Gwleidyddiaeth Rhyngwladol ymysg y gorau yn y byd ym maes Cysylltiadau Rhyngwladol

Rhannu Aberystwyth University - facebook Aberystwyth University - twitter Aberystwyth University - google+ Aberystwyth University - email

28 Chwefror 2018

Yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol
Yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Mae Prifysgol Aberystwyth ymysg 50 gorau’r byd am astudio Cysylltiadau Rhyngwladol yn ôl cylchgrawn uchel ei barch o Washington.

Yn ôl Foreign Policy, cylchgrawn a sefydlwyd yn Harvard 40 mlynedd yn ôl, mae Prifysgol Aberystwyth yn safle 44 yn y byd am gyrsiau Meistr a 32 am rhaglenni doethuriaeth ym maes Cysylltiadau Rhyngwladol, a hynny yn wyneb cystadleuaeth gref o dŷ rhai o sefydliadau academaidd mwyaf blaenllaw’r byd.

Cynhaliwyd yr arolwg ar y cyd â phrosiect Addysgu, Ymchwil a Pholisi Rhyngwladol yng Ngholeg William & Mary, Virginia.

Gofynnwyd i ysgolheigion ym maes Cysylltiadau Rhyngwladol yng ngholegau a phrifysgolion yr Unol Daleithiau i bennu safleoedd ar gyfer y rhaglenni PhD, Meistr a rhaglenni israddedigion mwyaf blaenllaw yn y maes.

Dywedodd yr Athro Richard Beardsworth, Pennaeth yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol: “Mae’r cylchgrawn Foreign Policy yn un o’r rhai uchaf ei barch ym maes Cysylltiadau Rhyngwladol. Mae'r ffaith bod cymaint o academyddion o’r Unol Daleithiau yn gweld bod ein adran yn un o’r llefydd gorau i astudio ar lefel graddedig yn gredyd i'r adran, ei ymchwil a'i haddysgu yn gyffredinol.”

“Byddwn yn dathlu canmlwyddiant yr Adran y flwyddyn nesaf (2019) gydag ymdeimlad cliriach hyd yn oed o'n cyfraniad hirsefydlog tuag at y ddisgyblaeth Cysylltiadau Rhyngwladol.”

Sefydlwyd cylchgrawn Foreign Policy yn ystod cyfnod cythryblus Rhyfel Fietnam gan yr athro Samuel Huntington – oedd yn dipyn o hebog gwleidyddol, a’i ffrind agos, Warren Demian Manshel, oedd a thuedd mwy cymodlon.

Y nod a’r genhadaeth oedd herio’r farn gyffredin a’r feddylfryd dorfol a chynnig llais i safwbyntiau amgen am bolisi tramor America.

Mae gan Foreign Policy gynulleidfa fyd-eang a rhifynnau rhyngwladol ar bob cyfandir ac mae’n ymroddedig i archwilio yn fanwl rhai o faterion mwyaf y byd.

Cysylltiadau

Arthur Dafis
Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus
Prifysgol Aberystwyth
01970 621763 / 07841979452
aid@aber.ac.uk