Newyddion

Cheerleaders Aberystwyth yn codi hwyl am America

Mae Chris Welter (chwith) a Imogen Wild wedi eu dewis gystadlu ym Mhencampwriaethau Byd Codi Hwyl a Dawns Ffederasiwn All Star yr Unol Daleithiau (USASF) yn Florida.

Mae dwy fyfyrwraig o Brifysgol Aberystwyth ar ei ffordd i’r Unol Daleithiau i gystadlu ym mhencampwriaeth codi hwyl y byd wythnos nesaf.

Lansio cystadleuaeth codio creadigol i ysgolion

Chwith i’r dde: Disgyblion Ysgol Plascrug (ar eu haestedd) Tomas Pearson, Erin Jack, Ifan Rukov a James Homer yn lansiad y gystadleuaeth animeiddion Scratch yng nghwmni Carol Macy, athrawes yn Ysgol Plascrug, a Eurig Salisbury a Martin Nelmes o Brifysgol Aberystwyth.

Mae Adran Gyfrifiadureg Prifysgol Aberystwyth yn galw ar ddisgyblion ysgol cynradd ledled Cymru i gymryd rhan mewn cystadleuaeth codio unigryw sy'n cyfuno barddoniaeth, chwedlau a chyfrifiaduro creadigol.

Cyhoeddi rhestr fer Gwobrau Staff a Myfyrwyr 2018

Mae Undeb Myfyrwyr Aberystwyth wedi cyhoeddi eu rhestr fer am eu Gwobrau Staff a Myfyrwyr.

Yr Athro Richard Wyn Jones yn traddodi Darlith O’Donnell yn Aberystwyth

Yr Athro Richard Wyn Jones

Bydd yr Athro Richard Wyn Jones yn traddodi Darlith O’Donnell Prifysgol Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth nos Lun 30 Ebrill 2018, dan y teitl ‘Cenhedloedd, Cenedlaetholdebau a Gwleidyddiaeth y Deyrnas Gyfunol’.

Rhewlifegwyr o Aberystwyth am ddychwelyd i dyllu drwy rewlif uchaf y byd

Katie Miles a’r Athro Bryn Hubbard, aelodau Prifysgol Aberystwyth o brosiect EverDrill, yn chwifio baner Aber ar safle rhif tri y tyllu ar rewlif Khumbu wrth droed Everest yn ystod taith 2017.

Mae rhewlifegwyr o Brifysgol Aberystwyth yn dychwelyd i fynyddoedd yr Himalaya, flwyddyn wedi taith lwyddiannus i dyllu drwy rewlif uchaf y byd.

Bygythiad tonnau gwres morol i gydbwysedd ecolegol cefnforoedd

Dr Pippa Moore

Mae ecolegwyr morol wedi rhybuddio bod cynnydd yn nifer a pharhad tonnau gwres morol yn fygythiad i gydbwysedd ecolegol y cefnforoedd.

Cantata Memoria Aberfan yn Aberystwyth

Bydd Cantata Memoria: Er mwyn y plant gan Syr Karl Jenkins, a gyfansoddwyd i goffáu 50 mlynedd ers trasiedi Aberfan yn 2016, yn cael ei berfformio yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth nos Sadwrn 21 Ebrill 2018.


 

Ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth yn astudio gwytnwch amaethyddiaeth y DU

Chwith i'r dde: Yr ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth; Susan Fowler, Dr Phillipa Nicholas-Davies a'r Athro Peter Midmore.

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn astudio gwaith ffermwyr yng Nghymru fel rhan o astudiaeth ar draws yr Undeb Ewropeaidd (UE) i wytnwch y diwydiant amaeth a'i allu i ymateb i newid.

Canmol Cyfnewidfa Iaith Prifysgol Aberystwyth

Mae prosiect unigryw sy’n hyrwyddo rhannu ieithoedd a diwylliannau ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi derbyn canmoliaeth uchel yn seremoni wobrwyo flynyddol Cymdeithas Dysgu Gydol Oes y Prifysgolion (UALL).

Y Cloc Ffractal

Mi fydd oriawr, sydd wedi ei gwneud o 81 darn triongl o wydr, i’w gweld yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth o ddydd Gwener 6 Ebrill 2018.

Disgyblion blwyddyn 10 yn pwyso a mesur eu hopsiynau

Bydd disgyblion Blwyddyn 10 o ysgolion ledled y canolbarth a’r gorllewin yn pwyso a mesur yr opsiynau sydd ar gael iddynt ar ôl gwneud eu TGAU mewn cwrs preswyl tridiau a gynhelir ym Mhrifysgol Aberystwyth yn ystod gwyliau’r Pasg.

Drwy ddrws dychymyg: y diwylliant hunlun yn llunio ein dyfodol?

Delwedd o ‘Into the Looking Glass- how selfie culture is preparing us to meet our future selves’

Mae ffilm am ddyfodol y diwylliant hunlun a gynhyrchwyd gan ddau o ddarlithwyr cyfryngau ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Dysgu ar Sgrin, Cyngor Ffilm a Fideo Prifysgolion Prydain 2018.

Buddsoddiad o bwys i Theatr y Werin

Dafydd Rhys, Cyfarwyddwr Canolfan Celfyddydau Aberystwyth (chwith) yn trafod cynlluniau ailwampio Theatr y Werin gyda Nick Bache, Rheolwr Technegol.

Bydd Theatr y Werin, yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth, yn cau ei drysau ar 3 Ebrill ar gyfer y prosiect £0.75m, a fydd yn cynnwys gosod system drydanol gyfan newydd am y tro cyntaf ers iddi agor yn 1972.

Gwella iechyd a lleihau anghydraddoldeb yng nghanolbarth Cymru

Delfryd cefngwlad?  Er bod ardaloedd gwledig yn nodi gwell canlyniadau iechyd nag ardaloedd trefol, gyda disgwyliad oes uwch a chyfraddau is o farwolaethau cynamserol, mae yna heriau ac amgylchiadau sy'n effeithio'n anghymesur ar boblogaethau gwledig, sydd âg effaith negyddol ar iechyd a llês y trigolion.

Canolfan Rhagoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig yn cynnal cyfarfod agored i drafod gwella iechyd a lleihau anghydraddoldeb yng nghanolbarth Cymru nos Iau 5 Ebril 2018.

Ymchwil yn dangos bod Titw Mawr trefol yn fwy ymosodol

Mae Titw Mawr sy'n byw mewn ardaloedd trefol yn fwy digywilydd ac ymosodol na’u cyfoedion gwledig wrth amddiffyn eu tiriogaeth

Mae Titw Mawr sy'n byw mewn ardaloedd trefol yn fwy digywilydd ac ymosodol na’u cyfoedion gwledig wrth amddiffyn eu tiriogaeth, yn ôl ymchwil sydd wedi ei gyhoeddi yn Scientific Reports.