Hugh Owen, Penglais
19.00 - 21.00 Parti Croeso i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf. Ystafell 306 Yr Ysgol Gelf
Dydd Mawrth
09.00 - 17.00 Cofrestru i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf. (GORFODOL) Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Penglais
Dydd Iau
11.00 Cyflwyniad i’r Gwasanaethau Gwybodaeth, i’w ddilyn gan gyfarfodydd cyflwyno penodol ar gyfer Celfyddyd Gain, Hanes Celf a’r Celfyddydau Creadigol. (GORFODOL) Ystafell 312, Yr Ysgol Gelf
I’w gadarnhau Cyfarfod â’r tiwtor personol. Bydd eich tiwtor personol yn eich e-bostio i roi amser a lleoliad i chi. (GORFODOL) Yr Ysgol Gelf

Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun 02 Hydref 2017.

IBERS

Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS)

AmserDigwyddiadLleoliad

Dydd Llun

09.00-10.00

Croeso i IBERS. (GORFODOL)
Yn syth ar ôl y digwyddiad hwn, bydd y myfyrwyr yn cael eu rhoi mewn grwpiau yn ôl eu cynlluniau gradd ac yn cael eu harwain i leoliadau amrywiol i gael cyflwyniadau am eu cynllun gradd.

Darlithfa A12 ac Darlithfa A14, Adeilad Hugh Owen, Penglais

10.00-11.00

Cyflwyniadau i’r cynlluniau gradd.
Cyfle i gwrdd â’ch cyd-fyfyrwyr a’r staff ar eich cynllun gradd. Byddwch hefyd yn dewis eich modiwlau ar gyfer eich blwyddyn gyntaf yn y sesiwn hon. (GORFODOL)

Lleoliadau amrywiol yn Adeiladau Edward Llwyd, Carwyn James ac IBERS. Os ydych chi’n mynd ar goll neu’n ansicr ewch i’r Dderbynfa yn Adeilad Edward Llwyd neu Adeilad IBERS, Penglais.

11.00-12.00

Cwrdd â’ch Tiwtor Personol (GORFODOL)

Lleoliadau amrywiol yn Adeiladau Edward Llwyd, Carwyn James ac IBERS. Os ydych chi’n mynd ar goll neu’n ansicr ewch i’r Dderbynfa yn Adeilad Edward Llwyd neu Adeilad IBERS, Penglais.

Dydd Mawrth

09.00-17.00

Cofrestru i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf (Dim ond yn ORFODOL i’r myfyrwyr sydd wedi methu’r cyflwyniadau i’r cynlluniau gradd ddydd Llun, neu’r rhai sy’n dal i gael problemau cofrestru).

Stiwdio Greadigol Canolfan y Celfyddydau, Penglais (tu ôl i Ganolfan y Celfyddydau).

Dydd Mercher

09.00-17.00

Gweithgareddau cynllun gradd yr Wythnos Ymgartrefu. Ceir manylion yn ystod y cyflwyniadau i’r cynlluniau gradd ddydd Llun.

Lleoliadau amrywiol. Os ydych chi’n mynd ar goll neu’n ansicr ewch i’r Dderbynfa yn Adeilad Edward Llwyd neu Adeilad IBERS, Penglais.

Dydd Iau

09.00-17.00

Gweithgareddau cynllun gradd yr Wythnos Ymgartrefu. Ceir manylion yn ystod y cyflwyniadau i’r cynlluniau gradd ddydd Llun.

Lleoliadau amrywiol. Os ydych chi’n mynd ar goll neu’n ansicr ewch i’r Dderbynfa yn Adeilad Edward Llwyd neu Adeilad IBERS, Penglais.

Dydd Gwener

14.00-16.00

Digwyddiad Croesawu IBERS.

Lleoliad i'w gadarnhau yn ystod Wythnos Ymgartrefu.

Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun 02 Hydref 2017.

Cyfrifiadureg

Mae’r digwyddiadau canlynol yn rhai i’r holl fyfyrwyr newydd ar wahân i fyfyrwyr blwyddyn sylfaen. Dylai myfyrwyr blwyddyn sylfaen edrych yn nes i lawr y dudalen i weld eich digwyddiadau chi.

AmserDigwyddiadLleoliad

Dydd Llun

10.00 - 10.30

Croesawu myfyrwyr newydd i’r Athrofa. (GORFODOL)

MP0.15, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

10.30 - 11.30

Sesiwn gynghori i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf. (GORFODOL*)

MP0.15, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

12.00 – 14.00  Cwrw a phitsa i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf. Prif Neuadd, Undeb y Myfyrwyr, Penglais

13.30 - 14.30

Sesiwn gynghori i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf – ailadrodd y sesiwn uchod. (GORFODOL*)

MP0.15, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

14.00 - 16.00

Gwerthusiad mathemateg – 15 munud. (Ewch i hwn os cawsoch chi radd B i A* yn eich TGAU Mathemateg.)**

Hunan-asesiad rhaglennu - 20 munud. (I'w gymryd os ydych yn ystyried CS12510 - Functional Programming.)

B23, Adeilad Llandinam, Penglais

15.30 - 16.00

Cyfarfod i fyfyrwyr sy’n ailadrodd y flwyddyn gyntaf. (GORFODOL)

MP0.10, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

Dydd Mawrth

09.00 - 17.00

Cofrestru i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf. (GORFODOL)

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Penglais

Dydd Mercher

10.30 - 11.00

Cyfarfod i fyfyrwyr benywaidd.

Ystafell C57a, Adeilad Llandinam, Penglais

11.30 - 12.00

Cyfarfod i fyfyrwyr tramor.

Ystafell C57a, Adeilad Llandinam, Penglais

11.30 - 12.00

Cyfarfod i fyfyrwyr hŷn.

Ystafell E34, Adeilad Llandinam, Penglais

12.00 - 12.30

Cyfarfod i fyfyrwyr sy’n siarad Cymraeg.

Ystafell C57a, Adeilad Llandinam, Penglais

14.00 - 15.30

Sesiwn gynefino i holl fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf. (GORFODOL)

MP0.15, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

15.30 – 16.30

Cwrdd â’ch tiwtor personol. (GORFODOL)

MP0.15, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

Dydd Iau

09.00 - 18.00

Cyflwyniad i raglennu i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf. (GORFODOL)

Ystafell B23, Adeilad Llandinam, Penglais

Dydd Gwener

09.00 - 18.00

Cyflwyniad i raglennu i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf. (GORFODOL)

Ystafell B23, Adeilad Llandinam, Penglais

* Ewch i un sesiwn yn unig – mae’r sesiwn a ailadroddir am 13.30 ar gyfer y myfyrwyr nad oedd yn gallu dod i’r sesiwn gynharach am 10.30.

** Nid oes angen i chi wneud y gwerthusiad os oes gennych AS neu Safon Uwch mewn Mathemateg.

Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun 02 Hydref 2017.

Cyfrifiadureg: Myfyrwyr Blwyddyn Sylfaen

AmserDigwyddiadLleoliad

Dydd Llun

10.00-10.30

Croesawu myfyrwyr newydd i’r Athrofa. (GORFODOL)

MP0.15, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

10.30-11.30

Cynghori ar y gyfer myfyrwyr y flwyddyn sylfaen. (GORFODOL)

MP0.15, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

14.30-15.30

Sut i basio blwyddyn 0. (GORFODOL)

MP0.15, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

15.30-16.00

Cyfarfod i'r myfyrwyr sy'n ail-wneud y flwyddyn sylfaen. (GORFODOL)

MP3.05, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

15.30-16.30

Cwrw a phitsa i fyfyrwyr y flwyddyn sylfaen.

Sinema, Undeb y Myfyrwyr, Penglais

Dydd Mawrth

09.00-17.00

Cofrestru'r flwyddyn sylfaen. (GORFODOL)

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Penglais

Dydd Mercher
10.30 - 11.00 Cyfarfod i fyfyrwyr benywaidd.  Ystafell C57a, Adeilad Llandinam, Penglais
11.00 - 11.30  Cyfarfod i fyfyrwyr sy’n ailadrodd y flwyddyn sylfaen yn unig. (GORFODOL *) MP0.10, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais 
11.30 - 12.00  Cyfarfod i fyfyrwyr tramor.  Ystafell C57a, Adeilad Llandinam, Penglais 
11.30 - 12.00   Cyfarfod i fyfyrwyr hŷn. Ystafell E34, Adeilad Llandinam, Penglais 
12.00 - 12.30  Cyfarfod i fyfyrwyr sy’n siarad Cymraeg.  Ystafell C57a, Adeilad Llandinam, Penglais 

14.00-15.30

Sesiwn ymgynefino i fyfyrwyr newydd y flwyddyn sylfaen. (GORFODOL **)

MP0.15, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

15.30-16.30

Cwrdd â’ch tiwtor personol. (GORFODOL)

MP0.15, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

Dydd Gwener

08.00-18.00

Diwrnod gweithgareddau.

Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei rhoi

* I fyfyrwyr sy’n ailadrodd y flwyddyn sylfaen yn unig.

** Ni ddylai fyfyrwyr sy'n ailadrodd y flwyddyn sylfaen fynychu'r sesiwn yma.

Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun 02 Hydref 2017.

Ysgol Addysg

AmserDigwyddiadLleoliad
Dydd Llun
09.00 Croeso gan Gyfarwyddwr yr Athrofa i holl fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf. (GORFODOL) Theatr Canolfan y Celfyddydau, Penglais
10.00 neu 13.00 Cyflwyniad i fyfyrwyr.  Dylech fynychu ar un o’r amseroedd hyn yn unig. (GORFODOL)* Ystafell D5, Adeilad Hugh Owen, Penglais
11.00

Cyfarfod i’r holl fyfyrwyr sydd eisiau cofrestru ar gyfer modiwlau a ddysgir trwy’r Gymraeg ac i fyfyrwyr ledled yr Athrofa sydd eisiau cwrdd â siaradwyr Cymraeg eraill. Darperir brecwast.

Ystafell Gyfarfod yr Athrofa, Llawr D, Adeilad Hugh Owen, Penglais
Dydd Mawrth
09.00 - 17.00 Cofrestru i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf. (GORFODOL) Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Penglais
Dydd Iau
11.00 – 13.00 Bwffe Croeso a sgwrs sgiliau astudio. (GORFODOL) Medrus Mawr, Penbryn, Penglais

14.00

Sgwrs sgiliau llyfrgell a thaith. (GORFODOL) Ystafell D54, Adeilad Hugh Owen, Penglais
Dydd Gwener
10.00 - 12.00 Sesiynau galw heibio yr adrannau – cyfle i ddod am goffi a chael sgwrs â staff a mentoriaid myfyrwyr cyfredol. Foyer, P5, Penglais

* Dylech fynychu ar un o’r amseroedd hyn yn unig.

Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun 02 Hydref 2017.

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

AmserDigwyddiadLleoliad
Dydd Llun
09.00 Croeso gan Gyfarwyddwr yr Athrofa i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf. (GORFODOL) Theatr Canolfan y Celfyddydau, Penglais
10.30 - 11.30 Croeso i fyfyrwyr Anrhydedd Sengl, i’w ddilyn gan gyfarfod gyda’ch tiwtor personol. (GORFODOL) Ystafell D5, Adeilad Hugh Owen, Penglais
11.00 Cyfarfod i’r holl fyfyrwyr sydd eisiau cofrestru ar gyfer modiwlau a ddysgir trwy’r Gymraeg ac i fyfyrwyr ledled yr Athrofa sydd eisiau cwrdd â siaradwyr Cymraeg eraill. Darperir brecwast.  Ystafell Gyfarfod yr Athrofa, Llawr D, Adeilad Hugh Owen, Penglais 
12.00 - 13.00 Croeso i fyfyrwyr Anrhydedd Cyfun, i’w ddilyn gan gyfarfod gyda’ch tiwtor personol. (GORFODOL) Ystafell D5, Adeilad Hugh Owen, Penglais
14.30 - 16.00 Sesiwn Gynefino 1 – cwrdd â’r Adran. (GORFODOL) Ystafell C22, Adeilad Hugh Owen, Penglais
16.00 – 17.00 Pitsa a ddiodydd. Cyntedd yr Adran, Llawr D, Adeilad Hugh Owen, Penglais
Dydd Mawrth
09.00 - 17.00 Cofrestru i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf. Bydd staff yr adran wrth law i’ch cynorthwyo i ddewis eich modiwlau. Caiff y cofrestru ei hun ei wneud ar-lein. (GORFODOL) Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Penglais

Dydd Mercher

11.30 - 13.30

Taith Dywysedig o’r ardal leol (gwisgwch esgidiau addas).

Yn dechrau o Gyntedd yr Adran, Llawr D, Adeilad Hugh Owen, Pengalis
Dydd Iau
10.00 - 11.00 Sesiwn Gynefino 2:  Astudio Israddedig. (GORFODOL) Ystafell A14, Adeilad Hugh Owen, Penglais
12.00 - 12.30  Croeso i’n Myfyrwyr Rhyngwladol. Ystafell D54, Adeilad Hugh Owen, Penglais
14.00 - 14.30  Myfyrwyr Anrhydedd Sengl yn cyfarfod â’u tiwtoriaid personol. (GORFODOL)  Yst. Tiwtoriaid, Adeilad Hugh Owen, Penglais
14.30 - 15.00  Myfyrwyr Anrhydedd Cyfun yn cyfarfod â’u tiwtoriaid personol. (GORFODOL)  Yst. Tiwtoriaid, Adeilad Hugh Owen, Penglais
Dydd Gwener
14.00 - 16.00 Sesiwn Gynefino 2 - Cwrdd â’r Pwnc. (GORFODOL)  Ystafell A14, Adeilad Hugh Owen, Penglais

Yn ystod y wythnos gyntaf dylai manylion am y grwpiau seminar ymddangos ar eich cofnod myfyriwr.

Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun 02 Hydref 2017.

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

AmserDigwyddiadLleoliad

Dydd Llun

09.45 - 11.30

Croeso i fyfyrwyr newydd. (GORFODOL)

A6 Adeilad Llandinam, Penglais

11.30 - 11.50

Astudio Drwy'r Gymraeg yn ADGD (GORFODOL)

G3a Adeilad Llandinam, Penglais

12.00 - 12.20

Cyflwyniad i fyfyrwyr anrhydedd cyfun. (GORFODOL)

K5 Adeilad Llandinam, Penglais

13.30 - 15.00

Cyfarfodydd âi’r tiwtoriaid personol – anfonir manylion am amseroedd a lleoliadau drwy e-bost i’ch cyfrif Aber. (GORFODOL)

Adeilad Llandinam, Penglais

14.00 - 16.00

Clinig cofrestru – cyfle i fyfyrwyr gydag unrhyw ymholiadau ynghylch cofrestru i alw heibio cyn cofrestru.

Swyddfa Cyffredinol ,Llawr B, Adeilad Llandinam

14.00 - 16.00

Slotiau gyda Chydlynydd Anabledd yr adran – ar gyfer myfyrwyr sydd a unrhyw fath o anabledd, i drafod unrhyw fater yr hoffech eu codi gyda’r adran.

Jean Jones, K9a Llandinam

16.30 - 17.30

“Cyngor yr hoffwn i fod wedi’i gael y llynedd” – sesiwn groesawu gan y Gymdeithas Ddaearyddiaeth a’r Gymdeithas Gwyddor Daear.

0.26, Adeilad Edward Lloyd

17.30 - 19.00

Noson Gymdeithasol.

Melin Trafod, Llawr B, Adeilad Llandinam

Dydd Mawrth

09.00 - 17.00

Cofrestru i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf. (GORFODOL)

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Penglais

Dydd Iau

09.00 - 10.00

‘Cael y mwyaf o’ch gradd’ i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy’n astudio BSc Daearyddiaeth Ffisegol a BA Daearyddiaeth Ddynol. (GORFODOL)

0.15, Prif Ddarlithfa, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

16.00 - 16.30

Cyflwyniadau i’r llyfrgell trwy gyfrwng y Saesneg. * (GORFODOL)

A6 Adeilad Llandinam, Penglais

16.00 - 16.30

Cyflwyniadau i’r llyfrgell trwy gyfrwng y Gymraeg. * (GORFODOL)

A6 Adeilad Llandinam, Penglais

Dydd Gwener

09.30 - 10.30

‘Cael y mwyaf o’ch gradd’ i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy’n astudio BSc Daearyddiaeth, BSc Gwyddor Daear Amgylcheddol a BSc Gwyddor yr Amgylchedd. (GORFODOL)

A6 Adeilad Llandinam, Penglais

*Dylech fynd i’r cyflwyniad sy’n berthnasol i’r iaith y byddwch yn astudio ynddi.

Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun 02 Hydref 2017.

Hanes a Hanes Cymru

AmserDigwyddiadLleoliad

Dydd Llun

09.30 - 12.30

Digwyddiad Croeso ac Ymgyfarwyddo. (GORFODOL)

Ystafell C22, Adeilad Hugh Owen, Penglais.

19.00 - 21.00

Digwyddiad cymdeithasol.

Cyntedd yr Adran Hanes a Hanes Cymru, Llawr C, Adeilad Hugh Owen, Penglais.

Dydd Mercher

09.00 - 17.00

Cofrestru i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf. (GORFODOL)

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Penglais.

 Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun 02 Hydref 2017.

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

AmserDigwyddiadLleoliad

Dydd Llun

12.30 - 13.30

Cyfarfod i groesawu myfyrwyr newydd. (GORFODOL)

Prif Ddarlithfa, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

14.15 - 16.30  Cynghori. Ystafell y Gorllewin, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Penglais

Dydd Mawrth

09.00 - 17.00

Cofrestru i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf. (GORFODOL)

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Penglais

18.00 - 19.00

Derbyniad i fyfyrwyr newydd.

Y Brif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Penglais

Dydd Mercher

13.00 - 14.00  Gwybodaeth Hanfodol: Rhan Un. (GORFODOL)

Y Brif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Penglais

14.00 - 16.00 Cyfarfodydd â’r Tiwtoriaid Personol. (GORFODOL) Swyddfeydd y Staff

Dydd Iau

11.00 - 12.00 Gwybodaeth Hanfodol: Rhan Dau. (GORFODOL) 

Y Brif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Penglais

Dydd Gwener

11.00 - 12.00 Gwybodaeth Hanfodol: Rhan Tri. (GORFODOL) 

Y Brif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Penglais

 Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun 02 Hydref 2017.

Ysgol Gyfraith Aberystwyth

AmserDigwyddiadLleoliad
Dydd Llun
10.30 - 12.00 Croeso a chyflwyniad cyffredinol i Ysgol Gyfraith Aberystwyth. (GORFODOL) Darlithfa T1 Adeilad Elystan Morgan, Llanbadarn
12.00 - 14.00 Cyfarfodydd ar gyfer cynlluniau gradd penodol. (GORFODOL) Ystafelloedd yn Adeiladau Elystan Morgan neu Rheidol, Llanbadarn (cewch wybod pa ystafell i fynd iddi yn y sesiwn gyflwyno)
14.00 - 14.30 Astudio cyfrwng Cymraeg. Ystafell 1.10 Adeilad Elystan Morgan, Llanbadarn
14.00 - 15.00 Cyfarfod i groesawu myfyrwyr Erasmus.  (GORFODOL i fyfyrwyr Erasmus yn unig) Ystafell B1.17 Adeilad Elystan Morgan, Llanbadarn
 

Bws am ddim - Mae'r bws yn dilyn llwybr cylchol rhwng yr Orsaf Bysys a Champws Llanbadarn.

Dydd Llun 25.09.17

 

Gorsaf bysys

Campws Penglais

CK's/Cwrt Mawr

Campws 
Llanbadarn

CK's/Cwrt Mawr

Campws Penglais

Gorsaf bysys

10.00

10.10

10.20

10.30

-

-

10.45

11.30

11.40

11.50

12.00

-

-

12.15

12.20

12.30

12.40

12.50-13.10

13.15

13.20

13.25

13.30

13.35

13.40

13.50-13.10

14.15

14.20

14.30

14.40

-

-

14.50-15.00

15.10
(stop olaf)

-

-

17.40

-

-

17.50-18.10

18.20

18.30

18.40

 
Dydd Mawrth
09.00 - 17.00 Cofrestru i holl fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf heblaw myfyrwyr mynediad uniongyrchol/cynllun trosglwyddo’r Deyrnas Unedig. (GORFODOL) Y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Penglais
16.30 – 18.00 Sesiwn gyfarwyddyd i gofrestru myfyrwyr mynediad uniongyrchol/cynllun trosglwyddo’r Deyrnas Unedig. (GORFODOL) Ystafell C22 Adeilad Hugh Owen, Penglais
Dydd Mercher
12.00 – 13.30 Achos Ffug a gynhelir gan y Gymdeithas Ffuglysoedd. Ystafell 1.21 Adeilad Elystan Morgan, Llanbadarn
12.00 – 13.30 Ffilm a thrafodaeth i fyfyrwyr Troseddeg. Blas Padarn, Llanbadarn
13.30 - 14.00 Bydd Teithiau Tywys yn gadael y cyntedd yr Adeilad Elystan Morgan.  Archebwch eich lle o Dydd Iau 21 Medi ymlaen trwy alw heibio derbynfa Elystan Morgan neu drwy e-bostio iblstaff@aber.ac.uk Llanbadarn
14.00 - 16.00 Digwyddiad Croeso (gyda choffi a chacen) i holl fyfyrwyr newydd y Gyfraith a Throseddeg. Gan gynnwys Ffair y Glas ar thema y Gyfraith a Throseddeg sy’n cynnwys gwybodaeth am Gymdeithas y Gyfraith, y Gymdeithas Droseddeg, Y Gymdeithas Ffuglysoedd, LexisNexis, Erasmus, Ffordd Hyn. Blas Padarn, Llanbadarn
Dydd Iau
09.10 - 11.00 Sesiynau i gyflwyno’r modiwlau. (GORFODOL) Bydd yr amseroedd a’r lleoliadau ar gael ar ein gwefan o ganol mis Medi
12.15 – 12.45 Cyflwyniad adrannol i’r llyfrgell a’r adnoddau TG. (GORFODOL) Darlithfa T1, Adeilad Elystan Morgan, Llanbadarn
13.00 – 16.30 Cyfarfod â thiwtoriaid personol. (GORFODOL) I’w gadarnhau drwy e-bost i’ch cyfrif Aber
13.00 – 16.30 Cyfarfod â’r mentoriaid cymheiriaid – dyma fenter adrannol i helpu myfyrwyr newydd i ymgartrefu i fywyd yn Aber. (BUDDIOL) I’w gadarnhau drwy e-bost i’ch cyfrif Aber
Dydd Gwener
09.10 - 11.00 Sesiynau i gyflwyno’r modiwlau. (GORFODOL) Bydd yr amseroedd a’r lleoliadau ar gael ar ein gwefan o ganol mis Medi
11.10 - 12.00 Myfyrwyr rhyngwladol - sgwrs cydymffurfio. (GORFODOL i'r holl fyfyrwyr rhyngwladol) Darlithfa T1, Adeilad Elystan Morgan, Llanbadarn
11.10 – 15.00 Cyfarfod â thiwtoriaid personol. (GORFODOL) I’w gadarnhau drwy e-bost i’ch cyfrif Aber
11.10 – 15.00 Cyfarfod â’r mentoriaid cymheiriaid – dyma fenter adrannol i helpu myfyrwyr newydd i ymgartrefu i fywyd yn Aber. (BUDDIOL) I’w gadarnhau drwy e-bost i’ch cyfrif Aber

Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun 02 Hydref 2017.

Ysgol Fusnes Aberystwyth

AmserDigwyddiadLleoliad

Dydd Llun

12.00 - 13.00

Cyfarfod â Chydlynydd y Cynllun i fyfyrwyr Erasmus. (GORFODOL i fyfyrwyr Erasmus yn unig.)

Ystafell Gyfrifiadura’r Uwchraddedigion (RB 0.60), Adeilad Rheidiol, Llanbadarn

13.00 - 14.00

Cyfle i ddarganfod cyfleoedd amrywiol i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ystafell 0.35 Adeilad Rheidiol, Llanbadarn

14.00 - 15.00

Cyfarfod i groesawu myfyrwyr y flwyddyn gyntaf, myfyrwyr Erasmus a’r myfyrwyr rhyngwladol gan gynnwys cyflwyniad i’r llyfrgell a’r adnoddau TG. (GORFODOL)

Darlithfa T1, Adeilad Elystan Morgan, Llanbadarn

15.00 - 16.30

Darlith ymgynghorol ac ymarfer gan gydlynydd y cynllun gradd i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy’n astudio Busnes a Rheolaeth gan gynnwys taith o amgylch Llanbadarn. (GORFODOL)

Ystafell 3.01, Adeilad Rheidol, Llanbadarn

15.00 - 16.30

Darlith ymgynghorol ac ymarfer gan gydlynydd y cynllun gradd i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy’n astudio Marchnata gan gynnwys taith o amgylch Llanbadar. (GORFODOL)

Yst. 0.23 Adeilad Rheidol, Llanbadarn

15.00 - 16.30

Darlith ymgynghorol ac ymarfer gan gydlynydd y cynllun gradd i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy’n astudio Economeg gan gynnwys taith o amgylch Llanbadarn. (GORFODOL)

Yst. 0.55 Adeilad Rheidol, Llanbadarn

15.00 - 16.30

Darlith ymgynghorol ac ymarfer gan gydlynydd y cynllun gradd i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy’n astudio Cyfrifeg a Chyllid gan gynnwys taith o amgylch Llanbadarn. (GORFODOL)

Yst. 2.21 Adeilad Rheidol, Llanbadarn

15.00 - 16.30

Darlith ymgynghorol ac ymarfer gan gydlynydd y cynllun gradd i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy’n astudio Twristiaeth gan gynnwys taith o amgylch Llanbadarn. (GORFODOL)

Yst. 0.38 Adeilad Rheidiol, Llanbadarn

16.30 - 18.00

Cwis croesawu yn y prynhawn – cwrdd â’ch tiwtor.

PB, Ystafell Padarn, Llanbadarn

 

Bws am ddim - Mae'r bws yn dilyn llwybr cylchol rhwng yr Orsaf Bysys a Champws Llanbadarn.

Dydd Llun 25.09.17

 

Gorsaf bysys

Campws Penglais

CK's/Cwrt Mawr

Campws 
Llanbadarn

CK's/Cwrt Mawr

Campws Penglais

Gorsaf bysys

10.00

10.10

10.20

10.30

-

-

10.45

11.30

11.40

11.50

12.00

-

-

12.15

12.20

12.30

12.40

12.50-13.10

13.15

13.20

13.25

13.30

13.35

13.40

13.50-13.10

14.15

14.20

14.30

14.40

-

-

14.50-15.00

15.10
(stop olaf)

-

-

17.40

-

-

17.50-18.10

18.20

18.30

18.40

 

Dydd Mawrth

09.00 - 16.00

Cofrestru i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf. (GORFODOL)

Y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Penglais

Dydd Mercher

15.00 - 17.00

Cyfleoedd gwaith, rhagolygon gyrfaol a sgiliau astudio i fyfyrwyr rhyngwladol.

A12 Adeilad Hugh Owen, Campws Penglais

Dydd Iau

10.00 - 13.00

Sesiwn sgiliau gyrfaoedd. (GORFODOL)

Ystafell Padarn, Blas Padarn, Llanbadarn

13.30 - 17.00

Taith faes gynefino i fyfyrwyr Twristiaeth – y trefniadau trafnidiaeth i’w cadarnhau. (GORFODOL)

Labrinth y Brenin Arthur, Corris

14.00 - 15.00

Adrodd yn ôl ar y sesiwn sgiliau gyrfaoedd a’r seremoni wobrwyo. (GORFODOL)

Ystafell Padarn, Blas Padarn, Llanbadarn

17.00

Profiad Myfyrwyr Rhyngwladol yn Aberystwyth.

Y Cwtch, Blas Padarn, Llanbadarn

Dydd Gwener

11.00 - 12.00

Myfyrwyr Rhyngwladol - Sgwrs Cydymffurfio. (GORFODOL i’r holl fyfyrwyr rhyngwladol.)

Darlithfa T1, Adeilad Elystan Morgan, Llanbadarn

13.00 - 14.00

Prynhawn gyda’ch tiwtor personol a chyngor gyrfaol.

Swyddfeydd y staff, Adeilad Rheidiol, Llanbadarn

14.00 - 15.00

Cymorth astudio a iaith Saesneg i fyfyrwyr ABG*.

Ystafell 0.52, Adeilad Rheidiol, Llanbadarn

Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun 02 Hydref 2017.

*ABG - Athrofa Busnes a'r Gyfraith.

Mathemateg

AmserDigwyddiadLleoliad

Dydd Llun

09.15 – 09.45

Croeso i’r Athrofa Mathemateg, Ffiseg a Chyfrifiadureg. (GORFODOL)

MP 0.15, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

10.00 - 11.15

Cyflwyniad i’r holl fyfyrwyr sy’n astudio graddau gyda ‘Mathemateg’ a ‘Mathemategol’ yn eu teitlau (gan gynnwys sylfaen). (GORFODOL)

MP 0.10, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

11.30 - 12.00

Cyflwyniad i’r holl fyfyrwyr Mathemateg blwyddyn sylfaen. (GORFODOL)

MP 0.10, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

11.30 – 12.00

Cyflwyniad i’r holl fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn astudio Mathemateg trwy gyfrwng y Gymraeg.

MP 2.04, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

12.00 - 12.30

Sesiwn i fyfyrwyr Blwyddyn Sylfaen sy’n dychwelyd ac sy’n dechrau blwyddyn 1. (GORFODOL)  MP 0.10, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

15.30 - 16.00

Cwrdd â’ch tiwtor personol – holl fyfyrwyr Mathemateg y flwyddyn gyntaf. (GORFODOL)

Llyfrgell, Llawr 4, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

16.00 - 17.00

Digwyddiad cymdeithasol.

Llyfrgell, Llawr 4, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

Dydd Mawrth

09.00 – 17.00

Cofrestru i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf. (GORFODOL)

Y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Penglais

Dydd Mercher

11.30 – 13.30

Cyflwyniad i Blackboard a’r prawf diagnostig, Cyflwyniad i’r Llyfrgell a’r Gwasanaethau Gwybodaeth. Amser am sesiwn cwestiwn ac ateb – holl fyfyrwyr Mathemateg blwyddyn 1. (GORFODOL)

Ystafell B23, Adeilad Llandinam, Penglais

13.30 – 15.30

Cyflwyniad i Blackboard a’r prawf diagnostig, Cyflwyniad i’r Llyfrgell a’r Gwasanaethau Gwybodaeth. Amser am sesiwn cwestiwn ac ateb - holl fyfyrwyr Ffiseg a Mathemateg Blwyddyn 0 (Blwyddyn Sylfaen). (GORFODOL)

Ystafell B23, Adeilad Llandinam, Penglais

Dydd Iau

10.30 – 10.45

Sesiwn i fyfyrwyr Mathemateg sy’n ailadrodd eu blwyddyn gyntaf. (GORFODOL)

MP 0.11, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

Dydd Gwener

14.00 - 15.00

Sesiwn adborth. (GORFODOL)

MP 0.15, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun 02 Hydref 2017.

Ieithoedd Modern

AmserDigwyddiadLleoliad

Dydd Llun

09.00

Croeso gan Gyfarwyddwr yr Athrofa i holl fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf. (GORFODOL)

Theatr Canolfan y Celfyddydau, Penglais

11.00

Cyfarfod i’r holl fyfyrwyr sydd eisiau cofrestru ar gyfer modiwlau a ddysgir trwy’r Gymraeg ac i fyfyrwyr ledled yr Athrofa sydd eisiau cwrdd â siaradwyr Cymraeg eraill. Darperir brecwast.

Ystafell Gyfarfod yr Athrofa, Llawr D, Adeilad Hugh Owen, Penglais

13.00 - 14.00

Cyflwyniad i holl fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf ar gyrsiau anrhydedd. (GORFODOL)

Ystafell D5, Adeilad Hugh Owen, Penglais

14.00-16.00

Rhan 1 - cynghori ar ddewis modiwlau

Cyntedd Ieithoedd Modern, Adeilad Hugh Owen, Penglais

Dydd Mawrth

09.00 - 17.00

Cofrestru i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf. (GORFODOL)

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Penglais

Dydd Mercher

13.00 – 15.45

Cyflwyniad i’r Labordy Iaith. (GORFODOL)

13.00 – 13.45: cyfenw A-G

14.00 – 14.45: cyfenw H-P

15.00 – 15.45: cyfenw Q-Z

Labordy Iaith 2, Adeilad Hugh Owen, Penglais
13.00 – 15.45

Cyflwyniad i’r Llyfrgell. (GORFODOL)

13.00 – 13.45: cyfenw H-P

14.00 – 14.45: cyfenw Q-Z

15.00 – 15.45: cyfenw A-G

Llyfrgell Hugh Owen, Penglais

Dydd Iau

13.30 – 16.00 Croeso i’r adran Ieithoedd Modern. (GORFODOL) Ystafell C4, Adeilad Hugh Owen, Penglais

16.00 - 18.00

Derbyniad i holl fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf.

Cyntedd Ieithoedd Modern, Adeilad Hugh Owen, Penglais

Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun 02 Hydref 2017.

Ffiseg

AmserDigwyddiadLleoliad

Dydd Llun

09.15 - 09.45

Croeso i’r Athrofa Mathemateg, Ffiseg a Chyfrifiadureg. (GORFODOL)

Prif Ddarlithfa MP 0.15, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

10.00 - 11.30

Croeso a chyflwyniad i astudiaethau academaidd yn yr Adran Ffiseg. (GORFODOL) Darlithfa MP 0.11, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

10.00 - 11.30

Croeso a rhagarweiniad i astudiaethau academaidd yn yr Adran Ffiseg i fyfyrwyr ar gynlluniau gradd ffiseg gyda blwyddyn sylfaen (F301 ac F512). (GORFODOL)

Labordy MP 1.00, Llawr Cyntaf, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

11.30 - 12.00

Sesiwn i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn astudio Ffiseg a Mathemateg trwy gyfrwng y Gymraeg.

SEL MP 2.04, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

15.30 - 16.00

Cwrdd â’ch tiwtor personol. (GORFODOL)

Labordy MP 2.00, Ail Lawr, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

16.00 - 17.00 Digwyddiad croesawu – pitsa a diodydd. Cyntedd, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

Dydd Mawrth

09.00 - 17.00 Cofrestru i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf. (GORFODOL) Y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Penglais

Dydd Mercher

09.30 - 11.30

Ymgyfarwyddo â systemau electronig (gan gynnwys gwerslyfr electronig Ffiseg, Blackboard, y Llyfrgell/Gwasanaethau Gwybodaeth), sesiwn holi ac ateb, a Phrawf Diagnostig – holl fyfyrwyr Ffiseg Blwyddyn 1. (GORFODOL)

Ystafell B23, Adeilad Llandinam, Penglais
13.30 - 15.30

Ymgyfarwyddo â systemau electronig (gan gynnwys Blackboard, y Llyfrgell/Gwasanaethau Gwybodaeth), sesiwn holi ac ateb, a Phrawf Diagnostig - holl fyfyrwyr Ffiseg a Mathemateg Blwyddyn 0 (Blwyddyn Sylfaen). (GORFODOL)

Ystafell B23, Adeilad Llandinam, Penglais 

Dydd Gwener

14.00 - 15.00 Sesiwn adborth ar y prawf diagnostig mathemateg. (GORFODOL) Prif Ddarlithfa MP 0.15, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun 02 Hydref 2017.

Seicoleg

AmserDigwyddiadLleoliad

Dydd Llun

09.15 - 10.15

Sesiwn groesawu i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf (gallwch gyfarfod wrth Adeilad P5 am 09.00 os ydych yn ansicr ynghylch ble i fynd). (GORFODOL)

0.26, Edward Llwyd, Penglais

10.45 - 11.15 

Croesawu Myfyrwyr Rhyngwladol (ar gyfer myfyrwyr o’r tu allan i’r DU).

1.61, Adeilad P5, Penglais
10.45 - 11.15   Croesawu Myfyrwyr Cymraeg (ar gyfer myfyrwyr Cymraeg eu hiaith). 1.62, Adeilad P5, Penglais

13.00 - 14.00

Seicoleg Anrhydedd Sengl (C800/WF7F/N1FW) Croeso i’r Her Seicoleg. (GORFODOL)

C22, Hugh Owen, Penglais

14.00 - 15.00

Seicoleg a Throseddeg (CM89/A1C6) Croeso i’r Her Seicoleg. (GORFODOL)

1.64, Adeilad P5, Penglais

14.00 - 16.00

Cyfarfod 30 munud â’r tiwtor personol – anfonir manylion am amser a lleoliad drwy e-bost i’ch cyfrif Aber. (GORFODOL)

Adeilad P5, Penglais

14.00 - 16.00

Clinig cofrestru – cyfle i fyfyrwyr gydag unrhyw ymholiadau ynghylch cofrestru i alw heibio cyn cofrestru.

Y Swyddfa Gyffredinol, Adeilad P5, Penglais

Dydd Mawrth

09.00 - 17.00

Cofrestru i fyfyrwyr i flwyddyn gyntaf. (GORFODOL)

Y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Penglais

Dydd Mercher

10.00 - 12.00

Sesiwn Mantais Seicoleg Aber. (GORFODOL)

C22, Hugh Owen, Penglais

17.30 - 19.00

Derbyniad Pitsa - cwrdd â’r staff a’n myfyrwyr-fentoriaid. (GORFODOL)

Arts Centre Bar

Dydd Iau

10.00 - 12.00

Sesiwn ‘cyflwyniad i astudio’ i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf : eich gradd – rydym yma i helpu. (GORFODOL)

C22, Hugh Owen, Penglais

14.00 - 15.00

Teithiau o’r campws – teithiau o leoliadau’r ystafelloedd ar y campws gyda rhai o’n myfyrwyr presennol.

Gadael o Adeilad P5, Penglais

Dydd Gwener

10.00 - 15.00

Taith Maes dydd Gwener – “Seicoleg yn y dref”. Bore o Seicoleg ymarferol o gwmpas tref Aberystwyth.

I'w gadarnhau

Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun 02 Hydref 2017.

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

AmserDigwyddiadLleoliad

Dydd Llun

09.00

Croeso gan Gyfarwyddwr yr Athrofa i holl fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf. (GORFODOL)

Theatr Canolfan y Celfyddydau, Penglais

10.30 - 11.15

Croeso gan Bennaeth yr Adran a chyfarfod cyntaf gyda’r tiwtoriaid personol i holl fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sydd â chyfenwau A-M*. (GORFODOL)

Stiwdio Emily Davies, Adeilad Parry Williams, Penglais

11.00

Cyfarfod i’r holl fyfyrwyr sydd eisiau cofrestru ar gyfer modiwlau a ddysgir trwy’r Gymraeg ac i fyfyrwyr ledled yr Athrofa sydd eisiau cwrdd â siaradwyr Cymraeg eraill. Darperir brecwast.

Ystafell Gyfarfod yr Athrofa, Llawr D, Adeilad Hugh Owen, Penglais

11.15 - 12.00

Croeso gan Bennaeth yr Adran a chyfarfod cyntaf gyda’r tiwtoriaid personol i holl fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sydd â chyfenwau N-Z*.  (GORFODOL)

Stiwdio Emily Davies, Adeilad Parry Williams, Penglais

14.00 - 15.00

Cyfarfod i fyfyrwyr sy’n astudio graddau trwy gyfrwng y Gymraeg*. (GORFODOL)

Ystafell 2.51, Adeilad Parry Williams, Penglais

14.00 - 15.00

Cyfarfod i fyfyrwyr sy’n astudio am radd mewn Astudiaethau Ffilm a Theledu ac Astudiaethau’r Cyfryngau a Chyfathrebu. (GORFODOL)

Stiwdio Emily Davies, Adeilad Parry Williams, Penglais

15.00 - 16.00

Cyfarfod i fyfyrwyr sy’n astudio graddau anrhydedd sengl a chyfun mewn Drama ac Astudiaethau Theatr a Senograffeg a Dylunio Theatr.  (GORFODOL)

Stiwdio Emily Davies, Adeilad Parry Williams, Penglais

Dydd Mawrth

09.00 - 17.00

Cofrestru i holl fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf. (GORFODOL)

Foyer, Adeilad Parry Williams, Penglais

Dydd Mercher

10.00 - 10.30

Blwyddyn Gyntaf: ‘Cwrdd â’ch Mentor’. (GORFODOL)

Stiwdio Emily Davies, Adeilad Parry Williams, Penglais

11.00 - 12.00

Blwyddyn Gyntaf: Croeso i Fyfyrwyr yr UE a Rhyngwladol.

Ystafell 2.51, Adeilad Parry Williams, Penglais

Dydd Iau

12.00 - 13.30

Blwyddyn Gyntaf: Rhagarweiniad, yn cynnwys Croeso gan Gwasanaethau Gwybodaeth. (GORFODOL)

Ystafell A12, Adeilad Hugh Owen, Penglais

Dydd Gwener

11.00 - 11.30

Blwyddyn Gyntaf: Croeso i Fyfyrwyr cyrsiau Anrhydedd Cyfun.

Ystafell 0.10, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

* Os nad ydych yn gallu mynd i’r cyfarfod a neilltuwyd ar eich cyfer oherwydd ei fod yn gwrthdaro ag un arall, gallwch fynd i gyfarfod arall. Mae’n bwysig eich bod chi’n mynd i un o’r sesiynau hyn.

Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun 02 Hydref 2017.

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

AmserDigwyddiadLleoliad
Dydd Llun
09.00 Croeso gan Gyfarwyddwr yr Athrofa i holl fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf.  (GORFODOL) Theatr Canolfan y Celfyddydau, Penglais
11.00 Croeso anffurfiol i Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd (brecwast hwyr). Ystafell Gyfarfod yr Athrofa, Llawr D, Adeilad Hugh Owen, Penglais
Dydd Mawrth
09.00 - 17.00 Cofrestru i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf .(GORFODOL) Y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Penglais
Dydd Iau
12.00 - 12.30 Croeso i’n Myfyrwyr Rhyngwladol. (GORFODOL) Ystafell C6, Adeilad Hugh Owen, Penglais
14.00 Croeso ffurfiol i Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd. (GORFODOL) Ystafell D5, Adeilad Hugh Owen, Penglais
Dydd Llun
19.30 Noson groeso. I'w gadarnhau

Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun 02 Hydref 2017.