Digwyddiadau Cymunedol

O weithdai roboteg i gerddoriaeth roc, darlithiau cyhoeddus a sesiynau celf, mae’r Hen Goleg yn cynnal ystod eang o ddigwyddiadau trwy’r flwyddyn. Dyma rai o’r gweithgareddau ar y gweill ar gyfer y misoedd nesaf ond mae’n werth galw nôl gan ein bod yn gyson ychwanegu digwyddiadau newydd.

 

 

DYDDIADAU

 DIGWYDDIADAU YN YR HEN GOLEG MEHEFIN/GORFFENNAF 2018

21 Gorfennaf i 1 Medi 2018     

Arddangosfa nesaf:Iswlyn Watkin

Yr Oriel

Amserau Agor:

10yb – 4yp, Dydd Llun i Ddydd Sadwrn

25 - 29 Mehefin

Wythnos Roboteg Aberystwyth 2018

Arddangosfa Robotiaid

Dyddiad: 25-30/06/18 10:00-16:00

Lleoliad: Hen Goleg Prifysgol Aberystwyth

 Mae Adran Cyfrifiadureg Prifysgol Aberystwyth wedi bod yn ymchwilio roboteg yn weithredol ers y 70au; bydd yr arddangosfa hon yn edrych ar ein diddordeb hirdymor mewn roboteg. Bydd hefyd yn cynnwys cyflwyniadau cymunedol o’r cystadlaethau creadigol.

 

Yr Olympiau Robot

Dyddiad: 25/06/18 13:00-15:00

Lleoliad: Hen Goleg Prifysgol Aberystwyth

 Peiriannu robot i gymryd rhan yn ein heriau roboteg.Cystadleuaeth i dimau o ysgolion cynradd lleol.

  

Crefft Robot

Dyddiad: 26/06/18 16:00-18:00

Lleoliad: Hen Goleg Prifysgol Aberystwyth

 Creu eich robot eich hun o ba rannau y gallwch ddod o hyd yn ein tomen sgrap o bapur, pennau a chyflenwadau crefft. Gellir arddangos eich robotiaid fel rhan o'r arddangosfa.

Gweithdy galw heibio teuluol yw hwn, sy'n addas i bobl rhwng 5-105 oed, £1 pob robot.

 

 Crefft Robot

Dyddiad: 28/06/18 16:00-18:00

Lleoliad: Hen Goleg Prifysgol Aberystwyth

 Creu eich robot eich hun o ba rannau y gallwch ddod o hyd yn ein tomen sgrap o bapur, pennau a chyflenwadau crefft. Gellir arddangos eich robotiaid fel rhan o'r arddangosfa.

Gweithdy galw heibio teuluol yw hwn, sy'n addas i bobl rhwng 5-105 oed, £1 pob robot.

 

 Noswaith o Roboteg y Gofod

Dyddiad: 29/06/18 16:00-21:00

Lleoliad: Hen Goleg Prifysgol Aberystwyth

 

Mae'r Adrannau Gyfrifiadureg a Ffiseg wedi bod yn edrych i'r sêr ers amser maith ac yn cymryd rhan mewn cenadaethau gydag arbenigedd mewn roboteg, offeryniaeth a ffiseg blanedol.

Yn diweddar, yr ydym wedi bod yn gweithio ar crwydryn ESA / Roscosmos ExoMars. Dewch draw i glywed am ein hangerdd am archwilio'r gofod ac i gwrdd â'n crwydryn ExoMars newydd ar gyfer allgymorth.

Bydd yna arddangosfa o 4yh, gyda chyfres o ddarlithoedd o 6yh ymlaen. Bydd cyweirnod gan Mrs Sue Horne MBE, Pennaeth Archwilio'r Gofod ar gyfer Asiantaeth Gofod y DU. Bydd diodydd a byrbrydau ar gael yn ystod y noswaith.

Mrs Sue Horne MBE

Pennaeth Archwilio'r Gofod, Asiantaeth Gofod y DU

Mae Mrs Horne yn gyfrifol am bolisi a chyllid Rhaglen Archwilio'r DU ac mae'n ddirprwy o'r DU ar Fwrdd Rhaglen Hedfan Gofod ac Ymchwilio Dynol ESA. Mae wedi gweithio yn y sector gofod am 27 mlynedd gyda nifer o swyddi yn ymwneud â rheoli prosiectau, polisi gwyddoniaeth a chyllid mewn amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys arsylwi ar y Ddaear, seryddiaeth a gwyddorau planedol. Dros y deng mlynedd diwethaf mae wedi canolbwyntio ar archwiliad. Yn 2000, dyfarnwyd MBE i Mrs Horne am ei gwasanaethau i wyddoniaeth y gofod ac addysg.

Rhestrwch am tocyn rhad ac am ddim ar Eventbrite.

Am mwy o wybodaeth am ein gwaith ar genhadaeth ExoMars, welwch: http://exomars.cymru

1 Gorffennaf

Dathliad Canmlwyddiant Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear ac Aduniad Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr

Hen Goleg, 9yb - 10yb

Teithiau maes

Pa well ffordd o ddadebru ar ôl noson o ddathlu na thaith maes ar fore Sul yn ardal odidog Aberystwyth? Dewch i ailymweld â safleoedd gwaith maes o'r dyddiau pan fuoch chi'n fyfyriwr a chael gwybod sut mae ymchwil yn yr Adran yn ein helpu i ddeall yr amgylchedd a'r gymdeithas yng Nghymru.

Dewisiadau'r teithiau maes:

  • Cors Fochno ac Ynyslas
  • Cwm Rheidol
  • Taith Gerdded o gwmpas y Dref

Mae pob un o'r teithiau maes yn cychwyn o'r Hen Goleg, ac fe gewch gyfle hefyd i daro mewn am baned o goffi i'ch dadflino ac i gael gwybod mwy am gynlluniau'r Brifysgol ar gyfer yr adeilad hanesyddol hwn sydd mor agos at ein calonnau.

2 Gorffennaf

Cyngerdd: Music Fest Fundraising Concert

Hen Neuadd, 7yh – 9yh

MusicFest offers an amazing opportunity for students to benefit from the festival. To help with the tuition fees a charity was registered in the name of ‘Friends of MusicFest, Aberystwyth’ in 2007. This raises money for bursaries from various trusts and foundations with the help of many generous individuals whose donations are especially important to MusicFest. These funds assist students, which includes many local youngsters, who would otherwise be unable to attend the event which is so advantageous to their musical knowledge and in many cases their future careers.

4 Gorffennaf

Seminar: Pam Celf?

Ysafell Seddon, 1yp – 2yp

Mary Lloyd Jones a Paul Joiner

6 Gorffennaf

Menter Aberystwyth - Gwobrau Cyntaf Aber

Hen Neuadd, 6yh - 8yh

Mae’r gwobrau wedi eu cynllunio i gydnabod gwaith caled a cyfraniad eithriadol sydd yn cael ei ddangos gan unigolion, sefydliadau a busnesau yn ardal Menter Aberystwyth.

Mae yna ddeg gwobr gyda pob un wedi ei gynllunio i wobrwyo categoriau gwahanol o berfformiad rhagorol ynghyd â gwobr bellach busnes y flwyddyn. Mae hyd at dri busnes yn y rownd derfynol ar gyfer pob categori ac maent yn cael eu dewis trwy broses ddidoli ceisiadau yn drwyadl cyn llunio rhestr fer ac yna mae’r ennillydd yn cael ei ddewis gan banel o arbenigwyr anibynnol. Gellir gwneud ceisiadau naill ai gan y busnes ei hun neu gan gwsmeriaid/cleientiaid. 

7 Gorffennaf

Cynhadledd haf Menywod mewn Tech Cymru

Hen Neuadd, 10yb - 5yp

Cynhelir cynhadledd haf Menywod mewn Tech Cymru yn adeilad eiconig yr Hen Goleg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Gyda prif ddarlith gan Philippa Davies , angynhandledd, sesiwn panel ar sgiliau, a llinyn blasu technegol, dylai fod rhywbeth at ddant pawb.

Diolch i nawdd gan BCS Canolbarth Cymru, rydym yn gallu cynnig gweithdy Lego Roboteg i blant 6-16 oed, ochr yn ochr â'r gynhadledd. Bydd hyn yn cael ei oruchwylio gan weithwyr allgymorth profiadol o'r Clwb Roboteg Aberystwyth.

Mae'r diwrnod yn rhad ac am ddim ac yn agored i bawb (rydym yn croesawu pobl o bob genedigaeth), ond mae'n rhaid cofrestru. Os ydych chi eisiau prynu tocyn cefnogwyr i'n helpu ni, byddai hynny'n wych - mae gennym docynnau cefnogwyr ar wahanol lefelau.

14 Gorffennaf

Y Selar: Ffair Recordiau

Ystafell Seddon,  10yb - 4yp