Cysylltu â ni

Mae'r Adran Gynllunio a Llywodraethiant wedi ei leoli yn y Ganolfan Delweddu ar Gampws Penglais.

Ein cyfeiriad post yw:

Adran Gynllunio a Llywodraethiant
Prifysgol Aberystwyth
Canolfan Ddelweddu
Penglais
SY23 3BF

Am unrhyw ynholiadau cyffredinol cysylltwch a ni drwy e-bostio plastaff@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 622048

Os ydych angen gwybodaeth am aelod penodol o'r tim, gweler ein tudalen Cwrdd â’r tîm am fanylion.

Cynllunio / Adrodd a Dadansoddi Data

EnwSwyddFfônE-bost
Mr Steve Walsh Pennaeth Adrodd a Dadansoddi Data 01970 622819 stw16@aber.ac.uk
Dr Sarah Taylor Pennaeth Datblygu Strategol 01970 621863 srt@aber.ac.uk
Mrs Debbie Prysor Swyddog Prosiect Uwch 01970 628582 dep10@aber.ac.uk
Mrs Nerys Roberts Swyddog Cyrchfannau Graddedigion 01970 622380 nyd@aber.ac.uk
Daniel Grant Dadansoddwr Data   dag58@aber.ac.uk
Amelia Lees Cynorthwy-ydd Prosiect   ael@aber.ac.uk

 

Llywodraethu

EnwSwyddFfônE-bost
Mr Geraint Pugh Ysgrifennydd y Brifysgol 01970 622114 gop2@aber.ac.uk
Miss Helen Davies Cynorthwy-ydd Gweinyddol (bore yn unig) 01970 622048 hhd@aber.ac.uk