Llety

Wrth feddwl am lety ym Mhrifysgol Aberystwyth gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd eich plentyn yn ddiogel.

Caiff eich plentyn ei g/chynorthwyo a byddant yn rhan o gymuned glos a bywiog o fyfyrwyr – y cyfan mewn lleoliad hyfryd ger y môr.

Ar gyfer 2017/18, mae’n bleser gennym allu cynnig Aelodaeth Blatinwm RAD AC AM DDIM yn y Ganolfan Chwaraeon er mwyn i’ch plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal allu cadw’n ffit ac iach – gyda mynediad llawn i’r gampfa, yr ystafelloedd pwysau rhydd, dosbarthiadau grŵp, sbinio, BoxRox wal ddringo, pwll nofio a sawna.


I gael rhagor o wybodaeth am ein llety gweler y ddewislen isod:


*Gwarentir lle mewn llety sy’n eiddo i’r Brifysgol neu a reolir ganddi os ydych chi’n gwneud cais am lety cyn 1 Awst (neu 1 Medi ar gyfer Clirio) yn y flwyddyn mynediad ac yn ymateb i’ch cynnig o lety erbyn y dyddiad cau a nodwyd yn y Cynnig Llety.