Digwyddiadau Cymunedol

O weithdai roboteg i gerddoriaeth roc, darlithiau cyhoeddus a sesiynau celf, mae’r Hen Goleg yn cynnal ystod eang o ddigwyddiadau trwy’r flwyddyn. Dyma rai o’r gweithgareddau ar y gweill ar gyfer y misoedd nesaf ond mae’n werth galw nôl gan ein bod yn gyson ychwanegu digwyddiadau newydd.

 

 

DYDDIADAU        

DIGWYDDIADAU YN YR HEN GOLEG MAWRTH 2018

Arddangosfa

 9 Chwefror - 17 Ebrill 2018                                                            

Wallace: Gŵr Angof Esblygiad?

Yr Oriel

Amserau agor:

10yb – 4yp, Dydd Llun i Ddydd Sadwrn *

 * ar gau Dydd Gwener 30 a Dydd Sadwrn 31 Mawrth 2018

 

7 Mawrth

Seminar: Pam Celf?

Ystafell Seminar, 1yp - 2yp

Seminarau agored dan arweiniad Mary Lloyd Jones a Paul Joiner

 

7 Mawrth

Trafodaeth Banel: Cenedlaetholdeb a Sosialaeth

Ystafell Seddon, 6yh - 9yh

Beth yw ystyr y geiriau hyn?

Ydy’r syniadau hyn yn gallu cydfyw?

Dewch i glywed syniadau’r panelwyr ac i gyfrannu at y drafodaeth.

15 Mawrth

Gwethdai: Ysgrifennu Creadigol yn Saesneg

Ystafell Ieithoedd Modern, 6yp - 8yp

Creative Writing workshop - Kelley McKenna – Writing and Collage : The Evolution of Creative Though (linked to Wallace Exhibition)

16 Mawrth

Gwobrau Gŵyl Dewi Aber Awards 2018

Hen Neuadd, 4yp - 6.30yp

Dyma’r ail dro y bydd y Brifysgol yn dathlu Gwobrau Gŵyl Dewi er mwyn cydnabod a gwobrwyo unigolion sydd yn haeddu canmoliaeth am eu hymdrechion dros yr iaith Gymraeg – boed nhw’n fyfyrwyr neu’n aelodau o staff. Ceir pedair gwobr; dwy i staff, a dwy i fyfyrwyr.

17 Mawrth

Gwethdai: Cer i Greu

Hen Goleg, 10.30yb - 2.30yp

Arddangosfa Wallace: Modellu Mewn Clai; Bygiau a Pili-Palaod

17 Mawrth

Gwethdai: VR - "Cerdded trwy'r amser gyda Alfred Wallace" gan ddefnyddio headset 3D.

Ystafell Seddon, 10yb - 12yp

VR - "Cerdded trwy'r amser gyda Alfred Wallace" gan ddefnyddio headset 3D.

17 Mawrth

Gwethdai: Ysgrifennu Creadigol yn Saesneg

Ystafell Ieithoedd Modern, 2yp - 4yp

Creative Writing workshop - Katya Johnson – Alfred Russell Wallace Exhibition