Newyddion

Urddo’r Athro Martin Conway yn Gymrawd Prifysgol Aberystwyth

Syr Emyr Jones Parry yn cyflwyno'r Athro Martin Conway yn Gymrawd er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth.

Mae’r Athro Martin Conway (MA DPhil Oxf, FRHistS) o Goleg Balliol, Rhydychen wedi ei gyflwyno’n Gymrawd er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth.

Urddo Prif Swyddog Gweithredol Saga CCC yn Gymrawd Prifysgol Aberystwyth

Syr Emyr Jones Parry yn cyflwyno Cymrodoriaeth er Anrhydedd i Lance Batchelor, pennaeth Saga CCC.

Mae Lance Batchelor, Prif Swyddog Gweithredol Saga CCC a chyn-brif Swyddog Gwethredol Domino's Pizza a Tesco Mobile wedi ei gyflwyno fel Cymrawd er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth.

Cyflwyno Graddau er Cof i ddwy fyfyrwraig

Cafwyd munud o dawelwch yn ystod seremoni'r bore a'r prynhawn er cof am Caitríona Rós Lucas ac Emily Price.

Yn ystod seremonïau graddio Prifysgol Aberystwyth ddydd Iau 20 Gorffennaf 2017, cafodd graddau ar ôl marwolaeth eu cyflwyno i ddwy fyfyrwraig.

Urddo Dato’ Mohamed Sharil bin Mohamed Tarmizi yn Gymrawd

Dato’ Mohamed Sharil bin Mohamed Tarmizi

Mae’r cyn-fyfyriwr o Aberystwyth, a chyn-reoleiddiwr telegyfathrebu, cyfryngau a phost ym Malaysia, Dato’ Mohamed Sharil bin Mohamed Tarmizi, wedi ei urddo’n Gymrawd er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth.

Urddo cyn gynghorydd Banc y Byd a chyn-fyfyriwr y Gyfraith Gareth Howell yn Gymrawd

Gareth Howell

Mae’r cyn gynghorydd i Fanc y Byd a’r Cenhedloedd Unedig, ac a raddiodd yn y Gyfraith o Aberystwyth, Gareth Howell, wedi ei urddo’n Gymrawd er Anrhydedd gan Brifysgol Aberystwyth.

Urddo’r chwaraewraig rygbi ryngwladol Dr Louise Rickard yn Gymrawd Prifysgol Aberystwyth

Dr Louise Rickard

Mae’r chwaraewraig rygbi ryngwladol a’r gyn-fyfyrwraig Dr Louise Rickard wedi ei hurddo’n Gymrawd er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth.

Cyflwyno Gradd er Anrhydedd i David Alun Jones, Is Lywydd Cymdeithas Bêl-droed Cymru

David Alun Jones

Cyflwynwyd Gradd Baglor er Anrhydedd yn y Gwyddorau i Dai Alun Jones, Is-lywydd Cymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW), gan Brifysgol Aberystwyth i gydnabod ei gyfraniad i bêl-droed a’r gymuned leol.

Gradd er Anrhydedd i fridiwr glaswellt

Alan Lovatt

Cyflwynwyd Gradd Baglor er Anrhydedd yn y Gwyddorau i Alan Lovatt, Uwch-fridiwr Glaswellt yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth mewn cydnabyddiaeth o’i wasanaeth hir a’i gyfraniad i’r Brifysgol.

Yr ymgyrchydd iaith Heini Gruffudd yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd gan Brifysgol Aberystwyth

Cymrawd er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth Heini Gruffudd(dde)a Dr Bleddyn Huws, Uwch Ddarlithydd yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd.

Mae’r athro, awdur, ac ymgyrchydd iaith, Heini Gruffudd wedi’i urddo’n Gymrawd Prifysgol Aberystwyth.

Cyflwyno’r Faner Werdd i Brifysgol Aberystwyth am y drydedd flwyddyn yn olynol

Dyma'r drydedd flwyddyn yn olynol i Brifysgol Aberystwyth i sicrhau Gwobr y Faner Werdd.

Mae Gwobr y Faner Werdd wedi ei chyflwyno i Brifysgol Aberystwyth am y drydedd flwyddyn yn olynol, ac mae campws Penglais a champws Llanbadarn wedi derbyn cydnabyddiaeth am ragoriaeth yr adnoddau a safon wych y mannau gwyrdd.

Cystadleuaeth animeiddio cyfrifiadurol i ysgolion

Mae Eurig Salisbury wedi cyfansoddi cerdd yn arbennig ar gyfer y gystadleuaeth.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn galw ar blant ysgol cynradd yng Nghymru i fod yn rhan o gystadleuaeth animeiddio Scratch yn cyfuno codio cyfrifiadurol gyda barddoniaeth.

Prifysgol Aberystwyth yn dathlu Graddio

Mi fydd Graddio 2017, pinacl y flwyddyn academaidd, yn cael ei ddathlu mewn wyth seremoni dros bedwar diwrnod rhwng dydd Mawrth 18 a dydd Gwener 21 Gorffennaf yn y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau.

Bydd rhwysg a rhodres Graddio yn dychwelyd i Aberystwyth yr wythnos hon wrth i’r Brifysgol baratoi i ddathlu llwyddiant ei graddedigion diweddaraf.

Cyflwyno cais caniatâd cynllunio Pantycelyn

Aelodau o Fwrdd Prosiect Pantycelyn sy'n arwain y gwaith o ailwampio'r neuadd breswyl ar gyfer siaradwyr Cymraeg.

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyflwyno cais i Gyngor Sir Ceredigion am ganiatâd cynllunio i ailwampio neuadd breswyl hanesyddol Pantycelyn.

Agor Labordy Canmlwyddiant Adran Daearyddiaeth

Dr David Blaney (Canol), Prif Weithredwr Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, yn agor Labordy Canmlwyddiant yn yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear.

 Dr David Blaney, Prif Weithredwr Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru yn agor Labordy Canmlwyddiant yn yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear sy'n nodi can mlynedd o addysgu daearyddiaeth a gwyddorau daear yn Aberystwyth.

Cychod ymchwil morol newydd i’r Brifysgol

Yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth, gyda Dr Pippa Moore, cydlynydd cynllun gradd bioleg forol a dŵr croyw IBERS gyda myfyrwyr ar fwrdd Taliesin.

Mae dau gwch ymchwil morol newydd sbon yn cael eu lansio gan Brifysgol Aberystwyth ar gyfer dechrau'r flwyddyn academaidd newydd.