Penodiadau newydd i brosiect yr Hen Goleg

15 February 2018

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi dau benodiad o bwys fel rhan o’i chynlluniau uchelgeisiol i ailddatblygu’r Hen Goleg fel canolfan dreftadaeth a diwylliant. 

Prifysgol Aberystwyth yn rhoi hwb i’r to newydd o fandiau Cymraeg

15 February 2018

Prifysgol Aberystwyth yw prif noddwr un o ddigwyddiadau mwyaf y sin roc Gymraeg sy’n cael ei gynnal yn Aberystwyth y penwythnos hwn.

Cyfansoddwr arloesol o Japan i weithio ym Mhrifysgol Aberystwyth

14 February 2018

Mi fydd darnau o waith celf o Japan o gasgliad crochenwaith adnabyddus Prifysgol Aberystwyth yn ysbrydoliaeth i brosiect cerddoriaeth arbrofol dan arweiniad artist sain blaenllaw o Japan.

Lleihau llygredd nitrogen wrth gynhyrchu llaeth

12 February 2018

Gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth yn arwain prosiect ymchwil newydd i ddod o hyd i ffyrdd o leihau llygredd nitrogen wrth gynhyrchu llaeth.

Myfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth i fynychu Gŵyl Ffilm Tribeca yn Efrog Newydd

09 February 2018

Bydd myfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth yn cymysgu gyda rhai o enwau mwyaf y byd ffilm a sinema pan fyddant yn mynychu un o brif wyliau ffilm y byd yn mis Ebrill.

Penodi tri myfyriwr Prifysgol Aberystwyth yn Lysgenhadon i’r Coleg Cymraeg

09 February 2018

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi llysgenhadon newydd ar gyfer 2018, a thri ohonynt yn fyfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Cyhoeddi dyddiadau 2018 prif gynhadledd rhaglenwyr Apple yn y DU

05 February 2018

Bydd iOSDevUK, prif gynhadledd y DU ar gyfer datblygwyr meddalwedd Apple yn dychwelyd i Aberystwyth ym mis Medi 2018.

Iolo Williams i agor Arddangosfa Wallace

02 February 2018

Bydd arddangosfa o waith arloesol Cymro nodedig a ddarganfu’r broses o esblygiad trwy ddetholiad naturiol ochr yn ochr â Charles Darwin, yn cael ei hagor yn yr Hen Goleg ddydd Iau 8 Chwefror 2018.

Cyfarwyddwr newydd Canolfan y Celfyddydau

02 February 2018

Mae Prifysgol Aberystwyth yn falch o gyhoeddi penodiad Dafydd Rhys fel Cyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Ffilm o Aber yn cipio gwobr y Gymdeithas Deledu Frenhinol

01 February 2018

Mae ffilm ddogfen arsylwol gan fyfyrwraig o Brifysgol Aberystwyth yn un o bum enillydd yng Ngwobrau Teledu Myfyrwyr y Gymdeithas Deledu Frenhinol yng Nghymru 2018.