Newyddion

Ymgyrch perthyn y Fyddin Brydeinig yn cydnabod newid mewn gwrywdod

Dr Jenny Mathers o Adran Gwleidyddiaeth Rhyngwladol y Brifysgol yn trafod ymgyrch recriwtio ddiweddaraf y Fyddin Brydeinig sydd wedi ennyn beirniadaeth gan rai, mewn erthygl ar wefan The Conversation. Erthygl yn Saesneg yw hon.

Cofnod newydd, hir o hinsawdd Affrica’n cefnogi dyddiadau cynnar Allan o Affrica

Drilio ar Lyn Tana – y gwaddod 93 metr o hyd yw un o’r cofnodion hiraf a’r mwyaf cyflawn o hinsawdd dwyrain Affrica.

Mae ymchwil newydd yn dangos bod hinsawdd gogledd ddwyrain Affrica wedi ffafrio mudo gan fodau dynol modern cynnar allan o Affrica hyd at 70,000 o flynyddoedd yn gynt na’r hyn a amcangyfriwyd ac a dderbyniwyd yn eang tan yn ddiweddar.

Prosiect cymunedol yn chwilio am logo newydd

Aelodau Fforwm Cymunedol Penparcau yn ymarfer gwerthu tocynnau gydag Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth, yr Athro Elizabeth Treasure wrth iddynt baratoi i redeg Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, yng nghwmni cynrychiolwyr o Cynnal y Cardi, Canolfan y Celfyddydau a Phrifysgol Aberystwyth.

Mae menter gyffrous rhwng Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Prifysgol Aberystwyth a Fforwm Penparcau yn gwahodd syniadau am logo newydd.

Nodi 60 mlynedd ers sefydlu TWW – Television Wales and the West

Dr Jamie Medhurst, Cyd-Gyfarwyddwr Canolfan Hanes y Cyfryngau Prifysgol Aberystwyth a Darllenydd yn y Cyfryngau a Chyfathrebu yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm and Theledu

Drigain mlynedd ers sefydlu’r cwmni teledu annibynnol TWW, mae Dr Jamie Medhurst, Cyd-Gyfarwyddwr Canolfan Hanes y Cyfryngau Prifysgol Aberystwyth, yn edrych yn ôl ar ei ddyddiau cynnar.

Dyddiad cau ysgoloriaethau mynediad

Enillwyr Ysgoloriaethau Agored 2017, Jan Zajec, Morgan Lee a Niamh Kerrigan

Atgoffa ymgeiswyr i beidio â cholli allan ar gymorth ariannol posibl gwerth hyd at £2,000 y flwyddyn ar drothwy’r dyddiad cau ar gyfer arholiadau mynediad Ysgoloriaethau Mynediad, sef 18 Ionawr 2018.

Ymchwil newydd ar recriwtio nyrsys gwledig

Y fyfyrwraig PhD a’r nyrs gofrestredig Angharad Jones (canol) gyda’i goruchwylwyr ymchwil Dr Rachel Rahman, Cyfarwyddwr y Ganolfan Ragoriaeth mewn Ymchwil Gofal Iechyd Gwledig, a Dr OJ Jiaqing o'r Adran Seicoleg, Prifysgol Aberystwyth.

Bydd yr heriau o recriwtio nyrsys i weithio yn y Gymru wledig yn cael eu harchwilio mewn astudiaeth newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Agor Llyfrgell Hugh Owen ar ei newydd wedd

Torri'r rhuban i agor Lefel D Llyfrgell Hugh Owen ar ei newydd wedd yn swyddogol. O’r chwith i'r dde: Julie Hart (Dirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaethau Gwybodaeth, Prifysgol Aberystwyth), Yr Athro Elizabeth Treasure (Is-Ganghellor, Prifysgol Aberystwyth), Emma Beenham (Swyddog Materion Academaidd, Undeb Myfyrwyr Aberystwyth), Tim Davies (Cyfarwyddwr Gwasanaethau Gwybodaeth, Prifysgol Aberystwyth), Gwion Llwyd (Swyddog Diwylliant Cymreig Undeb Myfyrwyr Aberystwyth a Llywydd UMCA)

Mae Brifysgol wedi buddsoddi dros £1 miliwn wrth adnewyddu llyfrgell eiconig Hugh Owen.  Agorwyd Lefel D Llyfrgell Hugh Owen ar ei newydd wedd yn swyddogol ar ddydd Llun 8 Ionawr, ac mae’n ofod sy’n diwallu anghenion myfyrwyr yr 21ain ganrif.

Ymchwil yn dangos sut mae pyllau rhewllyd ar wyneb rhewlifoedd yr Himalaya yn dylanwadu ar lif y dŵr

Golygfa o ran isaf rhewlif Khumbu sydd wedi ei gorchuddio dan falurion ac sy’n dangos y pyllau a chreigiau iâ sy’n nodwedd o’r wyneb. O ddeutu 500m yw lled y rhewlif yn y man hwn. Llun: Dr Trystram Irvine-Fynn

Gwyddonwyr o Aberystwyth yn datgelu bod llif y dŵr sy'n cynnal isadeiliedd trydan hydro a dyfrhau ym mynyddoedd Nepal ac India yn cael ei reoleiddio gan gannoedd o byllau rhewllyd mawr ar wyneb rhai o rhewlifau uchaf y byd.

Prifysgol Aberystwyth yn cynnal Gŵyl y Gyfraith a Throseddeg

Goblygiadau cyfreithiol ceir di-yrrwr ac a ydy plant mor ifanc â 10 oed yn medru dweud y gwahaniaeth rhwng ymddygiad ‘troseddol’ a ‘drwg’, dyna fydd dwy o’r themâu fydd yn cael eu trafod yng Ngŵyl y Gyfraith a Throseddeg gyntaf Prifysgol Aberystwyth.

Trafod manylion gradd milfeddygaeth ar y cyd yn Aberystwyth

Chwith i’r dde: Yn y llun ar ôl y cyfarfod ymgynghori mae'r Athro John Grattan, Dirprwy Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Aberystwyth; Yr Athro Will Haresign, Canolfannau Gwyddoniaeth Milfeddygol Cymru; Dr Robert Abayasekara, RVC; Kate Sullivan, Milfeddygon Ystwyth; Hazel Wright, Undeb Amaethwyr Cymru; Les Eckford, Cymdeithas Milfeddygol Prydain; Phil Thomas, Iechyd Da; Dr Mike Rose, IBERS.

Cafodd cynlluniau i ddod â hyfforddiant meddygaeth filfeddygol i Aberystwyth eu trafod mewn cyfarfod bord gron arbennig gyda chynrychiolwyr o'r sector milfeddygol ac iechyd anifeiliaid yng Nghymru.

Derbyniad yng Nghaerdydd i Ganolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru / WISERD@Aberystwyth

Nodi sefydlu Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru; (Chwith i’r Dde) Dr Taulat Guma, Dr Lucy Taylor, yr Athro Michael Woods, Dr Elin Royles a Dr Rhodri Llwyd Morgan, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth.

Bydd canolfan ymchwil newydd Prifysgol Aberystwyth sy’n ymroddedig i ddatblygu gwell dealltwriaeth o wleidyddiaeth gyfoes a chymdeithas yng Nghymru yn cwblhau ei blwyddyn lansio gyda derbyniad ym Mae Caerdydd ddydd Iau 14 Rhagfyr.

Gwobr Cyflawniad Arbennig i academydd o Aberystwyth

Yr Athro Colin McInnes, enillydd Gwobr Cyflawniad Arbennig yng Ngwobrau Ymchwil Cymdeithasol Cymru 2017

Mae academydd blaenllaw o Gymru sydd yn gweithio ym maes gwleidyddiaeth iechyd byd wedi derbyn cydnabyddiaeth am gyfraniad oes i ymchwil gwyddor gymdeithasol yng Nghymru.

Ateb gwyddonol i atal sgriniau ffonau clyfar rhag chwalu?

Yr Athro Neville Greaves (dde) yn trafod canlyniadau gwydr tawdd yn labordy Fynhonnell Olau Uwch ym Mhrifysgol Berkeley, California.

Diolch i ddarganfyddiad newydd gan ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth, Prifysgol Genedlaethol Awstralia, Institut de Physique du Globe ym Mharis a Phrifysgol Orléans yn Ffrainc, mae’n bosib na fydd chwalu sgrin eich ffôn clyfar yn broblem byth eto.

Cyn-fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth yn ennill Arlunydd Tirluniau’r Flwyddyn

Tom Voyce, enillydd Arlunydd Tirluniau’r Flwyddyn SkyArts,a raddiodd gydag anrhydedd dosbarth cyntaf o Ysgol Gelf Aberystwyth yn 2012 a gradd Meistr mewn Celfyddyd Gain yn 2014.

Coroni Tom Voyce, cyn-fyfyriwr Celfyddyd Gain o Brifysgol Aberystwyth, yn enillydd Arlunydd Tirluniau’r Flwyddyn SkyArts2017.

Aberfan: The Fight for Justice - Enillydd Bafta Cymru i gynnal dosbarth meistr ym Mhrifysgol Aberystwyth

Iwan England, cyn-fyfyriwr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu ac enillydd gwobr BAFTA Cymru

Bydd y gwneuthurwr rhaglenni dogfen arobryn Iwan England, sydd yn raddedig o Brifysgol Aberystwyth, yn dychwelyd i Aber ddydd Gwener 8 Rhagfyr i gynnal dosbarth meistr i fyfyrwyr.