Newyddion

Agor ffenest ddigidol ar y gorffennol

Llun digidol o gofnod myfyriwr cyntaf Prifysgol Aberystwyth, James Bateman

Mae cofnodion myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth sy’n dyddio’n ôl bron 150 mlynedd yn cael eu digideiddio a’u trawsgrifio er mwyn hwyluso gwaith pori a chwilio.

Ychydig berswad i’r cyfeiriad cywir?

Mae moeseg defnyddio damcaniaeth ‘nudge’ neu ‘berswad’ er mwyn llywio polisi cyhoeddus yn cael sylw mewn llyfr newydd gan ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth.

Yr Athro Christopher Coker i draddodi Darlith Flynyddol Kenneth N. Waltz ar ddyfodol rhyfel.

Yr Athro Christopher Coker.  Credyd: Jwh, Wikipedia Luxembourg

Yr ysgolhaig rhyfel enwog a'r arbenigwr ar wrthdaro milwrol, Yr Athro Christopher Coker, fydd yn traddodi Darlith Flynyddol Kenneth N. Waltz eleni, nos Iau 16 Tachwedd am 6y.h.

Cyhoeddiad newydd ar ail gainc y Mabinogi

Dr Ian Hughes (Canol), golygydd y gyfrol newydd Bendigeiduran Uab Llyr; Dr Cathryn Charnell-White (Chwith), Pennaeth Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth a Delyth Ifan, Cyfarwyddwr Cyhoeddwyr Adnoddau Addysg (CAA) gyda phyped enfawr o Bendigeidfran gan Small World Theatre, Aberteifi, sy’n rhan o arddangosfa yng Nghanolfan Gelfyddydau Aberystwyth tan 16 Ionawr 2018.

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi’r golygiad cyntaf ers 80 o flynyddoedd o ail gainc y Mabinogi yn y Gymraeg.

Gwahodd myfyrwyr mentrus i ymgeisio am InvEnterPrize 2018

Lansio InvEnterPrize 2018. Bydd yr ymgeisydd buddugol yn ennill £10,000.

Mae rhifyn 2018 o gystadleuaeth menter myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth wedi cael ei lansio, gyda gwobr o £10,000 i'r ymgeisydd buddugol.

Prifysgol Aberystwyth yn peilota rhaglen llesiant i fyfyrwyr

(Ch-Dd) Athro Jo Hamilton, Cyfarwyddwr Profiad Myfyrwyr IBERS; Samantha Glennie, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda; Ian Keirle, darlithydd a chydlynydd modiwl yn IBERS; Molly Longden, Swyddog Llesiant Undeb Myfyrwyr Aberystwyth; Caryl Davies, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr, a Lou Hardinge, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth.

Mae cyfres o weithdai llesiant yn cael eu cynnig i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf Prifysgol Aberystwyth fel rhan o beilot arloesol ar y cyd gyda'r Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol.

Cynhadledd yn trafod dyfodol darlledu

Mae Elin Haf Gruffydd Jones yn Athro yn y Cyfryngau a’r Diwydiannau Creadigol yn Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth ac yn Gyfarwyddwr Sefydliad Mercator ar gyfer y Cyfryngau, Ieithoedd a Diwylliant.

Mae academydd o Brifysgol Aberystwyth yn cadeirio cynhadledd flaenllaw ar ddyfodol  darlledu Cymraeg ddydd Iau 9 Tachwedd 2017.

Gwrthrychau Hollywood prin o’r 1940au yn cael eu harddangos yn Ysgol Gelf Aberystwyth

Mae Darlithydd o Ysgol Gelf, Dr Harry Heuser, wedi curadu arddangosfa sy’n cynnwys albwm unigryw yn coffau’r ffilm ffantasi Mighty Joe Young, a gynhyrchwyd yn Hollywood yn 1949.

Y cyfreithiwr o Gymro a ddyfeisiodd y gell danwydd hydrogen yn ystod oes Fictoria

Credit: Shaiith/Shutterstock

Yr Athro Iwan Morus o Adran Hanes a Hanes Cymru yn trafod dyfeisio’r batri nwy yn 1842 gan y Cymro ifanc o Abertawe, William Robert Grove.

Cyfnod cyfieithu ym Mhrifysgol Aberystwyth i fardd o India

Mohini Gupta yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol gyda chriw o blant Ysgol Gymraeg Aberystwyth.

Mae bardd o India yn treulio tri mis ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cyfieithu gwaith Vikram Seth i’r Hindi ac yn cyfansoddi cerddi i ddarllenwyr ifanc.

Dychmygu dyfodol amgen i ganolbarth Cymru

Adeilad Pryce Jones yn y Drenewydd, cartref y busnes archebu post rhyngwladol modern cyntaf. Ond beth am y dyfodol i ganolbarth Cymru wedi Brexit? Dyma’r her a osodwyd gan Dychmygu dyfodol amgen i ganolbarth Cymru

Wrth i’r dadlau barhau am gysylltiadau masnach y DU gyda'r Undeb Ewropeaidd wedi Brexit, mae yna wahoddiad i bobl gyflwyno eu gweledigaethau ar gyfer canolbarth Cymru.

Dathlu llwyddiant eisteddfodol cyn-fyfyrwyr

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn dathlu llwyddiant ei chyn-fyfyrwyr yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn mewn digwyddiad arbennig yn yr Hen Goleg nos Wener 10 Tachwedd.

Gwella cynhyrchu protein yn Ewrop a Tsieina

Dr Leif Skøt (dde) a Dr David Lloyd o IBERS mewn cae o arbrofion meillion ger Gogerddan. Aelodau eraill y tîm yn Aber sydd ddim yn ymddangos yn y llun hwn yw Dr Rosemary Collins a Mr Huw Powell

Gwyddonwyr planhigion o Brifysgol Aberystwyth yn chwarae rhan flaenllaw mewn ymchwil newydd i fridio codlysiau porthiant a chodlysiau grawn, i fynd i'r afael â gofynion bwydydd protein yn Ewrop a Tsieina.

Dathlu llwyddiannau dysgu gydol oes

Y fyfyrwraig Dysgu Gydol Oes, Candy Bedworth, sydd wedi bod yn astudio Celf ac sy'm un o ddwy i ennill Myfyriwr y Flwyddyn, gyda’r Athro Judy Broady-Preston, Cyfarwyddwr Athrofa Datblygu Proffesiynol Prifysgol Aberystwyth.

Athrofa Datblygu Proffesiynol y Brifysgol yn y dathlu llwyddiannau a chyflawniadau myfyrwyr a staff dysgu gydol oes mewn seremoni arbennig.

Prifysgol Aberystwyth yn dathlu llwyddiant dysgwyr Cymraeg

Sue Jones-Davies yn derbyn Gwobr Cymraeg yn y Teulu oddi wrth yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth

Mae cyn-Faer Tref Aberystwyth a’r berfformwraig Sue Jones-Davies ymysg criw sydd wedi eu cydnabod am eu hymdrechion i ddysgu a hyrwyddo’r Gymraeg