Manteision Addysg Uwch

Mae penderfyniad eich plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal i fynd i’r brifysgol yn benderfyniad mawr a chyffrous sy’n trawsnewid eu bywyd.

Mae manteision addysg uwch yn niferus iawn yn y tymor byr a’r tymor hir – nid yn academaidd yn unig, i gael swydd yn y dyfodol, ond hefyd yn anacademaidd, ar gyfer eu datblygiad personol eu hunain.

 

Manteision addysg uwch ar gyfer eich plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal:

  • Cyfle i ddysgu mwy am bwnc y maent yn frwdfrydig amdano ac ehangu eu gwybodaeth o dan hyfforddiant arbenigwyr yn eu maes
  • Mewn marchnad swyddi sy’n gynyddol orlawn, mae gradd yn dal gwerth mawr a allai roi mantais gystadleuol i’ch plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal
  • Mae amrywiaeth ehangach o yrfaoedd ar gael i raddedigion, o ymchwil pellach i gynlluniau hyfforddi graddedigion, gartref a thramor
  • Mae sgiliau i’r gweithle yn un o amcanion allweddol Prifysgol Aberystwyth ac rydym yn falch o ddweud bod 95% o’n myfyrwyr gradd gyntaf mewn gwaith amser-llawn neu ymchwil o fewn 6 mis ar ôl graddio (HESA, 2017)
  • Dros fywyd gwaith cyffredin, mae gan raddedigion botensial i ennill mwy o arian ac mae’n bosibl y gallant ennill hyd at £500,000 yn fwy na’u cyfoedion sydd ddim yn raddedigion (Erthygl yn y Telegraph, 2015)
  • Datblygu sgiliau bywyd gwerthfawr: dysgu annibynnol, hunanhyder, gwaith tîm, cyfathrebu, trefnu, arwain a mwy – rydym yn ceisio datblygu’r sgiliau hyn drwy gyfrwng ein graddau a’r cynllun AberYmlaen a dyma’r sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt
  • Sefyll ar eu traed eu hunain, ymuno â chlwb chwaraeon neu gymdeithas, teithio a gwneud ffrindiau o bob rhan o’r byd – a ffrindiau am oes!

Rhwystr amlwg i addysg uwch yw’r gost, ond yma ym Mhrifysgol Aberystwyth, rydym yn cynnig rhai o’r Ysgoloriaethau a’r Bwrsariaethau mwyaf hael yn y DU i helpu i gefnogi eich plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal yn ariannol drwy eu hastudiaethau.

Ewch i'r adran Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau