O'r Campws i'w Gyrfa

O Beirianwyr Meddalwedd i Reolwyr Ffermydd, o Swyddogion Heddlu Llundain i Stỳnt-Feiciwr, mae ein graddedigion o 2015 yn dilyn llwybrau gyrfaol amrywiol iawn. Dyma rai o'r swyddi y mae cyn-fyfyrwyr Aberystwyth yn eu gwneud ers gorffen eu cyrsiau gradd yn 2015.  

Cynllun Gradd

Teitl y Swydd

Cwmni

BSc Biocemeg

Cynorthwyydd Ymchwil

Virgin

BSc Graffeg, Gweld a Gemau Cyfrifiaduron

Datblygwr Meddalwedd

BAE Systems Applied Intelligence

BA Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Athro Saesneg Arbenigol Tramor

Ysgol Arbrofol Ryngwladol Nanshu

BA Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac Astudiaethau Cudd-wybodaeth

Ymchwilydd Seneddol

Llywodraeth Prydain

BSc Cyfrifeg a Chyllid

Ymgynghorydd Adneuo a Benthyg

Silicon Valley Bank

BSc Astroffiseg

Peiriannydd Optegol

SFTC

BA Cymraeg a Ffrangeg

Intern Graddedig

Addysg Uwch Cymru, Brwsel

BSc Cyllid Busnes

Gwerthwr Gweithredol

Land Rover

BA Amaethyddiaeth

Rheolwr Fferm

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

BA Bioleg Planhigion

Technegydd Labordy

NIAB

BA Astudiaethau Plentyndod

Gweithiwr Cyswllt y Sbectrwm Awtistig

Brookdale Care

BSc Troseddeg

Ymchwilydd Troseddol / Swyddog Cudd-wybodaeth Cyllid a Thollau EM

Cyllid a Thollau EM

BSc Gwyddor Daear yr Amgylchedd

Gweithredwr Dylunio â Chymorth Cyfrifiadurol

Western Power Distribution

BSc Mathemateg

Dadansoddwr Data

Deloitte

BA Cymraeg

Dadansoddwr Desg Gymorth Cymraeg

Phoenix IT / Daisy Group

BA Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac Astudiaethau Strategol

Swyddog Cysylltiadau Allanol

Y Llys Troseddol Rhyngwladol

BA Hanes a Llenyddiaeth Saesneg

Intern Golygyddol

Bauer Media

BA Hanes

Athro Ysgol Elfennol

Llywodraeth Corea

BA Astudiaethau Ffilm a Theledu

Masnachwr Gweledol

House of Fraser

BA Drama ac Astudiaethau Theatr

Cynorthwyydd Darlledu

BBC Cymru

LLB Y Gyfraith

Paragyfreithiwr

Hugh James

Dim ond ychydig o'r meysydd a'r gyrfaoedd amrywiol y mae ein graddedigion wedi mynd iddynt yw'r rhain. Mae'r sgiliau a gawsant ym Mhrifysgol Aberystwyth yn golygu eu bod yn gallu rhoi cynnig ar amrywiaeth o wahanol yrfaoedd, gan agor maes eang o ddewisiadau cyffrous iddyn nhw eu dilyn ar ôl graddio.