Myfyrwraig ar banel dyfarnu gwobr llyfr plant

Rhannu Aberystwyth University - facebook Aberystwyth University - twitter Aberystwyth University - google+ Aberystwyth University - email

30 Tachwedd 2017

(Chwith i'r Dde) Joanna Jeffrey, darlithydd mewn Addysg Prifysgol Aberystwyth; Sarah Gwenlan, llyfrgellydd addysg Prifysgol Aberystwyth; Samantha Attfield, myfyriwr, a Helen Jones, Pennaeth Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen Cyngor Llyfrau Cymru
(Chwith i'r Dde) Joanna Jeffrey, darlithydd mewn Addysg Prifysgol Aberystwyth; Sarah Gwenlan, llyfrgellydd addysg Prifysgol Aberystwyth; Samantha Attfield, myfyriwr, a Helen Jones, Pennaeth Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen Cyngor Llyfrau Cymru

Am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, mae un o fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth ar y panel beirniadu ar gyfer un o brif wobrau llyfrau plant yng Nghymru.

Bydd Samantha Attfield, sy’n dilyn cwrs Astudiaethau Plentyndod, yn ymuno â phanel y beirniaid ar gyfer Gwobr Tir na n-Og Saesneg 2018, sy’n cael ei threfnu’n flynyddol gan Gyngor Llyfrau Cymru.

Dywedodd Samantha Attfield, sy'n hanu o Swydd Gaerlŷr: "Mae cael fy newid i fod yn un o’r beirniaid ar gyfer Gwobrau Tir na n-Og yn anrhydedd fawr. Rwyf wrth fy modd cael bod yn rhan o broses mor ddifyr, ac ni allaf aros nes dechrau darllen yr holl lyfrau anhygoel sydd o dan ystyriaeth."

Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi bod yn cynnal cystadleuaeth ers 2014 yn rhoi cyfle i fod ar y panel i israddedigion ail-flwyddyn sy'n astudio modiwl Llythrennedd mewn Plant Ifanc yn Adran Addysg Prifysgol Aberystwyth.

Fel rhan o'r gystadleuaeth, gofynnwyd i'r myfyrwyr ysgrifennu adolygiad o lyfr plant ynghyd â datganiad yn amlinellu pam y bydden nhw’n aelod addas o’r panel.

Cydlynwyd y gystadleuaeth gan Helen Jones, Pennaeth Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen y Cyngor Llyfrau, gyda Llyfrgellydd Addysg y Brifysgol, Sarah Gwenlan, yn gweithredu fel dyfarnwr annibynnol.

Wrth siarad ar ôl i Samantha Attfield gael ei dewis fel cynrychiolydd y Brifysgol ar y panel beirniadu ar gyfer Gwobr Saesneg Tir na n-Og, dywedodd Helen Jones: "Mae'n wych o beth ein bod yn gallu cynnig cyfleoedd gwerthfawr fel hyn i fyfyrwyr y Brifysgol. Dwi'n mawr obeithio y gallwn gydweithio ar brosiectau eraill yn y dyfodol agos er mwyn hybu darllen er pleser ymhlith plant a phobl ifanc.”

Dywedodd Joanna Jeffery, sy’n ddarlithydd yn Adran Addysg Prifysgol Aberystwyth: "Mae hwn yn gyfle gwych i'n myfyrwyr weithio gyda sefydliad cenedlaethol ar wobr mor uchel ei bri. Rwyf hefyd yn hynod genfigennus - mae'r dewis o lyfrau eleni yn anhygoel!"

Bydd y panel beirniadu yn cwrdd ddechrau 2018 ac fe fydd enwau’r enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni arbennig yn Aberystwyth ym mis Mehefin.

Cysylltiadau

Joanna Jeffreys
Adran Addysg
Prifysgol Aberystwyth
joj@aber.ac.uk   01970 624703

Esther Prytherch
Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus
Prifysgol Aberystwyth
ejp14@aber.ac.uk | 01970 622365