Newyddion

Agor Drysau’r Hen Goleg

Mae Prifysgol Aberystwyth yn falch o wahodd pobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd i ddarganfod mwy am yr Hen Goleg fel rhan o ddigwyddiad Drysau Agored 2017 sy’n cael ei gynnal dros y Sul,  23 – 24 Medi 2017.

Arddangosfa yn y Drenewydd yn ceisio barn y trigolion ar globaleiddio

Adeilad Pryce Jones yn y Drenewydd, cartref y busnes archebu post rhyngwladol modern cyntaf.

Gwahoddir trigolion y Drenewydd i drafod eu barn am effeithiau globaleiddio ar y dref mewn arddangosfa newydd sy'n agor yn ffurfiol ddydd Iau, 21 Medi 2017.

Saethwyr Aber yn anelu am lwyfan byd

Beth Duthie (Credydd: Emily J Photography - www.facebook.com/EmilyRobertsMedia/)  a Alex Newnes

Mae dau o fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn rhan o dîm Prydain a fydd yn cystadlu ym Mhencampwriaethau Saethyddiaeth 3D y Byd yn Ffrainc yr wythnos hon.


 


 

Ffisegwyr o Aberystwyth yn defnyddio adnodd pelydr-x newydd arloesol i astudio deimyntau

Yr Athro Andrew Evans (rhes flaen, trydydd o’r chwith) yn agoriad labordy newydd VERSOX yn Ffynhonnell Olau Deimwnt.

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth ymhlith y cyntaf i ddefnyddio adnodd pelydr-x newydd arloesol yn un o ganolfannau ymchwil gwyddonol mwyaf datblygedig y byd.

Gwyddonwyr Aber yn dilyn oriau olaf Cassini

Cassini, a fydd yn cyrraedd diwedd y daith i'r blaned Sadwrn ddydd Gwener 15 Medi 2017. Llun drwy gwrteisi NASA/JPL-Caltech

Mae gwyddonwyr y gofod ym Mhrifysgol Aberystwyth yn dilyn hynt y llong ofod Cassini wrth iddi nesáu at ddiwedd ei thaith ugain mlynedd i'r blaned Sadwrn.

Cynhadledd i drafod dyfodol ieithoedd yn y DU wedi Brexit

Un o brif drefnwyr y gynhadledd, Dr Elin Royles, cyd-sefydlydd Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru ac Uwch Ddarlithydd yn Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth.

Wrth i’r dadlau a’r craffu  ar Fesur Gadael yr UE barhau, mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnal cynhadledd ar oblygiadau Brexit i bolisïau iaith.

Prifysgol Aberystwyth yn cynnal cynhadledd i ddatblygwyr Apple

Cynrychiolir tri deg o wledydd yn y gynhadledd eleni sydd yn llawn gyda phob un o’r 200 o lefydd wedi eu cymryd.

Mae datblygwyr meddalwedd o bob cwr o'r byd wedi ymgynnull ym Mhrifysgol Aberystwyth yr wythnos hon ar gyfer cynhadledd mwyaf blaenllaw'r DU ar gyfer datblygwyr meddalwedd Apple.

IBERS yn cynnal diwrnod gwybodaeth Miscanthus i ffermwyr

Cnwd ynni adnewyddadwy carbon negyddol lluosflwydd yw Miscanthus sydd yn cael ei dyfu ar oddeutu 8,000 hectar o dir gwael ymylol yn y DU.

Mewn ymateb i ddiddordeb cynyddol mewn Miscanthus, bydd ymchwilwyr yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cynnal diwrnod gwybodaeth ac ymweliad maes ar gyfer ffermwyr ar ddydd Iau 28 Medi 2017.

Aberystwyth ymhlith ‘elît’ prifysgolion

O’r 1102 o sefydliadau sydd wedi eu cynnwys yn rhifyn 2018, mae Aberystwyth yn 186fed am Olygwedd Ryngwladol.

Mae Aberystwyth, un o brifysgolion mwyaf blaenllaw'r DU ar gyfer boddhad cyffredinol myfyrwyr, hefyd yn un o brif brifysgolion y byd am ei 'golygwedd ryngwladol' yn ôl y Rhestr Prifysgolion y Byd y Times Higher Education ddiweddaraf.

Adeiladu tŷ bêls Miscanthus cyntaf y byd

Mae gwyddonwyr bridio planhigion o IBERS wedi cymryd gwahanol fathau o Miscanthus a'u croesi i ddatblygu hybridau y gellir eu tyfu o hadau ar gyfer marchnadoedd penodol, gan gynnwys y diwydiant adeiladu.

Prosiect ar y cyd rhwng Prifysgol Aberystwyth, y Ganolfan Dechnoleg Amgen a Terravesta yn edrych ar y potensial i ddefnyddio Miscanthus fel deunydd adeiladu fel ffordd o helpu i ddad-garboneiddio'r diwydiant adeiladu.

Darganfod bacteria sy’n bwyta methan o dan Antarctica

Dr Andrew Mitchell (dde) a’r Athro John Priscu o Brifysgol Talaith Montana yn codi sampl o ddŵr o Lyn Whillans, sydd 800 metr islaw Llen Iâ Gorllewin Antarctica. Llun: J Mikucki

Mae gwyddonwyr yn credu y gall bacteria sy'n bwyta methan sydd wedi eu darganfod mewn llyn o dan Antarctica atal y nwy tŷ gwydr pwerus rhag cael ei ryddhau i'r atmosffer wrth i’r iâ ddadmer.

Ysgrifennydd Addysg yn mynychu Seremoni Raddio'r Brifysgol Haf

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Addysg gyda myfyrwyr Prifysgol Haf Aberystwyth.

Roedd Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Addysg, yn westai anrhydeddus yn Seremoni Graddio Prifysgol Haf Aberystwyth ar 25 Awst 2017.

Adeilad hynaf Campws Penglais yn ennill statws cofrestredig Gradd II

Adeilad Cledwyn, 1939. Credyd: Archifau Prifysgol Aberystwyth

Mae'r adeilad cyntaf a godwyd ar Gampws Penglais wedi cael statws cofrestredig Gradd II er mwyn ei ddiogelu i'r oesoedd a ddêl.

Un o raddedigion Aber, Rhodri Siôn yw enillydd Gwobr Goffa yr Athro Gwyn Thomas

Rhodri Siôn (canol) gyda Jennifer Thomas, gwraig y diweddar Athro Gwyn Thomas, a Dr Haydn E Edwards, Cadeirydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Dyfarnwyd Gwobr Goffa yr Athro Gwyn Thomas i un o raddedigion Prifysgol Aberystwyth, Rhodri Siôn.

Ffrwydryn tir y Dywysoges Diana yn rhan o arddangosfa ym Mhrifysgol Aberystwyth

Ffrwydryn tir (y Dywysoges Diana), Conrad Atkinson, 1997

Ugain mlynedd ers ei marwolaeth, mae replica porslen hynod o ffrwydryn tir wedi’i addurno â delweddau o Diana, Tywysoges Cymru, yn cael ei arddangos yn Oriel yr Ysgol Gelf.