Newyddion

Gwobr flynyddol Walters yn cael ei dyfarnu am y tro cyntaf

Dau o enillwyr Gwobr Ken Walters yn derbyn eu gwobrau, a gyflwynwyd gan yr Athro Ken Walters a Golygyddion Gweithredol presennol y Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics. O’r chwith i’r dde: yr Athro Ian Frigaard (Golygydd Gweithredol JNNFM), yr Athro Stephanie Dungan a’r Athro Ronald Phillips (enillwyr cyntaf Gwobr Ken Walters), yr Athro Ken Walters (Golygydd Sefydlol JNNFM) a’r Athro Fernando Pinho (Golygydd Gweithredol JNNFM). Llun: Mats Stading

Mae gwobr academaidd newydd wedi cael ei chyflwyno gan y cyhoeddwr blaenllaw Elsevier i anrhydeddu academydd blaenllaw o Brifysgol Aberystwyth, yr Athro Ken Walters.

Arddangosfa Gelf: Ffeithiau Amgen: Dehongli Gweithiau o Gasgliad yr Ysgol Gelf

'Môrddyn', Siapan, diwedd 19eg ganrif
Arddangosfa newydd yn agor heddiw yn Oriel Ysgol Gelf heddiw.

Gwyddonwyr IBERS i arddangos eu gwaith yn Aberaeron fel rhan o Ddiwrnod Chwilfrydedd mewn Planhigion

Bydd gwyddonwyr o Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth yng Nghŵl Gardd a Chrefft Aberaeron 2017 ar 28 a 29 Mai ac yn arddangos eu gwaith.

Gŵyl Seiclo Aberystwyth yn dychwelyd am ei hwythfed blwyddyn

Mae gŵyl feicio flynyddol Aberystwyth yn dychwelyd yr wythnos hon, 21 - 30 Mai 2017, gyda deg diwrnod o ddigwyddiadau yn y dref a’r wlad o amgylch.

Ymunwch â CAA Cymru i ddathlu’r byd cyhoeddi Cymraeg yn y Fedwen Lyfrau eleni

Dewch â’ch teuluoedd i ymuno â CAA Cymru ar antur anhygoel, yn seiliedig ar ein llyfr, Sali a’r bownsiwr gofod gwyllt, yn y Fedwen Lyfrau eleni. Bydd Seren a Lobs, cymeriadau S4C, angen eich help i ennill sêr er mwyn achub eu planed, Asra!

Bydd CAA Cymru yn cymryd rhan yn y Fedwen Lyfrau unwaith eto eleni. Cynhelir y Fedwen yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, ar garreg drws CAA Cymru, ddydd Sadwrn yr 20 Mai 2017.

Canmol gwaith Adnoddau Dynol ar ddatblygu sgiliau digidol

Lesley Spees (canol) a Sue Chambers (ail o’r chwith) yn derbyn cydnabyddiaeth am waith da Adnoddau Dynol Prifysgol Aberystwyth ar hyfforddiant sgiliau digidol yng ngwobrau blynyddol Adnoddau Dynol Prifysgolion Prydain (UHR)

Mae hyfforddiant sgiliau digidol arloesol a ddatblygwyd gan Adran Adnoddau Dynol Prifysgol Aberystwyth, yr undebau llafur UNSAIN ac UNITE, TUC Cymru a Chymdeithas Addysg y Gweithwyr Cymru (WEA Cymru) wedi dod yn ail orau yng ngwobrau blynyddol Adnoddau Dynol Prifysgolion (UHR).

Penodi’r Arglwydd Thomas o Gwmgiedd yn Ganghellor

Yr Arglwydd Thomas fydd Canghellor Prifysgol Aberystwyth o fis Ionawr 2018.

Bydd y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Thomas o Gwmgiedd yn cymryd yr awennau fel Canghellor Prifysgol Aberystwyth ym mis Ionawr 2018.

Galw am strategaeth iaith sy’n ymateb i amgylchiadau’r unfed ganrif ar hugain

Dr Elin Royles a Dr Huw Lewis, cydlynwyr Adfywio sy’n cael ei chyllido gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Mae prosiect ymchwil arloesol sy’n cael ei arwain gan Brifysgol Aberystwyth yn holi a oes angen ail-ystyried tybiaethau traddodiadol ynglŷn â sut i hybu adfywiad ieithoedd lleiafrifol.

Darganfyddiad genom malwoden i gynorthwyo gyda’r frwydr yn erbyn clefyd trofannol marwol

Chwith i’r Dde: Aelodau o Ganolfan Barrett ar gyfer Rheoli Helminth ym Mhrifysgol Aberystwyth; Dr Iain Chalmers, Yr Athro Karl Hoffmann, Dr Martin Swain a Dr Kathy Geyer

Gwyddonwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cyfrannu at ymdrechion rhyngwladol i nodweddu'r genom mewn rhywogaeth o falwoden sy'n gyfrifol am drosglwyddo parasit sy'n lladd 200,000 o bobl bob blwyddyn.

Prifysgol Aberystwyth yn parhau i ddringo’r tablau cynghrair

Mae cynnydd Prifysgol Aberystwyth yn nhablau cynghrair y prifysgolion yn parhau yn sgil cyhoeddi canllaw prifysgol 2018 The Guardian.

Coroni Ffiseg yn Adran y Flwyddyn yng Ngwobrau Dysgu UMAber 2017

Enillwyr y Gwobrau Dysgu UMAber 2017. Llun: Mick McGrath

Cafodd Ffiseg ei choroni yn Adran y Flwyddyn yng Ngwobrau Dysgu blynyddol Undeb Myfyrwyr Aberystwyth 2017 a gynhaliwyd nos Wener 5 Mai.

Ethol Athro Economeg o Aberystwyth yn Llywydd y Gymdeithas Economeg Amaethyddol

Yr Athro Peter Midmore, sydd wedi ei ethol yn Llywydd y Gymdeithas Economeg Amaethyddol am 2017/18.

Mae'r Economegydd, yr Athro Peter Midmore o Ysgol Fusnes Aberystwyth, wedi’i ethol yn Llywydd y Gymdeithas Economeg Amaethyddol. 

Gwobr farddoniaeth Cinnamon Press i ddarlithydd ysgrifennu creadigol

Mae cyfrol o farddoniaeth gan y darlithydd Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol Aberystwyth Dr Gavin Goodwin yn un o bedwar enillydd gwobr Cinnamon Press Poetry Pamphlet Prize 2017.

Lansio MA newydd mewn Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru

Chwith i’r dde: Dr Elin Royles o Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Dr Gareth Hoskins o’r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, a Dr Steven Thompson o Adran Hanes a Hanes Cymru, yn lansiad yr MA mewn Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru.

Gyda Brexit yn hawlio’r sylw yn ystod cyfnod cynnar ymgyrchu etholiad cyffredinol San Steffan, mae Prifysgol Aberystwyth yn lansio gradd MA newydd fydd yn ystyried gwleidyddiaeth a chymdeithas Cymru gyfoes ar heriau wedi i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd.

Cyrsiau newydd yn IBERS ar gyfer 2017

Bydd myfyrwyr ar y BSc Cadwraeth Bywyd Gwyllt yn datblygu dealltwriaeth eang o'r cysyniadau sylfaenol allweddol sy'n berthnasol i fioleg cadwraeth megis esblygiad ac amrywiaeth organebau; cynefinoedd ac ecosystemau ac agweddau perthnasol polisi a rheolaeth.

Mae dau gynllun gradd israddedig newydd sbon mewn Bioleg Ddynol ac Iechyd, a Chadwraeth Natur wedi cael eu lansio gan Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS).