Digwyddiadau Cymunedol

Dathlu’r Nadolig yn yr Hen Goleg

O weithdai roboteg i gerddoriaeth roc, darlithiau cyhoeddus a sesiynau celf, mae’r Hen Goleg yn cynnal ystod eang o ddigwyddiadau trwy’r flwyddyn. Dyma rai o’r gweithgareddau ar y gweill ar gyfer y misoedd nesaf ond mae’n werth galw nôl gan ein bod yn gyson ychwanegu digwyddiadau newydd.

 

DYDDIADAU DIGWYDDIADAU YN YR HEN GOLEG       
Tachwedd - Rhagfyr 2018
21 Medi - 16 Rhagfyr 2018 Arddangosfa: Georgie Meadows: Stitched Drawings 
Yr Oriel 
10yb - 4yp, Dydd Llun i Dydd Sadwrn 
30 November 2018 Diwrnod Hawliau Gofalwyr
Hen Goleg, 10.30yb - 3yp
Bob blwyddyn mae Carers UK yn cynnal Diwrnod Hawliau Gofalwyr i ddod â sefydliadau ledled y DU at ei gilydd i helpu gofalwyr yn eu cymuned leol i wybod eu hawliau a chael gwybod sut i gael y cymorth a'r gefnogaeth y mae ganddynt hawl i'w gael.
Eleni, mae Diwrnod Hawliau Gofalwyr ar ddydd Gwener 30 Tachwedd.
5 Rhagfyr 2018 Diwrnod Diolch Cronfa Dreftadaeth y Loteri
Hen Goleg, 10yb - 4yp
Teithiau am 12yp a 1.30yp, yn dechrau o'r Cwad
7 Rhagfyr 2018 Aber: Gorffennol, Presennol a'r Dyfodol
gan Cynulliad Cenedlaethol Cymru | 
Pam ydych chi'n #CaruAber? Beth sy'n gosod Aberystwyth ar wahân ac yn gwneud ei chymuned mor unigryw? Sut y mae wedi newid dros y blynyddoedd, a beth ddylai'r blaenoriaethau fod ar gyfer y dyfodol?
Cofrestrwch
11 Rhagfyr 2018 Ailddatblygu'r Hen Goleg - Ymgynghoriad Cyhoeddus
6yh Nos Fawrth 11 Rhagfyr 2018
Mae'r digwyddiad yn gyfle i glywed rhagor am ein cynigion uchelgeisiol, gyda chymorth gan Gronfa Dreftadath y Loteri, i sicrhau dyfodol yr adeilad hanesyddol rhestredig Gradd 1 hwn a helpu adfywiad economaidd eith tref a'n rhan barth.
17 Rhagfyr 2018 Dathlu’r Nadolig yn yr Hen Goleg
Digwyddiad Nadolig i'r teulu cyfan yn yr Hen Goleg, Dydd Lun 17 Rhagfyr 4yp - 5.30yp.