Penwythnos Mawr y Croeso a’r Wythnos Ymgartrefu

Penwythnos Mawr y Croeso

Dydd Gwener 22 Medi 2017

AmserDigwyddiad

08.30-21.15

Bws AM DDIM

Clicia yma i weld yr amserlen.

09.00-18.00

Penwythnos Mawr y Croeso
Y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais

Galwch i mewn unrhyw bryd i gael gwybodaeth am wasanaethau cymorth y Brifysgol, sy’n cynnwys:

 • Casglu eich allwedd (ar gael 24 awr y dydd) a'ch Cerdyn Aber (pob myfyriwr sy'n byw yn llety'r Brifysgol, mwy o fanylion ar sut i gasglu dy allwedd tu hwnt i’r oriau hyn)
 • Gwybodaeth academaidd
 • Talu ffioedd
 • Iechyd, lles, anabledd, anghenion dysgu penodol
 • Cofrestru â Meddyg Teulu
 • Profiad Myfyrwyr Rhyngwladol
 • Gwaith rhan-amser ac achlysurol, cyfleoedd gwaith eraill a sgiliau
 • Cyrsiau Cymraeg i Oedolion a Dysgu Gydol Oes
 • Y Ganolfan Chwaraeon

08.30-22.00

Llyfrgell Hugh Owen

 • Nôl eich Cerdyn Aber (i fyfyrwyr nad ydynt yn byw yn llety'r Brifysgol)
 • Cymorth i roi eich cyfrif e-bost ar waith a chysylltu eich dyfeisiau â rhwydwaith y Brifysgol
 • Llwytho ffoto digidol ar gyfer eich cerdyn Aber a’ch Cofnod Myfyriwr
 • Gwerthu ceblau rhwydwaith
 • Defnyddio adnoddau llyfrgell a chyfrifiaduron

10.00-16.00

Taith a Chyflwyniad am ddim i’r
Ganolfan Chwaraeon, Campws Penglais

Mae pob taith yn para hyd at 30 munud ac yn cynnwys:

 • gair o groeso ac yn rhoi cyflwyniad hanfodol er mwyn iti allu defnyddio ein cyfarpar
 • cyflwyniad byr i gyfleusterau a gwasanaethau'r Ganolfan Chwaraeon
 • gwneud yn siŵr dy fod yn gwybod ble i gael cymorth a chefnogaeth. Rydym yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gen ti ynglŷn â chwaraeon ac ymarfer corff (byddwn ni o gwmpas yng Nghanolfan y Celfyddydau neu galwa heibio’r Ganolfan Chwaraeon)

 

Dylai pob myfyriwr newydd fynychu o leiaf un Cyflwyniad i’r Gampfa (cynhelir y teithiau hyn drwy gydol yr wythnos):

 • 10.00
 • 11.00
 • 12.00
 • 13.00
 • 14.00
 • 15.00
 • 16.00
10.00-17.00

Desg wybodaeth Undeb y Myfyrwyr
Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

Angen prynu Cerdyn Bws neu Gerdyn NUS Extra? Efallai bod gennych ymholiad ynglŷn ag ymuno â chlwb neu gymdeithas chwaraeon, neu am gael gwybodaeth am ddigwyddiadau gyda’r hwyr? Gall derbynfa Undeb y Myfyrwyr roi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

09.00-18.00

Tîm A

Chwiliwch am ein myfyrwyr presennol yn eu crysau-T coch – mi fyddan nhw ym mhob neuadd a’r mannau cyrraedd, ac o amgylch y campws. Os bydd angen cymorth arnoch i ddod o hyd i’ch ystafell neu os bydd gennych ymholiadau cyffredinol, holwch y rhain!

09.00-16.00

Gwasanaeth Gyrfaoedd – cyngor ac ymholiadau cyffredinol
Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

Dewch i ddarganfod yr holl bethau pwysig y mae angen i chi eu gwneud yn ystod eich blwyddyn gyntaf yma. Cystadlaethau hwyliog i gymryd rhan ynddynt, gwobrau i’w hennill, hunluniau i’w cymryd a nwyddau rhad ac am ddim i’w casglu.

11.30 & 17.30

Gwasanaeth Cwrdd a Chyfarch o faes awyr Birmingham
Manylion archebu yn
www.aber.ac.uk/en/international/travel

(Mae’r gwasanaeth Cwrdd a Chyfarch hefyd i’w gael ddydd Mercher 20 a dydd Iau 21 Medi)

 

Dosbarthiadau di-dâl yn y Ganolfan Chwaraeon
Ganolfan Chwaraeon, Campws Penglais

Mynediad am ddim i bob myfyriwr dros y penwythnos ar gyfer y sesiynau canlynol (Amserlen Dosbarthiadau):

 • 07.15-08.00  Sbinio
 • 10.30-11.15  Campfa Dŵr
 • 12.15-13.00  Ymarfer cylchol ‘work-it’
 • 13.10-13.55  Ymarfer Pwysau Llaw
 • 16.00-17.00  Ioga Pŵer 
 • 17.00-18.30  Ioga Hatha 
 • 17.30-18.15  HIIT (Hyfforddiant Ysbeidiol Dwysedd Uchel)
 • 18.00-18.45  Sbinio
 • 18.30-19.30  Zumba
 • 10.30-20.00  Nofio (Cer i’n gwefan i gael manylion llawn am yr Amseroedd Nofio Cyffredinol)
 

Sinema
Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais

 • 14.30  Kill Bill Vol 1 (AM DDIM i Fyfyrwyr)
 • 17.45  Victoria and Abdul (£4)
 • 20.15  Victoria and Abdul (£4)
17.00-20.00

Welcome BBQ
Brynamlwg Bar a Bwyty, Campws Penglais

Dere â ffrind i fwynhau 2 bryd am brys un ar bob pryd.

19.30

Parti Pwnsh UMCA
Yr Hen Lew Du

Noson i groesawu chi nol i Aberystwyth am flwyddyn arall ac i gwrdd a’r glasfyfyrwyr.

20.00

Y Cwis Mawr
Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

Ffurfiwch dimau o ffrindiau newydd er mwyn cystadlu yn ein cwis cyfeillgar, wrth i chi ddod i adnabod eich gilydd yn well - bydd gwobrau i'w hennill! Gwesteir gan tim Swyddogion llawn amser UMAber: Bruce, Emma, Gwion, Jess & Molly.

Dydd Sadwrn 23 Medi 2017

AmserDigwyddiad
08.30-18.15

Bws AM DDIM

Clicia yma i weld yr amserlen.

09.00-18.00

Penwythnos Mawr y Croeso
Y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais

Galwch i mewn unrhyw bryd i gael gwybodaeth am wasanaethau cymorth y Brifysgol, sy’n cynnwys:

 • Casglu eich allwedd (ar gael 24 awr y dydd) a'ch Cerdyn Aber (pob myfyriwr sy'n byw yn llety'r Brifysgol, mwy o fanylion ar sut i gasglu dy allwedd tu hwnt i’r oriau hyn)
 • Gwybodaeth academaidd
 • Talu ffioedd
 • Iechyd, lles, anabledd, anghenion dysgu penodol
 • Cofrestru â Meddyg Teulu
 • Profiad Myfyrwyr Rhyngwladol
 • Gwaith rhan-amser ac achlysurol, cyfleoedd gwaith eraill a sgiliau
 • Cyrsiau Cymraeg i Oedolion a Dysgu Gydol Oes
 • Y Ganolfan Chwaraeon
08.30-22.00

Llyfrgell Hugh Owen

 • Nôl eich Cerdyn Aber (i fyfyrwyr nad ydynt yn byw yn llety'r Brifysgol)
 • Cymorth i roi eich cyfrif e-bost ar waith a chysylltu eich dyfeisiau â Rhwydwaith y Brifysgol
 • Llwytho ffoto digidol ar gyfer eich Cerdyn Aber a’ch Cofnod Myfyriwr
 • Gwerthu ceblau rhwydwaith
 • Defnyddio adnoddau llyfrgell a chyfrifiadur

12.00-15.30

Teithiau o amgylch y Llyfrgell

Bydd pob taith yn para hyd at 30 munud ac yn:

 • Eich croesawu i’r llyfrgell a’ch helpu i ffeindio’ch ffordd o amgylch y lle
 • Eich cyflwyno’n fyr i’r adnoddau a’r gwasanaethau yn y llyfrgell
 • Gwneud yn siŵr eich bod yn gwybod ble i gael cymorth a chefnogaeth

Dylai’r holl fyfyrwyr newydd fynd ar o leiaf un daith (byddant yn cael eu cynnal trwy gydol yr wythnos).

Llyfrgell Hugh Owen

 • 12.00
 • 13.00
 • 14.00
 • 15.00

Am ragor o fanylion, gan gynnwys y lleoliadau, gweler:
http://www.aber.ac.uk/cy/is/help/newstudents/welcome/#talks

Bydd cyflwyniad i’r llyfrgell a’r adnoddau TG gan eich llyfrgellydd pwnc yn cael ei gynnig yn rhan o raglen yr Wythnos Ymgartrefu yn eich adran academaidd.

10.00-16.00

Taith a Chyflwyniad am ddim i’r
Ganolfan Chwaraeon, Campws Penglais

Mae pob taith yn para hyd at 30 munud ac yn cynnwys:

 • gair o groeso ac yn rhoi cyflwyniad hanfodol er mwyn iti allu defnyddio ein cyfarpar
 • cyflwyniad byr i gyfleusterau a gwasanaethau'r Ganolfan Chwaraeon
 • gwneud yn siŵr dy fod yn gwybod ble i gael cymorth a chefnogaeth. Rydym yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gen ti ynglŷn â chwaraeon ac ymarfer corff (byddwn ni o gwmpas yng Nghanolfan y Celfyddydau neu galwa heibio’r Ganolfan Chwaraeon)

 

Dylai pob myfyriwr newydd fynychu o leiaf un Cyflwyniad i’r Gampfa (cynhelir y teithiau hyn drwy gydol yr wythnos):

 • 10.00
 • 11.00
 • 12.00
 • 13.00
 • 14.00
 • 15.00
 • 16.00

10.00-16.00

Yr Hen Goleg - Drysau Agored
Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin, SY23 2AU

Ymunwch ag un o’n teithiau tywys am ddim yn ystod y dydd i ddysgu mwy am hanes yr adeilad sy’n un o’r enghreifftiau gorau o bensaernïaeth Adfywiad Gothig John Seddon. Bydd Teithiau o’r Hen Goleg yn cychwyn o’r Cwad ar y llawr gwaelod am:

 • 10.00
 • 11.30
 • 13.00
 • 14.30

10.00-16.00

Yr Arwerthiant Mawr
Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Brif Ystafell

Sêl nwyddau 'bron yn newydd' i'r cartref - bydd llestri, sosbenni, ac offer ar gael am brisiau teg.

10.00-17.00

Desg Wybodaeth Undeb y Myfyrwyr
Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

Angen prynu Cerdyn Bws neu Gerdyn NUS Extra? Efallai bod gennych ymholiad ynglŷn ag ymuno â chlwb neu gymdeithas chwaraeon, neu am gael gwybodaeth am ddigwyddiadau gyda’r hwyr? Gall derbynfa Undeb y Myfyrwyr roi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

09.00-18.00

Tîm A

Chwiliwch am ein myfyrwyr presennol yn eu crysau-T coch – mi fyddan nhw ym mhob neuadd a’r mannau cyrraedd, ac o amgylch y campws. Os bydd angen cymorth arnoch i ddod o hyd i’ch ystafell neu os bydd gennych ymholiadau cyffredinol, holwch y rhain.

 

Dosbarthiadau di-dâl yn y Ganolfan Chwaraeon
Ganolfan Chwaraeon, Campws Penglais

Mynediad am ddim i bob myfyriwr dros y penwythnos ar gyfer y sesiynau canlynol (Amserlen Dosbarthiadau):

 • 09.05-10.05  Sbinio
 • 09.30-10.30  Bodyfit
 • 10.45-11.45  Pilates
 • 12.00-14.00  Rho gynnig ar: Badminton
 • 10.30-16.30  Nofio (Cer i’n gwefan i gael manylion llawn am yr Amseroedd Nofio Cyffredinol)

 Poteli Dŵr Am Ddim - edrychwch am boteli dŵr AM DDIM y Ganolfan Chwaraeon a fydd ar gael mewn rhai o'r sesiynau 'Rhowch gynnig arni'

 

Sinema
Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais

 • 12.00  Amelié (AM DDIM i Fyfyrwyr)
 • 14.30  Laputa: Castle in the Sky (£4)
 • 17.45  Victoria and Abdul (£4)
 • 20.15  Victoria and Abdul (£4)
18.00

UMCA Taith Croesawu
Pantycelyn, Campws Penglais

21.00

Lockdown – Parti Clo ac Allwedd y Glas
Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

Cyfle i gwrdd â llwyth o lasfyfyrwyr ac ennill gwobrau ariannol. Dewisa glo neu allwedd, yna dere o hyd i’r set sy’n cyfateb a’i ddatgloi i ennill hyd at £50 yr un! Bydd cerddoriaeth clwb a chlasuron y siartiau yn chwarae a bar ymlacio i gael sgwrs a chwrdd â ffrindiau newydd.

Tocyn: £3 ymlaen llaw / £5 tocyn cyffredinol (Pryna dy docyn arlein). Ymunwch a'r ddigwyddiad ar Facebook

 

Dydd Sul 24 Medi 2017

AmserDigwyddiad

09.30-18.15

Bws AM DDIM

Clicia yma i weld yr amserlen.

10.00-15.00

Derbynfa Penwythnos Mawr y Croeso
Y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais

Galwch i mewn unrhyw bryd i gael gwybodaeth am wasanaethau cymorth y Brifysgol.

 

Gellir casglu allweddi ystafell o'r Swyddfa Llety, Penglais Ffarm.

08.30-22.00

Llyfrgell Hugh Owen

 • Nôl eich Cerdyn Aber (i fyfyrwyr nad ydynt yn byw yn llety'r Brifysgol)
 • Cymorth i roi eich cyfrif e-bost ar waith a chysylltu eich dyfeisiau â Rhwydwaith y Brifysgol
 • Llwytho ffoto digidol ar gyfer eich Cerdyn Aber a’ch Cofnod Myfyriwr
 • Gwerthu ceblau rhwydwaith
 • Defnyddio adnoddau llyfrgell a chyfrifiaduron
12.00-15.30

Teithiau o amgylch y Llyfrgell

Bydd pob taith yn para hyd at 30 munud ac yn:

 • Eich croesawu i’r llyfrgell a’ch helpu i ffeindio’ch ffordd o amgylch y lle
 • Eich cyflwyno’n fyr i’r adnoddau a’r gwasanaethau yn y llyfrgell
 • Gwneud yn siŵr eich bod yn gwybod ble i gael cymorth a chefnogaeth

Dylai’r holl fyfyrwyr newydd fynd ar o leiaf un daith (byddant yn cael eu cynnal trwy gydol yr wythnos).

Llyfrgell Hugh Owen

 • 12.00
 • 13.00
 • 14.00 - cyfrwng Cymraeg
 • 15.00

Am ragor o fanylion, gan gynnwys y lleoliadau, gweler:
http://www.aber.ac.uk/cy/is/help/newstudents/welcome/#talks

Bydd cyflwyniad i’r llyfrgell a’r adnoddau TG gan eich llyfrgellydd pwnc yn cael ei gynnig yn rhan o raglen yr Wythnos Ymgartrefu yn eich adran academaidd.

10.00-16.00

Taith a Chyflwyniad am ddim i’r
Ganolfan Chwaraeon, Campws Penglais

Mae pob taith yn para hyd at 30 munud ac yn cynnwys:

 • gair o groeso ac yn rhoi cyflwyniad hanfodol er mwyn iti allu defnyddio ein cyfarpar
 • cyflwyniad byr i gyfleusterau a gwasanaethau'r Ganolfan Chwaraeon
 • gwneud yn siŵr dy fod yn gwybod ble i gael cymorth a chefnogaeth. Rydym yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gen ti ynglŷn â chwaraeon ac ymarfer corff (byddwn ni o gwmpas yng Nghanolfan y Celfyddydau neu galwa heibio’r Ganolfan Chwaraeon)

 

Dylai pob myfyriwr newydd fynychu o leiaf un Cyflwyniad i’r Gampfa (cynhelir y teithiau hyn drwy gydol yr wythnos):

 • 10.00
 • 11.00
 • 12.00
 • 13.00
 • 14.00
 • 15.00
 • 16.00
10.00-16.00

Yr Hen Goleg - Drysau Agored
Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin, SY23 2AU

Ymunwch ag un o’n teithiau tywys am ddim yn ystod y dydd i ddysgu mwy am hanes yr adeilad sy’n un o’r enghreifftiau gorau o bensaernïaeth Adfywiad Gothig John Seddon. Bydd Teithiau o’r Hen Goleg yn cychwyn o’r Cwad ar y llawr gwaelod am:

 • 10.00
 • 11.30
 • 13.00
 • 14.30
09.00-18.00

Tîm A

Chwiliwch am ein myfyrwyr presennol yn eu crysau-T coch – mi fyddan nhw ym mhob neuadd a’r mannau cyrraedd, ac o amgylch y campws. Os bydd angen cymorth arnoch i ddod o hyd i’ch ystafell neu os bydd gennych ymholiadau cyffredinol, holwch y rhain!

10.00-17.00

Desg wybodaeth Undeb y Myfyrwyr 
Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

Angen prynu Cerdyn Bws neu Gerdyn NUS Extra? Efallai bod gennych ymholiad ynglŷn ag ymuno â chlwb neu gymdeithas chwaraeon, neu am gael gwybodaeth am ddigwyddiadau gyda’r hwyr? Gall derbynfa Undeb y Myfyrwyr roi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

10.00-15.00

P'nawn Gemau Bwrdd
Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

10.30-13.00

Seremoni i groesawu Myfyrwyr Rhyngwladol newydd
Y Theatr, Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais

10.30 Cyfenw A-K
11.30 Cyfenw L-Z

Croeso gan yr Is-Ganghellor ac eraill. Mae croeso i’r holl fyfyrwyr rhyngwladol newydd, gan gynnwys myfyrwyr Ewropeaidd. Rhoddir gwybodaeth bwysig i chi i'ch helpu yn ystod eich wythnosau cyntaf ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bydd cinio ysgafn a lluniaeth ar gael.  Teithiau o dref Aberystwyth.

12.00-14.00

Cinio Dydd Sul Myfyrwyr
Bwyty TaMed Da a Chaffi Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais

12.30-14.00

Cinio Croesawu Myfyrwyr Cymraeg
MedRus Mawr, Penbryn, Penglais Campus

Prynhawn o groeso chi, glasfyfyrwyr, i fyw drwy’r Gymraeg dros ginio.

15.00-16.00

Cyfarch: Myfyrwyr Rhyngwladol
Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Tŷ Pictiwrs, Campws Penglais

Cynhelir y sesiynau Cyfarch gan Undeb y Myfyrwyr Aber a'n swyddogion, er mwyn croesawu myfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd.

Dyma'r cyfle perffaith i gwrdd â myfyrwyr tebyg mewn amgylchedd hamddenol, i wneud ffrindiau newydd, dysgu mwy am y cyfleoedd sydd ar gael i chi yn Aberystwyth a'r Undeb, a chyfnewid syniadau am ymgyrchoedd a phrosiectau i roi hwb i'ch profiad a gwneud newid am y gorau!

15.00-19.00

Croeso i Aber
Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

Prynhawn o ddiwylliant a cherddoriaeth Gymraeg i'ch croesawu i Aberystwyth.

 

Dosbarthiadau di-dâl yn y Ganolfan Chwaraeon
Ganolfan Chwaraeon, Campws Penglais

Mynediad am ddim i bob myfyriwr dros y penwythnos ar gyfer y sesiynau canlynol (Amserlen Dosbarthiadau):

 • 09.05-10.05  Sbinio
 • 11.00-12.00  Zumba
 • 11.00-13.00  Rho gynnig ar: Badminton
 • 13.00-15.00  Rho gynnig ar: Bêl Fasged
 • 13.00-15.00  Rygbi cyffwrdd cymysg
 • 10.30-16.30  Nofio (Cer i’n gwefan i gael manylion llawn am yr Amseroedd Nofio Cyffredinol)

Poteli Dŵr Am Ddim - edrychwch am boteli dŵr AM DDIM y Ganolfan Chwaraeon a fydd ar gael mewn rhai o'r sesiynau 'Rhowch gynnig arni'

 

Sinema
Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais

 • 12.00  Little Miss Sunshine (AM DDIM i Fyfyrwyr)
 • 14.30  Laputa: Castle in the Sky (Fersiwn Saesneg) (£4)
 • 17.00  Victoria and Abdul (£4)
19.00

Gig Cymraeg
Pantycelyn, Campws Panglais

19.00-23.00

Cyfnewidfa Stoc a Bingo Big Joe
Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

Noson fwy hamddenol ar ddiwedd y penwythnos croeso gyda Bingo BJ! Bydd Big Joe yn Undeb y Myfyrwyr â'i sioe Bingo gomig yn tynnu coes a chynnig gwobrau sâl a heriau doniol. Ac os nad yw hynny'n ddigon, bydd Joe yn hacio system y Bar ac yn ail gyflwyno ffefryn yr Undeb– y gyfnewidfa Stoc! Cofia gadw llygad barcud wrth i brisiau diodydd ostwng a chodi yn ystod y nos ac amseru pethau’n iawn i fachu bargen. Bydd dim felan nos Sul yma!

Tocyn: £3 ymlaen llaw / £5 tocyn cyffredinol (Pryna dy docyn arlein). Ymunwch a'r ddigwyddiad ar Facebook

Wythnos Ymgartrefu

Dydd Llun 25 Medi 2017

Cyfarfodydd hanfodol

AmserDigwyddiad

11.00-15.30

Teithiau o amgylch y Llyfrgell

Bydd pob taith yn para hyd at 30 munud ac yn:

 • Eich croesawu i’r llyfrgell a’ch helpu i ffeindio’ch ffordd o amgylch y lle
 • Eich cyflwyno’n fyr i’r adnoddau a’r gwasanaethau yn y llyfrgell
 • Gwneud yn siŵr eich bod yn gwybod ble i gael cymorth a chefnogaeth

Dylai’r holl fyfyrwyr newydd fynd ar o leiaf un daith (byddant yn cael eu cynnal trwy gydol yr wythnos)

Llyfrgell Hugh Owen

 • 11.00
 • 12.00 – cyfrwng Cymraeg
 • 13.00
 • 14.00
 • 15.00

Am ragor o fanylion, gan gynnwys y lleoliadau, gweler:
http://www.aber.ac.uk/cy/is/help/newstudents/welcome/#talks

Bydd cyflwyniad i’r llyfrgell a’r adnoddau TG gan eich llyfrgellydd pwnc yn cael ei gynnig yn rhan o raglen yr Wythnos Ymgartrefu yn eich adran neu’ch athrofa.

10.00-16.00

Taith a Chyflwyniad am ddim i’r
Ganolfan Chwaraeon, Campws Penglais

Mae pob taith yn para hyd at 30 munud ac yn cynnwys:

 • gair o groeso ac yn rhoi cyflwyniad hanfodol er mwyn iti allu defnyddio ein cyfarpar
 • cyflwyniad byr i gyfleusterau a gwasanaethau'r Ganolfan Chwaraeon
 • gwneud yn siŵr dy fod yn gwybod ble i gael cymorth a chefnogaeth. Rydym yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gen ti ynglŷn â chwaraeon ac ymarfer corff (byddwn ni o gwmpas yng Nghanolfan y Celfyddydau neu galwa heibio’r Ganolfan Chwaraeon)

 

Dylai pob myfyriwr newydd fynychu o leiaf un Cyflwyniad i’r Gampfa (cynhelir y teithiau hyn drwy gydol yr wythnos):

 • 10.00
 • 11.00
 • 12.00
 • 13.00
 • 14.00
 • 15.00
 • 16.00

Sesiynau cyffredinol, cymdeithasol a hamdden

Caiff y sesiynau hyn eu cynnal drwy’r dydd, felly trefnwch i fynd iddynt rhwng y digwyddiadau cofrestru a’r digwyddiadau adrannol.

AmserDigwyddiad

08.30-13.00

Derbynfa Penwythnos Mawr y Croeso
Y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais

Galwch i mewn unrhyw bryd i gael gwybodaeth am wasanaethau cymorth y Brifysgol.

09.30-16.00

Ffair y Glas – Diwrnod 1
Y Babell, Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

Arddangosfa deuddydd o bopeth sydd gan Aberystwyth i'w gynnig; o glybiau chwaraeon i freebies ac o gyfleoedd gwirfoddoli i sesiynau blasu cymdeithasau ar hyd y concwrs.  Un ar gyfer y dyddiadur – a digon o dalebau disgownt i dy helpu i ddod i adnabod Aber.

Hanner awr dawel rhwng 9:30 a.m. - 10:00 y bore

11.00-16.00

Desg Gymorth Cofrestru
Stiwdio Berfformio, Cyntedd Uchaf, Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais

Galwch heibio i gael cyngor ar gwblhau eich cofrestriad.

 

Dosbarthiadau di-dâl yn y Ganolfan Chwaraeon
Ganolfan Chwaraeon, Campws Penglais

Mynediad am ddim i bob myfyriwr dros y penwythnos ar gyfer y sesiynau canlynol (Amserlen Dosbarthiadau):

 • 09.15-10.00  Sbinio Boreuol - Gallu Cymysg
 • 12.00-13.00  Sbinio Sbortif - Uwch
 • 12.15-13.00  HIIT (Hyfforddiant Ysbeidiol Dwysedd Uchel)
 • 13.10-13.55  Aerobeg
 • 14.00-15.30  Cyflwyniad i Yoga
 • 17.00-19.00  Yoga Ashtanga
 • 17.30-18.30  Stepio a Thynhau
 • 17.45-18.30  Hills & Thrills - Gallu Cymysg
 • 18.30-19.30  Pilates
 • 19.00-20.30  Yoga Hatha
 • 07.15-21.15  Nofio (Cer i’n gwefan i gael manylion llawn am yr Amseroedd Nofio Cyffredinol)
 

Sinema
Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais

 • 14.30  The Warriors (AM DDIM i Fyfyrwyr)
 • 17.45  Victoria and Abdul (£4)
 • 20.15  Victoria and Abdul (£4)
20.00

Hypnotydd Tony Lee XXX
Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

Mae Tony Lee, un o hypnotyddion gorau'r byd yn dod â'i sioe XXX arobryn i Aberystwyth! Profiad anhygoel, gwylia’n gegrwth wrth iddo hypnoteiddio aelodau anturus o'r gynulleidfa a’u gosod mewn sefyllfaoedd doniol. Nid digwyddiad i’r gwangalon yw hwn neu os wyt ti’n pechu’n rhwydd, sioe 18+ yn unig ac efallai’n anaddas i dy rieni! Bydd act gomedi cyn hynny a chyfle i gwrdd â Tony ar ôl y sioe.

Tocyn: £5 ymlaen llaw / £7 tocyn cyffredinol (Nifer cyfyngedig o seddi - Pryna dy docyn arlein). Ymunwch a'r ddigwyddiad ar Facebook

Dydd Mawrth 26 Medi 2017

Cyfarfodydd hanfodol

Cofrestru Israddedigion - Myfyrwyr Gradd Blwyddyn Gyntaf a Fyfyrwyr Blwyddyn Sylfaen

Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais

Cofrestrwch ar yr adegau a nodir isod yn ôl llythyren gyntaf eich cyfenw (gweler Cofrestru a Chynghori Cynllun y Pynciau):

Cyfenw (Enw Teuluol)Amser
A-B 09.05 - 09.30
C-D 09.45 - 10.10
E-G 10.25 - 10.50
H-J 11.05 - 11.30
K-L 11.45 - 12.10
M-O 14.00 - 14.25
P-R 14.40 - 15.00
S-T 15.15 - 15.40
U-Z 15.55 - 16.20

Llyfrgell a TG

AmserDigwyddiad

11.00-15.30

Teithiau o amgylch y Llyfrgell

Bydd pob taith yn para hyd at 30 munud ac yn:

 • Eich croesawu i’r llyfrgell a’ch helpu i ffeindio’ch ffordd o amgylch y lle
 • Eich cyflwyno’n fyr i’r adnoddau a’r gwasanaethau yn y llyfrgell
 • Gwneud yn siŵr eich bod yn gwybod ble i gael cymorth a chefnogaeth

Dylai’r holl fyfyrwyr newydd fynd ar o leiaf un daith (bydd y rhain yn cael eu cynnal drwy gydol yr wythnos)

Llyfrgell Hugh Owen

 • 11.00
 • 12.00
 • 13.00
 • 14.00
 • 15.00

Am ragor o fanylion, gan gynnwys y lleoliadau, gweler:
http://www.aber.ac.uk/cy/is/help/newstudents/welcome/#talks

Bydd cyflwyniad i’r llyfrgell a’r adnoddau TG gan eich llyfrgellydd pwnc yn cael ei gynnig yn rhan o raglen yr Wythnos Ymgartrefu yn eich adran neu’ch athrofa.

10.00-16.00

Taith a Chyflwyniad am ddim i’r
Ganolfan Chwaraeon, Campws Penglais

Mae pob taith yn para hyd at 30 munud ac yn cynnwys:

 • gair o groeso ac yn rhoi cyflwyniad hanfodol er mwyn iti allu defnyddio ein cyfarpar
 • cyflwyniad byr i gyfleusterau a gwasanaethau'r Ganolfan Chwaraeon
 • gwneud yn siŵr dy fod yn gwybod ble i gael cymorth a chefnogaeth. Rydym yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gen ti ynglŷn â chwaraeon ac ymarfer corff (byddwn ni o gwmpas yng Nghanolfan y Celfyddydau neu galwa heibio’r Ganolfan Chwaraeon)

 

Dylai pob myfyriwr newydd fynychu o leiaf un Cyflwyniad i’r Gampfa (cynhelir y teithiau hyn drwy gydol yr wythnos):

 • 10.00
 • 11.00
 • 12.00
 • 13.00
 • 14.00
 • 15.00
 • 16.00

Sesiynau cyffredinol, cymdeithasol a hamdden

Caiff y sesiynau hyn eu cynnal drwy’r dydd, felly trefnwch i fynd iddynt rhwng y digwyddiadau cofrestru a’r digwyddiadau adrannol.

AmserDigwyddiad

09.00-17.00

Desg Gymorth Cofrestru
Stiwdio Berfformio, Cyntedd Uchaf, Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais

Galwch heibio i gael cyngor ar gwblhau eich cofrestriad.

09.30-16.00

Ffair y Glas - Diwrnod 2
Y Babell, Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

Bydd Dydd Mawrth y Ffair yn arddangos mwy o'r hyn gan Aber i'w gynnig ond gyda gwahanol stondinwyr. Un ar gyfer y dyddiadur – a digon o dalebau disgownt i dy helpu i ddod i adnabod Aber.

Hanner awr dawel rhwng 9:30 a.m. - 10:00 y bore

11.30-16.00

Ffair Glas UMCA
Pantycelyn, Campws Penglais

Cyfle i chi ymaelodi a rhai o gymdeithasau UMCA, brynu nwyddau UMCA, a blasu beth sgen ni i’w gynnig.

12.00-16.00 

Prynhawn Chwaraeon Y Geltadd
Ganolfan Chwaraeon, Campws Penglais

Prynhawn llawn chwaraeon a fydd yn cael ei gynnal gan Y Geltaidd, sef cymdeithas chwaraeon Cymraeg y Brifysgol.

 

Dosbarthiadau di-dâl yn y Ganolfan Chwaraeon
Ganolfan Chwaraeon, Campws Penglais

Mynediad am ddim i bob myfyriwr dros y penwythnos ar gyfer y sesiynau canlynol (Amserlen Dosbarthiadau):

 • 12.10-12.55  Hills & Thrills - Uwch
 • 12.15-13.00  Pilates gofal cefn
 • 13.10-13.55  Craidd Abtastig
 • 13.15-14.00  Hills & Thrills - Gallu Cymysg
 • 17.30-18.15  Begin 2 Spin - Dechreuwyr
 • 17.30-18.30  Stepio a Thynhau
 • 17.30-18.30  Ymarfer Cylchol Aber
 • 18.30-19.30  Bodyfit
 • 18.30-19.30  Zumba
 • 19.00-20.00  Nofio Triathalon
 • 07.15-21.15  Nofio (Cer i’n gwefan i gael manylion llawn am yr Amseroedd Nofio Cyffredinol)
 

Sinema
Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais

 • 14.30  Sightseers (AM DDIM i Fyfyrwyr)
 • 17.45  Victoria and Abdul (£4) – gydag isdeitlau
 • 20.15  Victoria and Abdul (£4)
18.00

Noson y Llew
Yr Hen Lew Du

Noswaith llawn hwyl a chymdeithasu yn yr Hen Lew Du gyda gostyngiadau ar fwyd a diod gan gynnwys Cwis Mawr UMCA.

20.00

Bierkeller gyda: The Amazing Bavarian Stompers
Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

Ffefrynnau digamsyniol yn Aberystwyth, mae The Amazing Bavarian Stompers nôl ar gyfer Bierkeller mwyaf Aber hyd yn hyn! Yn gyfuniad o gomedi colbio, gemau hwyl a chydganu i gyfeiliant band Oompah byw sy’n ail-gyflwyno’r clasuron modern, bydda’n barod i godi dy wydryn i un o'r nosweithiau mwyaf hwyliog yr ochr hon i'r sianel – a phaid ag anghofio dy lederehosen! Mae tocynnau'n gwerthu’n gyflym, felly gwna’n siŵr dy fod yn bachu tocyn o flaen llaw.

Tocyn: £8 ymlaen llaw / £10 tocyn cyffredinol (Nifer cyfyngedig o seddi - Pryna dy docyn arlein), Bier Steins ar gael am £5. Ymunwch a'r ddigwyddiad ar Facebook

Dydd Mercher 27 Medi 2017

Cyfarfodydd hanfodol

Cofrestru Israddedigion

Myfyrwyr Ail, Trydedd, Pedwaredd a Phumed Blwyddyn eu Gradd a Myfyrwyr Gradd Sylfaen ar y Flwyddyn Olaf (gan gynnwys myfyrwyr sy’n dychwelyd a myfyrwyr newydd sy’n trosglwyddo o sefydliadau eraill)

Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais.

Cofrestrwch ar yr adegau a nodir isod yn ôl llythyren gyntaf eich cyfenw (gweler Cofrestru a Chynghori Cynllun y Pynciau):

Cyfenw (Enw Teuluol)Amser
A-J

09.15-10.15

K-Z

10.30-11.30

Llyfrgell a TG

AmserDigwyddiad

11.00-16.30

Teithiau o amgylch y Llyfrgell

Bydd pob taith yn para hyd at 30 munud ac yn:

 • Eich croesawu i’r llyfrgell a’ch helpu i ffeindio’ch ffordd o amgylch y lle
 • Eich cyflwyno’n fyr i’r adnoddau a’r gwasanaethau yn y llyfrgell
 • Gwneud yn siŵr eich bod yn gwybod ble i gael cymorth a chefnogaeth

Dylai’r holl fyfyrwyr newydd fynd ar o leiaf un daith (byddant yn cael eu cynnal trwy gydol yr wythnos):

Llyfrgell Hugh Owen

 • 11.00
 • 12.00
 • 13.00
 • 14.00
 • 15.00

Llyfrgell Thomas Parry

 • 11.00
 • 12.00
 • 13.00 - cyfrwng Cymraeg
 • 14.00
 • 15.00
 • 16.00

Am ragor o fanylion, gan gynnwys y lleoliadau, gweler:
http://www.aber.ac.uk/cy/is/help/newstudents/welcome/#talks

Bydd cyflwyniad i’r llyfrgell a’r adnoddau TG gan eich llyfrgellydd pwnc yn cael ei gynnig yn rhan o raglen yr Wythnos Ymgartrefu yn eich adran neu’ch athrofa.

10.00-16.00

Taith a Chyflwyniad am ddim i’r
Ganolfan Chwaraeon, Campws Penglais

Mae pob taith yn para hyd at 30 munud ac yn cynnwys:

 • gair o groeso ac yn rhoi cyflwyniad hanfodol er mwyn iti allu defnyddio ein cyfarpar
 • cyflwyniad byr i gyfleusterau a gwasanaethau'r Ganolfan Chwaraeon
 • gwneud yn siŵr dy fod yn gwybod ble i gael cymorth a chefnogaeth. Rydym yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gen ti ynglŷn â chwaraeon ac ymarfer corff (byddwn ni o gwmpas yng Nghanolfan y Celfyddydau neu galwa heibio’r Ganolfan Chwaraeon)

 

Dylai pob myfyriwr newydd fynychu o leiaf un Cyflwyniad i’r Gampfa (cynhelir y teithiau hyn drwy gydol yr wythnos):

 • 10.00
 • 11.00
 • 12.00
 • 13.00
 • 14.00
 • 15.00
 • 16.00

Sesiynau cyffredinol, cymdeithasol a hamdden

Caiff y sesiynau hyn eu cynnal drwy’r dydd, felly trefnwch i fynd iddynt rhwng y digwyddiadau cofrestru a’r digwyddiadau adrannol.

AmserDigwyddiad

09.00-13.00

Desg Gymorth Cofrestru
Stiwdio Berfformio, Cyntedd Uchaf, Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais
Galwch heibio i gael cyngor ar gwblhau eich cofrestriad.

14.00-17.00

Desg Gymorth Cofrestru
Swyddfa Ansawdd Academaidd a Chofnodion, Llawr Cyntaf, Adeilad Cledwyn, Campws Penglais

Galwch heibio i gael cyngor ar gwblhau eich cofrestriad.

15.00-17.00

Gweithdy Sgiliau Astudio a Gyrfaoedd i Fyfyrwyr Rhyngwladol
A12, Hugh Owen, Campws Penglais

Dewch i glywed pa gymorth sydd ar gael i fyfyrwyr sydd wedi dysgu Saesneg, a gweld sut i wella eich cyfle i ddod o hyd i waith.

12.00-17.00

Ffair Glas UMCA & Cystadleuthau Tafarn UMCA
Yr Hen Lew Du

Ail-gyfle i chi ymaelodi a rhai o gymdeithasau UMCA, brynu nwyddau UMCA, a blasu beth sgen ni i’w gynnig. Yn ogystal a cystadleuthau Pool a Darts yn ystod y prynhawn.

13.00-15.00

Prynhawn Crefftau
Undeb y Myfyrwyr

 

Dosbarthiadau di-dâl yn y Ganolfan Chwaraeon
Ganolfan Chwaraeon, Campws Penglais

Mynediad am ddim i bob myfyriwr dros y penwythnos ar gyfer y sesiynau canlynol (Amserlen Dosbarthiadau):

 • 07.30-08.15  Sbinio Bore Cynnar - Gallu Cymysg
 • 09.15-10.00  Sbinio i Ddechreuwyr
 • 12.10-12.55  Sbinio
 • 12.15-13.00  Bodyfit
 • 13.10-13.55  Fitball Pilates
 • 17.30-18.15  Ymarfer Pwysau Llaw
 • 17.30-18.15  HIIT (Hyfforddiant Ysbeidiol Dwysedd Uchel)
 • 18.15-19.15  Pilates
 • 18.30-19.30  Cardio Combat
 • 07.15-21.15  Nofio (Cer i’n gwefan i gael manylion llawn am yr Amseroedd Nofio Cyffredinol)
 

Gwerthiant Poster Pyramid
Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

 

Sinema
Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais

 • 12.00  Moulin Rouge (AM DDIM i Fyfyrwyr)
 • 14.30  Victoria and Abdul (£4)
 • 17.45  Victoria and Abdul (£4)
 • 20.15  Victoria and Abdul (£4)
21.00

Clasuron y Clwb - Parti UV, Co2 a Chonffeti!
Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

Un ar gyfer y rafins wrth i ni ddod â blas o Ibiza i'r Undeb a'i drawsnewid i Gosta del Aber!! Yn cynnwys glow sticks rhad ac am ddim i’r 200 cyntaf, paent corff UV, gwrid a stondinau elusen gliter, gynnau Co2, laserau a ffrwydradau conffeti er mwyn creu profiad clybio go iawn a cherddoriaeth ddawns cyfoes a chlasuron clwb.

Tocyn: £3 ymlaen llaw / £5 tocyn cyffredinol (Pryna dy docyn arlein). Ymunwch a'r ddigwyddiad ar Facebook

Dydd Iau 28 Medi 2017

Cyfarfodydd hanfodol

AmserDigwyddiad

11.00-15.30

Teithiau o amgylch y Llyfrgell

Bydd pob taith yn para hyd at 30 munud ac yn:

 • Eich croesawu i’r llyfrgell a’ch helpu i ffeindio’ch ffordd o amgylch y lle
 • Eich cyflwyno’n fyr i’r adnoddau a’r gwasanaethau yn y llyfrgell
 • Gwneud yn siŵr eich bod yn gwybod ble i gael cymorth a chefnogaeth

Dylai’r holl fyfyrwyr newydd fynd ar o leiaf un daith (byddant yn cael eu cynnal trwy gydol yr wythnos):

Llyfrgell Hugh Owen

 • 11.00
 • 12.00
 • 13.00 - cyfrwng Cymraeg
 • 14.00
 • 15.00

Am ragor o fanylion, gan gynnwys y lleoliadau, gweler:
http://www.aber.ac.uk/cy/is/help/newstudents/welcome/#talks

Bydd cyflwyniad i’r llyfrgell a’r adnoddau TG gan eich llyfrgellydd pwnc yn cael ei gynnig yn rhan o raglen yr Wythnos Ymgartrefu yn eich adran neu’ch athrofa.

10.00-16.00

Taith a Chyflwyniad am ddim i’r
Ganolfan Chwaraeon, Campws Penglais

Mae pob taith yn para hyd at 30 munud ac yn cynnwys:

 • gair o groeso ac yn rhoi cyflwyniad hanfodol er mwyn iti allu defnyddio ein cyfarpar
 • cyflwyniad byr i gyfleusterau a gwasanaethau'r Ganolfan Chwaraeon
 • gwneud yn siŵr dy fod yn gwybod ble i gael cymorth a chefnogaeth. Rydym yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gen ti ynglŷn â chwaraeon ac ymarfer corff (byddwn ni o gwmpas yng Nghanolfan y Celfyddydau neu galwa heibio’r Ganolfan Chwaraeon)

 

Dylai pob myfyriwr newydd fynychu o leiaf un Cyflwyniad i’r Gampfa (cynhelir y teithiau hyn drwy gydol yr wythnos):

 • 10.00
 • 11.00
 • 12.00
 • 13.00
 • 14.00
 • 15.00
 • 16.00

Sesiynau cyffredinol, cymdeithasol a hamdden

Caiff y sesiynau hyn eu cynnal drwy’r dydd, felly trefnwch i fynd iddynt rhwng y digwyddiadau cofrestru a’r digwyddiadau adrannol.

AmserDigwyddiad

09.00-17.00

Desg Gymorth Cofrestru
Swyddfa Ansawdd Academaidd a Chofnodion, Llawr Cyntaf, Adeilad Cledwyn, Campws Penglais

Galwch heibio i gael cyngor ar gwblhau eich cofrestriad.

15.00-17.00

Cyfarch:

15.00-16.00 LGBTQ+
16.00-17.00 Myfyrwyr Benywaidd

Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Tŷ Pictiwrs, Campws Penglais

Cynhelir y sesiynau Cyfarch gan Undeb y Myfyrwyr Aber a'n swyddogion, er mwyn croesawu myfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd.

Dyma'r cyfle perffaith i gwrdd â myfyrwyr tebyg mewn amgylchedd hamddenol, i wneud ffrindiau newydd, dysgu mwy am y cyfleoedd sydd ar gael i chi yn Aberystwyth a'r Undeb, a chyfnewid syniadau am ymgyrchoedd a phrosiectau i roi hwb i'ch profiad a gwneud newid am y gorau!

 

Dosbarthiadau di-dâl yn y Ganolfan Chwaraeon
Ganolfan Chwaraeon, Campws Penglais

Mynediad am ddim i bob myfyriwr dros y penwythnos ar gyfer y sesiynau canlynol (Amserlen Dosbarthiadau):

 • 07.15-08.00  Nofio Triathalon
 • 08.15-09.00  Sbinio Boreuol
 • 12.15-13.15  Hills & Thrills - Uwch
 • 12.15-13.00  Craidd Abtastig
 • 13.10-13.55  Pilates
 • 17.30-18.15  Sbinio 
 • 17.30-18.30  Ymarfer Cylchol Aber
 • 17.30-18.30  Aerobeg
 • 18.30-19.30  Bodyfit
 • 18.30-19.30  Zumba
 • 07.15-21.15  Nofio (Cer i’n gwefan i gael manylion llawn am yr Amseroedd Nofio Cyffredinol)
 

Sinema
Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais

Mae 'The End of The End' yn croniclo taith olaf y band a luniodd y sain metel - Black Sabbath. Ar ôl bron 50 mlynedd efo'i gilydd, ymddangosodd y band o Birmingham ar y llwyfan am y tro olaf yn ninas eu magwraeth, gan ddod â'r llenni i lawr ar eu taith olaf oll. Ar ôl hanner canrif, dyma'ch cyfle i glywed y gair terfynol oddi wrth y band metel mwyaf enwog erioed. 

19.00

Carioci UMCA
Yr Hen Lew Du

Noswaith o gymdeithasu eto gyda Carioci yn cael ei gynnal fel adloniant. 

20.00

Clwb Comedi
Performance Studio, Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais

Tocyn: £10, pryna dy docyn arlein

21.00

Reload – Noson Nôl i’r Ysgol
Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

Caws pur! Mae Reload nôl am ragor o gaws bendigedig, gan gynnwys y gorau o'r 90au, 00au a thu hwnt gyda’r DJs Reload gwreiddiol a thema Nôl i’r Ysgol.  Bydd siop fwyd ysgol gyda dy hoff losin a lolfa fideo retro gyda detholiad o gemau clasurol i herio dy ffrindiau!

Tocyn: £3 ymlaen llaw / £5 tocyn cyffredinol (Pryna dy docyn arlein). Ymunwch a'r ddigwyddiad ar Facebook

Dydd Gwener 29 Medi 2017

Cyfarfodydd hanfodol

AmserDigwyddiad

14.00-15.00

Teithiau o amgylch y Llyfrgell

Bydd pob taith yn para hyd at 30 munud ac yn:

 • Eich croesawu i’r llyfrgell a’ch helpu i ffeindio’ch ffordd o amgylch y lle
 • Eich cyflwyno’n fyr i’r adnoddau a’r gwasanaethau yn y llyfrgell
 • Gwneud yn siŵr eich bod yn gwybod ble i gael cymorth a chefnogaeth

Dylai’r holl fyfyrwyr newydd fynd ar o leiaf un daith (byddant yn cael eu cynnal trwy gydol yr wythnos):

Llyfrgell Thomas Parry

 • 14.00
 • 14.30 - cyfrwng Cymraeg

Am ragor o fanylion, gan gynnwys y lleoliadau, gweler:
http://www.aber.ac.uk/cy/is/help/newstudents/welcome/#talks

Bydd cyflwyniad i’r llyfrgell a’r adnoddau TG gan eich llyfrgellydd pwnc yn cael ei gynnig yn rhan o raglen yr Wythnos Ymgartrefu yn eich adran neu’ch athrofa.

10.00-16.00

Taith a Chyflwyniad am ddim i’r
Ganolfan Chwaraeon, Campws Penglais

Mae pob taith yn para hyd at 30 munud ac yn cynnwys:

 • gair o groeso ac yn rhoi cyflwyniad hanfodol er mwyn iti allu defnyddio ein cyfarpar
 • cyflwyniad byr i gyfleusterau a gwasanaethau'r Ganolfan Chwaraeon
 • gwneud yn siŵr dy fod yn gwybod ble i gael cymorth a chefnogaeth. Rydym yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gen ti ynglŷn â chwaraeon ac ymarfer corff (byddwn ni o gwmpas yng Nghanolfan y Celfyddydau neu galwa heibio’r Ganolfan Chwaraeon)

 

Dylai pob myfyriwr newydd fynychu o leiaf un Cyflwyniad i’r Gampfa (cynhelir y teithiau hyn drwy gydol yr wythnos):

 • 10.00
 • 11.00
 • 12.00
 • 13.00
 • 14.00
 • 15.00
 • 16.00

Sesiynau cyffredinol, cymdeithasol a hamdden

AmserDigwyddiad

09.00-16.00

Desg Gymorth Cofrestru
Swyddfa Ansawdd Academaidd a Chofnodion, Llawr Cyntaf, Adeilad Cledwyn, Campws Penglais

Galwch heibio i gael cyngor ar gwblhau eich cofrestriad.

10.30-11.30

Cyflwyniad i ddysgu Cymraeg
A14, Hugh Owen, Campws Penglais

Cyflwyniad i'r rhaglen o gyrsiau sydd ar gael i fyfyrywr sydd â diddordeb mewn dysgu Cymraeg.   

12.00-17.00

Cyfarch:
Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Tŷ Pictiwrs, Campws Penglais

12.00-13.00 Myfyrwyr HŶN / SY’N RHIENI
15.00-16.00 Myfyrwyr DDUON, ASIAIDD A LLEIAFRIFOEDD ETHNIG
16.00-17.00 Myfyrwyr ANABL

Cynhelir y sesiynau Cyfarch gan Undeb y Myfyrwyr Aber a'n swyddogion, er mwyn croesawu myfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd.

Dyma'r cyfle perffaith i gwrdd â myfyrwyr tebyg mewn amgylchedd hamddenol, i wneud ffrindiau newydd, dysgu mwy am y cyfleoedd sydd ar gael i chi yn Aberystwyth a'r Undeb, a chyfnewid syniadau am ymgyrchoedd a phrosiectau i roi hwb i'ch profiad a gwneud newid am y gorau!

 

Dosbarthiadau di-dâl yn y Ganolfan Chwaraeon
Ganolfan Chwaraeon, Campws Penglais

Mynediad am ddim i bob myfyriwr dros y penwythnos ar gyfer y sesiynau canlynol (Amserlen Dosbarthiadau):

 • 07.30-08.15  Sbinio Bore Cynnar - Gallu Cymysg
 • 10.30-11.15  Campfa Ddŵr
 • 12.15-13.00  Ymarfer Cylchol 'Work it'
 • 13.10-13.55  Ymarfer Pwysau Llaw
 • 16.00-17.00  Power Yoga
 • 17.00-18.30  Yoga i Bawb
 • 17.30-18.15  HIIT (Hyfforddiant Ysbeidiol Dwysedd Uchel)
 • 18.00-18.45  Hills & Thrills - Gallu Cymysg
 • 18.30-19.30  Zumba
 • 07.15-21.15  Nofio (Cer i’n gwefan i gael manylion llawn am yr Amseroedd Nofio Cyffredinol)
 

Sinema
Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais

 • 14.00-17.00 Chwarae gemau cyfrifiadur ar y sgrîn fawr (AM DDIM i Fyfyrwyr)
 • 17.45  The Limehouse Golem (£4)
 • 20.15  Detroit (£4)
21.00

Disgo Distaw
Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

Un arall o ffefrynnau Aber a noson allan unigryw gyda'n disgo cyrn clustiau! Gyda 2 sianel ar y cyrn, ti sy’n dewis y traciau i dy nos Wener wrth i’r DJs preswyl Joe Easton o Pier a Nate Smith o Why Not fynd benben a’i gilydd i ennill y mwyaf o wrandawyr gyda chaneuon clwb ac o’r siartiau. Mae'r cyrn clustiau yn goleuo yn ôl y sianel rwyt ti’n ei ddewis i weld pwy sy'n ennill, yna tynna nhw i glywed cannoedd o bobl yn canu a mwynhau! Un yn bendant ar gyfer y penwythnos mawr!

Tocyn: £4 ymlaen llaw / £6 tocyn cyffredinol (Pryna dy docyn arlein). Ymunwch a'r ddigwyddiad ar Facebook

Dydd Sadwrn 30 Medi 2017

Sesiynau cyffredinol, cymdeithasol a hamdden

AmserDigwyddiad
08.30-22.00

Llyfrgell Hugh Owen

 • Casglu eich Cerdyn Aber (i fyfyrwyr nad ydynt yn byw yn llety'r Brifysgol)
 • Cymorth i roi eich cyfrif e-bost ar waith a chysylltu eich dyfeisiau â Rhwydwaith y Brifysgol
 • Llwytho ffoto digidol ar gyfer eich Cerdyn Aber a’ch Cofnod Myfyriwr
 • Gwerthu ceblau rhwydwaith
 • Defnyddio adnoddau llyfrgell a chyfrifiadura
10.00-16.00

Taith a Chyflwyniad am ddim i’r
Ganolfan Chwaraeon, Campws Penglais

Mae pob taith yn para hyd at 30 munud ac yn cynnwys:

 • gair o groeso ac yn rhoi cyflwyniad hanfodol er mwyn iti allu defnyddio ein cyfarpar
 • cyflwyniad byr i gyfleusterau a gwasanaethau'r Ganolfan Chwaraeon
 • gwneud yn siŵr dy fod yn gwybod ble i gael cymorth a chefnogaeth. Rydym yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gen ti ynglŷn â chwaraeon ac ymarfer corff (byddwn ni o gwmpas yng Nghanolfan y Celfyddydau neu galwa heibio’r Ganolfan Chwaraeon)

 

Dylai pob myfyriwr newydd fynychu o leiaf un Cyflwyniad i’r Gampfa (cynhelir y teithiau hyn drwy gydol yr wythnos):

 • 10.00
 • 11.00
 • 12.00
 • 13.00
 • 14.00
 • 15.00
 • 16.00
 

Dosbarthiadau di-dâl yn y Ganolfan Chwaraeon
Ganolfan Chwaraeon, Campws Penglais

Mynediad am ddim i bob myfyriwr dros y penwythnos ar gyfer y sesiynau canlynol (Amserlen Dosbarthiadau):

 • 09.05-10.05  Hills & Thrills - Gallu Cymysg
 • 09.30-10.30  Bodyfit
 • 10.45-11.45  Pilates
 • 08.00-16.15  Nofio (Cer i’n gwefan i gael manylion llawn am yr Amseroedd Nofio Cyffredinol)
 

Sinema
Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais

 • 14.30  Close Encounters of the Third Kind (£4)
 • 17.45  Laputa: Castle in the Sky (Fersiwn Japaneg) (£4)
 • 20.15  Shin Godzilla (£4)

...neu £9 am y cyfan.

20.00

ELO Again - Cyngerdd
Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais

Yn dathlu 40fed Benblwydd albwm eiconig ELO sef 'OUT OF THE BLUE' mae ELO AGAIN yn rhoi i chi flas dramatig o sut oedd yr ELO clasurol yn swnio pan ‘roeddent ar eu gorau. Mae’r profiad cyfan yn ailgread proffesiynol o un o gyngherddau’r ELO gydag ail-gynhyrchiad sain gwych, goleuadau trawiadol ac effeithiau gweledol heb eu hail. Mae ELO AGAIN yn sicr yn gwybod sut i’ch difyrru wrth iddynt gyflwyno holl ganeuon poblogaidd y band. Mae’r sielos byw a’r feiolin las enwog yn gwneud hon y sioe deyrnged orau oll i’r ELO, ac yn sicr y fwyaf dilys yn gerddorol.

Tocyn: £23.50 (Pryna dy docyn arlein)

21.00

Swing City yn cyflwyno: Dawns y Glas
Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

Cyfle i ti ddawnsio a gwisgo dy ddillad gorau yn Nawns y Glas Swing City! Bydd Swing City, sy’n adnabyddus am ei ddigwyddiadau thema arbennig, yn mynd amdani yn y diweddglo perffaith i Wythnos y Glas ac yn trawsnewid Undeb y Myfyrwyr yn glwb moethus. Gyda gwydraid o bybli am ddim i'r 200 yn gyntaf, ffynnon siocled fawr, bwth lluniau, perfformwyr ar droed a llu o DJs, perfformwyr ac atyniadau ... gan gynnwys Pwll Peli anferth! Cod gwisg ffurfiol – dyma ni, mae’n bryd codi’r to!

Tocyn: £3 ymlaen llaw / £5 tocyn cyffredinol (Pryna dy docyn arlein). Ymunwch a'r ddigwyddiad ar Facebook

Dydd Sul 01 Hydref 2017

Sesiynau cyffredinol, cymdeithasol a hamdden

AmserDigwyddiad
08.30-22.00

Llyfrgell Hugh Owen

 • Casglu eich Cerdyn Aber (i fyfyrwyr nad ydynt yn byw yn llety'r Brifysgol)
 • Cymorth i roi eich cyfrif e-bost ar waith a chysylltu eich dyfeisiau â Rhwydwaith y Brifysgol
 • Llwytho ffoto digidol ar gyfer eich Cerdyn Aber a’ch Cofnod Myfyriwr
 • Gwerthu ceblau rhwydwaith
 • Defnyddio adnoddau llyfrgell a chyfrifiadura
10.00-16.00

Taith a Chyflwyniad am ddim i’r
Ganolfan Chwaraeon, Campws Penglais

Mae pob taith yn para hyd at 30 munud ac yn cynnwys:

 • gair o groeso ac yn rhoi cyflwyniad hanfodol er mwyn iti allu defnyddio ein cyfarpar
 • cyflwyniad byr i gyfleusterau a gwasanaethau'r Ganolfan Chwaraeon
 • gwneud yn siŵr dy fod yn gwybod ble i gael cymorth a chefnogaeth. Rydym yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gen ti ynglŷn â chwaraeon ac ymarfer corff (byddwn ni o gwmpas yng Nghanolfan y Celfyddydau neu galwa heibio’r Ganolfan Chwaraeon)

 

Dylai pob myfyriwr newydd fynychu o leiaf un Cyflwyniad i’r Gampfa (cynhelir y teithiau hyn drwy gydol yr wythnos):

 • 10.00
 • 11.00
 • 12.00
 • 13.00
 • 14.00
 • 15.00
 • 16.00
12.00-14.00

Cinio Dydd Sul Myfyrwyr
Bwyty TaMed Da, Penbryn, Campws Penglais

14.00 & 16.30

Poggle - Dawns
Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais

Stori Vince yw Poggle, bachgen sy'n awyddus i archwilio'r fforest ond mae'n rhy ofnus nes iddo gyfarfod un dydd â Poggle, creadur cyfeillgar. Efo'i gilydd maent yn mynd ar anturiaeth trwy'r fforest lle maent yn darganfod y goeden gerddorol hudol. Darn theatr-ddawns synhwyraidd calonogol gyda cherddoriaeth fyw, rhythmau bywiog a chomedi trwyddo, mewn byd newidiol dychmygus lle mae'r plant yn cael y cyfle i archwilio. 

Tocyn: £6 (Pryna dy docyn arlein)

 

Dosbarthiadau di-dâl yn y Ganolfan Chwaraeon
Ganolfan Chwaraeon, Campws Penglais

Mynediad am ddim i bob myfyriwr dros y penwythnos ar gyfer y sesiynau canlynol (Amserlen Dosbarthiadau):

 • 09.05-09.50  Sbinio Boreuol - Gallu Cymysg
 • 11.00-12.00  Zumba
 • 09.00-16.16  Nofio (Cer i’n gwefan i gael manylion llawn am yr Amseroedd Nofio Cyffredinol)
 

Sinema
Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais

 • 14.15  Close Encounters of the Third Kind (£4)
 • 17.00  The Limehouse Golem (£4)
19.00-23.00

Cyfnewidfa Stoc a Bingo Big Joe
Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

Noson fwy hamddenol ar ddiwedd y penwythnos croeso gyda Bingo BJ! Bydd Big Joe yn Undeb y Myfyrwyr â'i sioe Bingo gomig yn tynnu coes a chynnig gwobrau sâl a heriau doniol. Ac os nad yw hynny'n ddigon, bydd Joe yn hacio system y Bar ac yn ail gyflwyno ffefryn yr Undeb– y gyfnewidfa Stoc! Cofia gadw llygad barcud wrth i brisiau diodydd ostwng a chodi yn ystod y nos ac amseru pethau’n iawn i fachu bargen. Bydd dim felan nos Sul yma!

Tocyn: £3 ymlaen llaw / £5 tocyn cyffredinol (Pryna dy docyn arlein). Ymunwch a'r ddigwyddiad ar Facebook

Dydd Llun 02 Hydref 2017

DARLITHOEDD YN DECHRAU (bore)

Cyfeiriwch at yr amserlen a gawsoch gan eich adran wrth gofrestru am fanylion ynglŷn â ble a phryd i fynychu’ch darlithoedd.