Dewis Cwrs

Cyn i’ch plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal feddwl pa brifysgol yr hoffent fynd iddi, mae’n bwysig iddynt feddwl i ddechrau am y cwrs yr hoffent ei astudio.

Mae’n bosibl eu bod yn gwybod yn union beth maent eisiau ei astudio, a bod ganddynt lwybr gyrfaol pendant dan sylw. Neu efallai nad oes ganddynt lawer o syniad. Yn y naill achos a’r llall, mae’n werth treulio amser gyda nhw yn eu helpu i ystyried y penderfyniad.

 

Helpu eich plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal i ddewis cwrs – pethau i’w hystyried:

  • Ymchwilio’n gynnar: gyda miloedd o gyrsiau i ddewis ohonynt mae’n bwysig dechrau ymchwilio cyn gynted â phosibl – gall gwefannau cymharu cyrsiau ar-lein fod yn adnodd defnyddiol i wneud hyn
  • Ymarferoliaeth yn erbyn brwdfrydedd: mae’n ddoeth ystyried gradd fel cam i yrfa yn y dyfodol, ond, bydd dewis cwrs y mae eich plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal eisiau ei astudio yn gwella eu profiad dysgu hyd yn oed yn fwy
  • Math o gwrs: efallai y bydd un pwnc fel gradd anrhydedd sengl yn ddigonol ond cofiwch bod graddau cyfun neu prif bwnc/is-bwnc ar gael hefyd os ydynt yn mwynhau dau bwnc
  • Manylion y cwrs: darllenwch i weld beth yw cynnwys y cwrs, oherwydd bydd yr un cwrs yn amrywio o un brifysgol i’r llall. Meddyliwch am y cydbwysedd rhwng dysgu damcaniaethol a chymhwysiad ymarferol, rhwng darlithoedd a gwaith yn y labordy, a rhwng astudio annibynnol a mwy o oriau cyswllt
  • Asesu: bydd gan bob cwrs fanylion ynghylch sut y caiff ei asesu – arholiadau, adroddiadau ysgrifenedig, gwaith cwrs, sesiynau ymarferol yn y labordy, ac ati – mae’n werth i’ch plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal ystyried sut y maent yn hoffi dysgu
  • Adnoddau: a oes unrhyw gyfleusterau, adnoddau neu offer penodol yr hoffai eich plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal, gael rhagor o brofiad yn eu defnyddio neu a fydd yn cynorthwyo eu dysgu
  • Arbenigwyr: bydd y rhan fwyaf o dudalennau’r cyrsiau neu’r adrannau’n rhoi manylion am y staff academaidd sy’n weithgar ym maes ymchwil neu sy’n dysgu ar gwrs. Mae’n werth edrych ar eu cymwysterau, a fyddwch chi ddim gwaeth â gofyn cwestiynau iddynt am y cwrs neu am eu hymchwil!
  • Blwyddyn allan: y dyddiau hyn mae’n gyffredin i lawer o’r cyrsiau gynnig blwyddyn dramor i astudio neu flwyddyn mewn diwydiant – a oes rhywle yr hoffai eich plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal deithio iddo? Neu gwmni yr hoffent weithio iddo?
  • Diwrnodau Agored: mynychu Diwrnod Agored yw’r unig ffordd bendant i’ch plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal gael syniad gwell o’r cwrs, adnoddau’r adran, y darlithwyr a’r brifysgol yn ehangach – gallwch gofrestru ar gyfer un o’n Diwrnodau Agored yma

Yma yn Aberystwyth rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau israddedig ac uwchraddedig, o’r gwyddorau i’r celfyddydau, gyda’r achrediadau safon diwydiant perthnasol, y dewisiadau blwyddyn mewn gwaith, y dewisiadau astudio dramor a mwy – a chaiff y cyfan ei ddysgu gan arbenigwyr a arweinir gan ymchwil, mewn amgylchedd dysgu bywiog.

Chwiliwch am y cyrsiau yr ydym yn eu cynnig yma