Digwyddiadau Cymunedol

O weithdai roboteg i gerddoriaeth roc, darlithiau cyhoeddus a sesiynau celf, mae’r Hen Goleg yn cynnal ystod eang o ddigwyddiadau trwy’r flwyddyn. Dyma rai o’r gweithgareddau ar y gweill ar gyfer y misoedd nesaf ond mae’n werth galw nôl gan ein bod yn gyson ychwanegu digwyddiadau newydd.

 

Dyddiad Digwyddiadau yn yr Hen Goleg Hydref / Rhagfyr 2017

Arddangosfa

 

Arddangosfa Printmakers Aberystwyth

Yr Oriel

Dydd Sadwrn 25 Tachwedd - Dydd Gwener 22 Rhagfyr 2017

Amserau agor: 10yb – 4yp, Dydd Llun i Ddydd Sadwrn

 

18 & 19

25 & 26

Tachwedd

2017

Gwethdai: Gorymdaith Lusernau

Hen Goleg, 11yb - 4yp

Dewch yn llu i wneud llusern ar gyfer yr orymdaith llusernau blynyddol as Ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr 2017. 

Croeso i unigolion yn ogystal a grŵpiau. Am fwy o wybodaeth ebostiwch : menwww@aber.ac.uk

9 Rhagfyr 2017

Gwethdai: ysgrifennu creadigol

Ystafell Ieithoedd Modern, 2yp - 4yp

Cynigir gweithdai ysgrifennu creadigol ar amrywiaeth o bynciau i'r cyhoedd am ddim am ddim. Ariennir y gyfres hon gan Gronfa Aber a'i drefnu gan Matthew Francis, Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, Prifysgol Aberystwyth (Iaith Saesneg).

13 Rhagfyr 2017

Diwrnod Diolch, Cronfa Dreftadaeth y Loteri

Hen Goleg 2yp - 5.30yp

Teithiau am ddim am 2yp; 3yp; 4yp - Rydym yn ymuno ag atyniadau ymwelwyr sy'n cael eu hariannu gan y Loteri Genedlaethol ar draws y DU wrth ddweud 'diolch' i bobl sydd wedi codi arian am achosion da trwy brynu tocyn loteri. 

14 Rhagfyr 2017

Gwethdai: ysgrifennu creadigol

Ystafell Ieithoedd Modern, 6yp - 8yp

Cynigir gweithdai ysgrifennu creadigol ar amrywiaeth o bynciau i'r cyhoedd am ddim am ddim. Ariennir y gyfres hon gan Gronfa Aber a'i drefnu gan Matthew Francis, Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, Prifysgol Aberystwyth (Iaith Saesneg).

18 Rhagfyr 2017

Dathliad Nadolig

Ystafell Seddon, 4yp - 5yp

Mae croeso i'r holl deulu ddod i ddathlu tymor yr ŵyl. Bydd Siôn Corn yn croesawu gwesteion iau a chodi arian ar gyfer Elusen y Flwyddyn Is-Ganghellor.